ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kind nog geen jaar verzorgd, toch toewijzing adoptie
Rechtbank Noord-Nederland 02-05-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3961
Toewijzing adoptieverzoek van wensouders, tevens biologische ouders (hoogtechnologisch draagouderschap). Vereiste van verzorgingstermijn van 1 jaar i.c. buiten beschouwing: ism art. 8/14 EVRM.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Noord-Nederland 02-05-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3961
Verzoek om gezag te beëindigen van draagmoeder, zus en schoonzus van beide (sic!) biologische ouders, toegewezen door creatieve toepassing van art. 1:266 lid 1 BW. Daarnaast mogen de wensouders de baby, voor wie ze al vanaf haar geboorte zorgen, alvast adopteren hoewel de wettelijke verzorgingstermijn van 1 jaar nog niet is verstreken. Art. 8 juncto artikel 14 EVRM. Voor de tijd tussen de beëindiging van het gezag vd draagmoeder en het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak krijgen de wensouders de voogdij.
KIOV
Rechtbank Den Haag 10-04-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7708
Ambtenaar BS weigert inschrijving van buitenlandse geboorteakte omdat sprake is van een draagmoederconstructie. Rb volgt standpunt van ambtenaar dat toetsing van hoogtechnologisch draagmoederschap ihkv de openbare orde door de rechter (en niet door de ambtenaar) dient te geschieden. Had i.c. niet plaatsgevonden. Draagmoederschap i.c. omkleed met voldoende waarborgen, die grotendeels overeenkomen met de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap. Rb gelast inschrijving van de buitenlandse geboorteakte.
KIIP
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018
(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2385
Heeft duovader (inmiddels voogd) recht op adoptie kind dat door hem wordt verzorgd, als biologische vader nog in beeld is, maar de affectieve relatie tussen de vaders reeds jaren verbroken is na veroordeling biologische vader wegens bezit kinderporno? Verschillen in rechtsgevolg partneradoptie (art. 1:227 BW) en niet-partneradoptie (art. 1:229 BW). Geen inbreuk op family life of gelijkheidsbeginsel. Invloed bestaan draagmoeder (die uit gezag is ontheven). Begrip ‘andere levensgezel’ a.b.i. art. 1:227 lid 2 BW.
KI
Rechtbank Amsterdam 09-05-2018
(pub. 24-05-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3172
Tweeling verwekt door semen man en eicel die afkomstig zou zijn van andere vrouw dan de draagmoeder. De ivf vond plaats op Cyprus, terwijl zowel de man als diens partner als de draagmoeder Nederlander zijn. (Wens-)ouders verzoeken stiefouderadoptie door partner man en gezagswijziging: eerst eenhoofdig gezag van vader en zodra de adoptie kracht van gewijsde heeft gezag van beide ouders. Rb gelast onder meer onderzoek naar de omstandigheden waaronder anonieme eiceldonatie op Cyprus in zijn werk gaat. art. 1:253c lid 1 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Draagmoederschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN