ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Draagmoeders over hun drijfveren
Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
Ontwikkelingen rond het draagmoederschap in Nederland
Draagmoederschap 2019 Staatscommissie-proof? ( Nicoline Grijmans-Veenendaal 14-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 23-01-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
Rechtbank Noord-Nederland 02-05-2018

(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3961
Verzoek om gezag te beëindigen van draagmoeder, zus en schoonzus van beide (sic!) biologische ouders, toegewezen door creatieve toepassing van art. 1:266 lid 1 BW. Daarnaast mogen de wensouders de baby, voor wie ze al vanaf haar geboorte zorgen, alvast adopteren hoewel de wettelijke verzorgingstermijn van 1 jaar nog niet is verstreken. Art. 8 juncto artikel 14 EVRM. Voor de tijd tussen de beëindiging van het gezag vd draagmoeder en het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak krijgen de wensouders de voogdij.
Rechtbank Den Haag 10-04-2018

(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7708
Ambtenaar BS weigert inschrijving van buitenlandse geboorteakte omdat sprake is van een draagmoederconstructie. Rb volgt standpunt van ambtenaar dat toetsing van hoogtechnologisch draagmoederschap ihkv de openbare orde door de rechter (en niet door de ambtenaar) dient te geschieden. Had i.c. niet plaatsgevonden. Draagmoederschap i.c. omkleed met voldoende waarborgen, die grotendeels overeenkomen met de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap. Rb gelast inschrijving van de buitenlandse geboorteakte.
Rechtbank Amsterdam 01-06-2018

(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:3985
In deze casus is sprake van een genetische moeder, een draagmoeder en een wensmoeder. De wensmoeder wordt juridisch ouder door adoptie. Wat betreft het vaderschap van haar echtgenoot, tevens zaadddonor: nu voldaan is aan de voorwaarden van art. 10:100 BW wordt de uitspraak van het Dane County District Court van de State of Wisconsin, Verenigde Staten van 17 maart 2016 van rechtswege erkend. Het gevolg hiervan is dat het vaderschap van de man vaststaat.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018

(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2385
Heeft duovader (inmiddels voogd) recht op adoptie kind dat door hem wordt verzorgd, als biologische vader nog in beeld is, maar de affectieve relatie tussen de vaders reeds jaren verbroken is na veroordeling biologische vader wegens bezit kinderporno? Verschillen in rechtsgevolg partneradoptie (art. 1:227 BW) en niet-partneradoptie (art. 1:229 BW). Geen inbreuk op family life of gelijkheidsbeginsel. Invloed bestaan draagmoeder (die uit gezag is ontheven). Begrip ‘andere levensgezel’ a.b.i. art. 1:227 lid 2 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Draagmoederschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN