ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voorlopig geen gerechtelijke vaststelling vaderschap over kind (2012)
Rechtbank Overijssel 17-10-2018 (pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk omdat na geboorte > 5 jaar zijn verstreken, verzoek bijz. curator afgewezen. Belang kind dat hierover pas wordt beslist als kind zich daarover een weloverwogen mening kan vormen.
Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
Geen vernietiging erkenning
Gerechtshof Den Haag 11-04-2018 (pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:822
Biologische vader en moeder wensen vernietiging erkenning: juridische vader snel uit beeld bij kind, dat nu omgang heeft met biologische vader. RvdK is voor. Hof: niet ontvankelijk, want verzoek te laat ingediend.
Kind kan zelf vragen om benoeming bijzondere curator bij zaken vernietiging erkenning
Rechtbank Noord-Nederland 04-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1228
Minderjarige kan in zaken betreffende de vernietiging van zijn of haar erkenning zelf – zonder tussenkomst van wettelijk vertegenwoordiger – verzoek indienen tot benoeming bijzondere curator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KIOV
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:538
Artikel 1:27 BW. De ABS heeft de erkenning van de kinderen door de man geweigerd, omdat de identiteit van de man niet vast zou staan. Tussenbeschikking. De ABS zal de documenten van de man op echtheid laten onderzoeken door Bureau Documenten van de IND.
KI
Rechtbank Gelderland 07-05-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5770
Niet komen vast te staan dat man al eerder wist dat dochter niet zijn kind was. Dat zijn huidige vrouw iets dergelijks gedroomd heeft, is onvoldoende om dat aan te nemen. Rb zoekt daarom voor bepaling datum waarop hij achter zijn dwaling kwam, aansluiting bij datum waarop man uitslag vh DNA-onderzoek kreeg; aldus is hij niet te laat met zijn verzoek tot vernietiging erkenning kind. Rb houdt verdere beslissing aan totdat kind over situatie is voorgelicht. Art.1:205 lid 1 aanhef en sub b BW.
KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijz. curator kind dient verzoek in tot vernietiging erkenning door voormalige vrouwelijke partner van biologische moeder. De bc meent dat de relatie tussen moeder en meemoeder dermate instabiel is gebleken, dat het niet in belang kind lijkt om die relatie coûte que coûte in stand te willen houden (via bv. systeemtherapie). Vanuit het kind bezien is nauwelijks sprake v.e. ander systeem dan dat van moeder en kind. Vrouw, die zelf ambivalent staat tov verzoek, was er meer niet dan wel. Volgt toewijzing na ampele overwegingen.
FPKI
Rechtbank Limburg 28-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11180
Man niet ontvankelijk in vordering in kort geding tot vervangende toestemming tot erkenning ongeboren kind (gehuwde) vrouw en tot gelasten medewerking vrouw aan DNA-test. Geen reden man te veroordelen in de kosten van de procedure wegens eerder verzoek van de vrouw tot het laten uitvoeren van een DNA-test.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij afstamming (art. 1:212 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN