ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voorlopig geen gerechtelijke vaststelling vaderschap over kind (2012)
Rechtbank Overijssel 17-10-2018 (pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk omdat na geboorte > 5 jaar zijn verstreken, verzoek bijz. curator afgewezen. Belang kind dat hierover pas wordt beslist als kind zich daarover een weloverwogen mening kan vormen.
Per abuis erkenning ipv adoptie door duomoeder
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder kan geen verzoek vernietiging erkenning doen, maar bijzondere curator (namens kind) wel. In belang van kind dat het in plaats hiervan geadopteerd wordt.
Geen vernietiging erkenning
Gerechtshof Den Haag 11-04-2018 (pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:822
Biologische vader en moeder wensen vernietiging erkenning: juridische vader snel uit beeld bij kind, dat nu omgang heeft met biologische vader. RvdK is voor. Hof: niet ontvankelijk, want verzoek te laat ingediend.
Kind kan zelf vragen om benoeming bijzondere curator bij zaken vernietiging erkenning
Rechtbank Noord-Nederland 04-04-2018 (pub. 06-04-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:1228
Minderjarige kan in zaken betreffende de vernietiging van zijn of haar erkenning zelf – zonder tussenkomst van wettelijk vertegenwoordiger – verzoek indienen tot benoeming bijzondere curator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Limburg 28-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11180
Man niet ontvankelijk in vordering in kort geding tot vervangende toestemming tot erkenning ongeboren kind (gehuwde) vrouw en tot gelasten medewerking vrouw aan DNA-test. Geen reden man te veroordelen in de kosten van de procedure wegens eerder verzoek van de vrouw tot het laten uitvoeren van een DNA-test.
KI
Rechtbank Overijssel 17-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk in verzoek tot vaststelling vaderschap, omdat inmiddels 5 jaar zijn verstreken sinds geboorte kind. Art.1:207 lid 3 BW. En het (voorwaardelijk ingediende) verzoek van bijzondere curator tot vaststelling wordt afgewezen. Het belang vh kind brengt mee dat over de gerechtelijke vaststelling vh vaderschap niet wordt beslist voordat het kind zich zélf daarover een weloverwogen mening kan vormen. Intussen kan uiteraard wel statusvoorlichting plaats vinden. Wie biologische vader is, staat immers vast.
KI
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder dwaalde over de rechtsgevolgen toen ze donorkind van moeder-levensgezel erkende. Eigenlijk had ze willen adopteren. Maar bewoordingen van art. 1: 205 BW staan in weg aan toewijzing van haar verzoek om vernietiging. Zelfstandig verzoek van bijzondere curator tot vernietiging van de erkenning brengt uitkomst: dit verzoek is wél voor toewijzing vatbaar. Evenals adoptieverzoek duomoeder, onder de opschortende voorwaarde dat de vernietiging van de erkenning kracht van gewijsde zal hebben verkregen.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2153
Moeder liet baby voorafgaand aan haar geboorte door haar stiefvader erkennen, hoewel ze wist dat de biologische vader dat wilde doen. Kan biologische vader deze erkenning vernietigen en vervangende toestemming krijgen om kind zelf te erkennen? Art. 1:205 BW en art. 1:204 lid 3 BW. Mogelijkheden.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-12-2017
(pub. 07-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2017:10663
Ingevolge het bepaalde in art. 358 lid 4 Rv kan hoger beroep van tussenbeschikkingen slechts tegelijk met dat van de eindbeschikking worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald. Volgens de jurisprudentie zijn er wel drie doorbrekingsgronden. In casu zijn geen van alle van toepassing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij afstamming (art. 1:212 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN