ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen erkenning kind omdat moeder dan geen stabiel opvoedklimaat meer kan bieden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-01-2022 (pub. 28-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:195
Kans is onaanvaardbaar groot dat vrouw als gevolg van erkenning kind door man in zodanig onevenwichtige psychische toestand zou komen te verkeren dat zij kind geen stabiel opvoedklimaat kan bieden. Geen erkenning, geen omgang, geen gezag.
'Onvoldoende' voor verrichte werk RvdK: spoedmachtiging uithuisplaatsing per direct opgeheven
Rechtbank Noord-Holland 30-12-2021 (pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:12590
Kinderrechter kan ondanks twee raadsrapporten niet toetsen hoe de situatie voor de kinderen en ouders is, en mist bepaalde informatie om feiten te vast te stellen. Uithuisplaatsing kan daarom niet in stand blijven.
De kinderrechter verzucht eerst en beslist daarna
Rechtbank Noord-Holland 19-01-2022 (pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:323
Rechter verzucht nadrukkelijk dat het dossier een buitengewoon triest beeld geeft van dit gebroken gezin. Ouders houden elkaar al jaren gevangen in voortdurende strijd over de kinderen; zij zijn de grootste verliezers.
Staande huwelijk niet mogelijk om eenhoofdig gezag te verkrijgen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022 (pub. 18-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:247
Het verzoek van moeder om met het eenhoofdig gezag belast te worden, ontbeert iedere rechtsgrond. Partijen waren namelijk nog getrouwd. Huwelijk is inmiddels ontbonden; toewijzing verzoek gezag op andere grondslag .
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-01-2022

(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:195
afwijzing verzoeken tot vervangende toestemming erkenning, omgang en gezamenlijk gezag
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-01-2022
(pub. 27-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:353
Kort geding over nakoming zorgregeling. Overweging ten overvloede: de GI wordt dringend verzocht om een nieuwe vaste jeugdzorgwerker aan de drie kinderen toe te wijzen, zodat de uitvoering van hun ondertoezichtstelling adequaat kan worden hervat. Inzet crisisdienst is niet voldoende. Daarvoor zijn de actuele problemen te complex.
Rechtbank Limburg 07-01-2022
(pub. 27-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:601
Is moeder zonder gezag belanghebbende bij uithuisplaatsing kind nadat zij enkele maanden in een gedoogconstructie van de GI en onder voorwaarden voor het kind heeft gezorgd? Onmiskenbaar inmenging in family life, maar moeder wordt door de uithuisplaatsing niet rechtstreeks in haar belangen geraakt. De gedoogcontructie met voorwaarden zag er ok op toe dat moeder aan de periode van verblijf van het kind bij haar geen rechten zou ontlenen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
De complexe echtscheiding
(Manuelle Devilee, 18-01-2022)
Jeugdbeschermers zien een toename in de problematiek rondom echtscheidingen. De auteur/jeugdbeschermer bespreekt haar eigen ervaringen en vraagt ouders kritischer naar hun eigen rol binnen het conflict te kijken.
Kinderrechter dient vandaag te beginnen met bescherming van ouders en kinderen
(Mr. drs. Ingrid Vledder en Mr. drs. Ariane Hendriks, 09-11-2021)
Zijn kinderrechters onzorgvuldig te werk gegaan bij de uithuisplaatsingen van kinderen in de toeslagenaffaire? Vooralsnog menen zij van niet, maar dat is volgens de auteurs een voorbarige conclusie.
Podcastgesprek: jeugdzorg en complexe scheidingen
( Mr. Laura Goei en Mr. Jolande ter Avest, 12-10-2021)
Laura Goei, jurist bij Jeugdbescherming west, en familierechtadvocaat Jolande ter Avest gaan in gesprek over de rol en de taak van de jeugdbeschermer bij complexe scheidingen.
Uithuisgeplaatst en op pad met het pleeggezin, wie geeft toestemming?
(Mr. Laura Goei, 25-05-2021)
De zeggenschap over vakanties met uithuisgeplaatste kinderen ligt bij de pleegouders, aldus de Hoge Raad. Enkel wanneer het geplande uitje de contactregeling met de ouders doorkruist, is toestemming van de GI nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN