ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Duidelijkheid over perspectief kind geboden: ambtshalve wordt bepaald dat dit bij pleegouders is
Rechtbank Den Haag 02-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8014
Hoewel niet ter beoordeling voorligt waar het perspectief van kind ligt, is het noodzakelijk dat daar duidelijkheid over komt. Ambtshalve bepaling bij pleegouders; daar is hij geworteld. MUHP wordt verlengd.
Moeder negeert dwangsomveroordeling bij dna-onderzoek: ondertoezichtstelling en lijfsdwang
Rechtbank Limburg 15-08-2018 (pub. 21-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:7714
Moeder is bijzonder hardnekkig in haar weigering om mee te werken aan DNA-onderzoek. Gelet op belang kind is ondertoezichtstelling geboden en riskeert moeder lijfsdwang (gijzeling) als medewerking uitblijft.
Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Brevet van onvermogen voor de ouders
Rechtbank Noord-Nederland 07-08-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3476
Rb rest niets anders dan proberen de kinderen uit de wind te houden: geen tweehoofdig gezag meer. Rb benadrukt dat dit geen winnen is van moeder of nederlaag van vader, maar een aan beiden uitgereikt brevet van onvermogen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3136
Ondertoezichtstelling. De ouders hebben geen vertrouwen in elkaar als mede-opvoeder van de minderjarige en de verschillen tussen hun beider opvoedstijl zijn groot. In de problematiek van en tussen de ouders lijkt de voornaamste oorzaak van de bedreigde ontwikkeling van de minderjarige te liggen. Dit is tot op heden echter niet nader onderzocht en derhalve onbehandeld gebleven, ook niet in het kader van de ondertoezichtstelling: als gevolg van wachtlijsten bij de GI heeft het lang geduurd voor er een medewerker aan het gezin was to...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3135
Uithuisplaatsing De zorgen over de moeder zijn nog niet weggenomen, omdat zij ondanks adviezen hiertoe niet in therapie is gegaan om haar persoonlijke trauma’s te verwerken. Zij heeft vrij recent een suïcidepoging gedaan. Het lukt de moeder niet om langdurig emotioneel beschikbaar te zijn voor de kinderen. Daarnaast zijn er zorgen over de nieuwe echtgenoot van de moeder. Hierdoor kan de veiligheid van de kinderen niet worden gegarandeerd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3134
ondanks de inzet van intensief hulpverleningstraject zijn ouders niet in staat gebleken om de ontwikkelingsbedreiging van de minderjarige in de thuissituatie weg te nemen. Ouders hebben onvoldoende pedagogische vaardigheden en lijken onvoldoende leerbaar. Daar komt bij dat de thuissituatie vanwege relationele problemen niet stabiel is.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8661
Bekrachtiging schriftelijke aanwijzing
Rechtbank Den Haag 02-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8014
Verlenging MUHP (geen verweer) en verzoek geschillenregeling. Rechtbank bepaalt (ambtshalve) perspectief voor minderjarige, die al zeveneneenhalf jaar bij de pleegouders/grootouders woont.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN