ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

GI had inhoud verzoekschrift uithuisplaatsing van tevoren met kind (17) moeten bespreken
Rechtbank Rotterdam 29-10-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9041
GI had om uithuisplaatsing kind (17 jaar) gevraagd, maar de inhoud van het verzoekschrift niet met hem besproken. De directe aanleiding tot het verzoek (incident) is ook niet belangrijk genoeg meer. Afwijzing.
Oudste kind is zelfstandig en daarmee weerbaar; de jongste kinderen blijven onder toezicht van GI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-11-2019 (pub. 03-12-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4364
Sinds 2012 zijn er meldingen van (fors) fysiek en mentaal huiselijk geweld en van drank- en drugsgebruik van (stief)vader. Hierdoor hebben de kinderen onvoldoende rust/veiligheid ervaren. Oudste kind redt zich wel.
Vader zonder ouderlijk gezag toch belanghebbende in zaak over ondertoezichtstelling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6035
Hoewel man niet met het ouderlijk gezag belast is, wordt hij in zaak over ondertoezichtstelling toch als belanghebbende aangemerkt. Man is biologische en juridische ouder, met family life. Vernietiging beschikking.
Aanvang beroepstermijn telefonisch meegedeelde uitspraak: ouders niet-ontvankelijk in appel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019 (pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6042
Hoger beroep van beschikking moet binnen 3 maanden na de dag van de uitspraak ingesteld worden. Faxbericht advocaat gaf "NG" aan ('niet gestuurd'). Beroepschrift niet op tijd ontvangen. Niet-ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 29-10-2019

(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9041
“Verzoek uithuisplaatsing 17-jarige afgewezen. Inhoud verzoekschrift is ten onrechte niet met de minderjarige besproken. Alle omstandigheden afwegend, ook het feit dat er geen plek beschikbaar is voor de minderjarige, wijst de kinderrechter het verzoek af.”
Rechtbank Rotterdam 31-10-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9572
“Verzoek van de Raad voor de kinderbescherming om zonder het horen van de belanghebbenden te beslissen op een spoedverzoek uithuisplaatsing afgewezen, omdat de situatie van minderjarige al langdurig bij diverse hulpverlenende instanties bekend was waardoor voorkomen had moeten worden dat de situatie van de minderjarige zo urgent zou worden. Daarnaast acht de kinderrechter het van groot belang dat de zeer betrokken ouders, die bezwaren hebben geuit, hun mening kunnen geven ter zitting over de verzoeken van de Raad voordat een besli...
Rechtbank Rotterdam 28-06-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9569
“Verzoek van de moeder tot beëindiging van de ondertoezichtstelling is ontvankelijk. De kinderrechter houdt het verzoek korte tijd aan in afwachting van diverse ontwikkelingen.”
Rechtbank Rotterdam 01-02-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9560
Verzoek beëindiging gezag van de moeder toegewezen, waardoor de vader voortaan alleen het gezag uitoefent. De rechtbank overweegt dat het in het belang van de minderjarige is dat snel duidelijkheid komt over zijn toekomstperspectief.
Rechtbank Rotterdam 04-01-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:89
Verzoek gecertificeerde instelling (GI) om bekrachtiging schriftelijke aanwijzing inzake omgang afgewezen, omdat deze in strijd is met geldende wetgeving en jurisprudentie. Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2018:2321.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN