ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Recht van ouders op contra-expertise
Hoge Raad 12-04-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:575
Appel moeder tegen uithuisplaatsing. HR: dat hof zich "voldoende voorgelicht" achtte, is onvoldoende voor passeren van concreet en relevant verzoek om deskundigenonderzoek ex art. 810a Rv.
Interview met Nina: haar moeder leed aan Münchhausen by proxy
Nina is vanaf haar geboorte tot aan haar 14e ernstig mishandeld. Haar moeder, die kampte met het syndroom van Münchhausen by proxy, maakte haar expres ziek.
Kinderombudsman: Jaarverslag 2018
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1478
Uithuisplaatsing
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1380
Beëindiging gezag, omgangsregeling met de moeder in strijd met zwaarwegende belangen minderjarige.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1477
Verlenging machtiging uithuisplaatsing. Ouders onvoldoende leerbaar en voldoen niet of onvoldoende aan voorwaarden GI. Geen strijd met IVRK en EVRM.
JE
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1375
De eerstgeborene van de ouders heeft als baby blijvend letsel opgelopen waarna hij uithuisgeplaatst is. De raad heeft terecht ernstige zorgen over de veiligheid van het tweede kind van de ouders gebaseerd op de NFI rapportage over hetgeen de eerstgeborene heeft meegemaakt. Bijkomende omstandigheid is dat de ouders lang geen enkele medewerking hebben verleend aan de GI waardoor niet kon worden gewerkt aan een veiligheidsplan. Dientengevolge is de uithuisplaatsing van de ongeboren baby destijds terecht verzocht en verleend. De uithu...
JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1476
bekrachtiging uithuisplaatsing bij vader, de andere ouder met gezag
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN