ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Voorbijgaan aan fouten in verzoekschrift GI betekent niet dat rechter partijdig is
Rechtbank Midden-Nederland 11-09-2020 (pub. 15-09-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:3862
Beslissing rechter om - ondanks de fouten in het verzoek van GI - over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van het verzoek van de GI, betekent niet dat ze partijdig is. Betreft procedurele beslissing.
Radioreportage over hulp bij vechtscheidingen
Bij ouders in een complexe scheiding worden hulptrajecten ingezet, die worden betaald door gemeenten. Maar is deze hulp wel effectief?
Vader zonder gezag is geen belanghebbende bij ondertoezichtstelling; wel bij uithuisplaatsing
Gerechtshof Den Haag 09-09-2020 (pub. 10-09-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1630
Vader is geen belanghebbende bij de verzochte OTS, omdat de door hem voorgestane omgang met kinderen op andere wijze kan worden bereikt. Hij is wel belanghebbende bij verzoek MUHP, vanwege het recht op family life.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 18-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:7328
Toewijzing gezagsbeëindiging van een moeder over haar ongeboren baby. De kinderrechter merkt de ongeboren baby op grond van artikel 1:2 BW als reeds geboren aan en toetst aan de hand van artikel 1:266 en artikel 8 EVRM of het gezag van de moeder kan worden beëindigd.
Rechtbank Den Haag 18-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9121
De rechtbank spreekt een herstelbeschikking uit. Nu gebleken is dat de eerdere beschikking kennelijke, ook voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare schrijffouten bevat, dient die beschikking ex art. 31 Rv te worden verbeterd. De uitspraakdatum wordt hersteld, en vermeld wordt dat de gecertificeerde instelling in deze zaak is vertegenwoordigd door een advocaat.
Gerechtshof Den Haag 16-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1709
Afwijzing verzoek ondertoezichtstelling
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2876
Ondertoezichtstelling. Al meerdere jaren terugkerend patroon van zorgmeldingen. Moeder erkent problematiek niet. Niet open voor hulpverlening. Geen vaste gezinsvoogdijwerker op dit moment in verband met beperkt hulpaanbod.
Gerechtshof Den Haag 16-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1673
Vader heeft jarenlang contact met zijn kinderen in de TBS kliniek. Moeder wenst te komen tot een beëindiging van het gezamenlijk gezag over de kinderen. Het hof acht zich onvoldoende geïnformeerd en verzoekt de raad het hof nader te informeren waaronder herstel van het contact tussen de vader en de kinderen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN