ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Levend geboren maar op dezelfde dag overleden kinderen moeten geregistreerd
Rechtbank Oost-Brabant 27-09-2019 (pub. 05-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5756
Rb van oordeel dat het volstrekt begrijpelijk is dat de ouders behoefte hebben aan registratie van hun kinderen in de registers van de Burgerlijke Stand. Zij waren levend geboren en hebben dus bestaan.
Genderneutraal paspoort
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019 (pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3437
Aangetoond dat sprake is van genderdysforie: man noch vrouw. Ondanks ontbreken wettelijke basis toewijzing van verzoek opmaken nieuwe geboorteakte, waarin wordt opgenomen dat geslacht niet is kunnen worden vastgesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9413
Opmaken akte van erkenning van minderjarige door man kon door ambtenaar burgerlijke stand geweigerd. Bevoegdheid man en voorwaarden voor erkenning bepaald door recht van staat waarvan man nationaliteit bezit (art. 10:95 BW). Nationaliteit man in geschil. Gelet op begunstigingsbeginsel Nederlands recht toegepast (gewone verblijfplaats minderjarige). Identiteit man kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld.
Rechtbank Limburg 10-09-2019
(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:8180
In 1972 geboren kind, overleden voor de aangifte van de geboorte. Doorhaling gelast van de in het overlijdensregister voorkomende akte van levenloos geboren kind. Aanvulling gelast van het geboorteregister met een akte van geboorte en aanvulling gelast van het overlijdensregister met een akte van overlijden.
Rechtbank Oost-Brabant 13-09-2019
(pub. 25-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:6143
Artikel 1:24 BW. Verzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand tot aanvulling van de registers van geboorte en overlijden met een ontbrekende geboorte- en overlijdensakte van een in 1981 geboren kind na een zwangerschap van 20 weken. Hierbij is met terugwerkende kracht het juridisch vaderschap en de naamskeuze vastgesteld.
Rechtbank Oost-Brabant 27-09-2019

(pub. 05-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5756
Rb gelast ambtenaar van de Burgerlijke Stand om geboorte- en overlijdensakte op te maken van een in 2010 - na een zwangerschap van 22 weken - geboren en op dezelfde dag overleden tweeling. Rb oordeelt dat volstrekt begrijpelijk is dat de ouders behoefte hebben aan registratie van hun kinderen in de registers van de BS, omdat de kinderen levend zijn geboren en dus bestaan hebben. Invloed mededeling Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (CVA) bij zwangerschap van 22 weken.
Rechtbank Den Haag 27-06-2019
(pub. 01-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7676
Draagmoederschapsovereenkomst. Hoogtechnologisch draagmoederschap. Toewijzing verzoek aantekening uitspraak Californische rechter (verzoekers resp. natuurlijke, biologische en wettelijke vader en wettelijke ouder van kinderen, draagmoeder en haar echtgenoot niet natuurlijke, wettelijke of biologische ouders) op (nog op te stellen) Nederlandse geboorteakten kinderen. Vaststelling van voor opmaken geboorteakten noodzakelijke gegevens. NL rechter rechtsmacht (andere aanknopingspunten, art. 3 Rv). NL recht toepasselijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Burgerlijke Stand (art. 1:16 t/m 1:29f BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN