ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Valse huwelijksakte wil niet zeggen dat partijen niet getrouwd zijn
Rechtbank Limburg 18-02-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Kerkelijk huwelijk (Eritrea). Huwelijksakte is door IND vals bevonden. Rb: desondanks sprake van rechtsgeldig huwelijk, erkend in NL. Ambtenaar BS had huwelijk nl. wel geregistreerd. Echtscheiding uitgesproken.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Rechtbank Den Haag 12-11-2018 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16306
Bij verzoek tot inschrijving BS moeten alle stukken (binnen de 6-maandentermijn) worden ingeleverd. Termijn kan niet door omstandigheden worden verlengd. BS heeft inschrijving terecht geweigerd.
België: digitalisering Burgerlijke Stand
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-06-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2040
Verzoek doorhaling - niet verbetering - geboorteakte door ambtenaar BS (art. 1:24 BW) om te voorkomen dat akte onleesbaar wordt en om in rechtsverkeer tot zo min mogelijk misverstanden te leiden. Toegewezen. Hierdoor ontstaat een zo compleet en actueel mogelijk beeld van afstammingsgeschiedenis kind, wat in belang van kind is. Ambtenaar BS heeft aangegeven ontkenning vaderschap, erkenning kind door derde, meisjesnaam moeder en geslachtsnaam kind nadien eveneens te zullen wijzigen/toevoegen in registers burgerlijke stand.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-11-2018
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4854
Verzoek ambtenaar BS tav geboorteakte (art. 1:24 BW). Tussenbeschikking. Blijkens onherroepelijk Pools vonnis is vastgesteld dat man niet vader van kind. In belang kind dat zo compleet en actueel mogelijk beeld over zijn afstamming(sgeschiedenis) ontstaat. Opheldering gewenst over vraag of vaderschap over kind inmiddels door derde is erkend. Ex art. 1:212 BW ambtshalve bijzondere curator benoemd.
Rechtbank Limburg 21-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3673
Fictie (dat vader de 2 kinderen nog voor hun geboorte heeft erkend en dat daarbij voor zijn achternaam is gekozen) brengt uitkomst voor wens ongehuwde ouders hun in 2010 en 2014 kort na geboorte overleden kinderen alsnog te laten registreren in het BRP mét de achternaam van vader. Nederlandse wet biedt weliswaar niet die mogelijkheid, maar het inwilligen vd wens hiertoe vd ouders is in casu wel in lijn met art. 8 EVRM en met de ontwikkeling die in februari 2019 is ingezet met de invoering van art. 1:19i lid 2 BW.
Rechtbank Limburg 18-02-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Echtscheidingsverzoek. Partijen, Eritrese nationaliteit, hebben in Eritrea kerkelijk huwelijk gesloten. Naar Eritrees recht een rechtsgeldig huwelijk. Valse huwelijksakte betekent niet dat huwelijk niet is gesloten. Aangenomen wordt dat partijen in Eritrea rechtsgeldig zijn gehuwd en dat huwelijk ook in NL voor erkenning in aanmerking komt, wat ook is gebeurd. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Echtscheiding uitgesproken.
Rechtbank Midden-Nederland 27-03-2019
(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1191
Stelling moeder dat vader zonder haar toestemming gezamenlijk gezag heeft aangevraagd wordt bevestigd in door moeder overgelegde WhatsApp berichten uit telefoon vader. Man misbruikte DigiD vrouw om in 2017 gezamenlijk gezag te registreren. Ondanks dat wordt hij op zijn verzoek - alsnog - met gezag belast. Een en ander wordt opgelost doordat rb de griffier gelast om de datum vd aantekening in het gezagsregister van beide kinderen te wijzigen in de datum vd beschikking en de instantie te wijzigen in Rb M-N, locatie Utrecht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Burgerlijke Stand (art. 1:16 t/m 1:29f BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN