ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geboortedatum van Emil Ratelband wordt niet door rechter gewijzigd
Rechtbank Gelderland 03-12-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5102
Emil Ratelband verzoekt om geboortedatum (1949) in geboorteakte aan te merken als misslag: zijn gevoelsleeftijd is 49 jaar. Afgewezen: wet en jurisprudentie bieden hiervoor geen mogelijkheden.
Genderneutrale registratie bij de overheid
meer >>

JURISPRUDENTIE

OV
Rechtbank Gelderland 03-12-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5102
Verzoek van Emil Ratelband om de geboortedatum (1949) in zijn geboorteakte aan te merken als een misslag en deze te wijzigen in 1969. Onderbouwing: leeftijdsverwachting stijgt, er is sprake van leeftijdsdiscriminatie en zijn gevoelsleeftijd is 49 jaar. Verzoek afgewezen: de wet en de jurisprudentie bieden hiervoor geen mogelijkheden. Van belang dat registers van burgerlijke stand feitelijk juiste informatie bevatten.
OV
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2709
Verzoek tot aanvulling van de akte van inschrijving van een buitenlandse geboorteakte. Kan daarin een fictieve, niet vaststaande, geboortedatum worden vermeld? Art. 1:24 BW. Art. 1:17 Wet BRP biedt geen grondslag voor een aanvulling van de akte.
IPOV
Rechtbank Midden-Nederland 24-07-2018
(pub. 31-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3494
Verzoek verbetering geboorteakte. Betreffende geslachtsnaam: uitlaten officier van justitie over vragen welk recht toepasselijk op geslachtsnaam belanghebbende (staatloos, gewone verblijf in Duitsland) en welke geslachtsnaam belanghebbende o.g.v. toepasselijke recht moet krijgen (art. 10:19 BW en art. 10:16 BW). Betreffende wijziging en aanvulling gegevens A en opnemen gegevens B: uitlaten officier van justitie over vragen welk recht toepasselijk en of A en B o.g.v. toepasselijke recht de juridische ouders van belanghebbende zijn ...
OV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6718
Aanvulling registers burgerlijke stand met akte van geboorte en akte van overlijden van in 1976 geboren en op dezelfde zag overleden kind.
KIOV
Rechtbank Den Haag 10-04-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7708
Ambtenaar BS weigert inschrijving van buitenlandse geboorteakte omdat sprake is van een draagmoederconstructie. Rb volgt standpunt van ambtenaar dat toetsing van hoogtechnologisch draagmoederschap ihkv de openbare orde door de rechter (en niet door de ambtenaar) dient te geschieden. Had i.c. niet plaatsgevonden. Draagmoederschap i.c. omkleed met voldoende waarborgen, die grotendeels overeenkomen met de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap. Rb gelast inschrijving van de buitenlandse geboorteakte.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Registers / Burgerlijke Stand

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN