ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Genderneutraal paspoort
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019 (pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3437
Aangetoond dat sprake is van genderdysforie: man noch vrouw. Ondanks ontbreken wettelijke basis toewijzing van verzoek opmaken nieuwe geboorteakte, waarin wordt opgenomen dat geslacht niet is kunnen worden vastgesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3285
OM verzoekt geboorteakte kind te verbeteren/aan te vullen (art. 1:24 BW). Ambtenaar burgerlijke stand komt op tegen beschikking rechtbank. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Pools recht beheerst vraag of kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot man staat (art. 10:92 BW). Onherroepelijk Pools vonnis ontkenning vaderschap. Doorhaling en verbetering geboorteakte gelast, omdat dit, overeenkomstig de jurisprudentie van de Hoge Raad, een compleet en zo actueel mogelijk beeld geeft van afstammingsgeschiedenis kind.
Rechtbank Noord-Nederland 24-07-2019

(pub. 07-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3437
Verzoek gelasting doorhalen van geboorteakte en opmaken van nieuwe geboorteakte, waarin wordt opgenomen dat het geslacht niet is kunnen worden vastgesteld, en wijziging van voornamen. Verzoekster heeft aangetoond dat sprake is van genderdysforie en dat zij de overtuiging heeft dat tav het geslacht sprake is van noch man noch vrouw. Toewijzing van verzoeken, ondanks ontbreken van wettelijke basis. Rb zoekt aansluiting bij Rb Limburg 28-05-2018.ECLI:NL:RBLIM:2018:4931
Rechtbank Noord-Holland 31-07-2019
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6688
Voornaamswijziging van een in het buitenland geboren persoon, van wie geen geboorteakte is ingeschreven bij de burgerlijke stand in Den Haag. IPR. Vaststelling geboortegegevens en inschrijving daarvan
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-07-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2816
Verzoek tot wijziging geboortedatum van de moeder in de geboorte akte van een kind. Aan het bewijs dat er destijds bij het opmaken van een geboorte akte sprake was van een misslag worden zeer hoge eisen gesteld. Naar het oordeel van het hof is hieraan door de moeder niet voldaan. Het hof van oordeel dat niet is gebleken dat de geboortedatum van de moeder, zoals deze staat vermeld op de geboorteakte van het kind, onjuist is en dient te worden verbeterd in de door de moeder verzochte geboortedatum.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4550
Verzoek tot wijziging geboortedatum van de moeder in de geboorte akte van een kind. Aan het bewijs dat er destijds bij het opmaken van een geboorte akte sprake was van een misslag worden zeer hoge eisen gesteld. Naar het oordeel van het hof is hieraan door de moeder niet voldaan. Het hof van oordeel dat niet is gebleken dat de geboortedatum van de moeder, zoals deze staat vermeld op de geboorteakte van het kind, onjuist is en dient te worden verbeterd in de door de moeder verzochte geboortedatum.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Burgerlijke Stand (art. 1:16 t/m 1:29f BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN