ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Afwijzing van omgangsverzoek van biologische vader met family life
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019 (pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Gedwongen contact zal negatieve weerslag hebben op de kinderen. Wenselijk dat moeder en biologische vader psycho-educatie krijgen en moeder begeleiding krijgt bij statusvoorlichting en informatieverstrekking.
Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Omgang met biologische vader zou huidige gezinsleven kind verstoren
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Kind ingebed in gezin, met wettige vader en (juridisch en sociaal) volle broer en zus. Belang van kind (8) om in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Nu geen omgangsregeling met biologische vader.
Geen omgang of informatie voor biologische vader
Gerechtshof Amsterdam 25-09-2018 (pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3621
Man niet ontvankelijk in verzoek. Enkele biologische verwantschap onvoldoende. Geen family life of private life. Man heeft blijk gegeven onvoldoende belang te hechten aan welbevinden van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 24-10-2019
(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8605
Zelfs indien de stelling van man juist is, dat hij kind - dat uit affectieve relatie tussen hem en vrouw is geboren maar dat niet door hem is erkend - een aantal malen heeft gezien, is dat onvoldoende om een nauwe persoonlijke betrekking aan te nemen. Vordering in kort geding tot nakoming van door man gestelde omgangsregeling reeds hierom afgewezen. Art. 1:377a BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5608
Biologische vader niet-ontv. in verzoek om omgangsregeling. Onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld en onderbouwd om tot 'nauwe persoonlijke betrekking' art. 1:377a BW , resp. 'family life' art. 8 EVRM te concluderen. Criteria hiervoor. Hof: ook als wél sprake zou zijn van 'family life' zou dit man gezien art. 1:377a lid 3 sub c BW niet baten. Het nu 16-jarige kind heeft ernstige bezwaren tegen omgang. Die mening is van zwaarwegend belang.
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019

(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Geen omgangsregeling voor biologische vader. Wenselijk dat a. hij en moeder psycho-educatie krijgen over de invloed van trauma op hechtingsrelaties en het risico van intergenerationele overdracht hiervan en daarnaast begeleiding aanvaarden bij het vormen van een neutraal positief verhaal ten behoeve van de statusvoorlichting; b. moeder begeleiding krijgt en aanvaardt bij het uitgebreid informeren vd biologische vader over de ontwikkeling en het welzijn vd kinderen op frequente basis.
Gerechtshof Amsterdam 24-05-2016
(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2016:1996
Lezenswaardige uitspraak over een statusvoorlichting die in 2014 tijdens een ots is gestart bij kinderen uit 2007 en 2009. Zie met name 4.7 jo. 4.2. arrest De uitspraak leidde uiteindelijk tot een ouderschapsonderzoek, waarna afwijzing van een omgangsregeling voor vader volgde. Hierbij sprak Hof de wenselijkheid uit dat de biologische ouders psycho-educatie zouden krijgen over de invloed van trauma op hechtingsrelaties en het risico van intergenerationele overdracht hiervan. Zie hiervoor ECLI:NL:GHAMS:2019:983
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omgang biologische (niet jur.) vader

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN