ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ex-partner geen belanghebbende bij bewindzaken
Rechtbank Limburg 23-09-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9445
Klacht tegen bewindvoerder niet-ontvankelijk: man is mantelzorger/voormalig levensgezel, maar kan niet worden beschouwd als 'levensgezel' in de zin van art. 798 Rv.
Nieuwe partner is geen belanghebbende in echtscheidingsprocedure
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019 (pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1959
Nieuwe partner die met één van de echtgenoten samenwoont en voor kinderen van pp zorgt, is in echtscheidingsprocedure geen belanghebbende. Zijn/haar rechten of verplichtingen worden er niet rechtstreeks door geraakt.
Bij omgangsondertoezichtstelling is ouder zonder gezag wél belanghebbende
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4483
Hof wijkt af van HR 12-09-2014 waarbij ouder zonder gezag niet belanghebbende is bij OTS zaken, nu GI zich o.a. bezig houdt met opstarten van omgangsregeling tussen kind en vader. Raakt rechtstreeks de belangen van vader.
Belanghebbende bij uithuisplaatsing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2019 (pub. 31-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2841
Stiefmoeder is belanghebbende bij UHP kind van vader: sprake van family life nu zij gedurende 5 maanden naast vader een actieve rol speelde bij verzorging en opvoeding en 9 dagen alleen voor haar zorgde na arrestatie vader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9409
Hof acht NIFP-onderzoek nodig om besluit te kunnen nemen over verdere verlenging van de uithuisplaatsing van het kind. Eerdere onderzoeken van twee andere instanties adviseren het kind bij de pleegouders te laten opgroeien.
Rechtbank Limburg 23-09-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9445
Uit de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ volgt dat een klacht tegen een bewindvoerder kan worden ingediend. Omdat uit deze aanbevelingen niet blijkt wie een dergelijke klacht kan indienen, zoekt ktr aansluiting bij het begrip belanghebbende ex art. 798 Rv. Mantelzorger/voormalig levensgezel van rechthebbende is geen belanghebbende in de zin van art. 798 Rv: hij is geen levensgezel. Klacht tegen bewindvoerder niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-10-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8686
Beroep van de niet met gezag belaste vader tegen de afwijzing van het verzoek om verlenging ondertoezichtstelling wordt niet-ontvankelijk verklaard. Hij is namelijk geen belanghebbende ex art. 798 Rv. Hof overweegt met verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad van 12 september 2014 ECLI:NL:HR:2014:2665 hierbij dat een ots ingrijpt op de rechtsbetrekking tussen de ouder met gezag en het kind. De rechten van de niet met het gezag beklede ouder worden dus niet rechtstreeks geraakt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019

(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1959
Het begrip belanghebbende in de algemene regeling van de verzoekschriftenprocedure moet, als het een zaak van personen- en familierecht betreft, worden geïnterpreteerd op de wijze als in art. 798 lid 1 Rv is bepaald. In een echtscheidingsprocedure wordt een nieuwe partner die met een van de echtgenoten samenwoont en die de kinderen mede verzorgt en opvoedt, niet als belanghebbende aangemerkt: niet een betrokkene op wiens rechten of verplichtingen de zaak rechtstreeks betrekking heeft.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Belanghebbende

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN