ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Tijdens OTS moet gewerkt worden aan ontbreken contact kind-vader
Rechtbank Noord-Nederland 12-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:502
Kinderrechter legt uit wat ouders niet van jeugdbeschermer kunnen verwachten. "De jeugdbeschermer is niet iemand aan wie de ouders opdrachten kunnen geven."
GI ten onrechte aangemerkt als belanghebbende bij schorsing gezagsbeslissing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Vader verzoekt schorsing toestemming inschrijving basisschool. GI is hierbij geen belanghebbende maar informant. Geen recht om verweer te voeren, maar aan informatie van GI wordt wel belang gehecht.
Zijn kinderen (2005 en 2007) belanghebbenden bij hoofdverblijfplaats van hun broertje (2014)?
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018 (pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3377
Nee: hoofdverblijfplaats jongste kind is geschil tussen ouders, waarbij de twee oudste kinderen geen belanghebbende zijn. Daarom verzoek van kinderen tot benoeming bijzondere curator afgewezen.
Partner van vader geen belanghebbende
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-10-2018 (pub. 11-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4225
Partner van vader is geen belanghebbende in procedure tussen de ouders over hoofdverblijfplaats van hun zoon en de zorgregeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1255
Belanghebbende. Vader zonder gezag geen belanghebbende in zaak over uithuisplaatsing nu beslissing in die zaak niet kan leiden tot een inmenging in het familie- en gezinsleven van de vader.
FPJE
Rechtbank Noord-Nederland 12-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:502
Zoon (8) sinds 5 jaar geen contact met vader. Toewijzing verzoek OTS. "Niet om vaders belangen veilig te stellen, mocht vader de indruk hebben dat de ondertoezichtstelling dat doel zou dienen. Niet om moeder dwars te zitten op welk wijze dan ook. De kinderrechter kijkt nadrukkelijk naar de belangen van zoon." Kinderrechter legt uit wat ouders níét van jeugdbeschermer kunnen verwachten (r.o. 5.7). Gewerkt moet worden aan ontbreken van contact met vader en effect van diepe wantrouwen tussen de ouders op ontwikkeling van zoon.
FPJEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Rb heeft aan moeder vervangende toestemming verleend om kind in te schrijven op basisschool X en deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Vader verzoekt schorsing van de werking van de beslissing. Afgewezen. De GI is aangemerkt als belanghebbende en een termijn gegeven voor het indienen van een verweerschrift. Het Hof overweegt dat de GI in deze zaak echter niet als belanghebbende maar als informant aangemerkt dient te worden. Geen recht om verweer te voeren maar aan informatie van de GI wordt wel belang gehecht.
FPJE
Rechtbank Noord-Nederland 03-10-2018
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5531
Verlenging ondertoezichtstelling. Onduidelijk of moeder kan aansluiten bij speciale (ontwikkelings)behoeftes minderjarige. De juridische vader zonder gezag is niet als belanghebbende aangemerkt, omdat zijn rechten en verplichtingen niet worden geraakt.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-10-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8921
Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing. Belanghebbende na beëindiging gezag. 1:265f BW, 8 EVRM.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Belanghebbende

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN