ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Belanghebbende bij uithuisplaatsing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2019 (pub. 31-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2841
Stiefmoeder is belanghebbende bij UHP kind van vader: sprake van family life nu zij gedurende 5 maanden naast vader een actieve rol speelde bij verzorging en opvoeding en 9 dagen alleen voor haar zorgde na arrestatie vader.
Gerechtshof Amsterdam 02-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2638
Biologische, niet-juridische vader belanghebbende bij de UHP, nu deze rechtstreekse, ingrijpende inbreuk maakt op gezinsleven met zijn kinderen, gelet op substantiële zorgtaken die vader voorheen uitvoerde. Ontvankelijk in appel.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1211
Door UHP kind wordt vader zonder gezag in dit geval rechtstreeks getroffen in een door art. 8 EVRM beschermd recht, nl. om het kind bij hem te laten opgroeien. Daarom is vader - toch - belanghebbende en ontvankelijk in appel.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-06-2019 (pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5388
Stiefvader is geen belanghebbende inzake OTS en UHP: geen (mede-)gezag en evenmin duurzaam (gedurende jaar) in gezinsverband met kind geleefd. Dat hij het kind inmiddels heeft erkend, is onvoldoende. Evenmin informant.
Huidige partner vader is belanghebbende in procedure over zijn kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4516
Sprake van verzorging en opvoeding van 2 van de 3 kinderen in het gezin van vader en partner gedurende langer dan een jaar (art. 798 Rv) én er is inmiddels family life tussen stiefmoeder en de beide kinderen.
Vrouw is belanghebbende in procedure tot wijziging curator van echtgenoot
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019 (pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3709
Ook al leven zij al lange tijd gescheiden, zij zijn nog altijd getrouwd en hebben een gemeenschappelijk vermogen. Zodoende raakt de wijziging van de curator direct ook de financiële belangen van de vrouw.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Als informant opgeroepen GI verzoekt ter zitting om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter die elkaar al 3 jaar niet meer hebben gezien. Hof willigt beide verzoeken in tussenbeschikking in en draagt moeder op onvoorwaardelijk haar medewerking te verlenen. Zaak zal over half jaar opnieuw bekeken worden, na verslag GI.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-04-2019
(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3189
Grootouders gaan in beroep tegen beslissing dat zij niet-ontvankelijk zijn verklaard in hun verzoek om de kleinkinderen bij hen te plaatsen middels een netwerkplaatsing. Eerder zijn zij ook niet-ontvankelijk verklaard. Dit verzoek is zinloos. Er ontbreekt namelijk een wettelijke basis voor het verzoek. Ook hebben zij geen belang om nu een identiek verzoek te doen. Aan constatering dat GI en de Raad nodeloos kosten hebben moeten maken wordt geen consequentie verbonden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-03-2019

(pub. 31-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2841
Kind (2012) woonde na uiteengaan van ouders (begin 2017) bij moeder en vanaf mei 2018 bij vader en stiefmoeder. Na aanhouding vader op 27-09-2018 bleef kind bij stiefmoeder wonen. Op 05-10-2018 uithuisplaatsing. Stiefmoeder wordt aangemerkt als belanghebbende: zij heeft vanaf mei 2018 naast vader (actieve) rol gespeeld bij verzorging en opvoeding van kind en na arrestatie van vader 9 dagen kind alleen verzorgd en opgevoed. Sprake van family life in de zin van art. 8 EVRM en de UHP maakt inbreuk op dit family life.
Gerechtshof Amsterdam 02-07-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2638
Het hof oordeelt (ambtshalve) dat de biologische vader die niet-juridisch ouder is (geen erkenning), ogv family life niet-ontvankelijk is inzake de ondertoezichtstelling (geen belanghebbende ex art. 798 lid 1 RvECLI:NL:HR:2014:2665 ECLI:NL:HR:2018:488) maar wel ontvankelijk inz. machtiging uithuisplaatsing. De UHP maakt een rechtstreekse, ingrijpende inbreuk op het gezinsleven van de vader en de kinderen, gelet op de substantiële feitelijke zorgtaken die de vader voor de uithuisplaatsing uitvoerde.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-02-2019

(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1211
Of vader als belanghebbende voor de uithuisplaatsing (art. 798 lid 1 Rv) moet worden aangemerkt, hangt ervan af of sprake is van family life.ECLI:NL:HR:2014:2665 ECLI:NL:HR:2018:463 Vader heeft samen met moeder in knipperlichtrelatie voor kind (2018) gezorgd. Sprake van family life. Door de UHP wordt vader rechtstreeks getroffen in een door art. 8 EVRM beschermd recht, namelijk het recht om kind bij hem te doen opgroeien. Vader is belanghebbende en ontvankelijk in appel. Volgt inhoudelijke afwijzing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Belanghebbende

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN