ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hulpverleningsplannen lijken wel veel op elkaar
Rechtbank Noord-Nederland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4835
Hulpverleningsplan moet aansluiten bij kind waar het om gaat en aangepast worden als dit nodig is. Kinderrechter vult zelf voorwaarden uit hulpverleningsplan aan.
Ondanks vrijheden stelt instelling als voorwaarde een machtiging gesloten jeugdhulp
Rechtbank Den Haag 09-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13985
Minderjarige moet instelling verlaten ivm afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Kinderrechter acht het zeer zorgelijk dat belang van minderjarige moest wijken voor beleid van instelling en verleent toch machtiging.
Gevolgen van personeelstekort in jeugdzorg
Rechtbank Midden-Nederland 10-07-2018 (pub. 04-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3651
Jongere langer in gesloten jeugdhulp ivm vertraging psychologisch onderzoek door personeelstekort. Voorkoming van dergelijke ongewenste vertragingen ligt buiten macht GI en kinderrechter.
Geen geschikte plek, hulp of onderzoek voor kwetsbare minderjarige
Rechtbank Rotterdam 17-07-2018 (pub. 16-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6779
Verzoek gesloten jeugdhulp afgewezen. Na half jaar nog geen zicht op start noodzakelijk onderzoek omdat gemeente, jeugdhulpinstelling noch GI zich verantwoordelijk achten voor de financiering ervan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:206
Machtiging gesloten plaatsing op goede gronden verleend. Jongere heeft extra kans om gesloten plaatsing te voorkomen niet benut.
JE
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5350
Jeugdrecht. De GI stuurt de kinderrechter een brief met een actualisatie nodig om te kunnen beslissen op het verzoek een minderjarige voor de duur van een jaar gesloten te plaatsen. Ter zitting blijkt dat de brief niet door de jeugdwerkers is opgesteld, maar door een gedragswetenschapper en een stagiaire. Is de kinderrechter op het verkeerde been gezet? Maatstaf en gevolgen.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:51
UithuisplaatsingGesloten uithuisplaatsingOndertoezichtstelling1. Ter zitting gedane verzoek tot vernietiging van de ondertoezichtstelling: geen hoger beroep tegen ingesteld -> niet-ontvankelijk.2. Verzoek vernietiging machtiging gesloten plaatsing: hoger beroep te laat ingesteld -> Niet-ontvankelijk 3. Verzoek vernietiging machtiging uithuisplaatsing -> afgewezen. Ernstige zorgen. Minderjarige nu in open setting, komt voorzichtig tot vooruitgang. Therapie noodzakelijk. Kan niet vanuit thuissituatie. Vader in verleden gee...
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11187
Machtiging uithuisplaatsing. Hof legt in kindvriendelijke taal uit waarom de uithuisplaatsing (gesloten) nodig was en ook nog moet voortduren.
JE
Rechtbank Limburg 10-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12047
Afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Instemmingsverklaring gedragswetenschapper. Niet voldaan aan wettelijke eis van kort tevoren onderzoeken van de jeugdige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN