ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Instemmingsverklaring gedragswetenschapper ontbreekt: geen machtiging gesloten jeugdhulp
Rechtbank Midden-Nederland 26-02-2019 (pub. 18-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1047
GI verzoekt machtiging om kind 6 maanden in gesloten accommodatie te doen opnemen. Kinderrechter overweegt dat instemmingsverklaring gedragswetenschapper ontbreekt; telefonische toelichting volstaat niet.
Gesloten jeugdhulp 18+ niet geëigende maatregel; voorsorteren op BOPZ
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5534
Jongmeerderjarige moet tegen zichzelf en maatschappij beschermd worden, maar gesloten jeugdhulp 18+ is niet geëigende maatregel. BOPZ meer passend. Binnen een maand zou dat geregeld moeten worden.
Proefschrift van Maria de Jong-de Kruijf over gesloten jeugdhulp
Heeft GI vervangende toestemming nodig voor medische behandeling (persoonlijkheidsonderzoek)?
Rechtbank Gelderland 29-06-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5764
Niet bij gesloten jeugdhulp. Daarvoor geeft de Jeugdwet een speciale regeling, die voorgaat op de regeling voor de behandelingsovereenkomst in het BW. Wil van gezaghebbende ouder dan niet relevant.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Midden-Nederland 05-02-2019
(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1190
Machtiging gesloten jeugdhulp verleend, ondanks dat de plek niet passend is bij de problematiek van de minderjarige.
JE
Rechtbank Gelderland 26-02-2019
(pub. 25-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1278
Kinderrechter verleent machtiging gesloten jeugdzorg, hoewel meisje van 15 jaar naar besloten of open setting zou kunnen. Het kost de GI echter erg veel moeite om een plek voor dit meisje met haar problematiek te vinden. Bekostigingssystematiek na ‘transitie in de jeugdzorg’ maakt dit moeilijker omdat de beschikbare jeugdzorg afhangt van de gemeente waarin moeder woont en zij 2 keer is verhuisd. Systematiek is er mede verantwoordelijk voor dat dit meisje te lang gesloten zit. De kinderrechter vindt dit onacceptabel.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10395
Gesloten jeugdhulp. Ten onrechte spoedmachtiging verleend na vernietiging beschikking in hoger beroep; instemmingsverklaring ontbreekt, onderzoek niet feitelijk onmogelijk. Machtiging voldoet wel aan wettelijke criteria. 6.1.2. lid 2, 6.1.3 lid 3 Jw.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 26-02-2019
(pub. 18-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1047
Ontbreken van instemmingsverklaring gedragswetenschapper bij verzoek machtiging gesloten jeugdhulp leidt tot afwijzing verzoek GI. Gedragswetenschapper heeft aanvankelijk niet ingestemd, maar is daar kort voor zitting op teruggekomen. Schriftelijke instemmingsverklaring niet voorhanden, maar gdw is bereid dit ter zitting telefonisch toe te lichten. Rb: komt neer op ontbrekende instemmingsverklaring. Overleg van te voren over instemmingsverklaring is zo niet mogelijk. Dit is in strijd met de beginselen van goede procesorde.
JE
Rechtbank Rotterdam 25-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1886
Artikel 6.1.7, eerste lid, Jeugdwet. Vernietiging beslissing
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN