ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kinderrechter hekelt stilzitten GI
Rechtbank Rotterdam 15-05-2019 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4666
GI trok zich niet alleen niets aan van uitspraak kinderrechter maar handelde ook in strijd met Besluit Jeugdwet: binnen 5 werkdagen wordt gezinsvoogdijwerker aangewezen en vindt contact met betrokkenen plaats.
En weer moet de rechter ingrijpen bij aanbestedingsproblemen in de jeugdzorg
Rechtbank Noord-Holland 03-06-2019 (pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4706
In afwijking van verzoek GI bepaalt kinderrechter dat machtiging gesloten jeugdhulp ten uitvoer dient te worden gelegd in Transferium. Jongere werd belast met aanbestedings- en samenwerkingsproblemen.
Rechtbank Noord-Holland 07-05-2019 (pub. 28-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4448
Gesloten jeugdhulp uitvoeren in Transferium en niet in Horizon. RvdK stelt dat er politieke en financiële motieven spelen mbt aanbesteding gesloten jeugdhulp, waarvan jeugdige niet het slachtoffer mag worden.
Aanbestedingsprocedure niet ten koste van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Machtiging gesloten jeugdhulp. Belang kind is gediend bij continuïteit, en dus voortzetting behandeling in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
(pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4147
Machtiging gesloten jeugdhulp. Beschikking in klare taal.
Rechtbank Noord-Holland 16-07-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6881
Machtiging gesloten jeugdhulp. Horizon, locatie Antonius. Kortdurende plaatsing, onder aanhouding van het meer verzochte, vanwege zorgen over specifieke plaatsing van minderjarige binnen Horizon. Van de GI wordt een actieve en regievoerende rol verwacht.
Gerechtshof Amsterdam 03-09-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3240
Machtiging gesloten plaatsing ex artikel 6.1.2 Jeugdwet. De gronden voor de machtiging gesloten jeugdhulp zijn ook thans nog aanwezig.
Rechtbank Rotterdam 10-07-2019
(pub. 02-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6296
Meerdere verzoeken gesloten jeugdhulp. Minderjarige, die bijna 18 jaar is, verblijft al (veel te) lange tijd in een gesloten setting. Het lukt ondanks vele pogingen niet om een passende vervolgplek te vinden. Veel hulpverlenende instanties hebben de minderjarige afgewezen. Bij gebrek aan een passende vervolgplek wordt ter zitting overeenstemming bereikt tussen alle belanghebbenden onder welke voorwaarden de minderjarige naar huis terug kan.
Rechtbank Amsterdam 24-06-2019
(pub. 08-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4675
Verzoek tot machtiging gesloten jeugdhulp met instemming ouder met gezag. Toestemming vader met gezag ontbreekt. Omdat de vader uit beeld is wijst de kinderrechter een ambtshalve ondertoezichtstelling toe onder artikel 1:269 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gesloten jeugdzorg

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN