ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kantonrechter gaat creatief om met wilsrecht ex artikel 4:19 BW
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hij wil geld voor kinderen apart zetten, met eigen vruchtgebruik. Past niet in systeem van art. 4:19 BW. Toch vindt de kantonrechter het een goed idee.
Verzorgingsvruchtgebruik, ondanks vooruitzicht op groot geldbedrag
Rechtbank Noord-Holland 15-07-2019 (pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6011
Na voltooiing van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap bestaat er wellicht geen verzorgingsbehoefte (meer) en is continuering van het vruchtgebruik mogelijk niet langer geboden.
Art. 4:36 BW: geen som ineens voor dochter die werkte in BV vader
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:369
In art. 4:36 lid 1 BW gaat het om (arbeid in) een door de erflater zelf uitgeoefend beroep of bedrijf en niet om (arbeid in) een door een besloten of naamloze vennootschap uitgeoefend beroep of bedrijf.
Ruzie over nalatenschap van bijna gelijktijdig overleden bruidspaar
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Volgorde van overlijden vastgesteld. Maar verdeling volgens wettelijke volgorde (gehele vermogen naar familie man) is naar r&b onaanvaardbaar. Voor het paar was 'samen' belangrijk (r.o. 4.6 en 4.31).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9522
Erfrecht. Uitleg testament. Wil van erflater niet juist weergegeven in zijn testament. Het testament van erflater kan zo worden uitgelegd dat bedoeld is om (ook) het wilsrecht van art. 4:21 BW uit te sluiten.
Gerechtshof Den Haag 06-08-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2800
Wettelijk erfrecht. In in geschil wie enig erfgenaam is in een nalatenschap. Er is geen testament, maar wel een concept. Dient in het onderhavig geval daarom op grond van de redelijkheid en billijkheid te worden afgeweken van het wettelijk vormvoorschrift van artikel 4:109 BW? Hof zet wettelijk kader uiteen en beantwoordt de gestelde vraag in het gegeven geval ontkennend.
Gerechtshof Den Haag 08-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2792
Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader.
Rechtbank Rotterdam 08-08-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7054
Vader is na overlijden moeder een nieuw geregistreerd partnerschap aangegaan. Zijn kinderen hebben op grond van art. 4:19 BW daarom recht goederen overgedragen te krijgen met waarde van ten hoogste de geldvordering die zij op vader hebben. Vader wil geld voor de kinderen apart zetten, en daar zelf vruchten van plukken. Vruchtgebruik op geld past niet in systeem van art. 4:19 BW nu daar enkel wordt gesproken over goederen en geld daar niet onder valt. Toch treft kantonrechter deze regeling (als eigen beslissing).
Rechtbank Limburg 14-03-2019

(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2517
Erfrecht. Art. 4:36 BW som ineens. Kleindochter wil som ineens wegens verlenen mantelzorg aan oma. Verklaring is niet binnen de in art. 4:37 lid 1 BW bepaalde termijn gedaan. Volgens de heersende leer dient degene die een aanspraak op een som ineens maakt dit te verklaren aan alle erfgenamen van de nalatenschap die het betreft. Een vordering van een som ineens is immers een schuld van de nalatenschap en raakt, indien sprake zou zijn van verdeling van een batig saldo onder de erfgenamen, ook hun erfdeel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN