ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verzet tegen uitdelingslijst nalatenschap ongegrond verklaard - wat nu?
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Geen beroep bij het hof mogelijk: voorschriften van Faillissementswet toepasselijk op verzet tegen uitdelingslijst. Wel kan beroep in cassatie worden ingesteld.
Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:195
Wijziging van het alimentatieverzoek in hoger beroep in strijd met de goede procesorde.
FP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste van art. 359 Rv jo art. 278 lid 1 Rv. Geen sprake van een uitzondering waardoor er later nog gronden mogen worden aangevoerd. Advocaat van de man beschikte namelijk ten tijde van het indienen van het beroepschrift over de bestreden beschikking beschikte en had contact met de man had. Hij had op zijn minst een begin van gronden voor zijn beroep kunnen aanvoeren. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Art. 807 Rv. In beginsel staat geen hoger beroep open tegen een beslissing van de rechtbank over vervallenverklaring van een schriftelijke aanwijzing. Voor zover deze een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind is hoger beroep wel toegestaan.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-11-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4673
Appel tegen echtscheidingsbeschikking. Grief tegen echtscheiding ter zitting ingetrokken. Zaak aangehouden ten aanzien van de overige geschilpunten.
ERFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2393
Wat betreft de vereffening van een nalatenschap bepaalt art. 4:218 lid 5 BW dat bij het opmaken van de uitdelingslijst en het verzet daartegen “de dienaangaande in de Faillissementswet voorkomende voorschriften zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing” vinden. Kantonrechter heeft verzet tegen uitdelingslijst vereffenaar ongegrond verklaard. Beroep bij hof niet mogelijk. Beroep in cassatie kan wel worden ingesteld (art. 187 lid 1 Fw).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN