ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoger beroep tegen beschikking (gewijzigde) voorlopige voorzieningen niet mogelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking afwijzing verzoek alimentatie, tevens verstaansbeschikking kosten woning, was vovo ex art. 822 Rv, dus wijziging mogelijk. Appelverbod. Beroep op doorbrekingsgrond ('wetsartikel ten onrechte toegepast') verworpen.
Uitspraak scheiding van tafel en bed kan niet in appel worden gewijzigd in scheiding van echt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2358
Hof overweegt dat verzoek tot echtscheiding niet kan worden beschouwd als een wijziging verzoek scheiding tafel en bed, omdat dit andere rechtsgevolgen heeft. Stelsel van de wet laat wijziging daarom niet toe.
Moet appel door bewindvoerder worden ingesteld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4437
Bewindvoerder is procespartij bij appel tegen vaststelling dat appellant onrechtmatig handelde wegens aantasting van privacy en goede naam, nu dit direct verband houdt met vordering tot schadevergoeding.
Verzoek voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv niet toegewezen
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3091
Deel van kwestie ligt voor aan Hof: Rb verklaart zich onbevoegd en verwijst getuigenverhoor door naar Hof. Ander deel ligt voor aan Rb en staat voor uitspraak: verzoek afgewezen want horen van getuigen ism goede procesorde.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2792
Erfrecht. Geschil over waardering nalatenschap vader, met name percelen grond. Anti-speculatiebeding. Boedelbeschrijving. Akte tot legaat en vestiging vruchtgebruik onrechtmatig? Eiswijziging aan beide zijden. Doorhaling beslag. Geldleningen zoon aan ouders. Hoedanigheid waarin moeder procedeert: zowel pro se als in haar hoedanigheid van executeur nalatenschap vader.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7930
Met (ambtshalve) benoeming ve bijzondere curator in afstammingszaak wordt geen einde gemaakt aan enig deel vh verzochte (in de kern, de vervangende toestemming tot erkenning). De benoeming is slechts een stap in de procedure die < art. 1:212 BW nodig is om tot een inhoudelijke beslissing te kunnen komen. Evenmin uitdrukkelijk tussentijds hoger beroep opengesteld tegen de beschikking: de griffiersmededeling onder de uitspraak kan volgens vaste rechtspraak niet als zodanig worden opgevat. Moeder niet-ontv. in haar bezwaar.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3457
Incompleet beroepschrift: het procesdossier van de eerste aanleg is niet compleet. De advocaat van appellante is ruimschoots in de gelegenheid gesteld dit verzuim te herstellen. Vervolgens is een mondelinge behandeling gelast. In de oproepingsbrief is uitdrukkelijk medegedeeld dat die mondelinge behandeling enkel de ontvankelijkheid van het hoger beroep zou betreffen. Ter zitting verschijnt de advocaat van appellante echter in de veronderstelling dat de zaak inhoudelijk wordt behandeld: hij was niet bekend met de brieven van het h...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3456
Ouderlijk gezag. Moeder komt in hoger beroep van tussenbeschikking waarbij een raadsonderzoek is gelast en iedere verdere beslissing is aangehouden. Niemand verschijnt op de zitting waarbij de ontvankelijkheid van het appel zou worden besproken. Eén dag na de zitting trekt moeder het appel in. Moeder is niet-ontvankelijk in haar verzoek in hoger beroep.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2260
Internationale kinderontvoering. Bekrachtiging afwijzing teruggeleiding naar Litouwen. Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. De devolutieve werking van het appel brengt mee dat eerst het verweer van de moeder - worteling van het kind (art. 12 lid 2 HKOV) - wordt behandeld. Alle omstandigheden in beide landen in aanmerking nemende, slaagt dat verweer.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN