ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beslissing is telefonisch medegedeeld aan pp.; aanvang appeltermijn. Niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing rechtbank (OTS en UHP) is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn van drie maanden gaan lopen. Hoger beroep daarom te laat ingesteld; moeder is daarin niet-ontvankelijk.
Man appelleert tegen beslissing partneralimentatie, maar partijen blijken nog getrouwd
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:995
Man appelleert tegen partneralimentatie in echtscheidingsbeschikking, maar in appel wordt duidelijk dat deze beschikking niet (tijdig) is ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. Niet-ontvankelijk.
Alle aanleiding voor proceskostenveroordeling, maar ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:993
Geen volledige medewerking van moeder aan omgang. Autonomie voor contact met vader moet niet liggen bij kind (2008). Geen proceskostenveroordeling, want Hof vreest dat moeder dit negatief aan kind zal uitleggen.
Vrouw wil via hoger beroep alsnog bereiken dat GI wordt vervangen: niet-ontvankelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-03-2019 (pub. 08-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:924
Grond van verzoek: relatie met GI is ernstig verstoord. Hof wijst op appelverbod en dat doorbrekingsgrond te laat is aangevoerd. Verzoek niet ontvankelijk, stellen kindbelang is onvoldoende.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10611
M is ontvankelijk in appel tegen tussenbeschikking, nu deze kan worden gekwalificeerd als deelbeschikking. V heeft incidenteel appel ingesteld tegen de eindbeschikking, maar omdat dit na de appeltermijn is gebeurd is zij n-o (art. 358 lid 5 Rv n.v.t. omdat M geen appel had ingesteld tegen eindbeschikking). Hof bekrachtigt oordeel Rb t.a.v. ingangsdatum gewijzigde alimentatie. M had op een eerder tijdstip wijziging kunnen verzoeken en het komt voor zijn rekening en risico dat hij dat niet heeft gedaan.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn ook gaan lopen. Andersluidende onjuiste mededeling in de overwegingen van de beschikking van de rechtbank van een paar weken later levert geen verschoonbare termijnoverschrijding op. Hoger beroep te laat ingesteld
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:995
Man gaat zelf in hoger beroep tegen de bij echtscheidingsbeschikking vastgestelde partneralimentatie, maar de echtscheiding blijkt niet te zijn ingeschreven terwijl de 6-maanden termijn al is verstreken. Man niet-ontvankelijk in appel, partijen zijn nog gehuwd.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:993
Hof benadrukt nogmaals dat het niet in belang dochter (2008) is om, zoals moeder wenst, haarzelf de regie ("de autonomie") te geven over contact met vader. Hof ziet verder alle aanleiding om moeder te veroordelen in kosten procedure. Het vreest echter dat moeder een dergelijke veroordeling negatief aan kind zal uitleggen en dat dit vervolgens tegen vader zal worden gebruikt, hoewel dat uiteraard niet hoort te gebeuren. Proceskosten gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-03-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:924
Moeder niet ontv. in hb tegen afwijzing verzoek de GI te vervangen ogv art. 1:259 BW. Gewoon appel echter niet mogelijk ogv art. 807 Rv. Tijdens mondelinge behandeling deed moeder voor het eerst beroep op doorbreking vh appelverbod omdat het belang vh kind dat zou vorderen. Nog daargelaten de vraag of dit beroep op doorbreking tijdig is gedaan, heeft moeder geen concrete grond aangevoerd die tot doorbreking van het appelverbod zou kunnen leiden. De enkele stelling dat belang kind dit vordert is daartoe onvoldoende.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN