ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw verzoekt voor het eerst in appel dat schuld voor rekening man komt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3071
Art. 362 Rv verhindert dat voor het eerst in appel een tegenverzoek kan worden gedaan. Dat geldt echter niet voor nevenverzoeken ex art. 827 Rv: vrouw ontvankelijk in vordering (maar afwijzing).
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
Na toewijzing gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek niet-ontvankelijk in appel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019 (pub. 08-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1691
Na toewijzing gezamenlijk echtscheidingsverzoek (met convenant) is vrouw niet-ontvankelijk in appel. Wilsgebrek of wijziging van omstandigheden moet aan rechtbank worden voorgelegd. Proceskostenveroordeling.
Beslissing telefonisch aan partijen medegedeeld - moeder appelleert te laat
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2344
Beslissing rechtbank (OTS en UHP) is telefonisch kenbaar gemaakt aan partijen. Toen is de beroepstermijn van drie maanden gaan lopen. Hoger beroep daarom te laat ingesteld; moeder niet-ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Ex-samenlevers hebben schikking getroffen over financiële afwikkeling einde samenleving. In tussenvonnis in HB heeft hof geoordeeld dat beroep op dwaling van vrouw faalt. Ook heeft hof in tussenvonnis vastgesteld dat finale kwijting is verleend. De vrouw betwist de finale kwijting ná dit tussenvonnis. Nu de vrouw niet heeft aangevoerd dat hierbij van onjuiste feitelijke of juridische grondslag is uitgegaan, blijft rechter aan dit tussenvonnis gebonden. Van uitzondering om eiswijziging na conclusie van de man toe te staan is geen ...
Gerechtshof 's-Gravenhage 14-07-2009
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHSGR:2009:6104
Eerder vonnis van de rechtbank uit 2000, waarbij is bepaald op welke wijze de huwelijksgoederengemeenschap moet worden verdeeld. Daartegen is indertijd geen hoger beroep ingesteld. De in onderhavige zaak opgevoerde schulden zijn geen andere dan die waarvan in 2000 is beslist dat die buiten de verdeling dienen te blijven. De man had derhalve indertijd maar in beroep moeten komen. Dat hij dat niet heeft gedaan komt voor zijn rekening en risico.
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1069
Hof acht handelwijze van de man mbt tot de intrekking van het beroepschrift onzorgvuldig, maar wel geldig, nu deze is geschied cfm de toepasselijke procesreglementen. Dit heeft voor de vrouw wel onnodige kosten met zich gebracht: zij is met haar advocaat ter zitting verschenen. Hof: Het zou de man sieren indien hij deze kosten aan de vrouw zal vergoeden. Nu de vrouw haar verzoek om een kostenveroordeling eerst na deze intrekking aan het hof heeft voorgelegd, kan het hof geen kostenveroordeling meer uitspreken."
Hoge Raad 19-04-2019

(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:637
HR over finale verrekenverplichting/vaststellen verrekenvordering ogv tijdens huwelijk niet-nagekomen periodiek verrekenbeding (art. 1:141 BW): reikwijdte bewijsvermoeden art. 1:141 lid 3 BW, stelplicht en bewijslast mbt vaststelling omvang overgespaard vermogen (art. 149 lid 2 Rv), relatie mbt mogelijkheid beschrijving vh vermogen van andere echtgenoot (art. 1:141 lid 3 BW ivm art. 1:143 BW) en devolutieve werking hoger beroep. Volgt vernietiging en verwijzing.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1358
Beroep man op nietigheid exploot uitgebracht bij (voormalige) advocaat (mbt wie geen domiciliekeuze gold) afgewezen. Man heeft niet (voldoende) weersproken dat verzoekschrift echtscheiding hem tijdig heeft bereikt en daar gaat het om, gezien MvT art. 816 Rv. Ook andere aanwijzingen dat hij tijdig op hoogte was. Verder is art. 815 lid 6 Rv terecht toegepast. Maar geen plaats voor door vrouw gevraagde machtigingen < art. 3:299 BW, nu nog niet tussen pp vaststaat hoe de verdeling vd gem. woning zal plaatsvinden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN