ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man gaat niet in appel, maar betwist wel de behoefte van de kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4886
Dat staat de man vrij. Hij streeft geen ander dictum na dan in de bestreden beschikking staat, zodat hij niet in hoger beroep hoefde te komen. Hij kan volstaan met voeren van verweren die hem gerade voorkomen.
Beschikking "voorlopige partneralimentatie" is niet appellabel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4890
Door Rb vastgestelde "voorlopige partneralimentatie" is, anders dan voorlopige omgangsregeling, niet appellabel. Is (dus) zuivere tussenbeschikking. Man is niet-ontvankelijk in beroep en moet eindbeschikking afwachten.
Als procespartij vordering wijzigt dan wel intrekt heeft rechter vergewisplicht
Hoge Raad 21-06-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:997
Intrekken vordering op zitting kan in advocaatzaken niet mondeling, maar moet schriftelijk. Dus bij conclusie, akte, of akteverzoek ter zitting. Intrekking als afstand van recht; onderzoek naar intentie vereist.
Procedurele aspecten van benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
1. Benoeming bijzondere curator is geen tussen- maar eindbeslissing. 2. Daartegen staat beroep open: appelverbod art. 194 Rv niet van toepassing. 3. Rechter heeft discretionaire bevoegdheid t.a.v. wie hij benoemt.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 19-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1236
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Omgangsregeling.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3091
Art. 186 Rv, 187 lid 2 Rv en 73 Rv. Verzoek voorlopig getuigenverhoor. Zaak deels verwezen naar hof in verband met hoger beroep. Voor het overige afgewezen. Procedure in eerste aanleg bevindt zich in staat van wijzen.
Parket bij de Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:606
Personen- en familierecht. Verzoek tot vaststelling omgangsregeling (art. 1:377a BW); wijziging verzoek in strijd met art. 130 jo. 283 Rv?; ontbreken motivering ten aanzien van vaststelling omgangsregeling.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:5238
Reikwijdte artikel 1:266 BW; gezagsbeëindigende maatregel; beëindiging gezag van één van de gezaghebbende ouders op verzoek van de raad in situatie waarin geen sprake is van een uithuisplaatsing en de andere gezaghebbende ouder ook de mogelijkheid heeft een verzoek tot beëindiging van het gezag in te dienen op grond van artikel 1:253n BW; voldaan aan gronden voor gezagsbeëindiging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN