ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoger beroep tegen beschikking (gewijzigde) voorlopige voorzieningen niet mogelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking afwijzing verzoek alimentatie, tevens verstaansbeschikking kosten woning, was vovo ex art. 822 Rv, dus wijziging mogelijk. Appelverbod. Beroep op doorbrekingsgrond ('wetsartikel ten onrechte toegepast') verworpen.
Uitspraak scheiding van tafel en bed kan niet in appel worden gewijzigd in scheiding van echt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2358
Hof overweegt dat verzoek tot echtscheiding niet kan worden beschouwd als een wijziging verzoek scheiding tafel en bed, omdat dit andere rechtsgevolgen heeft. Stelsel van de wet laat wijziging daarom niet toe.
Moet appel door bewindvoerder worden ingesteld?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4437
Bewindvoerder is procespartij bij appel tegen vaststelling dat appellant onrechtmatig handelde wegens aantasting van privacy en goede naam, nu dit direct verband houdt met vordering tot schadevergoeding.
Verzoek voorlopig getuigenverhoor ex art. 186 Rv niet toegewezen
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3091
Deel van kwestie ligt voor aan Hof: Rb verklaart zich onbevoegd en verwijst getuigenverhoor door naar Hof. Ander deel ligt voor aan Rb en staat voor uitspraak: verzoek afgewezen want horen van getuigen ism goede procesorde.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2260
Internationale kinderontvoering. Bekrachtiging afwijzing teruggeleiding naar Litouwen. Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. De devolutieve werking van het appel brengt mee dat eerst het verweer van de moeder - worteling van het kind (art. 12 lid 2 HKOV) - wordt behandeld. Alle omstandigheden in beide landen in aanmerking nemende, slaagt dat verweer.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2245
Man stelt na verstrijken beroepstermijn beroep in. Deze termijnen zijn van openbare orde. Ex art. 806 lid 1 sub b Rv kan binnen 3 maanden na de betekening van de beschikking beroep worden ingesteld, dan wel binnen 3 maanden nadat de beschikking op andere wijze bekend is geworden. Beschikking is niet aan man betekend en ook niet in het openbaar. Beroepstermijn is gaan lopen op het moment dat de man op andere wijze bekend is geworden met de beschikking. Binnen drie maanden hierna is - dus tijdig - beroep ingesteld.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3039
Tussenbeschikking, houdende verwijzing naar Ouderschap Blijft, waartegen hoger beroep niet uitdrukkelijk door de rechter is opengesteld. Voor zover de man een beroep doet op de ‘doorbrekingsjurisprudentie’ overweegt het hof dat die jurisprudentie niet geldt voor tussenbeschikkingen. Het stellen van een doorbrekingsgrond maakt een tussenuitspraak niet vatbaar voor hoger beroep (vgl. HR 5 juni 1998, ECLI:NL:HR 1998:ZC2664 ). Aan artikel 6 EVRM aangezien kan geen recht op hoger beroep worden ontleend.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019

(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Beschikking waarin gemaakte afspraken zijn vastgelegd betreft een beslissing als bedoeld in art. 822 Rv. Rb heeft in die beschikking immers verzoek vrouw tot bepalen voorlopige kinder- en partnerbijdrage afgewezen. Dat dictum ‘verstaansbeslissing’ bevat mbt afspraken kosten echtelijke woning maakt dit niet anders. Rb kon dus ook op verzoek vd man de vovo wijzigen (art. 824 lid 2 Rv). Daartegen staat geen appel open. Geen sprake van doorbrekingsgronden (Enka/Dupont-criterium HR 29-03-1985).
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019

(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2718
Vonnis Rb: woning en hypotheekschuld toegedeeld aan de vrouw, vonnis treedt zo nodig ipv medewerking van man aan levering, vrouw dient helft overwaarde ad € 8.200,- aan man te vergoeden. Man gaat in hoger beroep maar laat na het beroep binnen 8 dagen in te schrijven in de registers van art. 433 Rv. Hof: man hoefde het hoger beroep niet in te schrijven nu hij geen hoger beroep heeft ingesteld tegen de toedeling van de woning en evenmin tegen de indeplaatstreding. Man ontvankelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoger beroep

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN