ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Overdracht lijfrenteverplichting naar niet toegestane verzekeraar
Revisierente bij afkoop lijfrentepolis
Rechtbank Gelderland 04-05-2018 (pub. 16-05-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2076
Man is 20% revisierente verschuldigd bij afkoop lijfrenteverzekering overleden echtgenote. Man kan niet bewijzen dat vrouw de premies destijds niet heeft afgetrokken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFIFP
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1195
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding. Man is niet gehouden o.g.v. beschikking van Rb uit 2013 dan wel overeenkomst tussen partijen de helft van zijn rechten op lijfrentepolissen aan de vrouw over te dragen. Gevolg is dat de waarde van die polissen in de verrekening moet worden betrokken per peildatum. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat hierop een latente belastingclaim rust. Het hof kan de belastingclaim niet vaststellen aangezien het hof over onvoldoende informatie beschikt.
FI
Rechtbank Gelderland 04-05-2018
(pub. 16-05-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2076
Man heeft na overlijden van echtgenote de door haar afgesloten lijfrenteverzekering afgekocht. Beroep man tegen heffing van 20% revisierente. Rb: Omdat voor de premies ogv de wettelijke regeling recht op aftrek bestond, is het aan man om te bewijzen dat premies toch niet in aftrek zijn gebracht. Met de enkele opmerking dat hij denkt dat zijn vrouw de premies destijds niet heeft afgetrokken, zonder dit met stukken te onderbouwen, heeft eiser dat niet aannemelijk gemaakt. Beroep ongegrond.
HVFIPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017
(pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
HVFI
Rechtbank Limburg 11-10-2017
(pub. 12-10-2017), ECLI:NL:RBLIM:2017:9800
Veroordeling mee te werken aan verdeling/splitsing verzekeringspolis na echtscheiding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.

Lijfrente onder huidig regime

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN