ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen aanspraak op inkomensafhankelijke combinatiekorting voor vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2609
Kind verblijft in ene week 4 dagen bij vader en in andere week 2 dagen. Hof: dat leidt wel tot gemiddeld verblijf van 3 dagen per week, maar niet tot verblijf van doorgaans 3 dagen per week, zoals vereist.
Geen aanspraak op kinderkortingen
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
Reden: man weliswaar vertrokken, maar nog ingeschreven op hetzelfde adres als vrouw, dus aangemerkt als partner. Vrouw geen inkomensafhankelijke combinatiekorting en geen alleenstaande-ouderkorting.
Onjuiste brief Belastingdienst inkomensafhankelijke combinatiekorting
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2019

(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2609
Recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting? Een kind behoort tot huishouden van beide ouders indien hij "doorgaans ten minste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft". I.c. verbleef kind, ingeschreven op adres van moeder, per 2 weken eenmaal op 4 dagen en eenmaal op 2 dagen bij vader. Hof: een verblijf van 6 dagen per 2 weken leidt wel tot een gemiddeld verblijf van 3 dagen p.w., maar niet tot een verblijf van doorgaans 3 dagen p.w. Geen inkomensafhankelijke combinatiekorting voor vader.
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018

(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
De (ex)echtgenoot van belanghebbende wordt aangemerkt als partner a.b.i. art. 5a AWR omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres. Echtscheidingsverzoek ingediend in juni 2014. De man had de woning verlaten in maart 2014, maar partijen bleven nog tot november 2014 bij de BRP ingeschreven staan op hetzelfde adres. Daardoor eindigde het fiscaal partnerschap pas in november. Belanghebbende kwam in 2014 niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting: niet > 6 maanden geen partner.
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2015
(pub. 26-09-2016), ECLI:NL:RBNHO:2015:7355
Schrappen zelfstandigenaftrek (incl. startersaftrek) zorgt ervoor dat inkomensafhankelijke combinatiekorting ten onrecht is uitbetaald. Bij de aanslagregeling verzuimt de inspecteur de korting terug te vorderen, hetgeen middels navordering wordt getracht te corrigeren. Nu het verschil tussen de bij de definitieve aanslag geheven belasting en de te heffen belasting meer dan 30% bedraagt is sprake van een voor de belastingplichtige kenbare fout. Navordering is derhalve toegestaan.
Rechtbank Gelderland 14-06-2016
(pub. 14-06-2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:3164
Het kind staat ingeschreven bij moeder, maar woont de ene week bij moeder en de andere week bij vader. De rechtbank oordeelt dat vader recht heeft op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Voor art. 44b URIB gaat het erom of in gelijke of vrijwel gelijke mate wordt verbleven bij beide ouders. Daarvan is hier sprake. Er is te weinig verschil tussen deze situatie, waarin het kind per week wisselt tussen de ouders, en de situatie waarin een kind per halve week wisselt tussen de ouders om verschil te rechtvaardigen bij de toekenni...
Rechtbank Gelderland 03-03-2016
(pub. 04-03-2016), ECLI:NL:RBGEL:2016:1150
X heeft de zorg voor haar moeder en twee zoons, waarbij allen tot hetzelfde huishouden behoren. Moeder en X worden hierdoor aangemerkt als fiscaal partners. X heeft geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de alleenstaande-ouderkorting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
(Mr. Rob Welling, 11-05-2016)
De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting voor werkende ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. De belastingplichtige moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN