ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders in drangtraject onder druk zetten veroorzaakte veel onrust; niet in belang kinderen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2076
Rechter beklaagt zich over gebrekkige wetskennis GI en laakt onzorgvuldige handelwijze in drangtraject. Uithuisplaatsing zonder rechterlijke machtiging is niet toegestaan. Machtiging UHP verleend.
OTS in 'drang'-zaak
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5463
Rb: uitblijven van hulp en urinecontroles voor moeder onwenselijk. Veiligheidsplan voldoet niet, wachtlijst is geen argument. Binnen drangtraject is het aan jeugdbescherming om daar (juridische) stappen in te ondernemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-04-2019

(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2076
Van een GI mag verwacht worden dat zij op de hoogte is van de Jeugdwet en hiernaar handelt. De werkwijze die de GI in dit geval heeft gehanteerd, waarbij ouders onder druk zijn gezet om de minderjarigen zonder een machtiging van de kinderrechter en onder druk van de aanwezigheid van de politie elders onder te brengen, acht de kinderrechter dan ook verontrustend. Dit heeft veel onrust veroorzaakt en is daarmee extra belastend geweest voor de minderjarigen. Een uithuisplaatsing dient aan de kinderrechter voorgelegd te worden.
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3766
Hoger beroep. Kort geding. Vordering tot meewerken aan omgangsregeling afgewezen, gezien het karakter van het gevorderde: een ordemaatregel.
Rechtbank Rotterdam 12-03-2018
(pub. 16-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6783
Verzoek ondertoezichtstelling 5 kinderen toegewezen. Verzoek uithuisplaatsing aangehouden, omdat de GI in het drangkader lange tijd geen bemoeienis met het gezin heeft gehad, waardoor onvoldoende door de GI is geïnvesteerd in minder ingrijpende alternatieven.ZIE VERDER: ECLI:NLRBROT:2018:6788
Rechtbank Rotterdam 01-06-2018

(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5463
Ondertoezichtstelling in zgn. 'drang'-zaak. Moeder van 2-jarig kind heeft belast verleden, waaronder drugsverslaving. Zij is zelf angstig voor terugval en wil hulp, maar er zijn lange wachtlijsten. Ondertussen geen urinecontroles bij moeder. Rechtbank: uitblijven van hulp en urinecontroles zeer zorgelijk en onwenselijk. Veiligheidsplan jeugdbescherming voldoet daarmee niet. Wachtlijsten urinecontroles geen argument, het is aan jeugdbescherming als casusregisseur binnen drangtraject om daar (juridische) stappen in te nemen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-02-2017
(pub. 08-03-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:1404
Machtiging uithuisplaatsing. Hulp in vrijwillig kader lukt niet.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Drangtraject

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN