ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Praten met de jeugdzorgwerker
Rechtbank Den Haag 02-01-2019 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:19
Dat vader niet wil overleggen met jeugdbeschermer en zich daarom niet aan schriftelijke aanwijzing wil houden, is onvoldoende reden voor schorsing van de aanwijzing.
Wanneer staat hoger beroep open bij schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Geen hoger beroep mogelijk tegen afwijzing door Rb van verzoek tot vervallenverklaring van schriftelijke aanwijzing. Wel voor zover het een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind.
Is GI bevoegd om schriftelijke aanwijzing tot terugverhuizing te geven?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-11-2018 (pub. 22-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:6426
Ja, want verhuizing betreft een kwestie mbt verzorging en opvoeding van de kinderen. Rb bekrachtigt aanwijzing GI onder oplegging dwangsom aan moeder.
Is sprake van een schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9999
Is mailbericht van GI een schriftelijke aanwijzing? Nee, aanwijzing heeft dwingend karakter. Mailbericht is voorstel hoe de omgang kan worden ingevuld. Is vorm van overleg en geen dwingende aanwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Den Haag 14-01-2019
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:188
Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing en vaststellen regeling
JE
Rechtbank Midden-Nederland 18-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6487
Voor inzet van video-interactiebegeleiding in het pleeggezin is tijdens een ondertoezichtstelling geen toestemming van de ouders nodig. Artikel 7.3.4. Jeugdwet.
JE
Rechtbank Den Haag 02-01-2019
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:19
Verzoek schorsing werking schriftelijke aanwijzing. Verwijzing HR 14 december 2018 ECLI:NL:HR:2018:2321. Volgens HR dient kinderrechter in algemeen niet te beslissen op verzoek tot schorsing werking SA zonder horen belanghebbenden. Afwijking mogelijk o.g.v. spoedeisendheid schorsingsverzoek. Uit verzoek blijken zulke feiten/omstandigheden niet. Dat vader niet wil overleggen met jeugdbeschermer en zich daarom niet aan SA wil houden, is onvoldoende reden om verzoek vervallenverklaring SA schorsend te laten werken. Afwijzing.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11186
Art. 807 Rv. In beginsel staat geen hoger beroep open tegen een beslissing van de rechtbank over vervallenverklaring van een schriftelijke aanwijzing. Voor zover deze een beperking betreft van de contacten tussen ouder en kind is hoger beroep wel toegestaan.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5305
Omgangsregeling. Omgang binnen kinderbeschermingsmaatregelen. Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing, vaststellen andere regeling op grond van Art. 1.265 F lid 2 BW
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:263 e.v. BW Aanwijzing GI

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN