ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Herhaalde procedure over samenwonen: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Den Haag 16-10-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2802
Samenwonen vrouw als ware zij gehuwd niet aangetoond. Geen einde partneralimentatie. Man wordt in werkelijke proceskosten vrouw veroordeeld omdat hij haar meermaals nodeloos in rechte heeft betrokken. Misbruik procesrecht.
Vrouw stuurt aan op verkoop woning met onderwaarde: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6547
Vrouw wenst uit onverdeeldheid van woning te komen en eist dat deze verkocht wordt. Restschuld moet voor rekening man komen. Dat is een onredelijk standpunt. Daarom proceskostenveroordeling.
Vrouw negeert uitspraken over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Erfgenamen verzwijgen deel nalatenschap - alleen veroordeling in forfaitaire proceskosten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2370
Zij hielden "ten onrechte en tegen beter weten in" vol niet op de hoogte te zijn. Vier jaar geprocedeerd, getuigenverhoren en 9 tussenarresten. Vordering werkelijke proceskosten afgewezen: geen misbruik procesrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 30-09-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:4922
In kort geding heeft advocaat wegens ziekte aanhouding verzocht. Indien deze aanhouding niet zou worden toegewezen dan werd de vordering ingetrokken. Na weigering van rechter om aan te houden zijn de vorderingen dus ingetrokken. In reconventie vordert gedaagde veroordeling van eiser in de proceskosten. Door instelling van deze reconventionele vordering is het geding dus niet komen te vervallen. Echter geen proceskostenveroordeling want geen misbruik van recht.
Rechtbank Amsterdam 19-07-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7791
Een ouder die (mede) het gezag over een kind uitoefent, voert op grond van art. 1:253i BW (mede) het bewind over het vermogen van dat kind. Op dit bewind is ogv art. 1:253k BW onder andere art. 1:349 BW van toepassing. Op grond van dit laatste artikel is een machtiging van de kantonrechter vereist om in rechte voor een minderjarige op te treden, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Ouders persoonlijk veroordeeld in proceskosten. En beroepsfout advocaat door niet voor machtiging te zorgen.
Gerechtshof Den Haag 16-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2802
De man probeert opnieuw de partneralimentatie te beeindigen, maar gaat met name in op de affectieve relatie van duurzame aard. Zijn verzoek wordt afgewezen aangezien hij onvoldoende stelt ten aanzien van de andere eisen die de Hoge Raad stelt aan toepassing van art. 1:160 BW (wederzijdse verzorging). Hij wordt in de werkelijke proceskosten van de vrouw veroordeeld. Er is sprake van misbruik van procesrecht. Hij heeft haar meerdere malen nodeloos in de procedure betrokken en voert geen nieuwe feiten en omstandigheden aan.
Rechtbank Rotterdam 14-10-2019
(pub. 15-10-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7881
Indienen verzoekschrift tot vaststelling omgangsregeling lichtvaardig geschied. Vader veroordeeld tot betaling proceskosten aan zijde moeder .
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3372
Is tussen partijen in Jordanië rechtsgeldig huwelijk tot stand gekomen dat in NL moet worden erkend? Vrouw heeft huwelijksverklaring overgelegd opgemaakt door daartoe bevoegde autoriteit. Vermoeden gerechtvaardigd dat sprake van rechtsgeldig Jordanees huwelijk, behoudens door man te leveren tegenbewijs (art. 10:31 lid 4 BW). Vermoeden voldoende ontzenuwd: huwelijk tot stand gekomen zonder voor vrouw wettelijk vereiste toestemming van voogd en in strijd met verbod voor islamitische vrouw om huwelijk aan te gaan met niet-islamitisch...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskosten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN