ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man trekt vlak voor zitting beroep in; zou man sieren als hij kosten vrouw vergoedt
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1069
Hof acht intrekking beroepschrift man rechtsgeldig, maar onzorgvuldig. Het zou de man sieren als hij de kosten van de vrouw vergoedt, nu zij nodeloos met haar advocaat op zitting is verschenen.
Vader zonder omgang verzoekt verklaring voor recht dat moeder onrechtmatig handelde
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2692
Grondslag van het verzoek ligt niet in het familierecht, dus: 1. Moet bij dagvaarding en niet bij verzoekschrift en 2. Geen compensatie kosten maar proceskostenveroordeling vader (omgangsverzoek vader afgewezen).
Alle aanleiding voor proceskostenveroordeling, maar ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:993
Geen volledige medewerking van moeder aan omgang. Autonomie voor contact met vader moet niet liggen bij kind (2008). Geen proceskostenveroordeling, want Hof vreest dat moeder dit negatief aan kind zal uitleggen.
Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2352
Hof bekrachtigt afwijzing rb van verzoek vader om omgangsregeling met kind. Vader sinds 2012 aangeraden om professionele hulp voor zijn agressieregulatie te zoeken. Heeft hij tot op heden niet gedaan. Steeds smoesjes. Omgang destijds en nu nog steeds in strijd met zwaarwegend belang van kind. Veroordeling vader in proceskosten moeder: procedure nodeloos gestart (zowel in eerste aanleg als in hoger beroep)
Gerechtshof Den Haag 28-05-2019
(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1872
Vrouw stelt dat zij geld aan de man heeft geleend en vordert dit terug. Man betwist dat er sprake is van een geldlening. In hoger beroep gaat vrouw (wederom) niet in op de uitgebreide verweren van de man, o.a. het verweer dat handtekening onder de overgelegde overeenkomst niet van hem is. Evenmin heeft zij een gespecificeerd bewijsaanbod gedaan. Bewijslast rust op vrouw. Niet gebleken dat sprake is van overeenkomst van geldlening. Bekrachtiging vonnis in eerste aanleg, proceskostenveroordeling in beide instanties.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2370
Erfrecht. Mede erfgenamen hebben niet tijdig voldaan aan het verstrekken van de gewenste informatie, en konden daar pas na een aantal tussenarresten toe worden gebracht. Ten onrechte en tegen beter weten in hebben zij volgehouden dat zij niet op de hoogte waren van de 45 km-wagen, de verkoop daarvan en de bestemming van de opbrengst van de verkoop. Geen veroordeling in werkelijke proceskosten, maar wel in de nodeloos gemaakte (forfaitaire) proceskosten in hoger beroep.
Rechtbank Limburg 09-05-2019

(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5956
Vrouw maakt niet duidelijk waarom er een dringende behoefte is aan het treffen van voorlopige voorzieningen. De huidige situatie duurt namelijk al 3,5 jaar. Zij heeft feitelijk het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning en de man draagt het grootste deel van haar kosten en die van de kinderen. Haar verzoeken worden afgewezen, nu de noodzaak ontbreekt. Vanwege het ontbreken van belang wordt zij ook in de proceskosten veroordeeld.Toepassing liquidatietarief.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-06-2019
(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2195
Man wenst dat Ingangsdatum wijz. KAL gesteld wordt op datum beschikking ipv datum vzs. Hof volgt man niet. Man kon vanaf datum indiening rekening houden met een wijziging/hogere KAL. Wijze van procederen door man verdient niet de schoonheidsprijs, maar vormt geen aanleiding tot veroordeling in proceskosten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskosten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN