ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Wegens handelen moeder geen proceskostenveroordeling
Rechtbank Den Haag 18-07-2017 (pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2017:16575
Vervangende toestemming moeder voor vakantie met kind in Ethiopië, maar geen proceskostenveroordeling vader: moeder heeft vader voor voldongen feit geplaatst, wat niet getuigt van respect voor zijn positie als gezagsouder.
Bewindvoerder veroordeeld in proceskosten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-04-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:3546
De man/zijn bewindvoerder betrekt vrouw in procedures zonder vooraf te communiceren over mogelijke oplossing en maakt zijn financiële positie niet inzichtelijk bij verzoek nihilstelling kinderalimentatie.
Proceskostenveroordeling bij gewonnen procedure
Rechtbank Midden-Nederland 24-04-2018 (pub. 02-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:1789
Verzoek man nihilstelling partneralimentatie toegewezen. Toch proceskostenveroordeling man: verzoek had behandeld kunnen worden in eerdere procedure kinderalimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep. Hierdoor is niet voldaan aan het vereiste van art. 359 Rv jo art. 278 lid 1 Rv. Geen sprake van een uitzondering waardoor er later nog gronden mogen worden aangevoerd. Advocaat van de man beschikte namelijk ten tijde van het indienen van het beroepschrift over de bestreden beschikking beschikte en had contact met de man had. Hij had op zijn minst een begin van gronden voor zijn beroep kunnen aanvoeren. Hof verklaart hem niet-ontvankelijk. Proceskostenveroordeling.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5317
Man heeft zijn verzoek tot verlaging van de kinderalimentatie wegens het ontbreken draagkracht niet althans onvoldoende concreet en gemotiveerd onderbouwd. Man is niet ter zitting verschenen. Hij wordt veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep nu hij door zijn (proces)houding nodeloos kosten heeft veroorzaakt aan de zijde vrouw. Hof zoekt aansluiting bij forfaitair bedrag, wegens ontbreken nadere concretisering door vrouw. Geen proceskostenveroordeling eerste aanleg, nu dit in eerste aanleg niet verzocht is.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 09-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3063
Woning in eerdere beschikking hof onder gehoudenheid betaling overbedelingsuitkering toebedeeld aan M. Daarmee is (partieel) verdeling vastgesteld. Die verdeling heeft goederenrechtelijke werking. Inschrijving beschikking (art. 3:17 lid 1 sub e BW) voert tot overgang eigendom: levering dan niet meer nodig. In rechtsverhouding deelgenoten is inschrijving geen constitutief vereiste voor goederenrechtelijke werking. Verschuldigdheid overbedelingsvordering. Dwangsommen niet verbeurd nu vonnis niet is betekend. Proceskosten
FP
Gerechtshof Den Haag 16-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2893
Huwelijk naar Nederlands en Sjiitisch-Islamitisch recht. Echtscheiding naar Nederlands recht in 2015 uitgesproken. Man weigert medewerking aan de ontbinding van het gesloten religieus huwelijk. Hof acht die weigering - evenals de rechtbank - onder gegeven omstandigheden onrechtmatig. De man wordt veroordeeld tot medewerking aan de ontbinding van het religieus huwelijk, met oplegging dwangsommen en lijfsdwang. Proceskostenveroordeling gelet op het onrechtmatig handelen van de man.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-11-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4538
Pp hebben in convenant opgenomen dat V na de e.s. onmiddellijk zal gaan samenwonen en dat daarom het partneralimentatievraagstuk buiten beschouwing blijft. V verzoekt toch vaststelling PAL, zij stelt nooit te zijn gaan samenwonen. Hof oordeelt dat V wel aan stelplicht heeft voldaan, maar komt niet tot een andere beslissing dan de Rb. De stukken en verklaringen zijn onvoldoende om vast te stellen dat het centrum van bestaan van de vrouw niet bij haar partner was en dat zij niet hebben samengewoond. V heeft geen bewijsaanbod gedaan...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskostenveroordeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN