ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Alle aanleiding voor proceskostenveroordeling, maar ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:993
Geen volledige medewerking van moeder aan omgang. Autonomie voor contact met vader moet niet liggen bij kind (2008). Geen proceskostenveroordeling, want Hof vreest dat moeder dit negatief aan kind zal uitleggen.
Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
Man schendt "in ernstige mate" waarheidsplicht in alimentatiegeschil
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Man verschaft onjuiste informatie en werkt niet mee aan door Rb bevolen deskundigenonderzoek. Daarom volgt Rb standpunt vrouw over behoefte kind en vrouw, en draagkracht man. Kosten onderzoek voor man.
Proceskostenveroordeling wegens nodeloos procederen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9249
Vrouw frustreert verdeling woning door intrekking echtscheidingsverzoek en door verzoek schorsing werking beschikking rechtbank, terwijl dit laatste inhoudelijk niet nodig was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:993
Hof benadrukt nogmaals dat het niet in belang dochter (2008) is om, zoals moeder wenst, haarzelf de regie ("de autonomie") te geven over contact met vader. Hof ziet verder alle aanleiding om moeder te veroordelen in kosten procedure. Het vreest echter dat moeder een dergelijke veroordeling negatief aan kind zal uitleggen en dat dit vervolgens tegen vader zal worden gebruikt, hoewel dat uiteraard niet hoort te gebeuren. Proceskosten gecompenseerd in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Hof veroordeelt vrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1726
Criteria keuze tussen DCF-methode en liquidatiewaarde bij waardering onderneming. Verrekenbeding levert fatale termijn op. Daardoor treedt het verzuim tzv de door omzetting ontstane finale verrekenplicht aanstonds en zonder ingebrekestelling in op peildatum (28-3-2007), zodat i.p. vanaf die datum wettelijke rente verschuldigd is.ECLI:NL:HR:2011:BU6591 Art. 6:83 sub a BW. Wel matigingsbevoegdheid rechter < art. 6:109 BW. Maar ogv art. 6:119 BW moet je daarmee terughoudend omgaan. Enkele verloop van 11 jaar niet genoeg.
ALFP
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:443
Kinder- en partneralimentatie na echtscheiding Grove schending van art. 21 Rv door man. Man legt onjuiste en verouderde informatie over. Hij werkt onvoldoende mee aan het deskundigenonderzoek en cruciale informatie wordt niet tijdig medegedeeld. Rb. verbindt daaraan de gevolgtrekking verbinden die zij geraden acht. Rb. sluit voor behoefte en draagkracht aan bij standpunten vrouw. Volgt oplegging van een partneralimentatie van € 12.897,- bruto per mnd.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3851
Kort geding. Afwikkeling eenvoudige gemeenschap: gemeenschappelijke woning. De man heeft geen belang meer bij het hoger beroep nu het bestreden vonnis is ingehaald door een later vonnis in een ander kort geding, waardoor het bestreden vonnis zijn betekenis heeft verloren. Volgt veroordeling in de kosten, nu de man het hoger beroep tegen beter weten in niet heeft ingetrokken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskosten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN