ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw stuurt aan op verkoop woning met onderwaarde: proceskostenveroordeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6547
Vrouw wenst uit onverdeeldheid van woning te komen en eist dat deze verkocht wordt. Restschuld moet voor rekening man komen. Dat is een onredelijk standpunt. Daarom proceskostenveroordeling.
Vrouw negeert uitspraken over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Erfgenamen verzwijgen deel nalatenschap - alleen veroordeling in forfaitaire proceskosten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2370
Zij hielden "ten onrechte en tegen beter weten in" vol niet op de hoogte te zijn. Vier jaar geprocedeerd, getuigenverhoren en 9 tussenarresten. Vordering werkelijke proceskosten afgewezen: geen misbruik procesrecht.
Man trekt vlak voor zitting beroep in; zou man sieren als hij kosten vrouw vergoedt
Gerechtshof Den Haag 10-04-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1069
Hof acht intrekking beroepschrift man rechtsgeldig, maar onzorgvuldig. Het zou de man sieren als hij de kosten van de vrouw vergoedt, nu zij nodeloos met haar advocaat op zitting is verschenen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 28-08-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2452
Verzoek tot omgang afgewezen. Jarenlange uitzichtloze strijd tussen ouders. Minderjarige ernstige bezwaren tegen contact met vader.
Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3349
Wijziging kinderalimentatie. Beoordeling ingangsdatum, hoogte behoefte van de kinderen en draagkracht van de man. Toepasselijkheid in artikel 21 Rv vervatte informatieplicht. Proceskostenveroordeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6547
Vrouw gaat enkel in beroep tegen proceskostenveroordeling door de rechtbank. Hof bekrachtigt op andere gronden deze beslissing, en veroordeelt haar ook in de proceskosten (nihil). Vrouw stelt zich namelijk op het onredelijke standpunt dat de gezamenlijke woning verkocht dient te worden, waarbij de man de onderwaarde voor zijn rekening dient te nemen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 03-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6954
Hof compenseert proceskosten, gelet op omstandigheid dat partijen in familierechtelijke rechtsbetrekking tot elkaar staan en het geschil uit deze band voortvloeit. Het waarschuwt dat dit in de toekomst anders zal kunnen zijn indien vader voortgaat met procederen terwijl er andere meer constructieve en adequate middelen voorhanden zijn buiten de rechter om: er moet gedejuridiseerd worden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6713
Ziekmelden dochter - inmiddels 18+ en gezakt - sloot niet uit dat gemeente gebruik mocht maken van bevoegdheid naleving Leerplichtwet te waarborgen, resp. te bevorderen dat verzuim niet langer duurt dan strikt noodzakelijk. Ook maakte moeder niet aannemelijk dat kind inderdaad lijdt aan ziekte die bezoeken school verhinderde. Rapport dat kind aan aanpassingsstoornis lijdt daartoe onvoldoende. Vordering in kg wegens OD gemeente dan ook terecht afgewezen; in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling blijft in stand.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Proceskosten

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN