ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Openbare aanbestedingsprocedure mag niet ten koste gaan van kind - doorplaatsen "zeer onwenselijk"
Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
Belang kind is gediend bij continuïteit en dus voortzetting behandeling (EMDR-therapie) in huidige instelling. Kind niet 'doorplaatsen' als gevolg van openbare aanbestedingsprocedure. Machtiging gesloten jeugdhulp
Gemeenten overwegen jeugdzorg en GGZ "weer bij het Rijk terug te leggen"
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3996
De kinderrechter stelt vast dat na een openbare aanbestedingsprocedure de uitvoering van gesloten jeugdhulpmaatregelen in Noord-Holland door een aantal gemeentes is gegund aan zorgaanbieder Horizon, en niet langer aan zorgaanbieder Parlan (Transferium Jeugdzorg). Door de gemeentes is toegezegd dat lopende behandelingen binnen Transferium Jeugdzorg tot 4 oktober 2019 kunnen worden voortgezet. Voor de periode na 4 oktober 2019 zijn, voor zover de kinderrechter bekend, nog geen afspraken gemaakt. De kinderrechter overweegt dat het va...
Rechtbank Rotterdam 26-10-2017
(pub. 05-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:8500
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg Rotterdam. Interventie: tussenkomst als voeging gekwalificeerd. Proportionaliteit. Geschiktheidseisen. Klachtplicht. Behoorlijk oplettend en behoorlijk geïnformeerd inschrijver. Geen belangafweging.
Rechtbank Noord-Holland 17-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3257
Plaatsing jeugdige op locatie Antonius van Horizon in strijd geweest met art. 4.1.1 Jeugdwet. Zorg en veiligheid op Antonius onvoldoende afgestemd op specifieke & ernstige problematiek jeugdige en in begin onvoldoende scholing geboden aan jeugdige. Aanbestedings- en samenwerkingsproblemen in gesloten jeugdhulp hebben behandeling jeugdige belemmerd. Belang kind uit oog verloren. Jeugdige nu bij Transferium, met Horizon als hoofdaannemer. Transferium als feitelijke uitvoerder echter verantwoordelijk voor behandeling jeugdige.
Rechtbank Gelderland 26-02-2019

(pub. 25-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1278
Kinderrechter verleent machtiging gesloten jeugdzorg, hoewel meisje van 15 jaar naar besloten of open setting zou kunnen. Het kost de GI echter erg veel moeite om een plek voor dit meisje met haar problematiek te vinden. Bekostigingssystematiek na ‘transitie in de jeugdzorg’ maakt dit moeilijker omdat de beschikbare jeugdzorg afhangt van de gemeente waarin moeder woont en zij 2 keer is verhuisd. Systematiek is er mede verantwoordelijk voor dat dit meisje te lang gesloten zit. De kinderrechter vindt dit onacceptabel.
Rechtbank Rotterdam 01-11-2018

(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9036
Er dient een NIFP-onderzoek plaats te vinden om het perspectief van de minderjarige duidelijk te krijgen. Belanghebbenden en de GI staan hier achter. Maar GI geeft aan de financiën niet te hebben dit te bekostigen en de gemeente lijkt dit ook niet te willen. De kinderrechter acht het echter de taak van de GI en de gemeente Rotterdam om hierover in overleg te treden en tot een oplossing te komen in het belang van de minderjarige.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Decentralisaties sociaal domein

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN