ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Doel minder dure zorg door inzet wijkteams niet gehaald
Gemeenten moeten samenwerken bij uitvoering Jeugdwet en stoppen met regels stapelen
Bekostiging van noodzakelijk NIFP-onderzoek komt niet rond
Noodzakelijk NIFP-onderzoek moet uitgevoerd worden (Floor Bentfort van Valkenburg 28-11-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Gelderland 26-02-2019
(pub. 25-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1278
Kinderrechter verleent machtiging gesloten jeugdzorg, hoewel meisje van 15 jaar naar besloten of open setting zou kunnen. Het kost de GI echter erg veel moeite om een plek voor dit meisje met haar problematiek te vinden. Bekostigingssystematiek na ‘transitie in de jeugdzorg’ maakt dit moeilijker omdat de beschikbare jeugdzorg afhangt van de gemeente waarin moeder woont en zij 2 keer is verhuisd. Systematiek is er mede verantwoordelijk voor dat dit meisje te lang gesloten zit. De kinderrechter vindt dit onacceptabel.
JE
Rechtbank Rotterdam 01-11-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9036
Er dient een NIFP-onderzoek plaats te vinden om het perspectief van de minderjarige duidelijk te krijgen. Belanghebbenden en de GI staan hier achter. Maar GI geeft aan de financiën niet te hebben dit te bekostigen en de gemeente lijkt dit ook niet te willen. De kinderrechter acht het echter de taak van de GI en de gemeente Rotterdam om hierover in overleg te treden en tot een oplossing te komen in het belang van de minderjarige.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-10-2018
(pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4534
Aanbesteding in het sociaal domein, Zeeuws model, geen reële tarieven als bedoeld in art. 2.12 Jeugdwet, strijd met art. 1.10 Aw
JE
Rechtbank Rotterdam 12-09-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8392
De GI is niet ontvankelijk in het verzoek strekkende tot een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp nu er geen sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel en het college van B&W de GI daartoe niet heeft gemachtigd. Daarbij komt dat indien de GI wel ontvankelijk zou zijn, de gedragswetenschapper met dit verzoek niet heeft ingestemd omdat in het vrijwillig kader nog nauwelijks hulp is geboden. Gelet op het voorkomen van verdere stagnatie van de schoolgang en de financieringsperikelen rond de plaatsing van de minderjarig...
JE
Rechtbank Rotterdam 20-06-2018
(pub. 20-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5027
Afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Kinderrechter acht het zorgelijk dat er tot nu toe geen vervolgplek kon worden geregeld voor minderjarige. Kennelijk heeft de gemeente, (o.g.v. art. 2.3 Jeugdwet verantwoordelijk voor passende jeugdhulpvoorziening), geen contract meer met de passende aanbieder. Treurig dat het GI en de verantwoordelijke gemeente, ondanks grote inspanningen van de GI, nog niet is gelukt de minderjarige een passende verblijfplaats te bieden. Passende hulp is geboden, gevolgen anders niet te overzien.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Decentralisaties sociaal domein

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN