ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan bij eenzijdig gezag toch ouderschapsplan worden aangehecht?
Rechtbank Rotterdam 17-12-2018 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11045
Verzoek van de ouders (ex-samenwoners) toegewezen: de in het ouderschapsplan vervatte regeling heeft een wettelijke grondslag en het verzoek van partijen wordt in het belang van de minderjarige geacht.
Overeenkomst verhindert beroep op natuurlijke verbintenis
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
Vrouw stelt dat sprake is van natuurlijke verbintenis van man jegens haar. Hof: nu er overeenkomst is gesloten mbt de (financiële) afwikkeling van de samenleving, is geen plaats meer voor een natuurlijke verbintenis.
Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
Echtscheidingsconvenant moet worden nagekomen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Vrouw wil verkoop woning, want geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Afgewezen: geen leemte in convenant en naleving (voortzetting hoofd. aanspr. en zo nodig vrijwaring) niet onaanvaardbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
(pub. 14-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2224
Afwikkeling periodiek verrekenbeding. Beroep op vervalbeding faalt. Man mocht er niet op mocht vertrouwen dat vrouw afzag van haar vordering tot verrekening. Uitleg huwelijkse voorwaarden. Geen aanleiding om het begrip "besparingen" beperkter uit te leggen dan het begrip "overgespaarde inkomsten". Onder "besparingen" wordt in ieder geval verstaan het geld dat vd ontslagvergoeding overbleef, na aftrek kosten huishouding. Waarde vd daarmee gekochte privé aandelen moet dus worden verrekend.
ALFP
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1112
Wijziging PAL. In convenant is niet-wijz.beding opgenomen en inspanningsverplichting vrouw. O.g.v. Haviltex concludeert rb. dat NWB ook ziet op die verplichting. Geen wanverhouding of aanpassing o.g.v. red&bill. Rb. acht bewezen dat in 2017 nieuwe afspraken zijn gemaakt, ook al is de vrouw niet tot ondertekening van het opgestelde convenant overgegaan. Echter man heeft ook deze afspraken niet uitgevoerd, waardoor afspraken, in verband met samenhang, niet meer onverkort 1 op 1 toepasbaar zijn.Rb. wijst verzoeken man af.
FP
Rechtbank Gelderland 06-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:937
.
ALHVFP
Rechtbank Overijssel 06-02-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:512
Afwijzing vordering nakoming vaststellingsovereenkomst in kort geding. Afgesproken zou zijn dat man rente en aflossing hypotheek zou betalen in ruil voor lagere KAL en afstand PAL. Dit staat echter niet in de VSO, wel in voorafgaande mailwisselingen. Los daarvan blijkt dat man wel aflost op hypotheek. Volgt afwijzing.
HVFP
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5733
Geen vernietiging echtscheidingsconvenant. Rb beoordeelt de vraag of het convenant als een vaststellingsovereenkomst kan worden beschouwd (ja) en of de man heeft gedwaald over hetgeen aan die vaststellingsovereenkomst ten grondslag heeft gelegen (nee). Subs. beroep man op beperkende werking vd redelijkheid en billijkheid gaat evenmin op.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN