ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
Echtscheidingsconvenant moet worden nagekomen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Vrouw wil verkoop woning, want geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Afgewezen: geen leemte in convenant en naleving (voortzetting hoofd. aanspr. en zo nodig vrijwaring) niet onaanvaardbaar.
Samenlevingsovereenkomst kan niet worden ontbonden
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Ontbindingsbepaling van boek 6 BW niet van toepassing op samenlevingsovereenkomst. De daarin vastgelegde alimentatieverplichting is dus, anders dan man beoogt, wel in werking getreden.
Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHVFPIP
Rechtbank Rotterdam 15-06-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10919
Echtscheiding met IPR-aspecten; NL rechter bevoegd en NL recht van toepassing op alle verzoeken. Afwijzing verzoek vrouw om haar concept-ouderschapsplan onderdeel uit te laten maken vd beschikking. Afwijzing verzoek man om PAL vast te stellen, nu hij zijn stelling dat hij behoeftig is onvoldoende heeft onderbouwd. Financiële situatie niet althans onvoldoende inzichtelijk gemaakt.
HVFP
Rechtbank Overijssel 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4832
Een draagplicht/vergoedingsplicht van vrouw jegens man mbt (zakelijke) schulden vd man kan niet voortvloeien uit het overeengekomen periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden die ze staande huwelijk sloten. Het ging slechts om een beding krachtens hetwelk overgespaarde, niet verteerde (arbeids)inkomsten worden verrekend en niet om een onbeperkt verrekeningsbeding.
ALFIFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2376
Art. 81 lid 1 RO. Uitleg van na beëindiging samenwoning opgestelde VSO. Daarin was opgenomen dat V netto bedrag per maand zou krijgen van M. Hof oordeelde dat het risico van belastingheffing over de aan V uitgekeerde pensioenbedragen voor rekening van M kwamen. PG concludeerde dat klachten over miskenning Haviltex-maatstaf ten onrechte zijn voorgesteld en dat hof terecht de bewijsaanbiedingen heeft gepasseerd.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5270
In convenant komen pp. overeen dat inkomen vrouw of stijging inkomen man geen invloed heeft op partnerali. Man verzoekt vernietiging convenant ogv dwaling (art. 6:228 BW), dan wel wijziging ogv grove miskenning van de wettelijke maatstaven (art. 1:401 lid 5 BW) c.q. wanverhouding, nu vrouw eigen inkomen heeft. Hof komt tot afwijzing van beide gronden, nu man onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld. Blijkt voorts dat wel uitleg is gegeven over behoefte en draagkracht. Er is sprake van bewuste afwijking.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10783
Zoon bemiddelde tussen ouders. Is vaststellingsovereenkomst aantastbaar? Art. 3:35 BW, art. 6:227 BW en art. 7:901 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN