ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Financieel convenant is geen echtscheidingsconvenant. En: afspraak om niet te scheiden is ongeldig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7063
Financieel convenant is geen echtscheidingsconvenant. De laatste beoogt alle gevolgen van de voorgenomen scheiding van echt te regelen. I.c. niet aan de orde. Afspraak om niet te scheiden is nietig en dus ongeldig.
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan van nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als recht van donor om daarover te procederen.
Einde relatie betekent niet dat geldlening direct opeisbaar is
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldlening aan dochter en haar partner; looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling vanwege verbroken relatie afgewezen: geen geldige opzeggingsgrond, geen leemte in ovk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7447
Ex-samenlevers. Man vordert verklaring voor recht dat vaststellingsovereenkomst is vernietigd wegens wilsgebrek, dan wel vernietigbaar is op grond van benadeling. Zijn partijen finale kwijting overeengekomen?
Rechtbank Rotterdam 12-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7303
KAL. Partijen zijn een kinderbijdrage overeengekomen in het OP. De vrouw verzoekt vaststelling van deze kinderbijdrage in de vovo procedure. Man stelt dat hij ogv red&bill. niet aan OP gehouden kan worden, omdat omstandigheden sindsdien gewijzigd zijn. Rb. volgt man niet, omdat de schulden al bekend waren op moment sluiten OP, de man voorts de daling van zijn inkomen niet heeft aangetoond en met zijn eigen woonlasten is reeds in het forfaitaire bedrag in de berekening rekening gehouden. Niet "onaanvaardbaar".
Gerechtshof Den Haag 24-07-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2397
Man heeft ook in appel geen aangiftes IB, Vpb en OB overgelegd. Wederom geen afdoende verklaring voor omzetdaling en daling resultaten. Evenmin voldoende aangetoond dat M wegens psychische klachten niet méér kan werken. Uitleg begrip ‘alle lasten’ in artikel mbt kosten huishouding in de huwvw. Haviltex. Verzoek tot nakoming is geen nevenvoorziening, aangezien de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden. Kosten verkoopklaar maken woning en levering aandelen aan man.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7063
Vrouw stelt dat pp in ovk recht hebben prijsgegeven om echtscheiding te verzoeken. Uit formulering in ovk volgt niet een afdwingbare verplichting daartoe. Mocht dit al zo zijn, dan is dit in strijd met de openbare orde Art. 3:40 BW. Vrouw stelt dat ovk nagekomen moet worden, ook in geval van echtscheiding. Ovk kan niet gezien worden als echtscheidingsconvenant want het beoogt niet met het oog op de voorgenomen echtscheiding de gevolgen daarvan te regelen. R&B maken dit niet anders.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en inmiddels gescheiden duo-moeders. Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen. Ook de afspraak dat de man nimmer bezoekrecht zal eisen of afdwingen bij de rechter ontbeert rechtsgeldigheid. Volgt omgangsregeling voor donorvader van 3 x per jaar, evenveel als andere donorvader van tweede kind van duomoeders, zodat de kinderen in kwestie hetzelfde behandeld worden op dit punt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN