ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Einde relatie betekent niet dat geldlening direct opeisbaar is
Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldlening aan dochter en haar partner; looptijd 30 jaar (aflossingsvrij). Vordering tot terugbetaling vanwege verbroken relatie afgewezen. Geen geldige opzeggingsgrond; geen wezenlijke tekortkoming in nakoming; geen leemte in ovk.
Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
Spijt van vaststellingsovereenkomst - wat nu?
Rechtbank Overijssel 20-02-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1244
Partijen hebben diverse afspraken gemaakt over o.a. kinderalimentatie en schulden, en deze vastgelegd in vaststellingsovereenkomst. Vrouw wil daarvan terugkomen. Afgewezen: rechtsgeldige overeenkomst.
Vrouw moet afspraak over betaling woonlasten nakomen
Gerechtshof Den Haag 05-03-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:786
Afspraak partijen dat ieder helft woonlasten zou betalen, ook al bleef man alleen in woning wonen. Man vraagt met succes nakoming. Voor rekening van vrouw dat ze haar voorwaarden destijds niet helder formuleerde.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 27-11-2018

(pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:5149
Geldleningen aan dochter en/of dier partner, looptijd 30 jaar en aflossingsvrij. Vordering tot terugbetaling van de leningen nadat de relatie verbroken was, is door de eerste rechter niet toegewezen. Noch op grond van art. 6:248 lid 1 BW (aanvulling), noch op grond van art. 6:258 BW (wijziging), dient in de overeenkomst de mogelijkheid van opzegging wegens het verbroken zijn van de relatie te worden opgenomen. Bekrachtiging.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1811
Ex-samenlevers hebben schikking getroffen over financiële afwikkeling einde samenleving. In tussenvonnis in HB heeft hof geoordeeld dat beroep op dwaling van vrouw faalt. Ook heeft hof in tussenvonnis vastgesteld dat finale kwijting is verleend. De vrouw betwist de finale kwijting ná dit tussenvonnis. Nu de vrouw niet heeft aangevoerd dat hierbij van onjuiste feitelijke of juridische grondslag is uitgegaan, blijft rechter aan dit tussenvonnis gebonden. Van uitzondering om eiswijziging na conclusie van de man toe te staan is geen ...
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1446
Dat partijen hebben afgesproken dat aan vrouw geen rentevergoeding toekomt over het haar schuldig gebleven bedrag voor haar aandeel overwaarde woning, betekent niet dat man geen wettelijke rente verschuldigd kan zijn aan vrouw, indien hij in verzuim is het verschuldigde bedrag te voldoen (art. 6:119 BW). Vrouw heeft man niet in gebreke gesteld. Wel staat vast dat man niet wenst te betalen. Man is de wettelijke rente aan vrouw verschuldigd vanaf datum kort nadat hij te kennen heeft gegeven dat hij niet zal nakomen.
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1345
Echtscheiding. Geen grond om man niet te houden aan in eerste aanleg bereikte overeenstemming. Vrouw moet meewerken aan verkoop woning.
Gerechtshof Den Haag 09-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:836
Kort geding omgang. In eerste aanleg ter zitting getroffen regeling rechtsgeldig tot stand gekomen? Karakter: ordemaatregel. Hof kan in kader van kort geding niet beoordelen of de zorgregeling de man en de minderjarige onevenredig in hun gezinsleven beperkt. Gaat ratio kort geding te buiten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Convenant / ouderschapsplan / ovk

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN