ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgangsregeling met hond Cooper wordt niet hervat
Rechtbank Midden-Nederland 25-10-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4904
Partijen (ex-echtgenoten) hadden voor hun gezamenlijke hond een beheersregeling in de zin van art. 3:168 BW: doordeweeks bij gedaagde, in het weekend bij eiseres. Afwijzing verzoek van eiseres tot hervatting van de regeling.
Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
Omgangsregeling voor de hond
Rechtbank Gelderland 04-10-2018 (pub. 05-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4163
Voorzieningenrechter: de overeengekomen regeling voor hond Jax moet voorlopig worden voortgezet. Jax is deel van de week en om het weekend bij de man, op straffe van dwangsom voor de vrouw.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 25-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4904
Partijen (ex-echtgenoten) hebben in januari 2017 samen een hond gekocht. Voor de hond hadden zij vanaf januari 2017 t/m april 2019 een beheersregeling in de zin van art. 3:168 BW: doordeweeks bij gedaagde, in het weekend bij eiseres. Ktr: voldoende aannemelijk dat gedaagde op 25 april 2019 definitief afstand heeft gedaan van de zorg voor en omgang met de hond. Afwijzing verzoek van eiseres tot hervatting van de regeling. Daarbij van belang dat niet is gebleken dat de hond lijdt onder de huidige situatie.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2019
(pub. 14-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6803
De man heeft de honden sinds het vertrek van de vrouw uit de echtelijke woning verzorgd. Hof deelt, naar billijkheid rekening rekening met de belangen van partijen en met respect voor de honden als levende wezens, de honden toe aan de man. De man heeft weliswaar geen daartoe strekkend verzoek gedaan, maar dat is gelet op de vrijheid die de verdelingsrechter op voet van art. 3:185 BW heeft om bij de vaststelling van de verdeling af te wijken van hetgeen partijen hebben verzocht, niet nodig.
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018

(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Verzoek man tot afgifte hond in kort geding afgewezen. De rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is (art. 3:107 BW, art. 3:109 BW) en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW) zijn in voordeel vrouw, die het bezit van de pup heeft. Vermoeden is weerlegbaar, maar man heeft dit niet bewezen. Nu de kort geding procedure zich niet leent voor bewijslevering, volgt hieruit dat man het door hem gestelde eigendomsrecht onvoldoende heeft aangetoond.
Rechtbank Gelderland 04-10-2018

(pub. 05-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4163
Na het verbreken van de relatie hebben partijen een 'omgangsregeling' over de gezamenlijk aangeschafte hond Jax afgesproken. Nadat vrouw de regeling stopzet start man een kort geding. Voorzieningenrechter: totdat in een eventuele bodemprocedure anders wordt beslist, moet de regeling worden voortgezet. Jax is wekelijks van maandag tot woensdag en om het weekend bij de man, op straffe van dwangsom voor de vrouw.
Rechtbank Den Haag 09-05-2018

(pub. 09-05-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5506
Vordering tot afgifte hond afgewezen, nu in KG niet is vast te stellen via eigenaar is: hond staat in paspoort van vrouw, terwijl man stelt dat hij de hond t.t.v. de relatie tussen partijen heeft gekocht uit eigen financiële middelen. Daarbij wordt meegewogen dat de hond momenteel bij gedaagde goed verzorgd wordt en dat de uit huis geplaatste dochter van de vrouw in het weekend bij de man verblijft en aan de hond is gehecht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hond in het familierecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN