ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

"De mythe van het belang van genetische verwantschap"
Ethiek met een dubbele standaard (Ties van der Meer en Stephanie Raeymaekers 14-11-2018)
"Voor veel donorkinderen blijft het verbazingwekkend, hoezeer buitenstaanders vinden dat zij mogen bepalen welke familiebanden je als donorkind moet afstaan en wat je daarbij mag voelen."
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijz. curator kind dient verzoek in tot vernietiging erkenning door voormalige vrouwelijke partner van biologische moeder. De bc meent dat de relatie tussen moeder en meemoeder dermate instabiel is gebleken, dat het niet in belang kind lijkt om die relatie coûte que coûte in stand te willen houden (via bv. systeemtherapie). Vanuit het kind bezien is nauwelijks sprake v.e. ander systeem dan dat van moeder en kind. Vrouw, die zelf ambivalent staat tov verzoek, was er meer niet dan wel. Volgt toewijzing na ampele overwegingen.
KI
Rechtbank Noord-Holland 10-10-2018
(pub. 12-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8762
Duomoeder dwaalde over de rechtsgevolgen toen ze donorkind van moeder-levensgezel erkende. Eigenlijk had ze willen adopteren. Maar bewoordingen van art. 1: 205 BW staan in weg aan toewijzing van haar verzoek om vernietiging. Zelfstandig verzoek van bijzondere curator tot vernietiging van de erkenning brengt uitkomst: dit verzoek is wél voor toewijzing vatbaar. Evenals adoptieverzoek duomoeder, onder de opschortende voorwaarde dat de vernietiging van de erkenning kracht van gewijsde zal hebben verkregen.
KI
Rechtbank Noord-Nederland 02-05-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3961
Verzoek om gezag te beëindigen van draagmoeder, zus en schoonzus van beide (sic!) biologische ouders, toegewezen door creatieve toepassing van art. 1:266 lid 1 BW. Daarnaast mogen de wensouders de baby, voor wie ze al vanaf haar geboorte zorgen, alvast adopteren hoewel de wettelijke verzorgingstermijn van 1 jaar nog niet is verstreken. Art. 8 juncto artikel 14 EVRM. Voor de tijd tussen de beëindiging van het gezag vd draagmoeder en het in kracht van gewijsde gaan van de uitspraak krijgen de wensouders de voogdij.
KIOV
Rechtbank Den Haag 10-04-2018
(pub. 19-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7708
Ambtenaar BS weigert inschrijving van buitenlandse geboorteakte omdat sprake is van een draagmoederconstructie. Rb volgt standpunt van ambtenaar dat toetsing van hoogtechnologisch draagmoederschap ihkv de openbare orde door de rechter (en niet door de ambtenaar) dient te geschieden. Had i.c. niet plaatsgevonden. Draagmoederschap i.c. omkleed met voldoende waarborgen, die grotendeels overeenkomen met de aanbevelingen van de Staatscommissie herijking ouderschap. Rb gelast inschrijving van de buitenlandse geboorteakte.
JEKI
Parket bij de Hoge Raad 18-05-2018
(pub. 13-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:520
Parket HR: Met oordeel dat de kinderen (2014 en 2016) niet te jong zijn voor statusvoorlichting heeft het hof het belang van de kinderen bij een evenwichtige ontwikkeling van hun eigen identiteit voorop gesteld. Dat stond Hof vrij. Ouderlijk gezag a.b.i. art. 1:247 lid 1 BW is immers weliswaar een aan ouders toekomend ‘recht’, maar dit recht is gegeven in belang kind en kan daarom niet los worden gezien van de verplichting dat belang te dienen. HR: gevolgd
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Donorschap / draagmoederschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN