ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Onderzoeken n.a.v. Rapport Staatscommissie Herijking ouderschap
Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Verstrekken van donorgegevens door spermaklinieken
Spermadonoren van vóór 2004, die eerder traceerbaar waren, krijgen alsnog de mogelijkheid om anoniem te blijven. Belangenorganisaties van donorkinderen zijn zeer ontstemd.
Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KI
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
KI
Rechtbank Rotterdam 13-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1050
Eisers vermoeden dat fertiliteitsarts zijn eigen zaad gebruikte bij bepaalde kunstmatige inseminaties en willen laten onderzoeken of dat inderdaad zo is. Hun belangen om te weten of zij van de arts afstammen wegen zwaarder dan belang vd weduwe en erfgenamen om DNA-vergelijkingsonderzoek tegen te houden. Volgt na schetsing juridisch kader oa verbod aan weduwe en erfgenamen dit vergelijkingsonderzoek te verhinderen, te verbieden of te belemmeren, resp te voorkomen dat eisers kennis nemen van het daaruit resulterende rapport.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:9457
(Duo)moeder verhuisde ondanks afwijzing rechter van verzoek om vervangende toestemming met medeneming kind (2004). Huidige partner aan te merken als belanghebbende a.b.i. art. 798 lid 1 Rv, gezien duurzame relatie en familylife met kind. Aanhouding echter niet nodig; toestemming in hoger beroep alsnog verleend gezien belangen kind en feit dat (ook) andere moeder inziet dat continuering situatie mogelijk het beste voor hun zoon is, zij het dat dit gepaard ging met referte aan oordeel rechter en niet met instemming.
KI
Rechtbank Den Haag 17-05-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:5837
gezag, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken c.q. omgang en informatie- en consultatieregeling, terugkomend op bindende eindbeslissing
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Donorschap / draagmoederschap

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN