ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): AWR X
meer >>

NIEUWS

Geen aanspraak op kinderkortingen
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
Reden: man weliswaar vertrokken, maar nog ingeschreven op hetzelfde adres als vrouw, dus aangemerkt als partner. Vrouw geen inkomensafhankelijke combinatiekorting en geen alleenstaande-ouderkorting.
De Hoge Raad over partnerbegrip en partnervrijstelling bij mantelzorger
Hoge Raad 08-12-2017 (pub. 08-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3080
Handhaving voor mantelzorgers van wettelijk uitgangspunt dat één persoon maar één fiscale partner kan hebben is niet strijdig met discriminatieverbod.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018

(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
De (ex)echtgenoot van belanghebbende wordt aangemerkt als partner a.b.i. art. 5a AWR omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres. Echtscheidingsverzoek ingediend in juni 2014. De man had de woning verlaten in maart 2014, maar partijen bleven nog tot november 2014 bij de BRP ingeschreven staan op hetzelfde adres. Daardoor eindigde het fiscaal partnerschap pas in november. Belanghebbende kwam in 2014 niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting: niet > 6 maanden geen partner.
Hoge Raad 08-12-2017

(pub. 08-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3080
Belanghebbende vormde vanaf 1995 gezamenlijke huishouding met echtgenoot, kinderen en moeder/erflater, voor wie zij zorgde. Zij ontving mantelzorgcompliment. Geen toepassing partnervrijstelling op nalatenschap: omdat zij gehuwd was kon zij niet gelden als partner erflater. HR: handhaving voor mantelzorgers van wettelijk uitgangspunt dat één persoon maar één fiscale partner kan hebben niet strijdig met discriminatieverbod. Art. 1a lid 1 en lid 4 SW; art. 14 EVRM; art. 1, onderdeel 1, Twaalfde Protocol EVRM. 
Hoge Raad 24-11-2017

(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2987
Zoon/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat hij in het jaar voorafgaande aan overlijden geen mantelzorgcompliment had ontvangen. Hof: niet i.s.m. verbod van ongelijke behandeling. Dat zoon pas in jaar van overlijden op de hoogte is geraakt van mogelijkheid om mantelzorgcompliment aan te vragen is omstandigheid die voor zijn rekening komt. HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
Hoge Raad 24-11-2017

(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2982
Dochter/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat zij was gehuwd (met een ander dan erflaatster). Hof: geen schending van art. 1 EP EVRM (recht op ongestoord genot van eigendom). HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017

(pub. 10-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:9378
Hof kan zich het gevoel van belanghebbende voorstellen dat zij, gelet op het langdurig verlenen van intensieve zorg voor haar moeder en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, voor de partnervrijstelling in de erfbelasting in aanmerking zou moeten komen. O.g.v. de tekst van de SW en de wetsgeschiedenis is echter de partnervrijstelling i.c. niet van toepassing, daar zij niet op hetzelfde woonadres stond ingeschreven in de basisregistratie personen als erflaatster. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
AWR

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN