ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

De Hoge Raad over partnerbegrip en partnervrijstelling bij mantelzorger
Hoge Raad 08-12-2017 (pub. 08-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3080
Handhaving voor mantelzorgers van wettelijk uitgangspunt dat één persoon maar één fiscale partner kan hebben is niet strijdig met discriminatieverbod.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof Amsterdam 23-10-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:3817
Inkomstenbelasting; partnerbegrip ex art. 5a Algemene wet inzake rijksbelastingen; (ex)echtgenoot van belanghebbende wordt aangemerkt als de partner in vorenbedoelde zin omdat hij het hele jaar stond ingeschreven op hetzelfde woonadres
FI
Hoge Raad 08-12-2017
(pub. 08-12-2017), ECLI:NL:HR:2017:3080
Belanghebbende vormde vanaf 1995 gezamenlijke huishouding met echtgenoot, kinderen en moeder/erflater, voor wie zij zorgde. Zij ontving mantelzorgcompliment. Geen toepassing partnervrijstelling op nalatenschap: omdat zij gehuwd was kon zij niet gelden als partner erflater. HR: handhaving voor mantelzorgers van wettelijk uitgangspunt dat één persoon maar één fiscale partner kan hebben niet strijdig met discriminatieverbod. Art. 1a lid 1 en lid 4 SW; art. 14 EVRM; art. 1, onderdeel 1, Twaalfde Protocol EVRM. 
FI
Hoge Raad 24-11-2017
(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2987
Zoon/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat hij in het jaar voorafgaande aan overlijden geen mantelzorgcompliment had ontvangen. Hof: niet i.s.m. verbod van ongelijke behandeling. Dat zoon pas in jaar van overlijden op de hoogte is geraakt van mogelijkheid om mantelzorgcompliment aan te vragen is omstandigheid die voor zijn rekening komt. HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
FI
Hoge Raad 24-11-2017
(pub. 24-11-2017), ECLI:NL:HR:2017:2982
Dochter/erfgenaam, die mantelzorger was voor moeder en met haar samenwoonde, kwam niet in aanmerking voor de partnervrijstelling ex art. 1a SW jo art. 32 lid 1 sub 4a SW omdat zij was gehuwd (met een ander dan erflaatster). Hof: geen schending van art. 1 EP EVRM (recht op ongestoord genot van eigendom). HR verklaart cassatieberoep ongegrond.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-10-2017
(pub. 10-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:9378
Hof kan zich het gevoel van belanghebbende voorstellen dat zij, gelet op het langdurig verlenen van intensieve zorg voor haar moeder en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding, voor de partnervrijstelling in de erfbelasting in aanmerking zou moeten komen. O.g.v. de tekst van de SW en de wetsgeschiedenis is echter de partnervrijstelling i.c. niet van toepassing, daar zij niet op hetzelfde woonadres stond ingeschreven in de basisregistratie personen als erflaatster. 
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
AWR

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN