ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Niet-erfgenaam voldoet kosten uitvaart. Bij wie kan hij aankloppen voor verhaal?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam, nu deze zich op redelijke gronden heeft ingelaten met verzorging uitvaart van zijn overleden zus.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 09-10-2019
(pub. 29-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11921
Vordering tot afgifte deel as voor gedenksierraad afgewezen. Invulling vermoedelijke wens van overledene o.g.v. art. 18 lid 2 Wet op de Lijkbezorging. Rooms-Katholieke Kerk schrijft voor dat na crematie as overledene ongedeeld en in zijn geheel dient te worden verstrooid.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9521
Verbintenis van vereffenaar van de nalatenschap tot vergoeding van kosten lijkbezorging aan niet-erfgenaam, nu deze zich op redelijke gronden heeft ingelaten met verzorging uitvaart van zijn overleden zus. Die verbintenis vloeit niet rechtstreeks voort uit art. 4:7 BW, maar in dit geval wel uit het stelsel van de wet en de wel in de wet geregelde gevallen.
Rechtbank Overijssel 18-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3316
Vordering tot nakoming schikkingsovereenkomst over de opdracht tot het ingraveren van het rechterdeel van een grafsteen.
Rechtbank Limburg 18-03-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2525
Erfgenaam heeft niet o.g.v. art. 4:78 BW maar o.g.v. art. 3:166 lid 3 BW recht op informatie. Verzoek tot het aanwijzen van een boedelnotaris door de kantonrechter ontbeert wettelijke grondslag. De kantonrechter kan wel o.g.v. art. 672 Rv een notaris aanwijzen. Verzoek tot het bijzetten van de as van de overledene kent een andere rechtsingang.
Rechtbank Overijssel 12-04-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1268
Kinderen in gelijk gesteld. Laatste partner vader moet toelaten dat ze persoonlijk een uur lang afscheid van overleden vader kunnen nemen, zonder dat er een derde bij is. Verweer dat vader niet wilde niet dat familieleden met wie hij langdurig geen contact had (zoals zijn kinderen) bij zijn uitvaart aanwezig zouden zijn of op andere wijze afscheid van hem zouden nemen, wordt gepasseerd. Beweerde wens vader kennelijk niet zo urgent dat deze in codicil of testament is opgenomen. Art.8 EVRM geeft doorslag. Ook dwangsom.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN