ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 18-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3316
Vordering tot nakoming schikkingsovereenkomst over de opdracht tot het ingraveren van het rechterdeel van een grafsteen.
Rechtbank Limburg 18-03-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2525
Erfgenaam heeft niet o.g.v. art. 4:78 BW maar o.g.v. art. 3:166 lid 3 BW recht op informatie. Verzoek tot het aanwijzen van een boedelnotaris door de kantonrechter ontbeert wettelijke grondslag. De kantonrechter kan wel o.g.v. art. 672 Rv een notaris aanwijzen. Verzoek tot het bijzetten van de as van de overledene kent een andere rechtsingang.
Rechtbank Overijssel 12-04-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1268
Kinderen in gelijk gesteld. Laatste partner vader moet toelaten dat ze persoonlijk een uur lang afscheid van overleden vader kunnen nemen, zonder dat er een derde bij is. Verweer dat vader niet wilde niet dat familieleden met wie hij langdurig geen contact had (zoals zijn kinderen) bij zijn uitvaart aanwezig zouden zijn of op andere wijze afscheid van hem zouden nemen, wordt gepasseerd. Beweerde wens vader kennelijk niet zo urgent dat deze in codicil of testament is opgenomen. Art.8 EVRM geeft doorslag. Ook dwangsom.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-09-2018

(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3860
Zelfs als de door de partner van erflaatster betaalde uitvaartkosten een (boedel)schuld van de nalatenschap ex art. 4:7 lid 1 sub b BW vormen, verplicht die enkele betaling de erfgenaam nog niet zonder meer tot vergoeding van de door de partner betaalde uitvaartkosten. Voornoemd wetsartikel regelt alleen wat rechtens als (boedel)schuld van een nalatenschap geldt, maar bevat geen tot een vergoeding verplichtende rechtsgrond. Daarvoor is een afzonderlijke (te stellen en bij betwisting te bewijzen) rechtsgrond vereist.
Rechtbank Oost-Brabant 12-09-2018

(pub. 18-09-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:4415
Dochter wil graag beetje as na crematie van haar vader om dit in sieraad te bewaren. Stiefmoeder werkt niet mee. In Wensenboekje van Dela dat vader heeft ingevuld staat dat as moest worden uitgestrooid. Mondeling heeft dochter wel tegen vader gezegd dat ze zoiets wilde, en toen zei vader dat ze dat zelf moest weten. Rechtbank gaat er van uit dat Wensenboekje meest actuele wensen van vader weergeeft, dus dochter krijgt geen as.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN