ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s): Termijnen X
meer >>

NIEUWS

Vrouw stelt appel in zonder advocaat en herstelt dat niet
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw stelde zelf - zonder advocaat en te laat - hoger beroep in (beschikking omgang/verdeling), waarop haar de kans is gegeven om dat te herstellen. Advocaat dient andersluidend beroepschrift in. Niet-ontvankelijk.
Bedrog bij DNA-onderzoek leidt na 4 jaar tot heropening vaderschapsprocedure
Rechtbank Rotterdam 25-07-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:5995
Man heeft neef naar DNA-onderzoek gestuurd. Ondanks termijnoverschrijding en verzuim om foto's bij DNA-rapport goed te bekijken is moeder - in belang van dochter - ontvankelijk in (impliciet) verzoek herroeping beschikking.
Beschikking niet aangetekend naar niet-verschenen vrouw verzonden - aanvang appeltermijn?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5176
Rb. had verzoekschrift wél maar beschikking niet aangetekend naar vrouw verzonden. Dat strookt niet met de wet. Voor oordeel over ontvankelijkheid vrouw wordt daarom gekeken naar moment bekendwording met uitspraak.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10275
Beroepschrift door belanghebbende zelf ingediend. Advocaat dient binnen de hersteltermijn, maar buiten de appeltermijn vervolgens een 'eigen' beroepschrift in. Hoger beroep niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019

(pub. 26-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6042
Hoger beroep van beschikking moet binnen 3 maanden na de dag van de (openbaarmaking van de) uitspraak ingesteld worden. Faxbericht advocaat gaf "NG" aan ('niet gestuurd'). Beroepschrift was dus niet op tijd ontvangen, namelijk 1 dag te laat. Ouders worden niet-ontvankelijk verklaard in beroep.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019
(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7988
Toewijzing verzoek tot gerechtelijke vaststelling vaderschap kind (2012). Art. 1:207 BW. Moeder niet-ontvankelijk in haar verzoek gezien overschrijding 5-jaarstermijn art. 207 lid 3 BW. Bijzondere curator kind (art. 1:212 BW ) is dat echter wel: voor kind geldt geen vervaltermijn. Beroep verwekker op art. 14 EVRM treft geen doel: geen plaats voor afweging belangen kind tov die van verwekker. Voor gerechtelijke vaststelling vaderschap nodig en voldoende dat man de verwekker is vh kind. Dit staat in casu vast.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2176
Man wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. De beschikking is aan hem op 1 mei 2018 ex art. 47 Rv rechtsgeldig betekend op het adres waarop hij op dat moment stond ingeschreven. De man had daarom binnen drie maanden na betekening van de beschikking, dus uiterlijk op 1 augustus 2018, hoger beroep moeten instellen. Nu de man eerst op 21 januari 2019 hoger beroep heeft ingesteld, heeft hij dit buiten de beroepstermijn, en dus te laat, gedaan. Hierdoor komt ook schorsing van de beschikking te vervallen.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2245
Man stelt na verstrijken beroepstermijn beroep in. Deze termijnen zijn van openbare orde. Ex art. 806 lid 1 sub b Rv kan binnen 3 maanden na de betekening van de beschikking beroep worden ingesteld, dan wel binnen 3 maanden nadat de beschikking op andere wijze bekend is geworden. Beschikking is niet aan man betekend en ook niet in het openbaar. Beroepstermijn is gaan lopen op het moment dat de man op andere wijze bekend is geworden met de beschikking. Binnen drie maanden hierna is - dus tijdig - beroep ingesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN