ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aansprakelijkheid notaris afgewend: verjaringstermijn ging lopen 6 weken na dienstverlening
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Notaris heeft op 29 april 1992 dienst verleend (passeren akte huwelijkse voorwaarden). Vrouw spreekt hem aan vanwege - gestelde - fout (gebrekkige registratie in HGR). Verjaard, gemeten vanaf zes weken-termijn.
Perikelen met inschrijving echtscheidingsbeschikking
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Partijen in beroep van alimentatiebeslissing, maar ze blijken nog getrouwd: de beschikking is niet tijdig ingeschreven in registers BS. Appel niet-ontvankelijk, alimentatiebeslissing heeft kracht verloren.
Rechtbank Limburg 31-01-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:889
Echtscheidingsbeschikking niet ingeschreven in registers BS. Daardoor herleeft gemeenschap. Art. 1:99 lid 3 en 3:170 BW van toepassing op in tussentijd verrichte rechtshandelingen. Onrechtmatig bestuur man.
Rechtbank Den Haag 12-11-2018 (pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16306
Bij verzoek tot inschrijving BS moeten alle stukken (binnen de 6-maandentermijn) worden ingeleverd. Termijn kan niet door omstandigheden worden verlengd. BS heeft inschrijving terecht geweigerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFPTU
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Aansprakelijkheid notaris. Toerekenbare tekortkoming. Een in 1992 gepasseerde akte van huwelijkse voorwaarden is niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Vraag of de vordering verjaard is. Artikel 3:310 lid 1 BW; twintigjaarstermijn. Aanvangsmoment van die termijn: zes weken na datum dienstverlening. Van erkenning geen sprake. Evenmin sprake van uitzonderlijke omstandigheden zoals in de zaak Hese/De Schelde (asbest).
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2969
Het (incidentele) hoger beroep richt zich niet tegen het uitspreken van de echtscheiding. De echtscheidingsbeschikking is niet binnen zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, ingeschreven. Het gevolg daarvan is dat de echtscheidingsbeschikking haar kracht heeft verloren. Hieruit volgt dat partijen nog gehuwd zijn. Er is dus ook geen echtscheidingsporcedure aanhangig. Nevenvoorzieningen zijn vervallen, (incidentele) beroep is niet-ontvankelijk.
HVFP
Rechtbank Limburg 31-01-2019
(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:889
Partijen hebben nagelaten hun echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. Daardoor herleeft de gemeenschap. Art. 1:99 lid 3 BW en art. 3:170 BW van toepassing op rechtshandeling die in de tussentijd zijn gepleegd. Man heeft eenzijdig gelden geïnd, terwijl hij de beschikkingshandelingen niet eenzijdig had mogen verrichten. Dit leidt niet tot nietigheid van de handelingen, gelet op art. 6:34 lid 1 BW, maar tot onrechtmatige daad: onrechtmatig bestuur van gemeenschap door man.
ALFPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11114
Echtscheiding NL vrouw en Britse man, gehuwd in NL in gemeenschap van goederen. Vaststelling kinder- en partneralimentatie, verdeling huwelijksvermogen. Kinderalimentatie: NL recht toepasselijk (ECLI:NL:PHR:2015:2412, 2.3; ECLI:NL:PHR:2015:414, 2.8); kinderen vanaf meerderjarigheid geen belanghebbende in echtscheidingsprocedure (art. 827 lid 2 Rv); verzoeken vrouw om bijdrage vanaf meerderjarigheid afgewezen; vormen onderwijsfonds past niet in NL systeem. Verdeling huwelijksvermogen: NL recht toepasselijk, daarna Iers recht. Partn...
FPIP
Rechtbank Den Haag 03-12-2018
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16305
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap van in Egypte bij moeder wonend kind, geboren uit religieus huwelijk. Moeder n-o wegens termijnoverschrijding (art. 1:207 BW). Kind ontvankelijk: toewijzing. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Rb Den Haag bevoegd (art. 269 Rv). Geen familierechtelijke betrekking ontstaan uit huwelijk. Niet gebleken van bestaan in NL te erkennen familierechtelijke betrekking. Egyptisch recht toepasselijk (art. 10:97 lid 1 BW), maar toepassing moet achterwege blijven (art. 10:6 BW) omdat het rechtsfiguu...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Termijnen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN