ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Devolutieve werking

meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-02-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1290
Scheiding in tuinderskringen. A. Uitleg resp. reikwijdte van: 1. ‘(in gemeenschap van) door hen tezamen bewoond registergoed en daarmede verband houdende hypothecaire schulden’; 2. 'kosten van verwerving en de kosten van herstel, verfraaiing en onderhoud van de in de gemeenschap vallende of tot de gemeenschap behorende zaken'; 3. ondertekend akkoord met een bepaalde wijze van verrekenen. B. geen plaats voor wettelijke rente.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-05-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2153
Moeder liet baby voorafgaand aan haar geboorte door haar stiefvader erkennen, hoewel ze wist dat de biologische vader dat wilde doen. Kan biologische vader deze erkenning vernietigen en vervangende toestemming krijgen om kind zelf te erkennen? Art. 1:205 BW en art. 1:204 lid 3 BW. Mogelijkheden.
HVFP
Hoge Raad 20-04-2018
(pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Huwelijksvoorwaarden bevatten finaal verrekenbeding, maar alleen igv overlijden. Vrouw overlijdt na uitspreken van echtscheiding, maar vóór inschrijving van echtscheidingsbeschikking. Hof (Haviltex): pp zijn bij HV ervan uitgegaan dat bij overlijden nog sprake was van solidariteit c.q. affectieve relatie, hetgeen i.c. niet het geval was. Man heeft geen recht op finale verrekening. HR verwerpt cassatieberoep man, met toepassing van art. 81 lid 1 RO
HVFP
Parket bij de Hoge Raad 23-02-2018
(pub. 13-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:183
Man rekte inschrijving echtscheidingsbeschikking. Parket vd HR over uitleg van een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden voor het geval dat het huwelijk eindigt door overlijden van een echtgenoot. Geldt dit beding ook indien echtscheiding is uitgesproken en een echtgenoot overlijdt voordat de echtscheidingsbeschikking kon worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand? Art. 6:248 BW, art. 1:99 BW en art. 1:142 BW.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-02-2018
(pub. 21-02-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:720
Alimentatieovk samenlevers. Vrouw verzoekt wijziging ivm onvoorziene omstandigheden. Geen grief tegen afwijzing vd in eerste aanleg aangevoerde grondslag art. 1:401 BW/art. 1:159 lid 3 BW. Beoordeling grief die gericht is tegen afwijzing ogv art. 6:258 BW. Terughoudendheid geboden bij toepassing art. 6:258 BW. Beroep op intreden onvoorziene omstandigheid mag slechts bij (hoge) uitzondering worden gehonoreerd. I.c. geen onvoorziene omstandigheid (ro 3.11.1 e.v.). Onv. concreet bewijsaanbod tav uitleg convenant.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Devolutieve werking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN