ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vertrouwensbeginsel zet Nederlands recht opzij
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Ogv omstandigheden – mede door gedrag van vrouw – wordt Jordaans soennitisch recht van toepassing verklaard op huwelijksvermogensregime (art. 10:9 BW). Daardoor ook geen pensioenverevening.
Verevening buitenlands pensioen
Rechtbank Den Haag 17-01-2018 (pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:594
Man niet verplicht tot medewerking aan cessie/machtiging zodat vrouw rechtstreekse aanspraak op buitenlandse uitvoerder krijgt. Anders dan bij PEB (afstortverplichting) geen invloed van man op pensioenbeheer.
Rechtbank Rotterdam 27-09-2017 (pub. 29-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7402
Nederlands recht van toepassing op huwelijksvermogensregime, dan ook Wvps van toepassing op buitenlandse pensioenregeling. Geen recht op uitbetaling jegens buitenlands uitvoeringsorgaan, doch slechts jegens andere echtgenoot.  
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 06-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7321
Echtscheiding met nevenverzoeken. Huwelijk gesloten op Curaçao. Verzoek eenhoofdig gezag afgewezen (art. 1:251a BW). Op zitting gedaan aanvullend verzoek zorgregeling behandeld (art. 283 jo 130 Rv); geen strijd met goede procesorde. Op huwelijkse voorwaarden Nederlands Antilliaans recht toepasselijk. Tav pensioen niet Wvps, maar Boon/Van Loon-maatstaf. Verzoek afstorting afgewezen: benodigde liquide middelen kunnen niet vrijgemaakt/verkregen zonder continuïteit onderneming in gevaar te brengen. Verzoek uit hoofde verrekening koste...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11114
Echtscheiding NL vrouw en Britse man, gehuwd in NL in gemeenschap van goederen. Vaststelling kinder- en partneralimentatie, verdeling huwelijksvermogen. Kinderalimentatie: NL recht toepasselijk (ECLI:NL:PHR:2015:2412, 2.3; ECLI:NL:PHR:2015:414, 2.8); kinderen vanaf meerderjarigheid geen belanghebbende in echtscheidingsprocedure (art. 827 lid 2 Rv); verzoeken vrouw om bijdrage vanaf meerderjarigheid afgewezen; vormen onderwijsfonds past niet in NL systeem. Verdeling huwelijksvermogen: NL recht toepasselijk, daarna Iers recht. Partn...
Rechtbank Oost-Brabant 04-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3279
Kort geding. Vordering tot betaling deel ouderdomspensioen aan ex-echtgenote (aanspraak krachtens Boon/Van Loon-arrest). IPR-aspecten: vrouw woont in Duitsland, partijen destijds in Duitsland gehuwd. Kwestie van huwelijksvermogensrecht. NL rechter rechtsmacht: art. 2 Rv. NL recht toepasselijk (criteria Chelouse/Van Leer-arrest, rechtskeuze gesteld noch gebleken, ervan uitgegaan dat partijen niet dezelfde nationaliteit hebben, NL land van eerste huwelijksdomicilie). Geen sprake van geldvordering die voldoende aannemelijk is of zo s...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018

(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Ogv Haags Huwelijksvermogensverdrag is NL recht van toepassing op huwelijksvermogensregime van pp: geen eerste gezamenlijk huwelijksdomicilie, partijen beiden NL nationaliteit. Geen sprake van rechtskeuze voor Jordaans soennitisch recht. Echter ogv omstandigheden – mede door gedrag van vrouw – is voldaan aan alle eisen van art. 10:9 BW. Hof verklaart voor recht dat Jordaans soennitisch recht van toepassing is op huwelijksvermogensregime van partijen. Daardoor ook geen pensioenverevening (art. 10:51 BW).
Rechtbank Amsterdam 20-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4213
Echtscheidingsprocedure. Tav kinderbijdrage: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engels recht toepasselijk; berekend met Child Maintenance Service formula. Naar Engels recht wordt niet als zodanig onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogensregime, zodat deze verzoeken samen worden behandeld: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engelse recht toepasselijk op het verzoek partneralimentatie. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk op huwelijksvermogensregime: Engels ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
IPR pensioenverdeling bij scheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN