ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vertrouwensbeginsel zet Nederlands recht opzij
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018 (pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Ogv omstandigheden – mede door gedrag van vrouw – wordt Jordaans soennitisch recht van toepassing verklaard op huwelijksvermogensregime (art. 10:9 BW). Daardoor ook geen pensioenverevening.
Verevening buitenlands pensioen
Rechtbank Den Haag 17-01-2018 (pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:594
Man niet verplicht tot medewerking aan cessie/machtiging zodat vrouw rechtstreekse aanspraak op buitenlandse uitvoerder krijgt. Anders dan bij PEB (afstortverplichting) geen invloed van man op pensioenbeheer.
Rechtbank Rotterdam 27-09-2017 (pub. 29-09-2017), ECLI:NL:RBROT:2017:7402
Nederlands recht van toepassing op huwelijksvermogensregime, dan ook Wvps van toepassing op buitenlandse pensioenregeling. Geen recht op uitbetaling jegens buitenlands uitvoeringsorgaan, doch slechts jegens andere echtgenoot.  
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPPEIP
Rechtbank Oost-Brabant 04-07-2018
(pub. 09-07-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3279
Kort geding. Vordering tot betaling deel ouderdomspensioen aan ex-echtgenote (aanspraak krachtens Boon/Van Loon-arrest). IPR-aspecten: vrouw woont in Duitsland, partijen destijds in Duitsland gehuwd. Kwestie van huwelijksvermogensrecht. NL rechter rechtsmacht: art. 2 Rv. NL recht toepasselijk (criteria Chelouse/Van Leer-arrest, rechtskeuze gesteld noch gebleken, ervan uitgegaan dat partijen niet dezelfde nationaliteit hebben, NL land van eerste huwelijksdomicilie). Geen sprake van geldvordering die voldoende aannemelijk is of zo s...
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-06-2018
(pub. 05-07-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5636
Ogv Haags Huwelijksvermogensverdrag is NL recht van toepassing op huwelijksvermogensregime van pp: geen eerste gezamenlijk huwelijksdomicilie, partijen beiden NL nationaliteit. Geen sprake van rechtskeuze voor Jordaans soennitisch recht. Echter ogv omstandigheden – mede door gedrag van vrouw – is voldaan aan alle eisen van art. 10:9 BW. Hof verklaart voor recht dat Jordaans soennitisch recht van toepassing is op huwelijksvermogensregime van partijen. Daardoor ook geen pensioenverevening (art. 10:51 BW).
IP
Rechtbank Amsterdam 20-06-2018
(pub. 25-06-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:4213
Echtscheidingsprocedure. Tav kinderbijdrage: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engels recht toepasselijk; berekend met Child Maintenance Service formula. Naar Engels recht wordt niet als zodanig onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogensregime, zodat deze verzoeken samen worden behandeld: NL rechter rechtsmacht (art. 3 AlimentatieVo), Engelse recht toepasselijk op het verzoek partneralimentatie. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk op huwelijksvermogensregime: Engels ...
IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-09-2017
(pub. 02-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:3848
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap naar Braziliaans recht.. O.g.v. Braziliaans huwelijksvermogensrecht is wettelijk systeem van “comunhão parcial de bens” (partiële goederengemeenschap) van toepassing. Advies Asser Instituut: eindigen goederengemeenschap, ontvangen erfenissen vallen buiten partiële goederengemeenschap, goederen/schulden gedurende huwelijk tegen betaling verkregen/gemaakt vallen in beperkte gemeenschap. Vrouw in NL pensioen opgebouwd bij NL pensioenfonds: voorlopig oordeel verevenen ex WVP.
PEIP
Rechtbank Den Haag 17-01-2018
(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:594
EPO-pensioenrechten. Man niet verplicht mee te werken aan opmaken akte van cessie opdat vrouw rechtstreeks afdwingbare aanspraak verkrijgt op ouderdomspensioen op pensioenuitvoerder. Bevoegdheid: art. 2 Rv. NL recht toepasselijk: art. 10:51 BW. Gelet op ontbindingsdatum huwelijk is WVP toepasselijk. EPO-pensioen is buitenlandse pensioenvoorziening (art. 1 lid 8 WVP): recht op pensioenverevening, geen zelfstandig recht jegens uitvoeringsorgaan, alleen jegens man uit te oefenen recht op betaling van het haar toekomende bedrag.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioenverdeling bij scheiding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN