ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Prijsgeven pensioenaanspraken DGA door stilzitten?
Hoge Raad 08-02-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:189
Hof heeft miskend dat enkele stilzitten van DGA bij niet betalen door BV van pensioenuitkeringen onvoldoende is om aan te nemen dat de DGA de aanspraak op pensioen heeft prijsgegeven.
Parket bij de Hoge Raad 30-10-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1214
Geen uitkering door pensioen-BV. Verhoging belastbaar inkomen DGA met niet-uitgekeerde pensioen. A-G: onder omstandigheden dient ook het passief blijven als prijsgeven te worden aangemerkt.
Waarde-overdracht van pensioen van DGA: zo moet het niet!
Rechtbank Den Haag 09-07-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
Waardeoverdracht van pensioenaanspraken aan BV van DGA. Waardes tot loon gerekend, met revisierente: pensioenaanspraak prijsgegeven nu BV negatief vermogen had en geen toegelaten verzekeraar was.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FIPE
Hoge Raad 08-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:189
Hof achtte het niet ondernemen van actie door belanghebbende toen de BV de ingegane pensioenuitkeringen niet had betaald, voldoende voor het oordeel dat belanghebbende de hele aanspraak had prijsgegeven. Daarbij heeft het Hof miskend dat dit enkele stilzitten van belanghebbende onvoldoende is om aan te nemen dat belanghebbende de aanspraak op pensioen heeft prijsgegeven. Pensioen dat vorderbaar en inbaar was, maar niet is uitgekeerd, wordt geacht te zijn genoten, dus terecht in de heffing van IB/PVV betrokken.
FIPE
Rechtbank Den Haag 09-07-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
DGA heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebouwd bij Zwitserleven. De waarde van de pensioenaanspraken is aan zijn BV overgedragen. Inspecteur rekent waardes tot loon van DGA. Rb verklaart beroep ongegrond. Polis 1: nu de BV ttv overdracht een negatief vermogen had en de BV het pensioengeld aan DGA leende zonder zekerheden te bedingen, heeft DGA de pensioenaanspraak prijsgegeven. Polis 2: BV was geen toegelaten verzekeraar.
FIPE
Parket bij de Hoge Raad 30-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1214
Man heeft als DGA pensioenaanspraken in BV opgebouwd. In 2013 heeft BV geen pensioen aan man uitgekeerd. Inspecteer verhoogt belastbaar inkomen uit werk en woning met bedrag dat BV aan pensioen aan man had moeten uitkeren. A-G: er zijn drie argumenten waarom onder omstandigheden ook het passief blijven (‘blijven stilzitten) als prijsgeven dient te worden aangemerkt: spraakgebruik, ratio van de bepaling (anti-misbruik) en rechtspraak van de Hoge Raad. Conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.
FI
Rechtbank Noord-Holland 13-09-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8188
Sprake van een nieuw feit, omdat uit de omstandigheid dat de geldleningen van de pensioen-bv aan haar DGA in het contact met verweerder in het verleden aan de orde zijn geweest volgt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet dat de inspecteur op de hoogte was of had kunnen zijn van de vestiging van het hypotheekrecht op de woning. Niet aannemelijk gemaakt dast de gezamenlijke waarde van de woningen in 2010 voldoende was om de schuld aan de B.V. te kunnen voldoen.
FIPE
Rechtbank Den Haag 25-04-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8433
Man ontvangt netto pensioen. Hij dient (m.i.v. 2011) de aan vrouw toekomende pensioenaanspraken te betalen, als bruto bedrag. Rb: pp waren ttv huwelijk woonachtig in NL, waar pensioenbetalingen aan ex-echtgenoot in mindering worden gebracht op belastbaar jaarinkomen. Man is na de scheiding naar UK geëmigreerd waar pensioenbetalingen niet fiscaal aftrekbaar zijn. De financiële gevolgen van de keuze van man om in een land te gaan wonen met een voor hem minder gunstig fiscaal stelsel, mogen niet op de vrouw worden afgewenteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN