ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

A-G: geen pensioen uitkeren kan kwalificeren als 'prijsgeven'
Parket bij de Hoge Raad 30-10-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1214
Geen uitkering door pensioen-BV. Verhoging belastbaar inkomen DGA met niet-uitgekeerde pensioen. A-G: onder omstandigheden dient ook het passief blijven als prijsgeven te worden aangemerkt.
Fiscaal pensioennadeel van emigratie voor rekening van man
Rechtbank Den Haag 25-04-2018 (pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8433
Man met netto pensioen dient aan vrouw bruto pensioen te betalen. Financiële gevolgen van zijn verhuizing naar UK (pensioenbetalingen in UK niet aftrekbaar) mogen niet op vrouw worden afgewenteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FIPE
Rechtbank Den Haag 09-07-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
X was in de onderhavige jaren directeur en enig aandeelhouder van B.V. De BV had in de jaren 2011 tot en met 2014 een rekening-courantschuld aan X.Over het gemiddelde saldo hiervan werd jaarlijks 3% rente berekend en bijgeschreven op de hoofdsom.In de onderhavige jaren heeft X ter zake geen belastbare rente in zijn aangiften IB/PVV opgenomen.X heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebouwd. De waarde van de pensioenaanspraken is aan BV overgedragen De inspecteur stelt dat die waardes tot het loon van X moet worden gerekend en ...
FIPE
Parket bij de Hoge Raad 30-10-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1214
Man heeft als DGA pensioenaanspraken in BV opgebouwd. In 2013 heeft BV geen pensioen aan man uitgekeerd. Inspecteer verhoogt belastbaar inkomen uit werk en woning met bedrag dat BV aan pensioen aan man had moeten uitkeren. A-G: er zijn drie argumenten waarom onder omstandigheden ook het passief blijven (‘blijven stilzitten) als prijsgeven dient te worden aangemerkt: spraakgebruik, ratio van de bepaling (anti-misbruik) en rechtspraak van de Hoge Raad. Conclusie strekt tot ongegrondverklaring van het cassatieberoep.
FI
Rechtbank Noord-Holland 13-09-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:8188
Sprake van een nieuw feit, omdat uit de omstandigheid dat de geldleningen van de pensioen-bv aan haar DGA in het contact met verweerder in het verleden aan de orde zijn geweest volgt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet dat de inspecteur op de hoogte was of had kunnen zijn van de vestiging van het hypotheekrecht op de woning. Niet aannemelijk gemaakt dast de gezamenlijke waarde van de woningen in 2010 voldoende was om de schuld aan de B.V. te kunnen voldoen.
FIPE
Rechtbank Den Haag 25-04-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8433
Man ontvangt netto pensioen. Hij dient (m.i.v. 2011) de aan vrouw toekomende pensioenaanspraken te betalen, als bruto bedrag. Rb: pp waren ttv huwelijk woonachtig in NL, waar pensioenbetalingen aan ex-echtgenoot in mindering worden gebracht op belastbaar jaarinkomen. Man is na de scheiding naar UK geëmigreerd waar pensioenbetalingen niet fiscaal aftrekbaar zijn. De financiële gevolgen van de keuze van man om in een land te gaan wonen met een voor hem minder gunstig fiscaal stelsel, mogen niet op de vrouw worden afgewenteld.
HVFIPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-12-2017
(pub. 15-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:5584
Partijen hebben bedoeld om de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding toe te passen. Daarbij heeft de vrouw een deel van de aan haar toekomende pensioenaanspraken afgestaan in ruil voor toedeling van de woning aan haar. Hof: omdat daardoor in wezen de uitgangspunten van de WVPS worden verlaten, is sprake van pensioenverrekening ex art. 3.102 lid 3 aanhef en sub a IB. Dat leidt tot een IB-naheffing over een bedrag van € 159.183.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN