ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wet schiet tekort in toetsing UHP bij voogdij GI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018 (pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Hof acht het zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst in geval GI de volledige voogdij heeft, terwijl UHP diep ingrijpt op gezinsleven.
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
Ouder overlijdt tijdens OTS
Rechtbank Limburg 08-08-2018 (pub. 24-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8964
OTS dekt niet het gezagsvacuüm maar is een gezagsbeperkende maatregel die niet tot gevolg heeft dat GI gezagsbeslissingen mag nemen. GI wordt belast met voorlopige voogdij.
Biologische vader kan geen verzoek beëindiging voogdij doen
Gerechtshof Amsterdam 14-08-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2989
Biologische vader die zijn kind niet heeft erkend is niet-ontvankelijk in verzoek beëindiging voogdij van GI: hij voldoet niet aan vereiste van bloedverwantschap met kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5268
Verzoek moeder om gezag. GI heeft voogdij over kind dat perspectiefbiedend bij oma woont. Gezag bij moeder tornt aan duidelijkheid. Bovengemiddelde opvoedingscapaciteiten nodig die pleegmoeder kan bieden. Hof acht moeder hier nu niet toe in staat. Zwanger van 3e kind waardoor belastbaarheid verder onder druk komt. Gegronde vrees dat belangen kind worden verwaarloosd als moeder met gezag wordt belast. Daarbij ziet hof ontwikkelingsbedreiging (art. 1:255 BW) zodat toewijzing verzoek om die reden ook niet voor de hand ligt.
JEKI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Baby (voorlopige voogdij GI) wordt bij minderjarige moeder uit huis geplaatst. Moeder en oma willen dat andere oma met voogdij wordt belast, met oog op rechterlijk toetsing beslissingen. Hof: inderdaad zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst nu GI de volledige voogdij heeft. Rechter is bij toetsing uithuisplaatsing aan strikt wettelijk kader gebonden op basis waarvan hij noodzakelijkheid afweegt. Dit ontbreekt nu. Ondanks dat moet voogdij in casu bij GI blijven.
KI
Rechtbank Midden-Nederland 15-11-2018
(pub. 30-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5854
In haar testament benoemde overleden moeder haar oudste zoon tot voogd over haar jongste zoon. Kinderrechter constateert dat vader zonder gezag hiermee instemt en gaat over tot benoeming.
FPKI
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje woont na dood moeder bij oom en tante en verzoekt rechter om een bijzondere curator te benoemen om haar te helpen gezag van vader te beëindigen en oom en tante tot voogd te benoemen. Kinderrechter wijst verzoek in kindvriendelijke taal af, omdat een b.c. hier niet voor kan zorgen. Zo’n verandering kan alleen worden bereikt door RvdK. De rechter wijst vader er hierbij op dat hij als gezaghebbende ouder in belang kind moet denken en handelen. En spreekt de hoop uit dat de brief vh meisje hieraan zal bijdragen.
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 30-10-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4012
Voogdij bij gecertificeerde instelling. Verzoek om eenhoofdig dan wel gezamenlijk gezag van vader die nimmer het gezag heeft gehad.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN