ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Voogdij X
meer >>

NIEUWS

Wet schiet tekort in toetsing UHP bij voogdij GI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018 (pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Hof acht het zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst in geval GI de volledige voogdij heeft, terwijl UHP diep ingrijpt op gezinsleven.
Bijzondere curator kan niet verzoeken om wijziging gezag/voogdij
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje verzoekt rechter om bijzondere curator te benoemen om gezag van vader te laten beëindigen en oom en tante (bij wie zij woont) tot voogd te benoemen. Afgewezen: kan alleen worden verzocht door RvdK.
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
Ouder overlijdt tijdens OTS
Rechtbank Limburg 08-08-2018 (pub. 24-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8964
OTS dekt niet het gezagsvacuüm maar is een gezagsbeperkende maatregel die niet tot gevolg heeft dat GI gezagsbeslissingen mag nemen. GI wordt belast met voorlopige voogdij.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 02-10-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2791
Voogdijverzoek m.b.t. minderjarige uit Curaçao; Voogdijregeling Nederland en de Nederlandse Antillen (Protocol inzake de samenwerking op het gebied van voogdijvoorzieningen tussen Nederland en de Nederlandse Antillen). Doel en procedure Voogdijregeling; taak Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming. Maatstaf van art. 1:253q jo. art. 1:253r BW ('al dan niet tijdelijk in de onmogelijkheid verkeren het gezag uit te oefenen').
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3931
Verzoek gezagsbeëindiging en voogdij. Ouders op vlucht voor Duitse autoriteiten; verdacht van verwaarlozing en mishandeling kinderen. Gelet op feitelijk verblijf van enkele maanden in NL rechtsmacht NL rechter aangenomen (art. 8 Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 15 HKBV 1996). Voldaan aan gronden voor gezagsbeëindiging (art. 1:266 BW). Artt. 3 en 20 IVRK: belangen kind staan voorop. Kind dat niet verblijft in eigen gezin heeft recht op zekerheid, continuïteit en ongestoorde hechting in alternatieve leefsituatie en duidel...
Gerechtshof Den Haag 15-05-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1956
Verzoek tot voogdijwijziging (art. 1:299a BW) van grootmoeder die tevens pleegmoeder is. Ontslag van gecertificeerde instelling en benoeming van grootmoeder tot voogd. Aan moeder geeft het hof mee dat zij in voorkomende gevallen een ingang kan vinden bij de hulpverlening die in het gezin van de grootmoeder actief is, als neutrale derde.
Rechtbank Noord-Nederland 03-04-2019
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1835
Verzoek tot overdracht gezag/voogdij van voogd naar vader, op grond van artikel 1:253h BW. Nadien gewijzigde omstandigheden. Het belang van de minderjarige verzet zich niet tegen toewijzing van het verzoek
Rechtbank Rotterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3179
Moeder met gezag wil terug naar Curacao. Kan oud-tante die sinds 28-2-2019 voor zoon (2003) zorgt tot voogdes benoemd worden? Tante zou dan in aanmerking komen voor KGB. Rb: niet gebleken dat voldaan is aan criterium art. 1:253q BW in verbinding met art. 1:253r BW. Dat een en ander financieel aantrekkelijk of praktisch zou zijn, is niet genoeg.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN