ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wet schiet tekort in toetsing UHP bij voogdij GI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018 (pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Hof acht het zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst in geval GI de volledige voogdij heeft, terwijl UHP diep ingrijpt op gezinsleven.
Bijzondere curator kan niet verzoeken om wijziging gezag/voogdij
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje verzoekt rechter om bijzondere curator te benoemen om gezag van vader te laten beëindigen en oom en tante (bij wie zij woont) tot voogd te benoemen. Afgewezen: kan alleen worden verzocht door RvdK.
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
Ouder overlijdt tijdens OTS
Rechtbank Limburg 08-08-2018 (pub. 24-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8964
OTS dekt niet het gezagsvacuüm maar is een gezagsbeperkende maatregel die niet tot gevolg heeft dat GI gezagsbeslissingen mag nemen. GI wordt belast met voorlopige voogdij.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 25-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:657
Oma krijgt met ingang van datum uitspraak Hof gezag over kind van haar minderjarige dochter. Vader van het kind komt niet in aanmerking en de belangen van het (klein-) kind worden, anders dan ten tijde van de behandeling in eerste aanleg, thans niet geschaad bij een benoeming van de oma tot voogdes. Daarbij speelt mee dat de hulpverlening die de GI in het kader van de door de rb ingestelde voogdijmaatregel had ingezet, niet van de is grond gekomen.
JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5268
Verzoek moeder om gezag. GI heeft voogdij over kind dat perspectiefbiedend bij oma woont. Gezag bij moeder tornt aan duidelijkheid. Bovengemiddelde opvoedingscapaciteiten nodig die pleegmoeder kan bieden. Hof acht moeder hier nu niet toe in staat. Zwanger van 3e kind waardoor belastbaarheid verder onder druk komt. Gegronde vrees dat belangen kind worden verwaarloosd als moeder met gezag wordt belast. Daarbij ziet hof ontwikkelingsbedreiging (art. 1:255 BW) zodat toewijzing verzoek om die reden ook niet voor de hand ligt.
JEKI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Baby (voorlopige voogdij GI) wordt bij minderjarige moeder uit huis geplaatst. Moeder en oma willen dat andere oma met voogdij wordt belast, met oog op rechterlijk toetsing beslissingen. Hof: inderdaad zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst nu GI de volledige voogdij heeft. Rechter is bij toetsing uithuisplaatsing aan strikt wettelijk kader gebonden op basis waarvan hij noodzakelijkheid afweegt. Dit ontbreekt nu. Ondanks dat moet voogdij in casu bij GI blijven.
KI
Rechtbank Midden-Nederland 15-11-2018
(pub. 30-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5854
In haar testament benoemde overleden moeder haar oudste zoon tot voogd over haar jongste zoon. Kinderrechter constateert dat vader zonder gezag hiermee instemt en gaat over tot benoeming.
FPKI
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018
(pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje woont na dood moeder bij oom en tante en verzoekt rechter om een bijzondere curator te benoemen om haar te helpen gezag van vader te beëindigen en oom en tante tot voogd te benoemen. Kinderrechter wijst verzoek in kindvriendelijke taal af, omdat een b.c. hier niet voor kan zorgen. Zo’n verandering kan alleen worden bereikt door RvdK. De rechter wijst vader er hierbij op dat hij als gezaghebbende ouder in belang kind moet denken en handelen. En spreekt de hoop uit dat de brief vh meisje hieraan zal bijdragen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN