ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Voogdij X
meer >>

NIEUWS

Wet schiet tekort in toetsing UHP bij voogdij GI
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018 (pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3407
Hof acht het zorgelijk dat geen rechter of andere neutrale instantie rechtmatigheid (spoed)uithuisplaatsing toetst in geval GI de volledige voogdij heeft, terwijl UHP diep ingrijpt op gezinsleven.
Bijzondere curator kan niet verzoeken om wijziging gezag/voogdij
Rechtbank Oost-Brabant 15-11-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:5684
Meisje verzoekt rechter om bijzondere curator te benoemen om gezag van vader te laten beëindigen en oom en tante (bij wie zij woont) tot voogd te benoemen. Afgewezen: kan alleen worden verzocht door RvdK.
Termijn voor blokkaderecht bij voogdij geldt ook voor moeder
Gerechtshof Den Haag 28-08-2018 (pub. 12-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2682
Moeder oefent blokkaderecht uit tav wijziging verblijfplaats van haar kind naar pleeggezin. Hof: blokkaderecht niet van toepassing omdat kind nog niet een jaar in gezin van moeder is verzorgd en opgevoed.
Ouder overlijdt tijdens OTS
Rechtbank Limburg 08-08-2018 (pub. 24-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:8964
OTS dekt niet het gezagsvacuüm maar is een gezagsbeperkende maatregel die niet tot gevolg heeft dat GI gezagsbeslissingen mag nemen. GI wordt belast met voorlopige voogdij.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 03-04-2019
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1835
Verzoek tot overdracht gezag/voogdij van voogd naar vader, op grond van artikel 1:253h BW. Nadien gewijzigde omstandigheden. Het belang van de minderjarige verzet zich niet tegen toewijzing van het verzoek
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1430
Moeder tekende vlak voor dood in gezagsregister aan dat háár moeder het gezag moest krijgen. De rb belastte vader met het eenhoofdig gezag, waarop grootouders mz zich beriepen op hun blokkaderecht; hierdoor kon verblijfplaats kinderen niet zm naar vader verplaatst worden. Hierna volgde OTS en machtiging UHP voor plaatsing kinderen bij grootmoeder. Hof vernietigt de gezagsbeslissing rb ogv art. 1:253g BW en benoemt GI tot voogd. Kinderen gebaat bij status quo bij oma. GI moet wel helpen contact met vader op te bouwen.
Rechtbank Rotterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3179
Moeder met gezag wil terug naar Curacao. Kan oud-tante die sinds 28-2-2019 voor zoon (2003) zorgt tot voogdes benoemd worden? Tante zou dan in aanmerking komen voor KGB. Rb: niet gebleken dat voldaan is aan criterium art. 1:253q BW in verbinding met art. 1:253r BW. Dat een en ander financieel aantrekkelijk of praktisch zou zijn, is niet genoeg.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 25-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:657
Oma krijgt met ingang van datum uitspraak Hof gezag over kind van haar minderjarige dochter. Vader van het kind komt niet in aanmerking en de belangen van het (klein-) kind worden, anders dan ten tijde van de behandeling in eerste aanleg, thans niet geschaad bij een benoeming van de oma tot voogdes. Daarbij speelt mee dat de hulpverlening die de GI in het kader van de door de rb ingestelde voogdijmaatregel had ingezet, niet van de is grond gekomen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5268
Verzoek moeder om gezag. GI heeft voogdij over kind dat perspectiefbiedend bij oma woont. Gezag bij moeder tornt aan duidelijkheid. Bovengemiddelde opvoedingscapaciteiten nodig die pleegmoeder kan bieden. Hof acht moeder hier nu niet toe in staat. Zwanger van 3e kind waardoor belastbaarheid verder onder druk komt. Gegronde vrees dat belangen kind worden verwaarloosd als moeder met gezag wordt belast. Daarbij ziet hof ontwikkelingsbedreiging (art. 1:255 BW) zodat toewijzing verzoek om die reden ook niet voor de hand ligt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN