ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader krijgt niet het volledige GI-dossier: verkeerde route bewandeld
Rechtbank Gelderland 15-01-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1774
Vader niet-ontvankelijk in verzoek dat GI hem volledige dossier moet geven. Na gevolgde klachtprocedure schrijven Jeugdwet/AVG voor dat rechter binnen zes weken wordt aangezocht. Niet gedaan.
Moeder veroordeeld voor meenemen van kind (< 12 jaar) naar Curaçao
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-03-2019 (pub. 22-03-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:1186
Ouders zijn verwikkeld in omgangsprocedures, OTS kind. Moeder onttrekt kind aan gezag van vader, tot ze na 4 maanden wordt aangehouden. Veroordeling tot taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.
Is sprake van een schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9999
Is mailbericht van GI een schriftelijke aanwijzing? Nee, aanwijzing heeft dwingend karakter. Mailbericht is voorstel hoe de omgang kan worden ingevuld. Is vorm van overleg en geen dwingende aanwijzing.
Reikwijdte geschillenregeling art. 1:262b BW
Rechtbank Den Haag 29-01-2018 (pub. 30-01-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:896
Wijziging verblijfplaats is niet opgenomen in limitatieve opsomming van art. 1:262b BW (geschillenregeling). Die rechtsingang dient naar het oordeel van de Rb wel mogelijk te zijn via art. 1:262b BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 15-01-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1774
Vader wil afschrift van het dossier van de GI. Hij start klachtenprocedure (klacht ongegrond) en daarna geschillenregeling ogv art. 1:262b BW. Kinderrechter in klare taal: vader niet-ontvankelijk in zijn verzoek om de GI te veroordelen tot verstrekking van het volledige dossier. Vader had al een klachtprocedure doorlopen. Hij had binnen 6 weken daarna een verzoek moeten indienen bij de rechtbank. Ingediende verzoek nu te laat. Bovendien ligt de oplossing in het belang van het kind in het door de GI aangeboden gesprek.
Rechtbank Den Haag 29-03-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3632
vervangt Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland door Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering; wijst het verzoek tot machtiging tot uithuisplaatsing van minderjarige 2 in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder en aansluitend in een pleeggezin of een gezinshuis af;wijst het verzoek tot machtiging tot uithuisplaatsing van minderjarige 1 in een accommodatie van een jeugdhulpaanbieder af.
Rechtbank Den Haag 29-03-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3629
wijst het verzoek tot verlenging van de machtiging tot uithuisplaatsing in een gezinsgerichte voorziening af;wijst het verzoek tot vervangende toestemming medische behandeling c.q. het verzoek ex artikel 1:262b BW af;wijst het verzoek tot benoeming van een bijzonder curator af;wijst het (voorwaardelijke) verzoek tot wijziging van de omgangsregeling af.
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5780
Kort geding. Jeugdwet. GI geeft in eerste instantie Bepaling Jeugdhulp af voor hulp van de aanbieder. Wegens slechte samenwerking en belangenverstrengeling verbreekt de GI later de samenbreking. Er zal geen nieuwe Bepaling jeugdhulp volgen. De aanbieder vordert in kort geding hervatting van de samenwerking en rectificatie. De voorzieningenrechter wijst dit af omdat van definitieve beëindiging van de samenwerking kennelijk geen sprake is en GI niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen nieuwe Bepaling Jeugdhulp af te geven.
Rechtbank Midden-Nederland 04-12-2018
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6682
Geschillenregeling ex art. 1:262b BW. Kinderrechter honoreert verzoek van ouders en gelast GI om mee te werken aan het verlofplan van de gesloten instelling, inhoudende dat de minderjarige thuis zal verblijven met gesloten instelling als time out plek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:262b BW Geschillenregeling OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN