ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Is sprake van een schriftelijke aanwijzing?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9999
Is mailbericht van GI een schriftelijke aanwijzing? Nee, aanwijzing heeft dwingend karakter. Mailbericht is voorstel hoe de omgang kan worden ingevuld. Is vorm van overleg en geen dwingende aanwijzing.
Reikwijdte geschillenregeling art. 1:262b BW
Rechtbank Den Haag 29-01-2018 (pub. 30-01-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:896
Wijziging verblijfplaats is niet opgenomen in limitatieve opsomming van art. 1:262b BW (geschillenregeling). Die rechtsingang dient naar het oordeel van de Rb wel mogelijk te zijn via art. 1:262b BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Midden-Nederland 04-12-2018
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6682
Geschillenregeling ex art. 1:262b BW. Kinderrechter honoreert verzoek van ouders en gelast GI om mee te werken aan het verlofplan van de gesloten instelling, inhoudende dat de minderjarige thuis zal verblijven met gesloten instelling als time out plek.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:6171
Geschillenregeling ex art. 1:262b BW. De rechtbank verleent toestemming om de door de GI noodzakelijk geachte hulp (video-interactiebegeleiding en observatiediagnostiek in het pleeggezin) in te zetten wegens vermoeden van hoogbegaafdheid bij de minderjarige.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-11-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9999
Is mailbericht van de GI een schriftelijke aanwijzing? Hof: nee, een aanwijzing heeft als doel de gewenste medewerking van een ouder c.q. minderjarige te bereiken aan de uitvoering van de ots wanneer dat niet door overleg en overreding kan worden bereikt. Zo'n aanwijzing heeft dus een dwingend karakter. Dat karakter heeft dit bericht naar het oordeel van het hof niet. Het is een voorstel van de GI aan de moeder hoe de omgang kan worden ingevuld. Dit mailbericht is dan ook een vorm van overleg en geen dwingende aanwijzing.
JE
Rechtbank Rotterdam 30-10-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:8987
Beslissing geschillenregeling (art. 1:262b BW). De moeder verzoekt onder meer te bepalen dat de GI zicht krijgt op de thuissituatie bij de vader om te bekijken welke hulpverlening hij nodig heeft. De kinderrechter oordeelt dat de moeder haar verzoeken onvoldoende heeft onderbouwd: de maatregel van ondertoezichtstelling is voldoende om zicht te houden op de veiligheid van de kinderen bij de vader. Verzoeken van de moeder afgewezen.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 23-08-2018
(pub. 10-09-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4285
Beslissing of kinderen op andere school worden ingeschreven hier een kwestie die te maken heeft met uitvoering ots. Toepassing art. 1:262b BW, nu rechter knoop moet doorhakken. G.I. verzoekster in de geschillenregeling, informante in de vervangende toestemming.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
1:262b BW Geschillenregeling OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN