ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Duovader X
meer >>

NIEUWS

Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
Verzoek tot adoptie door duovader afgewezen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018 (pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2385
Niet mogelijk om afstammingsrelatie te vestigen tussen kind en verzorgende duovader, nu relatie tussen duovaders is verbroken (ivm veroordeling biologische vader wegens kinderporno).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 23-01-2019

(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019
(pub. 21-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:57
Kinderen ((2014 en 2016) geboren in overleg met man via Stichting “Meer dan Gewenst”, een platform voor LHBT’ers met een kinderwens. Man deelt met moeder het gezag en de zorg, maar moeder wil verhuizen. Hof: verhuizing moeder niet noodzakelijk. Ook weegt haar belang om te verhuizen, waardoor man (die als purser aan omgeving Schiphol is gebonden) en kinderen 5 kwartier verder reizen van elkaar vandaan zouden komen te wonen minder zwaar dan belang vader en kinderen. Leeftijdsadequate verdeling vakantie kunnen pp zelf regelen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-06-2018

(pub. 08-06-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2385
Heeft duovader (inmiddels voogd) recht op adoptie kind dat door hem wordt verzorgd, als biologische vader nog in beeld is, maar de affectieve relatie tussen de vaders reeds jaren verbroken is na veroordeling biologische vader wegens bezit kinderporno? Verschillen in rechtsgevolg partneradoptie (art. 1:227 BW) en niet-partneradoptie (art. 1:229 BW). Geen inbreuk op family life of gelijkheidsbeginsel. Invloed bestaan draagmoeder (die uit gezag is ontheven). Begrip ‘andere levensgezel’ a.b.i. art. 1:227 lid 2 BW.
Rechtbank Oost-Brabant 22-08-2017

(pub. 22-08-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:4484
Draagmoeder, biologische vader, duovader. Kort na geboorte kind in 2010 wordt biologische vader veroordeeld tot gevangenisstraf, en eindigt relatie van de mannen. Kind groeit 6 jaar op bij duovader, die verzoek doet tot partneradoptie. Rb wijst verzoek af omdat niet tenminste 3 aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan verzoek is samengeleefd. Ook verzoek eenouderadoptie afgewezen: geen sprake van 'andere levensgezel' als bedoeld in art. 1:229 BW. Er komt geen familierechtelijke betrekking duovader tot stand.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Duovader

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN