ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Valt buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen?
Rechtbank Rotterdam 12-05-2021 (pub. 14-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:6754
Ook al was vader man gehuwd met een Nederlandse vrouw met wie hij hier heeft gewoond/geleefd, het is aannemelijk dat hij niet op de hoogte was van ons huwelijksvermogens- en erfrecht. Man heeft vergoedingsrecht op de gemeenschap.
Rusland schendt EVRM door same-sex relaties niet te erkennen
EHRM 13-07-2021 (No. 40792/10, Fedotova and Others v. Russia, pub. 13-07-2021)
Dochter krijgt vrouwelijke variant van achternaam Russische vader
Rechtbank Midden-Nederland 27-05-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:2524
Bij een dubbele nationaliteit maakt EHRM-jurisprudentie een naamskeuze uitdrukkelijk mogelijk. Daarom blijft art. 10:20 BW (geslachtsnaam van NL-persoon met dubbele nationaliteit wordt bepaald door NL-recht) buiten toepassing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 16-07-2021
(pub. 27-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:7183
Huurzaak. Mederhuurderschap ex art. 7:266 BW o.g.v. huwelijk volgens de Marokkaanse wet. Partijen willen gaan scheiden, maar echtscheidingsprocedure loopt nog niet. Toedeling huurwoning aan één van hen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-07-2021
(pub. 27-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:2244
Verzoek gegrondverklaring ontkenning vaderschap met IPR-aspecten. Op verzoek hetzelfde recht toepasselijk als op familierechtelijke betrekking (art. 10:93 BW). Op bestaan familierechtelijke betrekking Nederlands recht toepasselijk (art. 10:92 lid 1 BW). Vrouw geen rechten verkregen op basis van Eritrese recht (art. 10:17 BW). In Eritrea gesloten huwelijk als rechtsgeldig aangemerkt (art. 10:31 BW). Huwelijk in NL erkend (art. 10:32 BW). Voldaan aan art. 1:200 BW.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7063
Geschil hoofdverblijfplaats en zorgregeling (art. 1:253a BW) in Duitsland wonende kinderen. NL rechter rechtsmacht (art. 12 Brussel IIbis i.p.v. art. 8 Brussel IIbis); verzoeken betreffen nevenvoorzieningen in kader van echtscheiding, partijen hebben verzoeken m.b.t. ouderlijke verantwoordelijkheid ingediend bij NL rechter en daarmee bevoegdheid NL rechter aanvaard, die bevoegdheid wordt door belangen kinderen gerechtvaardigd gelet op hun verbondenheid met NL en betrokkenheid NL hulpverleningsinstanties. Raadsonderzoek gelast.
Gerechtshof Amsterdam 25-05-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1477
Incidentele vordering tot schorsing tenuitvoerlegging bestreden kort geding vonnis (art. 351 Rv) tot afgifte aan vrouw van specifieke stukken, onder verbeurte dwangsom. Beoordelingskader (ECLI:NL:HR:2019:2026). Belangenafweging. Als komt vast te staan dat man niet tot overlegging stukken in staat is, kan dat ertoe leiden dat in zoverre geen dwangsommen verbeurd zijn. Alleszins redelijke uitweg geboden. Niet gesteld of gebleken dat noodtoestand zal ontstaan als tot invordering verbeurde dwangsommen wordt overgegaan.
Rechtbank Limburg 14-06-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:5902
Verzoeken m.b.t. geboorteakte in Turkije verblijvend kind van Syrische vluchteling en gezag. T.a.v. geboorteakte: NL rechter (art. 3 Rv) - relatief Haagse rechtbank (art. 1:25c BW)- bevoegd. T.a.v. gezag: Turkse rechter rechtsmacht (art. 6 HKBV 1996). Niet voldaan aan voorwaarden art. 8 lid 2 HKBV 1996, zodat NL autoriteiten niet ex art. 9 HKBV 1996 Turkse kunnen verzoeken om machtiging uitoefenen bevoegdheid. Niet toegekomen aan beoordeling van vraag of NL autoriteiten beter dan Turkse in staat zijn over belang kind te oordelen.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN