ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Zugewinngemeinschaft is niet hetzelfde als de wettelijke gemeenschap van goederen: beslag opgeheven
Rechtbank Limburg 29-04-2021 (pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3698
Tussen partijen is het Duits huwelijksvermogensrecht van toepassing en daarmee de Zugewinngemeinschaft. Dat is niet hetzelfde als de wettelijke gemeenschap van goederen. Beslag op woning moet opgeheven. Haags Italianen-arrest.
Gerechtelijke vaststelling vaderschap uitsluitend bedoeld voor geval dat bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Wat in verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd werd, is bedoeld voor gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek ouders af.
Man wil zoon onder ede laten horen maar Hof geeft verboden prognose: cassatieklacht slaagt
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:646
Overweging van Hof dat getuigenis van zoon niet kan leiden tot andere beslissing is prognose van te leveren bewijs. Bewijsaanbod mag niet worden gepasseerd op grond van prognose omtrent inhoud/waarde die de verklaring zal hebben.
Wel rechtsmacht; niet bevoegd: zaak verwezen van Rb Gelderland naar Rb Den Haag
Rechtbank Gelderland 26-03-2021 (pub. 02-04-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:1600
Dat moeder met verhuizing intentie had om met kind in Duitsland te blijven, is onvoldoende voor afwezigheid rechtsmacht NL-rechter. Vanwege BRP moeder én kind is niet Rb Gelderland, maar Rb Den Haag relatief bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 04-03-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:3186
Adoptie naar Nederlands recht, naast Ethiopische adoptiebeslissing.
Rechtbank Limburg 29-04-2021

(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3698
Executoriaal beslag op woning van echtgenote schuldenaar. Misbruik van recht. Het huwelijksgoederenregime van de echtgenoten wordt beheerst door het Haags huwelijksgevolgenverdrag 1905. Duits huwelijksvermogensrecht tussen hen van toepassing en daarmee de Duitse Zugewinngemeinschaft. De woning valt niet in een gemeenschap van goederen. Geen derden-bescherming ondanks dat het van Nederlands recht afwijkende huwelijksvermogensregime niet is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.
Rechtbank Den Haag 17-11-2020
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14578
IPR: Rechtsgeldigheid gesloten huwelijk buitenland
Rechtbank Den Haag 21-04-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4287
Alimentatie, (afwijzing)
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020

(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Ontkenning vaderschap naar Pools recht. Toepassing Poolse Familien- und Vormundschaftgesetzbuch (FVGB). Daarnaast verzoeken moeder en biologische vader de rb het vaderschap van bio-vader gerechtelijk vast te stellen. Ned. recht van toepassing op dit verzoek. Uit wetsgeschiedenis art. 1:207 BW blijkt dat dit rechtsmiddel, in het verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd, is bedoeld voor die gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek af.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN