ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Trouwen bij volmacht: vrouw heeft geestelijke stoornis niet aangetoond
Rechtbank Amsterdam 29-01-2020 (pub. 12-02-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:419
Dat vrouw stukken niet begreep, brengt niet mee dat Marokkaans huwelijk pp niet kan worden erkend in Nederland. Zij had haar vader gemachtigd; is niet handelingsonbekwaam. Erkenning huwelijk, ondanks financieel nadeel vrouw.
Partneralimentatie van € 22.814 bruto per maand
Gerechtshof Amsterdam 04-02-2020 (pub. 11-02-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:306
Hof stelt behoefte vrouw vast op € 147.335 netto per jaar. Man wordt geacht in volledige resterende behoefte van vrouw te kunnen voorzien, zo nodig door in te teren op zijn vermogen, nu dit ook al tijdens het huwelijk gebeurde.
De Brexit en het familierecht
The impact of Brexit on divorce & family law (Stowe Family Law 31-01-2020)
Turks familierecht in strijd met openbare orde: vrouw kan verzoek doen in afstammingszaak
Rechtbank Rotterdam 20-12-2019 (pub. 27-01-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10586
Volgens toepasselijk Turks familierecht kan vrouw niet worden ontvangen in haar verzoek tot gegrondverklaring van ontkenning van door huwelijk ontstaan vaderschap. In strijd met NL openbare orde; geen toepassing Turks recht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 12-02-2020
(pub. 21-02-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:279
Internationale kinderontvoering. Terugkeer gelast naar VS. Kind verblijft met moeder in Wit-Rusland. Moeder ontvankelijk: schorsing procedure/afwijzing verzoek ex art. 12 lid 3 HKOV niet in belang kind. Voorbijgegaan aan toelichting moeder op grieven die niet in beroepschrift zelf maar in bijlage uitgewerkt; deze toelichting geldt niet als deugdelijk door advocaat naar voren gebrachte toelichting op grieven die voor wederpartij en hof ook als zodanig kenbaar is. Voorlopige voogdij uitgesproken (art. 20 lid 1 Brussel IIbis jo art. ...
Rechtbank Den Haag 05-02-2020
(pub. 21-02-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:1397
IPR. Nakoming overeenkomsten verbruikleen (geldleningen) gesloten tussen ex-samenwoners (beiden NL nationaliteit en wonend in België) onder aftrek van diverse verrekenposten. Rechtbank Oost-Brabant: NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (Rome I, rechtskeuze). Met TAL-overeenkomst is geldige overeenkomst gesloten. In TAL-overeenkomst genoemde rentepercentage ook toepasselijk op restant lening. Man is contractpartij. Oud recht toepasselijk. Opeisbaarheid lening en rente. Aflossingen en andere betalingen of verrekenposten.
Rechtbank Noord-Holland 29-01-2020
(pub. 21-02-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:556
Somalisch huwelijk. Staat onvoldoende vast dat sprake is ve buiten Nl. gesloten huwelijk dat rechtsgeldig is of nadien rechtsgeldig is geworden Art. 10:31 BW. Rb. acht wel aannemelijk dat pp in 2004 in Somalië zijn gehuwd naar Somalisch recht. Dit huwelijk komt voor erkenning in aanmerking, nu rb er van uit gaat, dat dit naar Somalisch recht rechtsgeldig tot stand is gekomen. Volgt es. Bij ali. wordt geen rekening gehouden met terugbetaling bijstandsuitk. door man, nu deze schuld verwijtbaar en dus ook vermijdbaar was.
Rechtbank Oost-Brabant 17-02-2020
(pub. 21-02-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:1088
Verzoek jeugdrechter van jeugdrechtbank Antwerpen om bevoegdheid over kind (Belgische ots, woont in NL) ex artt. 8 en 15 Brussel IIbis te aanvaarden en vervolgens de noodzakelijke en opportune maatregelen te nemen in het belang van het kind afgewezen. Het Belgische systeem van kinderbeschermingsmaatregelen wijkt te veel af van het Nederlandse systeem.
Rechtbank Amsterdam 13-11-2019
(pub. 20-02-2020), ECLI:NL:RBAMS:2019:10097
Adoptieverzoek. Draagmoederschap (ivf). Kind geboren in VS. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Inschrijving geboorteakte gelast, met latere vermelding ontkenning vaderschap en gerechtelijke vasttelling vaderschap (art. 1:25 BW). Adoptie: NL recht toepasselijk (art. 10:105 BW), door wensmoeder uitgesproken ondanks niet voldaan aan verzorgingstermijn art. 1:228 lid 1 onder f BW. Wensouders gezamenlijk met gezag belast.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN