ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Toepasselijk recht bruidsgave
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
De bruidsgave vloeit voort uit het door partijen naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat de bepalingen over de bruidsgave in de huwelijksakte dienen te worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Vader met gezag verzoekt teruggeleiding van kind naar Albanië
Rechtbank Den Haag 30-07-2019 (pub. 06-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7934
Van belang is of het gezagsrecht van vader daadwerkelijk werd uitgeoefend. Vader heeft sinds 2013 geen actieve rol meer gespeeld in leven kind. Afwijzing verzoek tot teruggeleiding.
Is NL rechter bevoegd inzake vordering tot terugverhuizing?
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2719
Kind verbleef afwisselend in NL en Duitsland en is kort voor dagvaarden met moeder (eenhoofdig gezag) verhuisd naar Duitsland. Anders dan Rb acht Hof zich bevoegd: gewone verblijfplaats kind in NL. Maar vordering afgewezen.
Talaq, tafriq en bruidsgave
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Anders dan IJI, is Hof van oordeel dat man naar Iraaks recht in beginsel bij een tafriq echtscheiding niet gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2260
Internationale kinderontvoering. Bekrachtiging afwijzing teruggeleiding naar Litouwen. Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. De devolutieve werking van het appel brengt mee dat eerst het verweer van de moeder - worteling van het kind (art. 12 lid 2 HKOV) - wordt behandeld. Alle omstandigheden in beide landen in aanmerking nemende, slaagt dat verweer.
Gerechtshof Amsterdam 13-08-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2970
IPR. Verdeling huwelijksvermogen naar Pools recht. Poolse ex-echtelieden in 1996 in Polen gehuwd. NL rechter rechtsmacht (artt. 4 lid 3 jo. 827 lid 1 (b) Rv). Grief faalt; de vrouw is jegens de man gehouden de door de man aangegeven schulden bij helfte te dragen.
Rechtbank Amsterdam 11-07-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4971
Afwijzing van in kort geding gevorderd verbod om Marokkaans vonnis te executeren. Executiegeschil. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht (art. 2 EEX-Vo, gedaagde woont in NL). Marokkaans recht toepasselijk (art. 4 lid 1 Rome II, land waar schade zich voordoet en gestelde onrechtmatige gedragingen). Marokkaanse uitspraak heeft kennelijk in Marokko gezag van gewijsde, aannemelijk is dat gedaagde deze naar Marokkaans recht mag executeren.
Rechtbank Oost-Brabant 12-08-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:4826
Verzoek RvdK beëindiging ouderlijk gezag na schorsing daarvan. Vader en kinderen hebben zowel Somalische als NL nationaliteit. Ten tijde van verzoek verbleven kinderen (tegen hun wil) in Somalië. NL rechter rechtsmacht ex art. 5 Rv (Brussel IIbis en HKBV 1996 en 1991 nvt; gewone verblijfplaats; uitzonderlijke situatie en voldoende verbondenheid met de NL rechtssfeer). NL recht toepasselijk (art. 20 HKBV 1996). Gezag vader beoordeeld naar Somalisch recht (art. 3 HKBV 1961, kinderen op peildatumSomalische nationaliteit).
Rechtbank Amsterdam 14-08-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:5982
IPR erfrecht. Toepassing Nederlandse recht. Conform art. 10:149 BW moet wel rekening worden gehouden met de eisen van het goederenrecht van de plaats van ligging van de activa, te weten Spanje.Verdeling van deze tot de nalatenschap behorende woning te Mallorca. Nu art. 3:185 lid 2 BW geen limitatieve opsomming geeft van mogelijke wijzen van verdeling voelt de rechtbank zich vrij om te kiezen voor een andere oplossing: taxaties, biedingen via de notaris en eventueel een loting.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN