ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Gerechtshof of Amtsgericht: ouders moeten aangeven wie nu gaat over de kinderalimentatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019 (pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10274
Pp procederen over KAL, maar het Amtsgericht (Dld.) maakt kenbaar dat dit al is bepaald. Pp. mogen aangeven wat volgens hen nu heeft te gelden. En man moet zich uitlaten over (aard/bestemming) letselschade-uitkering.
Vrouw dient in België alimentatieverzoek in ...
Gerechtshof Den Haag 09-10-2019 (pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3011
... en doet daarna in gezagsprocedure in NL een tegenverzoek alimentatie. NL-rechter houdt ogv Alimentatieverordening de zaak aan totdat bevoegdheid Belgische rechter vaststaat. Relevant is datum indiening alimentatie(tegen)verzoek.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 22-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3208
Onrechtmatige overheidsdaad. IS-vrouwen en kinderen. Grondrechten kunnen niet rechtstreeks worden ingeroepen omdat de Staat geen rechtsmacht in Syrië. Bij de zorgvuldigheidsbeoordeling dient een belangenafweging plaats te vinden met een marginale toets omdat de Staat hier beleidsvrijheid heeft.
Gerechtshof Den Haag 19-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3206
IPR. Geschil over verdeling huwelijksgoederengemeenschap (appartement in Marokko, inboedel voormalige echtelijke woning), verplichtingen man ivm bruidsgave, kunnen door man opgevoerde schulden aangemerkt worden als schulden gemeenschap. NL rechter bevoegd. Toepasselijk recht ogv HHV 1978 Marokkaans (art. 4) gewijzigd in NL recht (art. 7 lid 2 onder 2, gewone verblijfplaats, inschrijving basisadministratie niet doorslaggevend, samenwoning niet vereist). Bewijslastverdeling ex art. 10:13 BW beheerst door toepasselijke recht op recht...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019

(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10274
Verzoek kinderalimentatie tbv in Duitsland wonend kind. Draagkracht man in geschil. Kern geschil (besteding) door man ontvangen voorschotten ter zake letselschade; in hoeverre zijn voorschotten (mede) bestemd geweest als vergoeding voor verlies aan inkomsten? Man in gelegenheid gesteld inzicht te verschaffen. Partijen in gelegenheid gesteld zich uit te laten over verhouding beslissing Ambtsgericht Oldenburg tot kinderalimentatieverzoek.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10281
Echtscheidingsverzoek. NL rechtsmacht (art. 4 lid 1 Rv jo. 3 lid 1 aanhef en onder a Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 10:56 lid 1 BW). Nu vrouw huwelijksakte redelijkerwijze niet kan inbrengen, middels andere stukken/op andere wijze daarin voorzien (art. 815 lid 6 Rv). Sprake van rechtsgeldig huwelijk dat in Eritrea voor de kerk is gesloten (art. 10:31 lid 1 BW). Huwelijk kan in NL worden erkend. Verzoek toegewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-11-2019
(pub. 04-12-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:10284
Verzoek tot echtscheiding en nevenverzoeken afgewezen, omdat hof niet kan vaststellen dat partijen zijn gehuwd en dat de kinderen in familierechtelijke betrekking tot hen staan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN