ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Uitleg van begrip 'partijen' van de Alimentatieverordening
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
NL-rechter heeft rechtsmacht inzake kinderalimentatie ogv art. 6 Ali-vo: vader en kind hebben gemeenschappelijke NL-nationaliteit en kind kan als partij in de zin van Ali-vo worden beschouwd.
Vereisten voor geldige rechtskeuze
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11137
Melding in 'acte de mariage' en 'contrat de mariage' van partijkeuze voor Tunesisch huwelijksgoederenregime. Maar niet voldaan aan vormvereiste voor geldige rechtskeuze: niet door partijen ondertekend.
Saudische vrouw krijgt SMS over scheiding
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 04-12-2018
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:15510
Geen verlof voor tenuitvoerlegging Frans vonnis in Nederland. De tenuitvoerlegging van de in Frankrijk getroffen voorzieningen is opgeschort door het instellen van cassatieberoep tegen het Franse arrest. Het verzoek wordt aangehouden (anders vervalt het gelegde conservatoir beslag).
HVIP
Rechtbank Oost-Brabant 09-01-2019
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:82
Vernietiging van een borgtochtovereenkomst. Stilzwijgende rechtskeuze als bedoeld in Rome I? Kan een beroep worden gedaan op gezinsbeschermende bepalingen van artikel 1:88 en 1:89 BW jegens Duitse wederpartij? Uitwerking van artikel 10:40 BW jo. artikel 13 Rome I.
IP
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Verklaring voor recht dat op de afwikkeling en vererving van de nalatenschap van A. Nederlands recht van toepassing is.
ALIP
Rechtbank Rotterdam 21-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10918
Verzoek wijziging kinderalimentatie door in Nederland woonachtige vader voor zijn inmiddels in Turkije woonachtige kind. Ouders en kind bezitten de Turkse nationaliteit, vader en kind tevens de Nederlandse. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht op grond van art. 6 Alimentatieverordening: uitleg van het begrip “partijen”; kind is partij in de zin van Alimentatieverordening. Turks recht toepasselijk (art. 3 Alimentatieprotocol). Toepassing Big Mac-index.
ALHVFPIP
Rechtbank Rotterdam 15-06-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10919
Echtscheiding met IPR-aspecten; NL rechter bevoegd en NL recht van toepassing op alle verzoeken. Afwijzing verzoek vrouw om haar concept-ouderschapsplan onderdeel uit te laten maken vd beschikking. Afwijzing verzoek man om PAL vast te stellen, nu hij zijn stelling dat hij behoeftig is onvoldoende heeft onderbouwd. Financiële situatie niet althans onvoldoende inzichtelijk gemaakt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN