ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Valse huwelijksakte wil niet zeggen dat pp niet getrouwd zijn
Rechtbank Limburg 18-02-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Kerkelijk huwelijk (Eritrea). Overgelegde huwelijksakte is door IND vals bevonden. Rb overweegt dat desondanks sprake kan zijn van rechtsgeldig huwelijk. ABS had akte wel geregistreerd in BS. Echtscheiding.
Te verdelen woning in NL: de Nederlandse rechter is niet bevoegd als pp in buitenland wonen
Rechtbank Oost-Brabant 10-04-2019 (pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1934
Pp wonen in België en procederen over hun gemeenschappelijke woning in NL. Omdat het om de verdeling van het eigendom gaat - en niet over een zakelijk recht op de woning - is de NL-rechter niet bevoegd.
Eerste huwelijksdomicilie niet aanwezig; nauwste verbonden met NL
Rechtbank Rotterdam 27-03-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1956
Uitgebreide beschouwing op - onder andere - de eerste huwelijksdomicilie als bedoeld in art. 4 lid 1 HHV 1978. Conclusie is dat deze is er niet is. Huwelijksgoederenregime is "nauwste verbonden" met Nederland.
Kind woont in buitenland, ouders in NL; gevolgen voor echtscheiding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 09-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2357
Kind woont bij oma in Thailand. Ouderschapsplan niet noodzakelijk: pp niet de verzorgende ouders. De NL-rechter niet bevoegd inzake hoofdverblijf/zorgregeling; wél bevoegd inzake kinder- en partneralimentatie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:867
Ter zitting gedane verzoek OTS in het kader van kinderontvoeringsprocedure (Haags Kinderontvoeringsverdrag). Rechtsmacht op grond van art. 20 Brussel II-bis jo. art. 5 Rv. Verzoek OTS kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan.
FPIP
Rechtbank Limburg 27-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3675
OM verzoekt aanpassing geboorteakte kind nu niet langer sprake van bigaam huwelijk ouders (art. 1:24 BW). Is geboorteakte onvolledig? Is sprake van geldig huwelijk (gehuwd op Afghaanse ambassade in Amsterdam; NL of Afghaans grondgebied) en, zo ja, miv welke datum? Nationaliteit betrokkenen? Onduidelijk welk recht toepasselijk op huwelijk en afstammingsrelatie. Authentieke, gelegaliseerde en vertaalde documenten ontbreken en onduidelijkheid over persoonsgegevens. OM moet nadere informatie geven en aanvullende stukken indienen
ERIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3358
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden erflater en vererving en afwikkeling nalatenschap erflater. Laatste gewone erfplaats erflater België. Op huwelijksvermogensregime Belgisch recht toepasselijk. Nl rechter bevoegd. NL recht toepasselijk. Erfstelling onder ontbindende voorwaarde. Uitleg voorwaarde: voorwaarde vervuld.
IP
Rechtbank Limburg 18-02-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Echtscheidingsverzoek. Partijen, Eritrese nationaliteit, hebben in Eritrea kerkelijk huwelijk gesloten. Naar Eritrees recht een rechtsgeldig huwelijk. Valse huwelijksakte betekent niet dat huwelijk niet is gesloten. Aangenomen wordt dat partijen in Eritrea rechtsgeldig zijn gehuwd en dat huwelijk ook in NL voor erkenning in aanmerking komt, wat ook is gebeurd. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Echtscheiding uitgesproken.
IP
Rechtbank Oost-Brabant 10-04-2019
(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1934
Bevoegdheidsincident. Partijen, voormalig echtelieden, wonen in België. De echtscheiding is uitgesproken door de Belgische rechter. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap moet nog plaatsvinden. Partijen hebben in gezamenlijke eigendom een woning in Nederland. Het geschil gaat niet over een zakelijke recht op de woning, maar ziet op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de wijze waarop dat moet geschieden. NL rechter onbevoegd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN