ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ondanks persoonlijke problematiek moeder wordt gestart met uitbreiding omgang van kind (2016) met vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2340
Niet in belang kind te wachten tot moeder voldoende hersteld en weerbaar is. Gehechtheidsrelatie met vader moet verder worden op- en uitgebouwd. Ook schrobbering voor moeder.
Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Ontkenning vaderschap ondanks overschrijding termijn?
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Kinderen hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met (overleden) biologische vader. Vasthouden aan termijn in dit geval ongerechtvaardigde inmenging in family life ex art. 8 EVRM.
Vader verzoekt vervangende toestemming voor erkenning van kind (bijna 12)
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019 (pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:537
Toegewezen, ondanks bezwaren moeder, bijzondere curator en RvdK. Wel zal kind dan zelf nog toestemming moeten geven. Geeft kind die niet, dan kan vader ook daarvoor vervangende toestemming bij Rb verzoeken.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2340
Ondanks persoonlijke problematiek moeder wordt gestart met uitbreiding omgang van kind (2016) met vader. Niet in belang kind te wachten tot moeder voldoende hersteld en weerbaar is. Gehechtheidsrelatie met vader moet verder worden op- en uitgebouwd. Deze krijgt ook verv. toestemming tot erkenning. Verder fikse schrobbering voor moeder: ze gunt de man geen rol als vader, althans een zeer beperkte, en benoemt hem naar kind toe zelfs niet als vader, maar duidt hem uitsluitend bij zijn voornaam. Hof acht dit zeer zorgelijk.
KI
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Verzoekers hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met biologische vader die hen al in 2005 tot erfgenaam aanwees en tot het gezinsverband hoorde. Nu belang verzoekers niet wordt beschermd door wettelijke termijn van art. 1:200 lid 6 BW, maar hierdoor juist wordt geschaad, vormt deze termijnstelling in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in zin art. 8 lid 2 EVRM. Volgt toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap juridische vader en vaststelling vaderschap biologische vader..
KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KIOV
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:538
Artikel 1:27 BW. De ABS heeft de erkenning van de kinderen door de man geweigerd, omdat de identiteit van de man niet vast zou staan. Tussenbeschikking. De ABS zal de documenten van de man op echtheid laten onderzoeken door Bureau Documenten van de IND.
KI
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:537
Rb wijst verzoeken vader tot vervangende toestemming voor erkenning en tot contactherstel toe, ondanks de bezwaren van moeder en kind en ondanks de andersluidende adviezen van de bijzondere curator en de RvK. Ook zal het kind zelf toestemming moeten geven, omdat het bijna 12 is. Als kind geen toestemming geeft, kan vader nogmaals vervangende toestemming vragen aan de rechter, dit keer voor de toestemming vh kind in plaats van voor de toestemming vd moeder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN