ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Taak bijzondere curator bij vraag of erkenning door vrouwelijke partner biologische moeder vernietigd moet worden
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijzondere curator dient verzoek tot vernietiging erkenning kind door vrouwelijke partner biologische moeder te kunnen doen, omdat zijn belangenbehartiging anders teveel afhankelijk wordt vd handelwijze van anderen, hetgeen niet past bij de rechtens relevante positie die de wetgever het kind in zaken als de onderhavige heeft gegeven.
Omgang met biologische vader zou huidige gezinsleven kind verstoren
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Kind ingebed in gezin, met wettige vader en (juridisch en sociaal) volle broer en zus. Belang van kind (8) om in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Nu geen omgangsregeling met biologische vader.
Kan zaaddonor met intended family life vervangende toestemming tot erkenning krijgen?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12041
Ja, op basis van art. 1:204 lid 3 sub b BW: intended family life van moeder en biologische vader/niet-verwekker levert nauwe persoonlijke betrekking op tot kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4863
In 2003 gescheiden man begon te twijfelen aan zijn verwekkerschap nadat hij ongeveer drie jaar geleden een oude foto van zijn dochter (2001) nader bekeek. Geen toereikende verklaring voor het feit dat hij langer dan een jaar heeft gewacht om de onderhavige procedure te starten. Onder deze omstandigheden is naar het oordeel van het hof geen sprake van een verschoonbare overschrijding vd termijn a.b.i. art. 1:200 lid 5 BW.
KI
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijz. curator kind dient verzoek in tot vernietiging erkenning door voormalige vrouwelijke partner van biologische moeder. De bc meent dat de relatie tussen moeder en meemoeder dermate instabiel is gebleken, dat het niet in belang kind lijkt om die relatie coûte que coûte in stand te willen houden (via bv. systeemtherapie). Vanuit het kind bezien is nauwelijks sprake v.e. ander systeem dan dat van moeder en kind. Vrouw, die zelf ambivalent staat tov verzoek, was er meer niet dan wel. Volgt toewijzing na ampele overwegingen.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:7894
Vervangende toestemming tot erkenning. Reëel risico op schade. 1:204 BW.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:27
Vrouw niet gericht op toekomst. Vaststaat dat ze niet wil dat man (op dit moment) een plek krijgt in leven van kind van 4. Evenwel haar taak om de belangen van kind op de eerste plaats te zetten en in een zodanige mate aan haar eigen problematiek te werken dat de man een plek kan krijgen in het leven van hun beider dochter. Volgt vervangende toestemming aan vader om kind te erkennen en informatieplicht moeder aan vader per dag uitspraak. Kwestie omgang aangehouden, nu kind niet weet van zijn bestaan.
KI
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Grote geografische afstand en culturele verschillen tussen Ned. cultuur biologische vader en Islamitische cultuur vh gezin waarin kind (8) opgroeit in buitenland. Algemene uitgangspunt dat het in belang ve kind is om met zijn beide ouders contact te hebben, weegt daarom in deze fase vh leven van deze minderjarige minder zwaar dan zijn belang om zonder verstoring in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Dit kan in toekomst anders komen te liggen, bijv. wanneer gezin naar Nederland terugkeert. Nu geen omgangsregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN