ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Bewind versus mentorschap: over (para)medische behandeling gaat rechthebbende zelf
Rechtbank Gelderland 05-01-2022 (pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:176
Onderbewindgestelde is handelingsbekwaam ten aanzien van rechtshandelingen die (para)medische behandelingen betreffen. Anders dan bewindvoerder stelt, is haar toestemming/goedkeuring daarvoor niet vereist.
Veilig Thuis heeft terecht geweigerd dossier over schoolverzuim minderjarige te vernietigen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-01-2022 (pub. 18-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:80
Van belang dat VT bij een nieuwe melding kan vaststellen dat er geen sprake is van een incident, maar van een zich herhalend patroon als oorzaak van het structureel schoolverzuim. Weegt zwaarder dan recht om vergeten te worden.
Zorgplicht van advocaat voor convenant, opgesteld door mediator
Raad van Discipline Amsterdam 20-12-2021 (21-644, ECLI:NL:TADRAMS:2021:299, pub 06-01-2022)
Advocaat moet echtscheidingsconvenant toetsen en nagaan of partijen de regeling begrijpen en een eventuele benadeling welbewust aanvaarden; ook als hij dat convenant niet heeft opgesteld. Controle niet vastgelegd: waarschuwing.
Deurwaarder moet ook nadenken over het erfrecht: berisping wegens ondoordachte beslaglegging
Kamer voor gerechtsdeurwaarders Amsterdam 26-11-2021 (zaaknr. C/13/692332 / DW RK 20/547, ECLI:NL:TGDKG:2021:97, pub. 06-01-2022)
Bestuderen van titel en controleren van kadaster zijn onvoldoende: deurwaarder had tenminste boedelregister moeten raadplegen nu sprake was van erfenis. De stelling "dat zij geen verstand hebben van het erfrecht" kan hen niet ontlasten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 29-12-2021
(pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBOVE:2021:4936
Tussenvonnis – vordering tot betaling geldlening – gedaagde betwist dat handtekening onder overeenkomst van haar is – bewijslast echtheid handtekening rust op eiseres – geen aanleiding voor andere bewijslastverdeling – eiseres wordt toegelaten tot bewijslevering – gedaagde niet gebonden aan overeenkomst op grond van toerekeningsbeginsel – grondslag gemeenschap van goederen te laat aangevoerd – iedere verdere beslissing wordt aangehouden.
Rechtbank Gelderland 05-01-2022

(pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBGEL:2022:176
geen voorafgaande toestemming bewindvoerder voor paramedische behandelingen. bewindvoerder moet toch de facturen betalen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-01-2022

(pub. 18-01-2022), ECLI:NL:GHSHE:2022:80
Verwerking meldingen school en leerplichtambtenaar over schoolverzuim minderjarig kind door Veilig Thuis / verzoek wissing door de wettelijke vertegenwoordiger / Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) bevat bijzondere regeling, ook voor wissingsverzoeken / de bewaring is van aanmerkelijk belang voor “een ander dan de verzoeker” / afwijzing verzoek / geen proceskostenveroordeling ondanks uitdrukkelijk verzoek
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022
(pub. 13-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:139
De verwijten die de vereffenaar van de nalatenschap worden gemaakt zijn niet van dien aard dat zij resulteren in aansprakelijkheid in privé van de vereffenaar.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN