ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Aansprakelijkheid notaris afgewend: verjaringstermijn ging lopen 6 weken na dienstverlening
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Notaris heeft op 29 april 1992 dienst verleend (passeren akte huwelijkse voorwaarden). Vrouw spreekt hem aan vanwege - gestelde - fout (gebrekkige registratie in HGR). Verjaard, gemeten vanaf zes weken-termijn.
Valse handtekening krediet maar toch hoofdelijk aansprakelijk
Ex-partner heeft mede tnv vrouw krediet afgesloten, met vervalsing van haar handtekening. Geen schending zorgplicht bank: keuze van vrouw om financiële administratie aan ex-partner over te laten.
Advocaat wakkert in een echtscheiding conflict aan: 4 weken schorsing
Na overlijden echtgenote had bank voortzetting SEW moeten aanbieden
SEW voortzetten bij overlijden (Fintool 03-04-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris - kort gezegd - dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament en het levenstestament van de testateur. De notaris heeft de indicatoren zoals benoemd in het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening niet gesignaleerd en daardoor geen passende maatregelen genomen. Volgens klagers heeft de notaris ondanks de aanwezigheid van een viertal indicatoren nagelaten de wilsbekwaamheid van de testateur nader te onderzo...
HVFPTU
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Aansprakelijkheid notaris. Toerekenbare tekortkoming. Een in 1992 gepasseerde akte van huwelijkse voorwaarden is niet ingeschreven in het huwelijksgoederenregister. Vraag of de vordering verjaard is. Artikel 3:310 lid 1 BW; twintigjaarstermijn. Aanvangsmoment van die termijn: zes weken na datum dienstverlening. Van erkenning geen sprake. Evenmin sprake van uitzonderlijke omstandigheden zoals in de zaak Hese/De Schelde (asbest).
JETU
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5780
Kort geding. Jeugdwet. GI geeft in eerste instantie Bepaling Jeugdhulp af voor hulp van de aanbieder. Wegens slechte samenwerking en belangenverstrengeling verbreekt de GI later de samenbreking. Er zal geen nieuwe Bepaling jeugdhulp volgen. De aanbieder vordert in kort geding hervatting van de samenwerking en rectificatie. De voorzieningenrechter wijst dit af omdat van definitieve beëindiging van de samenwerking kennelijk geen sprake is en GI niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen nieuwe Bepaling Jeugdhulp af te geven.
TU
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2953
Beroepsaansprakelijkheid notaris. In hoger beroep staan alleen het causaal verband en de omvang van de schade ter discussie. Het hof gelast een deskundigenbericht.
FPTU
Rechtbank Limburg 27-03-2019
(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2811
Bewijswaardering, artikel 164 lid 2 rechtsvordering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN