ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen advocaat leidt niet tot civielrechtelijke aansprakelijkheid
Rechtbank Den Haag 26-08-2020 (pub. 16-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8210
De advocaat heeft volgens de tuchtrechter(s) verwijtbaar gehandeld bij het proberen te innen van een vordering van haar cliënte op haar ex-man, maar zij is daarvoor niet aansprakelijk. Verhaalsmogelijkheden niet reëel.
Schadevergoedingsvordering vanwege - gestelde - illegale adoptiepraktijken in Sri Lanka is verjaard
Rechtbank Den Haag 09-09-2020 (pub. 09-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8735
Vorderingen in adoptiezaak van in 1992 geadopteerd kind tegen de Staat en tegen bemiddelingsbureau Stichting Kind en Toekomst zijn verjaard. Meer dan 20 jaar verstreken; bemoeilijkt verweer. Rechtszekerheid prevaleert.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 01-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2320
Klacht tegen notaris. Waarnemend kandidaat-notaris handelt in beginsel niet onder verantwoordelijkheid waargenomen notaris. Feit dat erflater was opgenomen op gesloten afdeling rechtvaardigt niet conclusie dat kandidaat-notaris ten tijde van passeren akte niet heeft kunnen oordelen dat erflater wilsbekwaam was.
Rechtbank Den Haag 26-08-2020

(pub. 16-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8210
Beroepsaansprakelijkheid advocaat. Beroepsfout. Causaal verband. Beslag op een aandeel in een bijzondere gemeenschap.
Rechtbank Den Haag 09-09-2020

(pub. 09-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8735
Vorderingen uit hoofde van onrechtmatige daad en art. 8 EVRM ingesteld door vrouw, die in 1992 is geadopteerd uit Sri Lanka, tegen de Staat en Stichting Kind en Toekomst (bemiddelingsorganisatie) zijn verjaard; geen reden om uitzondering te maken op de verjaringstermijn van 20 jaar. Op basis van de beschikbare informatie niet vast te stellen of/onvoldoende aanwijzingen dat de adoptiepapieren ondeugdelijk zijn en of zij het slachtoffer is van illegale adoptiepraktijken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-08-2020

(pub. 31-08-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:6667
Advocaat heeft beroepsfout gemaakt door niet te waarschuwen voor onderbedeling van € 36.500,--. Dit als gevolg van (deel) hypotheekschuld die voor bedrijf is gebruikt en om die reden voor rekening van ex-partner diende te blijven. Er is niet te laat geklaagd (2012 geklaagd, 2007 schikking), nu advocaat uit gesprek begin 2008 alert had moeten zijn op mogelijke klachten. Het had op zijn weg gelegen - voor zover hij adviezen al niet schriftelijk had moeten bevestigen - herinneringen op papier te zetten en dossier te bewaren.
Rechtbank Noord-Holland 26-08-2020

(pub. 27-08-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:6537
Belastingdienst legt beslag op woning, na verkoop maar vóór levering. Notaris vernam van makelaar dat Belastingdienst zou meewerken aan opheffing beslag als verkoopopbrengst aan haar zou worden overgemaakt. Rb: uitbetaling door notaris van verkoopopbrengst aan beslaglegger is niet onrechtmatig. Uit zorgplicht van notaris vloeit voort ervoor te zorgen dat koper de woning vrij van hypotheken/beslagen verwerft. Eiser heeft notaris niet medegedeeld zij daarmee niet kon instemmen, hetgeen op haar weg lag.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN