ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Gezamenlijke advocaat adviseert vrouw over uitleg convenant
Raad van Discipline Den Haag 09-03-2020 (zaaknr. 19-822/DH/DH, ECLI:NL:TADRSGR:2020:55, pub. 27-03-2020)
Advocaat heeft man en vrouw bijgestaan bij overeenkomen van echtscheidingsconvenant. Zij heeft later naar aanleiding van eenzijdige vraag van vrouw over het convenant alleen de vrouw geadviseerd. Klacht man gegrond, berisping.
Wijze van verdeling bracht noodzaak herfinanciering mee; zorgplicht bank staat daar buiten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020 (pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1060
Man wist dat herfinanciering ervan afhankelijk was van of hij en zijn ex-echtgenote een eigen, afzonderlijke financiering konden krijgen. In zorgplicht bankinstelling ligt niet besloten dat man kon uitgaan van goede afloop herfinanciering.
Voor afkoop polis was instemming van beide echtgenoten vereist
Dat Rb verdeling gemeenschap van partijen en toedeling polis aan man heeft gelast, betekent nog niet dat verdeling een feit is. Door afkoop polis door man toe te laten is bank schadeplichtig jegens vrouw voor € 41.886.
Mag advocaat afgaan op informatie van cliënt? En: hoe dan?
Raad van Discipline Arnhem Leeuwarden 02-03-2020 (zaaknr. 19-378, ECLI:NL:TADRARL:2020:55, pub. 11-03-2020)
Klacht over naar voren brengen van onjuiste feiten in procedures is ongegrond. Advocaat mocht afgaan op informatie die zij van haar cliënt had ontvangen. Zodra bleek dat de informatie niet juist was, heeft zij deze gecorrigeerd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020

(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1060
Bank volgens man in strijd met haar zorgplicht nagelaten hem tijdig ervan op de hoogte te stellen dat de kredietaanvraag van zijn ex-echtgenote was afgewezen. De bank heeft man in de waan gelaten dat het met de kredietaanvraag in orde zou komen. Hof: bank was niet adviseur van de man of opdrachtnemer in andere zin. Geen zorgplicht voor de bank om man te informeren over afwijzen kredietaanvraag van ex-echtgenote.
Gerechtshof Amsterdam 18-02-2020
(pub. 16-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:337
Klacht tegen notaris en oud-notaris. Klaagster verwijt de (oud)notarissen dat zij niet hebben voldaan aan hun onderzoeksplicht. Notaris had de erfgenamen moeten opsporen. Onjuiste titelvermelding in akte. Klacht deels gegrond. Waarschuwing en proceskostenveroordeling.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-03-2020
(pub. 11-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:883
Aansprakelijkheidszaak notaris. Erkend wordt dat notaris een beroepsfout heeft gemaakt, daarin bestaande dat hij het inkomensbegrip in de huwvw van 2007 ten onrechte heeft beperkt ten opzichte van de huwvw van 1985, hij pp er niet op heeft gewezen dat winst uit onderneming wel onder het inkomensbegrip van de huwvw van 1985 viel en hij de vrouw er niet op heeft gewezen dat zij bij sluiten vd ovk >25% benadeeld zou worden. Hof beoordeelt verschillende schadeposten en veroordeelt geïntimeerden tot betaling van ruim € 120.000.
Gerechtshof Amsterdam 18-02-2020
(pub. 10-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:335
Klacht tegen notaris. Klaagster verwijt notaris dat hij de nalatenschap onzorgvuldig heeft afgewikkeld. Klacht ongegrond.
Rechtbank Midden-Nederland 21-02-2020

(pub. 04-03-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:699
Beroep ex art. 7:6 Wvggz tegen crisismaatregel. Aan betrokkene is niet tijdig een advocaat toegevoegd. Beroep gegrond. De burgemeester dient uiterst terughoudend te zijn in aannemen van bedenkingen tegen toevoegen van advocaat. Over het algemeen gaat het bij een crisismaatregel om ernstig verwarde en kwetsbare personen. De burgemeester had niet zonder meer mogen aannemen dat betrokkene voldoende in staat was om zijn eigen belangen te behartigen. Verzoek schadevergoeding afgewezen: schade niet onderbouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN