ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Advocaat aansprakelijk voor namens man kansloos ingesteld hoger beroep
Rechtbank Noord-Holland 14-04-2021 (pub. 26-04-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3222
Rb is met de man van oordeel de advocaat een bij voorbaat kansloos hoger beroep heeft ingesteld tegen de echtscheidingsbeschikking. Mede daardoor één jaar te lang alimentatie betaald. En: geen toevoeging aangevraagd.
Mag een advocaat onrechtmatig verkregen WhatsApp-berichten aan de rechter laten zien?
Raad van Discipline Den Haag 22-02-2021 (zaaknr. 20-820, ECLI:NL:TADRSGR:2021:57, pub. 14-04-2021)
Het overleggen in procedure van persoonlijke gegevens van de vrouw, die onrechtmatig zijn verkregen door de man, is niet onbetamelijk omdat het overleggen van deze gegevens het belang van de man diende.
Notaris bepaalt zelf hoever zijn geheimhoudingsplicht reikt
Kamer voor het notariaat 's-Hertogenbosch 22-02-2021 (SHE/2020/36 en 37, ECLI:NL:TNORSHE:2021:3, pub. 25-03-2021)
Alleen de notaris kan precies beoordelen of bepaalde gegevens onder zijn verschoningsrecht vallen. De (tucht)rechter toetst slechts marginaal. Geen aanleiding om te veronderstellen dat notaris zich ten onrechte op geheimhoudingsplicht beroept.
Notaris gebruikte zijn functie om geloofwaardigheid van cliënten te onderstrepen
Gerechtshof Amsterdam 23-02-2021 (pub. 26-02-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:317
Door te schermen met zijn functie, kennis en ervaring heeft de notaris meer gewicht aan het betoog van zijn cliënten willen geven. Dat is niet zoals het een behoorlijk notaris betaamt. Maatregel: waarschuwing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 14-04-2021

(pub. 26-04-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:3222
Procedure tegen advocaat. Verkeerde partijen gedagvaard? Beroepsfouten advocaat? Schade?
Rechtbank Midden-Nederland 23-03-2021
(pub. 15-04-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:1379
Aansprakelijkstelling voormalige beschermingsbewindvoerder. Toerekenbaar tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder.
Gerechtshof Amsterdam 06-04-2021
(pub. 13-04-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:868
Klacht tegen een notaris. Klaagster verwijt notaris tal van onzorgvuldigheden bij afwikkeling nalatenschap. Afzonderlijke bespreking klachtonderdelen niet nodig, nu kamer uitvoerig gemotiveerd heeft. Klacht ongegrond.
Gerechtshof Amsterdam 06-04-2021
(pub. 13-04-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:974
Klacht tegen een notaris. Verklaring van erfrecht met volmachtverlening. Onduidelijke woordkeuze notaris in brief aan klager inzake volmachtverlening niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Voorafgaand informeren over kosten afgifte verklaring van erfrecht als opdracht door andere erfgenaam is gegeven? Klacht ongegrond.
Gerechtshof Amsterdam 30-03-2021
(pub. 09-04-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:889
Klacht tegen een notaris. Afwikkeling nalatenschap. Gang van zaken eerste aanleg. Klacht ongegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe ga je als advocaat om met mogelijk wilsonbekwame cliënten?
(Mr. Geeske van Campen, 09-04-2019)
Anders dan in het notariaat is in de advocatuur, buiten BOPZ-zaken, nauwelijks aandacht voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van cliënten. Aan de NOvA de schone taak om werk te maken van het opstellen van een richtlijn.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN