ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Toewijzing verzoek om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Erfgenaam geconfronteerd met evt. naheffing fiscus wegens ten onrechte opgevoerde persoonsgebonden aftrek voor zorgkosten van erflaatster. Krijgt toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden.
Alle schuldeisers oproepen bij verzoek alsnog beneficiair te aanvaarden
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2308
De erfgenamen hadden de schuldeisers van erflater als belanghebbenden moeten aanmerken in hun inleidende verzoekschrift en de kantonrechter had ze ook ambtshalve moeten oproepen.
'Schuld' bij verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor 'schuld' in de zin van art. 4:194a BW is voldoende dat sprake is zijn van een claim die niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en gerelateerd kan worden aan de nalatenschap.
Verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding afgewezen
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 (pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3615
Verzoek ex art. 4:194a BW afgewezen, nu erfgenamen bekend behoorden te zijn met schulden van nalatenschap van erflaatster (moeder), te weten hun vorderingen uit hoofde van hun erfdeel in nalatenschap van vader, met rente.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 24-04-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3870
Staat heeft ten onrechte personen aangeschreven die niets met nalatenschap van doen hebben. Deze personen aanvaarden beneficiair. Uitbrengen keuze ter zake nalatenschap geschiedt in vorm van verklaring en betreft eenzijdig rechtshandeling ex art. 3:32 BW. Uitgangspunt erfrecht is dat eenmaal uitgebrachte keuze onherroepelijk is. Vernietiging enkel mogelijk op grond van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden, en dat is niet aan de orde. Aantekening in boedelregister.
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Uit administratie erflaatster blijkt dat alle belastingaangiftes tot en met 2015 zijn afgewikkeld met definitieve aanslag. Deze belastingaanslagen gaven geen aanleiding voor zorgen. Erfgenaam nadien geconfronteerd met mogelijke naheffing wegens ten onrechte opgevoerd persoonsgebonden aftrek voor specifieke zorgkosten van erflaatster. Kantonrechter verleent machtiging om alsnog beneficiair te aanvaarden (art. 4:194a lid 1 BW).
Gerechtshof Den Haag 12-09-2018

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:2308
Verzoek alsnog beneficiair aanvaarden ex art. 4:194 lid 1 BW door kantonrechter toegewezen. Schuldeiser gaat in beroep. De erfgenamen hadden de schuldeisers van erflater als belanghebbenden moeten aanmerken in hun inleidende verzoekschrift en de kantonrechter had ze ook ambtshalve moeten oproepen. Hof doet zaak zelf af en bekrachtigt beschikking.
Rechtbank Limburg 02-04-2019
(pub. 02-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3012
Erven hebben beneficiair aanvaard. Door de beschikking waarin de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap is vastgesteld te executeren jegens de erven in hun privé-vermogens, maakt de ex-echtgenote van erflater misbruik van recht.
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4082
Een verzoek op grond van artikel 4:194a lid 1 BW van erfgenamen om door de kantonrechter te worden gemachtigd om een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, wordt toegewezen. In de tussenbeschikking heeft de kantonrechter de in het testament genoemde legatarissen, die nog niet in de procedure zijn betrokken, als belanghebbenden bij het verzoek in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beneficiaire aanvaarding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN