ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

'Schuld' bij verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor 'schuld' in de zin van art. 4:194a BW is voldoende dat sprake is zijn van een claim die niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en gerelateerd kan worden aan de nalatenschap.
Verzoek alsnog beneficiaire aanvaarding afgewezen
Rechtbank Gelderland 28-06-2018 (pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3615
Verzoek ex art. 4:194a BW afgewezen, nu erfgenamen bekend behoorden te zijn met schulden van nalatenschap van erflaatster (moeder), te weten hun vorderingen uit hoofde van hun erfdeel in nalatenschap van vader, met rente.
Enorme schuld in nalatenschap t.g.v. rente op kleine oude lening
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20-02-2018 (pub. 27-02-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:1118
Na zuivere aanvaarding komt 60 jaar oude akte geldlening boven tafel: hoofdsom € 10.120, rente inmiddels € 309.500! Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Midden-Nederland 02-08-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4082
Een verzoek op grond van artikel 4:194a lid 1 BW van erfgenamen om door de kantonrechter te worden gemachtigd om een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, wordt toegewezen. In de tussenbeschikking heeft de kantonrechter de in het testament genoemde legatarissen, die nog niet in de procedure zijn betrokken, als belanghebbenden bij het verzoek in de gelegenheid gesteld te reageren op het verzoek.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2018
(pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:4081
Voor een beroep op art. 4:194a lid 1 BW hoeft niet (in rechte) vast te staan dat sprake is van een schuld als bedoeld in art. 4:7 lid 1 BW. Wel moet er sprake zijn van een claim die - in potentie - niet volledig van iedere realiteitszin is gespeend en die op enige manier gerelateerd kan worden aan erflater of diens nalatenschap.
ER
Rechtbank Gelderland 28-06-2018
(pub. 21-08-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3615
Verzoek machtiging om nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden ex art. 4:194a BW afgewezen, nu de erfgenamen bekend behoorden te zijn met het feit dat zij uit hoofde van hun erfdeel in nalatenschap van vader schuldeisers in de nalatenschap van moeder zijn. Ook het beroep op de redelijkheid en billijkheid wordt afgewezen, nu een ongelijke verdeling van de nalatenschap van hun moeder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is als bedoeld in art. 6:2 lid 2 BW.
ER
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3487
Ook bewindvoerder of executeur kan verzoek tot vaststellen termijn voor het doen van een keuze ex art. 4:192 lid 2 BW doen. Verlenging termijn ex art. 4:192 lid 4 BW voor keuze na beneficiaire aanvaarding door mede-erfgenaam niet mogelijk.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2018
(pub. 21-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2754
Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden (art. 4:194a BW) wegens schuld aan zorgkantoor afgewezen, want nergens blijkt uit dat verzoeker reeds zuiver had aanvaard. De andere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard. Verzoeker in dit geval dus ook (art. 4:192 lid 4 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beneficiaire aanvaarding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN