ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

IS-vrouwen en kinderen in Syrië
Rechtbank Den Haag 16-09-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Voorlopige voogdij door GI over 2 jonge kinderen in Syrisch vluchtelingenkamp. Gezagsvacuüm door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader. Dringend en noodzakelijk dat in gezag van de kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019 (pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij GI: zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart. Verzoek afgewezen: niet dringend en onverwijld noodzakelijk.
Uit gezag ontheven moeder wil andere voogdijinstelling: art. 1:259 BW ontoereikende grondslag
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 18-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4340
Moeder zonder gezag wil andere voogdijinstelling maar de aangevoerde grondslag (art. 1:259 BW) is ontoereikend. Die ziet op OTS. Bij voogdij geldt art. 1:328 BW, maar aan die vereisten is niet voldaan. Bekrachtiging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 08-11-2019
(pub. 25-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9173
Voogdes (oma) is in 2006 overleden. Nadien is niet in het gezag voorzien. Ernstige ontwikkelingsbedreiging minderjarige. Verweer van de moeder tegen de voorlopige voogdij bij de GI en zelfstandig verzoek van de moeder haar met het gezag te belasten. Wettelijk kader 1:253b, 1:253d BW: gegronde vrees dat bij inwilliging van het verzoek van de moeder de belangen van de minderjarige worden verwaarloosd. Gelet op leeftijd minderjarige (bijna 18) en weerstand van de moeder tegen gedwongen kader, vooropige voogdij opgeheven en de moeder ...
Rechtbank Den Haag 09-07-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10197
Internationale kinderontvoering. Vader verzoekt voorlopige voogdij. Toegewezen. Jeugdbeschermer moet contact zoeken met moeder (en kind) en met moeder bespreken dat de ouders de mogelijkheid hebben samen een crossborder mediation traject gefaciliteerd door het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering te volgen, wat de mogelijkheden zijn om voor de duur van de teruggeleidingsprocedure contact tussen kind en zijn vader te regelen, dat de moeder zich tot een gespecialiseerde advocaat zal moeten wenden.
Rechtbank Overijssel 07-10-2019
(pub. 23-10-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3809
Art. 1:322 lid 1 sub c BW niet vt als wordt overgegaan op toekenning ouderlijk gezag aan ouders (ouders uit deze casus waren ttv geboorte kind beiden minderjarig en toen dus ogv art. 1:246 BW onbevoegd tot het ouderlijk gezag). Gezien verklaring inmiddels meerderjarige ouders dat zij nu het gezag willen, past rb daarom art. 1:253b leden 3 en 5 BW toe. Volgt ontslag GI uit voogdij en toekenning gezag minderjarige aan beide ouders. Ingangsdatum cf art. 1:253p lid 1 BW.
Rechtbank Den Haag 16-09-2019

(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10611
Rb spreekt voorlopige voogdij door GI uit over 2 jonge kinderen, geboren in kalifaat van IS en verblijvend in Syrisch vluchtelingenkamp. Door overlijden moeder en onbekende verblijfsplaats vader (in NL bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraf van 6 jaar en NL nationaliteit in 2017 ontnomen), is er een gezagsvacuüm en staan de kinderen niet onder het vereiste wettelijk gezag. Om de belangen kinderen te kunnen behartigen is het dringend en onverwijld noodzakelijk dat in gezagsuitoefening van kinderen wordt voorzien.
Rechtbank Den Haag 19-08-2019

(pub. 10-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10609
Verzoek voorlopige voogdij over jonge kinderen, geboren in IS kalifaat, verblijvend in Syrisch vluchtelingenkamp (ex art. 1:241 BW, met toepassing van art. 800 lid 3 Rv). NL rechter rechtsmacht (art. 5 Rv; zodanige aanknopingspunten met NL rechtssfeer dat belang kind het noodzakelijk maakt dat NL rechter zich bevoegd verklaart). NL recht toepasselijk (HKBV 1996). Geen situatie waarin dringend en onverwijld noodzakelijk dat in gezagsuitoefening wordt voorzien om belangen kinderen te kunnen behartigen. Aanhouding.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij GI art. 1:302 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN