ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen eigen rechtsingang kind; het is aan GI als voogd om verblijfplaats te bepalen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019 (pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2361
Er is geen rechtsingang voor voogdij-pupil tav (wijziging) verblijfplaats: wet voorziet daar niet in. Kind (en haar grootouders) zijn niet-ontvankelijk in dat verzoek. Kind heeft wel - buitenrechtelijk - klachtrecht.
GI's niet bereid om voogdij over 2 weeskinderen op zich te nemen
Rechtbank Midden-Nederland 19-07-2019 (pub. 23-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3307
Het moet kinderrechter van het hart dat het beide GI's ontbreekt aan soepelheid. Het was gezien de zeer heftige voorgeschiedenis passender geweest om in samenwerking een oplossing te vinden. Rb houdt zaak aan voor oplossing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 17-07-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2033
GI gaat in beroep tegen gelijktijdig verlenen van een machtiging uithuisplaatsing én voogdij. Hof: nu de kinderrechter de GI tot voogdes heeft benoemd, had hij verzoek machtiging uithuisplaatsing moeten afwijzen. Voogd is bevoegd om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te bepalen, zonder een machtiging. De OTS eindigt automatisch als een rechtspersoon met de voogdij wordt belast. Daaruit vloeit voort dat dan de machtiging uithuisplaatsing niet meer kan en hoeft te worden verleend. Het hof zal dit verzoek alsnog afwijzen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-08-2019
(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2903
Pleegvader (opa) gaat in hoger beroep tegen de gezagsbeeindiging van moeder voor wat betreft het deel waar de GI de voogdij over de kinderen heeft gekregen. Partijen stemmen op zitting in met door hof voorgestelde constructie. Hof vernietigt deels beschikking waarin GI voogdij over twee kinderen krijgt en geeft voogdij over oudste kind aan pleegvader, voogdij over jongste blijft bij GI zodat de GI als buffer kan fungeren voor wat betreft het contact met vader in de toekomst.
Rechtbank Rotterdam 18-07-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6158
Rvdk dient spoedverzoek schorsing gezag en voorlopige voogdij bij GI in. Afwijzing omdat niet voldaan is aan vereisten van art. 1:268 lid 1 BW. RvdK: de noodzakelijk geachte behandeling is orthopedagogisch van aard en dus niet medisch. Alleen daarom al niet voldaan aan wettelijk criterium. Daarnaast is altijd nog instemming van 15-jarige zelf noodzakelijk voor plaatsing bij Groot Emaus. Het door de Raad beoogde doel (opname en behandeling) kan met toewijzing dus niet worden bereikt: 15-jarige geeft nl. geen toestemming.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-03-2019

(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2361
Is er een rechtsingang voor wijziging verblijfplaats voogdijpupil? Nee, het verzoek van kind en grootouders daartoe is niet-ontvankelijk. GI (voogd) is bevoegd deze verblijfplaats te bepalen. Ook het subsidiaire verzoek tot benoeming bijzondere curator wordt afgewezen. Geen rechtsingang tot procedure, geen taak voor de bijzonder curator zoals in deze zaak werd beoogd/verzocht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1895
GI (voogd) en grootmoeder gaan in hoger beroep tegen afwijzing vervangende toestemming doorbreking blokkaderecht pleegouders om de verblijfplaats van het kind van pleegouders naar grootmoeder te wijzigen. Hof: ogv art. 807 Rv geldt er een appelverbod voor beslissingen ogv art. 1:336a BW. Thans geen doorbreking hiervan want rechtbank is niet buiten diens toepassingsgebied getreden, noch heeft dit ten onrechte toegepast, noch sprake van vormverzuim. Hoger beroep GI en grootmoeder wordt niet-ontvankelijk verklaard.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voogdij GI art. 1:302 e.v. BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN