ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Er is geen nieuws gevonden bij:
Natuurlijke verbintenis

meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7586
Afwikkeling samenleving. Overeenkomst tussen partijen. Natuurlijke verbintenis?
Parket bij de Hoge Raad 24-05-2019
(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:PHR:2019:556
Uitleg huw vw. Komen r-c schulden, nu daarmee verkregen gelden zijn aangewend ter voldoening vd kosten vd huishouding, eveneens naar evenredigheid ten laste van ieders inkomen en, voor zover die inkomens ontoereikend zijn, naar evenredigheid ten laste van ieders vermogen? A-G: hof kon aan het beroep van de man op art. 6:248 lid 1 BW niet ongemotiveerd voorbijgaan. Klachten man tegen oordeel hof mbt natuurlijke verbintenis tav investering in woning moeten worden verworpen. Uitspraak hof: ECLI:NL:GHAMS:2018:1704
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-01-2019
(pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:378
Belanghebbende heeft bij akte van schenking van haar echtgenoot de onverdeelde helft van het recht van erfpacht dat ziet op een registergoed verkregen. Naar het oordeel van het Hof is sprake van een belastbare schenking en heeft de schenking niet gestrekt tot voldoening aan een natuurlijke verbintenis. Het Hof vermindert de aanslag, omdat de waarde van de schenking te hoog is vastgesteld.
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019

(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:89
In appel stelt vrouw subsidiair dat sprake is van een natuurlijke verbintenis van de man jegens haar. Nu er echter in de visie van beide partijen een overeenkomst is gesloten met betrekking tot de (financiële) afwikkeling van de samenleving is er voor het aannemen ve natuurlijke verbintenis geen plaats meer. Verder redelijk en billijk dat beide partijen vanaf de dag der dagvaarding de eigenaarslasten van de woning gemeenschappelijk dragen. De gesloten overeenkomst was naar zijn aard tijdelijk. Gebruikerslasten voor vrouw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Natuurlijke verbintenis

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN