ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
Recht van ouders op contra-expertise
Hoge Raad 12-04-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:575
Appel moeder tegen uithuisplaatsing. HR: dat hof zich "voldoende voorgelicht" achtte, is onvoldoende voor passeren van concreet en relevant verzoek om deskundigenonderzoek ex art. 810a Rv.
Man stemt in met verzoek beëindiging gezamenlijk gezag; toch (nog) geen toewijzing
Rechtbank Rotterdam 08-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1885
Vrouw verzoekt eenhoofdig gezag en ontzegging omgang man/kind. Man stemt in, maar geeft ook aan dat kind leeftijdsinadequate opmerkingen maakte en dat hij weer graag omgang wil. Rb beveelt onderzoek RvdK.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-05-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3885
Verzoek vader tot beëindiging uithuisplaatsing dochter en plaatsing bij vader. Vader weigert inzage in het NIFP-rapport met betrekking tot het ouderschapsonderzoek. Hij brengt wel twee psychologische onderzoeken in. Deze onderzoeken geven echter onvoldoende informatie over de opvoedvaardigheden van de vader in relatie tot de verzwaarde opvoedingsvraag van de dochter. De dochter blijft in het pleeggezin.
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
Onderzoeksbureau onderzoekt (gescheiden) ouders en stelt apart rapport op. Geen inzage in elkaars rapport. GI stuurt beide rapporten aan de kinderrechter voor beslissing t.a.v. uithuisplaatsing. Ouders zijn het met deze werkwijze niet eens. Rb: ligt op weg GI/KSCD om belangen bij privacy ouders, hoor-/wederhoor en rapporteren aan kinderrechter te balanceren. Andere optie: instemming partijen dat kinderrechter (mede) oordeelt ogv stuk dat zij niet hebben ingezien.(Zie ook: ECLI:NL:RBROT:2013:9494 en ECLI:NL:RBROT:2018:1621).
Rechtbank Den Haag 18-04-2019

(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4075
Rb: aan randvoorwaarden parallel solo-ouderschap niet voldaan. Daarvoor oa vereist dat ouders zich strikt (kunnen) houden aan uitgeschreven plannen of gerechtelijke uitspraken en aan afspraken en beslissingen die van bovenaf worden genomen. Ook teveel contra-indicaties tegen 50/50-regeling. Wel iets ruimere regeling om toch enigszins tegemoet te komen aan de wensen vader en kind om meer contact met elkaar te hebben. Verder voortaan eenhoofdig gezag voor moeder. Minderjarige zit klem tussen ouders.
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1228
NIFP onderzoek gelast door het hof naar de opvoedcapaciteiten van de moeder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN