ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man stemt in met verzoek beëindiging gezamenlijk gezag; toch (nog) geen toewijzing
Rechtbank Rotterdam 08-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1885
Vrouw verzoekt eenhoofdig gezag en ontzegging omgang man/kind. Man stemt in, maar geeft ook aan dat kind leeftijdsinadequate opmerkingen maakte en dat hij weer graag omgang wil. Rb beveelt onderzoek RvdK.
Waarde geveltaxatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11194
Geen medewerking man aan door rechter gelast deskundigenonderzoek (taxatie woning). Gevolgtrekking die rechter geraden acht: waarde geveltaxatie van door vrouw ingeschakelde makelaar gevolgd.
Voor UHP een eigen onderzoek voor ieder kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10663
Ouderschapsonderzoek in het kader van de uithuisplaatsing van kind 2 kan ook worden gebruikt bij de beoordeling van de noodzaak tot uithuisplaatsing van kind 3.
Geen deskundigenonderzoek bij geschil over hoofdverblijf
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8464
Een geschil over hoofdverblijf kind valt niet onder het toepassingsbereik van art. 810a lid 2 Rv (verzoek om deskundigenonderzoek). Dit artikel ziet op maatregelen van kinderbescherming.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:991
1:266 BW; Beëindiging gezag; uit het door het hof gelaste deskundigenonderzoek blijkt dat een verhuizing van de minderjarige naar Polen (naar een pleeggezin) niet in zijn belang is; het hof volgt dit advies.
FPKI
Rechtbank Rotterdam 08-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1885
Patstelling tussen ouders. Moeder zit dwars dat vader niet met haar wil praten over wat zij belangrijk vindt voor zoon (2014) en bepleit dat hij een jaar geen omgang met hem heeft; vader vindt dat moeder hem ter verantwoording roept en niet als gelijkwaardige ouder benadert; hij wil de afgesproken zorgregeling hervatten mits hij dan zelf en alleen verantwoordelijk is. Waar de ouders het wel over eens zijn, is dat moeder het gezag beter alleen kan krijgen. Rechter houdt aan: eerst een onderzoek vd RvK.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1726
Criteria keuze tussen DCF-methode en liquidatiewaarde bij waardering onderneming. Verrekenbeding levert fatale termijn op. Daardoor treedt het verzuim tzv de door omzetting ontstane finale verrekenplicht aanstonds en zonder ingebrekestelling in op peildatum (28-3-2007), zodat i.p. vanaf die datum wettelijke rente verschuldigd is.ECLI:NL:HR:2011:BU6591 Art. 6:83 sub a BW. Wel matigingsbevoegdheid rechter < art. 6:109 BW. Maar ogv art. 6:119 BW moet je daarmee terughoudend omgaan. Enkele verloop van 11 jaar niet genoeg.
FPJE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:724
UithuisplaatsingAfwijzing deskundigenonderzoek ex artikel 810a lid 2 Rv. Verlenging machtiging uithuisplaatsing.
FPJE
Parket bij de Hoge Raad 01-02-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:PHR:2019:107
Jeugdrecht. Verlenging uithuisplaatsing. Passeren van verzoek van de moeder om nader deskundigenonderzoek; art. 810a Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN