ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Waarde geveltaxatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11194
Geen medewerking man aan door rechter gelast deskundigenonderzoek (taxatie woning). Gevolgtrekking die rechter geraden acht: waarde geveltaxatie van door vrouw ingeschakelde makelaar gevolgd.
Voor UHP een eigen onderzoek voor ieder kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10663
Ouderschapsonderzoek in het kader van de uithuisplaatsing van kind 2 kan ook worden gebruikt bij de beoordeling van de noodzaak tot uithuisplaatsing van kind 3.
Geen deskundigenonderzoek bij geschil over hoofdverblijf
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8464
Een geschil over hoofdverblijf kind valt niet onder het toepassingsbereik van art. 810a lid 2 Rv (verzoek om deskundigenonderzoek). Dit artikel ziet op maatregelen van kinderbescherming.
Hoofdverblijf bij vechtscheiding: onderzoek naar beide ouders
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 26-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8461
Ouders voeren al jarenlang procedures. Tbv beslissing over hoofdverblijf geeft Hof aan deskundige opdracht om persoonlijkheid, functioneren en opvoedkundig vermogen van ouders te beschrijven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10983
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Artikel 3:185 BW. Peildatum omvang huwelijksgoederengemeenschap. Sinds 1 januari 2012 is de peildatum van de omvang van een huwelijksgoederengemeenschap het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Het verzoekschrift tot echtscheiding is op 24 juli 2015 ingediend. Dit betekent dat de omvangspeildatum van de huwelijksgoederengemeenschap van de man en de vrouw 24 juli 2015 is.Bruidsschat. Gelet op het feit dat de vrouw ter zitting heeft verklaard dat de b...
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:30
Verzoek om deskundigenonderzoek naar opvoedingsvaardigheden moeder als bedoeld in artikel 810a, lid 2, Rv wordt toegewezen ondanks dat zeer jong kind al bijna 2 jaar bij pleegouders opgroeit. Opdracht kinderrechter in 2017 naar onderzoek ouderschap moeder is niet juist uitgevoerd.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11194
Overleggen omvangrijke stukken op 12- de kalenderdag voorafgaand a.d. mondelinge behandeling ism goede procesorde, nu dat eerder had gekund. Man verleende geen medewerking aan door rechter gelast deskundigenonderzoek (taxatie woning). Hierdoor stond het rechter vrij de gevolgtrekkingen te maken die deze geraden acht. Art. 198 lid 3 Rv. Waarde geveltaxatie van door vrouw ingeschakelde makelaar: geen aanleiding om te oordelen dat getaxeerde waarde niet juist zou zijn.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10663
Ouders: onderzoeksrapport kan niet worden gebruikt om uithuisplaatsing van kind 3 te motiveren: ieder kind heeft recht op eigen onderzoek. Hof: er is tbv kind 2 onderzoek verricht naar opvoedvaardigheden en persoonlijkheid van de ouders. Rapport mochten dan ook worden gebruikt bij beoordeling van verzoek tot uithuisplaatsing van kind 3. De zorgen die uit het rapport naar voren komen zijn dusdanig ernstig dat kinderrechter machtiging tot uithuisplaatsing van kind 3 mocht afgeven.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-11-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9812
Onderzoek ex artikel 810a, tweede lid, Rv wordt toegewezen. Verzoek ouders voldoende concreet en ter zake dienend. Onderzoek naar opvoedingscapaciteiten ouders in verband met mogelijke thuisplaatsing kinderen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN