ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Na verwijzing door Hoge Raad: alsnog toewijzing verzoek deskundigenonderzoek
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019 (pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3511
Verzoek moeder om deskundigenonderzoek ex art. 810a lid 2 Rv is - alsnog - toewijsbaar. Voldoet aan daaraan te stellen eisen (terzake dienend en niet ism belang kind). NIFP krijgt opdracht van Hof Den Bosch.
Kan moeder worden verplicht om mee te werken aan NIFP-onderzoek?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-05-2019 (pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3940
Doel NIFP-onderzoek is: (on)mogelijkheden van opvoeders in kaart brengen en contactherstel tussen kind/vader onderzoeken en evt. begeleiden. Dit valt onder het bereik van een schriftelijke aanwijzing.
Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Rb verzoekt RvdK om verkennend onderzoek in te stellen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Betreft de vraag of raadsonderzoek ivm zorgregeling mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor jongen (2008) of gezin. Evt. onderzoek door alleen deskundigen om hem (en gezinssysteem) heen te benaderen?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9397
Einde gezag moeder. Hof verzoekt raad onderzoek te doen naar onder andere de pedagogische (on)mogelijkheden van de moeder en de ontwikkeling van de kinderen. Zonder nadere informatie is beslissing over beëindiging gezag niet mogelijk.
Gerechtshof Amsterdam 05-11-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3990
Ondertoezichtstelling, verzoek om een deskundige te benoemen op de voet van artikel 810a lid 2 Rv afgewezen, niet-ontvankelijk in verzoek tot vervanging GI.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8138
Beperkte beschikbaarheid deskundigen leidt tot vertraging ouderschapsonderzoek.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3509
Afwijzing verzoek contra-expertise 810 a RV. Verzoek onvoldoende onderbouwd: geen raadsrapport overgelegd en niet in belang van twee jonge kwetsbare kinderen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019

(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3511
Na verwijzing door de Hoge Raad: toewijzing verzoek om een deskundigenonderzoek op grond van art. 810a lid 2 Rv. Verzoek van de moeder is, gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad, voldoende concreet en ter zake dienend. Het belang van de minderjarigen verzet zich niet tegen een dergelijk onderzoek. Hof verzoekt NIFP om te bemiddelen bij de benoeming van een onafhankelijke deskundige voor het verrichten van een onderzoek
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek / Ouderschapsonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN