ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Rb verzoekt RvdK om verkennend onderzoek in te stellen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4509
Betreft de vraag of raadsonderzoek ivm zorgregeling mogelijk is zonder dat dit (te) belastend is voor jongen (2008) of gezin. Evt. onderzoek door alleen deskundigen om hem (en gezinssysteem) heen te benaderen?
Veilige brug nodig voor zoon (2005) die sinds 2016 niet meer naar vader wil
Gerechtshof Amsterdam 21-05-2019 (pub. 03-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1779
Hof: niet centraal dient te te staan hoe zoon bewogen kan worden het contact met zijn vader aan te gaan, maar hoe de ouders toegerust kunnen worden om een veilige brug voor hem te bouwen.
Rb kan ouders niet gelasten mee te werken aan forensisch onderzoek
Rechtbank Rotterdam 16-05-2019 (pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4307
De wet biedt hiervoor nl. geen grondslag, dus afwijzing verzoek GI gelasting onderzoek ouders. Rb acht onderzoek wel noodzakelijk en verwacht dan ook dat vader mbt de kinderen daaraan medewerking verleent.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3291
Uithuisplaatsing. GI heeft SDW om onderzoek en advies verzocht. SDW heeft geadviseerd tot gezinsopname moeder en kinderen. GI vindt dit niet in het belang van de kinderen en neemt dit advies niet over. Rechtbank volgt GI en verlengt machtiging uithuisplaatsing voor de volledige verzochte termijn van één jaar. Hof is van oordeel dat gezinsopname er alsnog dient te komen en houdt zaak aan.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7062
Hof geeft GI opdracht alsnog onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid tot terugplaatsing van de kinderen bij één van de ouders ondanks dat voor GI duidelijk is dat perspectief van de kinderen niet bij de ouders ligt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3133
Hof bekrachtigt afwijzing rb van door moeder verzocht onderzoek ex art. 810a lid 2 Rv, nu een dergelijk onderzoek, gelet op tekst en strekking van dat artikel, niet kan worden verzocht in een procedure over hoofdverblijf en omgang. Dat er ook zaak loopt over OTS doet hieraan niet af. Bovendien zou onderzoek nu te belastend zijn voor kind (2016). Ook bekrachtiging beslissing rb over hoofdverblijfplaats kind bij vader: dan meer waarborgen voor omgang met béide ouders.
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019

(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Co-ouderschap op 50-50-basis vergt behoorlijke communicatie tussen ouders gebaseerd op basaal onderling vertrouwen, wat niet te ondervangen is dmv solo parallel ouderschap (SPO) en communicatieplan. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen ouders elkaar tenminste te kunnen erkennen in ouderrol. Nu moeder, anders dan vader, wél in staat is tot neutraal ouderschap, beter dat (ernstig ziek) kind meeste dagen bij haar woont en daar zijn hoofdverblijf heeft. Geen nieuw (NIFP-) onderzoek nodig. Vader krijgt er wel dagen bij.
Gerechtshof Amsterdam 23-07-2019
(pub. 06-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2731
Beëindiging gezag moeder, omdat aanvaardbare termijn waarbinnen zij in staat zou moeten zijn opvoeding te dragen, is verstreken en zij niet altijd medewerking verleent aan noodzakelijke gezagsbeslissingen. Afwijzing verzoek moeder tot deskundigenonderzoek Art. 810a Rv, omdat belang vh kind, gelet op zijn (zeer) kwetsbare ontwikkeling en de reeds ingezette hulpverlening en lopende en nog in te zetten onderzoeken, zich hiertegen verzet, omdat dan de huidige onzekere situatie nog langer voortduurt en dit hem extra belast.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deskundigenonderzoek

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN