ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Adoptie van overleden kind
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie van kind dat was overleden ttv indiening verzoek. Verzoekers kunnen bij ontstaan van familierechtelijke betrekkingen (emotioneel) belang hebben, ook al zijn er geen rechtsgevolgen voor kind.
Illegale adoptie: ouders schadeplichtig jegens adoptiezoon
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
Ieder kind heeft recht te weten van welke ouder het afstamt. Op juridische ouders rustte verplichting om adoptiezoon uit eigen beweging alle hen bekende informatie te verstrekken. Smartengeld € 13.200.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie Nigeriaans kind. Nigeria ten tijde van verzoek tot beginseltoestemming geen partij bij Haags Adoptieverdrag 1993; Boek 10 BW toepasselijk. Ondanks dat kind was overleden ten tijde van indiening verzoek wordt adoptie in kennelijk belang kind geacht. Verzoekers kunnen bij ontstaan familierechtelijke betrekkingen belang hebben (o.m. emotioneel belastend dat zij niet op overlijdensakte kind als ouders staan vermeld), ook al zullen verdere rechtsgevolgen voor kind uitblijven.
IP
Rechtbank Gelderland 29-11-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5531
Erkenning buitenlandse adoptie van Taiwanees kind. China ten tijde van het verzoek tot beginseltoestemming geen verdragsstaat bij Haags Adoptieverdrag 1993; voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW. Adoptie kan niet omgezet naar adoptie naar Nederlands recht. Nederlands recht toepasselijk op verzoek betreffende geslachtsnaam en voornamen (art. 10:19 jo. 10:22 BW).
IP
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5530
Adoptie naar Nederlands recht van Filipijns kind. Nederland en Filipijnen partij bij Haags Adoptieverdrag. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:105 lid 1 BW). Filipijns recht toepasselijk op toestemming/raadpleging/voorlichting. Verzoekers voornemens te gaan scheiden, ouderschapsplan opgesteld. Voldaan aan artt. 1:227 en 228 BW. Nederlands recht toepasselijk op verzoek betreffende geslachts- en voornamen.
IP
Rechtbank Oost-Brabant 04-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:6030
Verzoek erkenning Chinese adoptie door kinderloos familielid. NL rechter rechtsmacht. Haags adoptieverdrag 1993 toepasselijk. Niet voldaan aan inhoudelijke vereisten die verdrag stelt aan interlandelijke adoptie. De adoptie kan dus niet van rechtswege worden erkend. Niet kan worden toegekomen aan beoordeling of adoptie ex art. 10:109 BW kan worden erkend. Geen aanleiding om toch tot erkenning over te gaan. Doordat ieder vereist onderzoek daarnaar is uitgebleven, kan niet worden geconcludeerd dat adoptie belang kind dient.
FPIP
Gerechtshof Den Haag 14-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3107
Illegale adoptie. Verklaring voor recht dat juridische ouders onrechtmatig jegens adoptiezoon hebben gehandeld wegens strijd met op hen rustende informatieverplichting. Nu het illegale adoptie betrof, rustte op hen verplichting uit eigen beweging alle hen bekende informatie te verstrekken, ook informatie die adoptiezoon nodig kon hebben om meer over omstandigheden rond geboorte en adoptie te weten te komen. Veroordeling tot schadevergoeding. Procedure in eerste aanleg Rb Den Haag 05-07-2017.ECLI:NL:RBDHA:2017:6711
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN