ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Adoptie X
meer >>

NIEUWS

NL-rechter geen rechtsmacht in adoptiezaak nu verzoekers en kind in België wonen
Rechtbank Den Haag 11-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Verzoekers staan niet in Belgische basisadministratie maar in register voor EU-ambtenaren, verzoeker heeft NL nationaliteit en hoopt naar NL te worden overgeplaatst. Rb kijkt echter naar de feitelijke situatie.
Spaanse adoptie door duovaders niet erkend in Nederland
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 (pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4352
Haags Adoptieverdrag niet van toepassing: kind woonde al voorafgaand aan adoptie met vaders in NL. Niet voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW en geen beginseltoestemming.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
Vrouw stelt staat aansprakelijk voor 'frauduleuze' adoptie
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 02-03-2018
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16412
Adoptie en vaststellen geboortegegevens
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019
(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5280
Verklaring voor recht erkenning Taiwanese adoptie. Taiwan geen partij bij Haags Adoptieverdrag. NL rechter heeft rechtsmacht (verzoekers gewone verblijfplaats NL, art. 3 Rv) en NL recht toepasselijk (art. 10:109 BW). Op verzoek wijziging voornamen en geslachtsnaam NL recht toepasselijk (art. 10:22 lid 1 BW jo art. 1:5 lid 8 BW). Inschrijving geboorteakte (art. 1:25 lid 5 BW), toevoeging latere vermelding van erkenning adoptie.
Rechtbank Noord-Holland 12-06-2019
(pub. 17-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5068
Adoptie naar Nederlands recht van Portugese minderjarigen door Nederlandse verzoekers. Nederlandse rechter heeft rechtsmacht (art. 3 Rv). Nederlands recht toepasselijk (art. 10:105 lid 1 BW, Haags Adoptieverdrag); in Portugal geen adoptie naar Portugees recht plaatsgevonden. Beginseltoestemming alleen aan verzoekster verleend. Voldaan aan voorwaarden art. 1:227 BW en art. 1:228 BW, materiële toets verzorgingstermijn. Op verzoek wijziging voornamen en geslachtsnaam NL recht van toepassing. Inschrijving buitenlandse geboorteakten
Rechtbank Den Haag 11-02-2019

(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Adoptieverzoek. Verzoekster en kind hebben Libanese en verzoeker NL nationaliteit. Allen wonen (feitelijk) in België. NL rechter rechtsmacht? Nee, het aangevoerde is daartoe onvoldoende (art. 3 onder c Rv). Feitelijke verblijfplaats is in België; wonen en werken daar, hun gezinsleven speelt zich daar af, hebben nooit in NL gewoond. Dat verzoekers in België niet in ‘reguliere’ basisadministratie staan ingeschreven maar in register voor EU-ambtenaren maakt dit niet anders. Gekeken moet worden naar de feitelijke situatie.
Rechtbank Noord-Holland 20-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1982
Kan Thaise adoptie rechtstreeks in NL worden erkend? Rechtsmacht NL rechter (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk. Thaise adoptie als verdragsadoptie aangemerkt en komt voor erkenning in aanmerking (art. 10:104 BW, HAV). Rechtstreekse inschrijving adoptie in registers burgerlijke stand (art. 23 HAV). Omzetting in adoptie naar NL recht toegewezen (artt. 10:110 en 111 BW, art. 11 lid 2 uitvoeringswet HAV). Voornamen en geslachtsnaam (art. 10:19, 20 en 22 BW, art. 1:4 BW). Vaststelling geboortegegevens (art. 1:25c lid 3 BW).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN