ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen erkenning van Amerikaanse adoptie in NL
Rechtbank Den Haag 02-03-2018 (pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16412
Verzoekers woonden ttv adoptie in Verenigde Arabische Emiraten waar adoptie naar geldend islamitische recht niet is toegestaan. Dat adoptie (feitelijk) werd getolereerd is onvoldoende. Wel adoptie naar NL recht uitgesproken.
NL-rechter geen rechtsmacht in adoptiezaak nu verzoekers en kind in België wonen
Rechtbank Den Haag 11-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1133
Verzoekers staan niet in Belgische basisadministratie maar in register voor EU-ambtenaren, verzoeker heeft NL nationaliteit en hoopt naar NL te worden overgeplaatst. Rb kijkt echter naar de feitelijke situatie.
Spaanse adoptie door duovaders niet erkend in Nederland
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018 (pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4352
Haags Adoptieverdrag niet van toepassing: kind woonde al voorafgaand aan adoptie met vaders in NL. Niet voldaan aan voorwaarden art. 10:109 BW en geen beginseltoestemming.
Minister informeert TK over adopties, omgangsregelingen, LBIO en kinderontvoering
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 28-10-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4924
Verzoek buitenlandse adoptiebeschikking uit 1987 te erkennen/adoptie van meerderjarige naar NL recht, opdat vrouw, naast man, van wie zij is gescheiden, naar NL recht ook juridisch ouder van meerderjarige wordt. Erkenning afgewezen. Adoptie toegewezen ogv zeer bijzondere omstandigheden die zo'n inbreuk maken op bestaande gezinsleven dat voorbij kan worden gegaan aan minderjarigheidsvereiste van art. 1:228 lid 1 onder a BW/weigering adoptie vanwege enkel meerderjarigheid ttv verzoek is ongeoorloofde inbreuk op art. 8 EVRM.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2019
(pub. 15-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6804
Bekrachtiging afwijzing adoptie naar NL recht. Vrouw en kind verblijven in buitenland. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). HAV 1993 niet toepasselijk. NL recht toepasselijk (art. 10:105 lid 1 BW). Geen sprake van in buitenland gegeven adoptiebeslissing die kan worden erkend. Beginseltoestemming ontbreekt. Niet voldaan aan vereiste in art. 1:227 lid 2 BW. Onvoldoende kan worden vastgesteld of voldaan aan voorwaarden art. 1:227 lid 3 BW. Gezinsonderzoek door neutrale deskundige instantie naar belang kind niet mogelijk.
Rechtbank Den Haag 16-07-2019
(pub. 07-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:7701
Verzoek adoptie van in Ethiopië geboren en naar Ethiopisch recht geadopteerde (zwakke adoptie) Ethiopische kinderen door Nederlandse verzoeker en Tanzaniaanse verzoekster, gehuwd in Tanzania, wonende in Verenigde Arabische Emiraten. Nederlandse rechter rechtsmacht op grond van art. 9 sub b Rv (gerechtelijke procedure buiten NL onmogelijk). Ethiopische adoptie kan niet in NL worden erkend. Belang bij NL adoptie. NL recht toepasselijk. Voldaan aan artt. 1:227-228 BW. Vaststelling geboortegegevens. NL recht toepasselijk.
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:7551
Verzoek erkenning en omzetting Nigeriaanse adoptie. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Nigeria (nog) geen partij bij Haags Adoptieverdrag. Art. 10:109 BW toepasselijk. Nigeriaanse beslissingen voldoen aan voorwaarden voor erkenning. Nigeriaanse adoptie aangemerkt als “zwakke” adoptie. Verzoek tot omzetting toegewezen (art. 10:111 BW jo art. 11, lid 2 uitvoeringswet Haags Adoptieverdrag en art. 1:228 BW ). Vaststelling geboortegegevens (het Certificate of Birth is niet vatbaar voor inschrijving), voornamen en geslachtsnaam.
Rechtbank Noord-Holland 17-07-2019
(pub. 05-08-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:6271
Verklaring voor recht dat de Taiwanese adoptie wordt erkend (“sterke” adoptie). NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk. Taiwan ttv aanvraag beginseltoestemming geen partij bij Haags Adoptieverdrag. Taiwanese adoptiebeslissing voldoet aan voorwaarden voor erkenning (art. 10:109 BW). T.a.v. wijziging voornamen en geslachtsnaam: NL recht toepasselijk (art. 10:22 BW). Inschrijving geboorteakte.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Interlandelijke adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN