ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Toeslagen X
meer >>

NIEUWS

Beroep tegen terugvordering huurtoeslag en kindgebonden budget ongegrond
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019 (pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De vrouw slaagt niet in bewijs van huurovereenkomst met A, die op haar adres staat ingeschreven. De overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. A terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw.
Belastingdienst gaat weer onderuit met besluit terugvordering kinderopvangtoeslag
Raad van State 24-04-2019 (pub. 24-04-2019), ECLI:NL:RVS:2019:1333
Beroep van appellante over 2013 gegrond: gezien de omstandigheden kan een verschil van € 115,44 tussen totale en betaalde kosten niet aan appellante worden tegengeworpen. Ook beroep 2014 gegrond.
Onduidelijkheid over recht van co-ouders op kindgebonden budget
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De Belastingdienst vordert huurtoeslag en kindgebonden budget terug van de vrouw. Rb: de vrouw slaagt niet in het leveren van bewijs dat er tussen haar en de heer [A] een zakelijke huurovereenkomst bestond: de overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. De Belastingdienst heeft de heer [A] voor het jaar 2015 terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw en heeft voor de hoogte van de huurtoeslag en het kindgebonden budget terecht rekening gehouden met zowel het inkomen van eiseres als dat van de heer [A] .
Raad van State 24-04-2019

(pub. 24-04-2019), ECLI:NL:RVS:2019:1333
De Belastingdienst/Toeslagen heeft het voorschot kinderopvangtoeslag van appellante over 2013 vastgesteld op nihil omdat zij het door het gastouderbureau gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan. Beroep gegrond: het verschil van € 115,44 kan appellante niet worden tegengeworpen. Ook beroep tegen nihilstelling 2014 gegrond: appellante kan niet worden verweten dat zij na stopzetting van de voorschotten niet de volledige kosten voor kinderopvang heeft voldaan.
Raad van State 03-04-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:RVS:2019:1056
Bij besluit van 17 januari 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen een verzoek van [appellante] om een persoonlijke betalingsregeling voor het terugbetalen van te veel ontvangen kinderopvangtoeslag afgewezen en haar uitstel van betaling verleend onder de voorwaarde dat zij gedurende 24 maanden een bedrag van € 1.111,00 per maand betaalt.
Rechtbank Gelderland 15-02-2019

(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:876
Vrouw woont sinds 2016 samen met partner. Zij kiezen in aangifte IB 2016 voor partnerschap en verdelen de grondslag sparen en beleggen over hen beiden. Vanwege de partnerschapskeuze waren zij ook het hele jaar toeslagpartners in de zin van de Awir en werd van de vrouw zorgtoeslag en kindgebonden budget teruggevorderd. Bezwaar vrouw niet-ontvankelijk c.q ongegrond wegens termijnoverschrijding: de keuze om grondslag sparen en beleggen anders te verdelen moet worden gemaakt voordat aanslag onherroepelijk vaststaat, zoals i.c.
Rechtbank Noord-Holland 28-02-2019

(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1516
Bij vrouw worden zorg-/huurtoeslag en KGB over 2017 teruggevorderd omdat zij deel van 2017 toeslagpartner zou hebben gehad. Vrouw voert aan dat: ex-partner in dec. 2016 vertrok naar buitenland, bij terugkeer door haar de deur is gewezen (gepaard met mishandeling), en zich pas in mei 2017 uitschreef van adres vrouw. Afwijzing beroep vrouw: ogv art. 3 Uitvoeringsregeling Awir wordt voor partnerbegrip uitgegaan van inschrijving op zelfde adres in BRP. Geen ruimte voor afwijking, want man woonde nog niet op zijn latere adres.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Toeslagpartner
(Mr. Hanneke Moons, 22-02-2015)
Bij het recht op een toeslag speelt het begrip toeslagpartner een grote rol. Wanneer is sprake van een toeslagpartner? Een overzicht van de voorwaarden.

Toeslagpartner

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN