ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Toeslagen X
meer >>

NIEUWS

Staatssecretaris gaat onderzoek doen naar aanpassing fiscaal partnerbegrip
Partnerbegrip bij toeslagen geen beperking van vrijheid van godsdienst
Raad van State 28-08-2019 (pub. 28-08-2019), ECLI:NL:RVS:2019:2956
Vrouw, verlaten door man maar met religieuze bezwaren tegen indienen echtscheidingsverzoek, ontvangt geen toeslagen wegens te hoog gezamenlijk inkomen. RvS: partnerbegrip van Awir vormt geen beperking van godsdienstvrijheid.
Bezwaar en beroep tegen vaststelling inkomen van ex-partner ontvankelijk?
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019 (pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2243
Belanghebbende komt in bezwaar tegen beschikking toeslagen mbt het inkomensgegeven ex-partner. Hof acht bezwaar ontvankelijk, nu dat inkomensgegeven medebepalend is voor de hoogte van de door haar te ontvangen toeslagen.
Financiële voordelen doorslaggevend bij bepaling hoofdverblijfplaats
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
In belang van dochter met gelijkwaardige zorgverdeling dat hoofdverblijfplaats bij vader is. Dan kan zij profiteren van financieel voordeel: kindgebonden budget en kinderbijslag, die vader aan moeder zal doorbetalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 27-09-2019
(pub. 27-09-2019), ECLI:NL:HR:2019:1440
Art. 81 lid 1 RO. Familierecht. Procesrecht. Kan de vrouw na beëindiging van de gezamenlijke huishouding van partijen aanspraak maken op aan de man in Duitsland uitgekeerd "Kindergeld"? Vordering van de vrouw bij verstek toegewezen. Heeft de man tijdig verzet ingesteld? Art. 143 Rv.
Raad van State 28-08-2019

(pub. 28-08-2019), ECLI:NL:RVS:2019:2956
Terugvordering voorschotten kindgebonden budget en zorgtoeslag van vrouw wegens te hoog gezamenlijk inkomen van vrouw en echtgenoot. Vrouw stelt dat echtgenoot ten onrechte als haar toeslagpartner was aangemerkt omdat hij haar in 2010 had verlaten, en zij religieuze bezwaren had om een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed in te dienen. RvS: toepassing van de neutrale en objectieve maatstaf van art. 3 lid 1 Awir vormt geen beperking van de vrijheid van godsdienst als bedoeld in art. 9 lid 1 EVRM.
Gerechtshof Amsterdam 25-06-2019

(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2243
Belanghebbende komt in bezwaar/beroep tegen twee beschikkingen toeslagen met grief dat de daarbij in aanmerking genomen inkomensgegevens van ex-partner te hoog zijn vastgesteld. Anders dan Rb acht Hof belanghebbende ontvankelijk. Hof verwerpt standpunt van inspecteur omdat dit zou leiden tot een rechtstekort waardoor belanghebbende geen bezwaar zou kunnen maken tegen inkomensgegeven van ex-partner, terwijl dat inkomensgegeven medebepalend is voor de hoogte van de door haar te ontvangen toeslagen. Art. 21j lid 2 AWR
Parket bij de Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:602
Geschil over in Duitsland toegekende overheidsondersteuning (Kindergeld) dat wordt uitgekeerd nadat gemeenschappelijke huishouding is verbroken. Klachten over gezag van gewijsde (inhoudelijke oordelen in) eerste beschikking en over ontvankelijkheid verzet man. Voorts klachten over onjuiste/onbegrijpelijke oordelen over Duits en Nederlands recht. (Na arrest HR over incident zekerheidstelling 18-1-2019).
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
Gelijkwaardige verdeling zorg, zodat (formele) hoofdverblijfplaats kind zowel bij vader als bij moeder bepaald kan worden. Feitelijk maakt officiële HVP voor kind niet veel uit maar financieel indirect wel. In belang dochter dat haar HVP bij vader wordt bepaald, omdat zij dan weer kan worden ingeschreven op zijn adres en, gezien zijn toezeggingen daarover, zal kunnen profiteren van de daaraan verbonden financiële voordelen. Tevens overwegingen over de 2 situaties waarin kind alleen zal zijn als vader naar zijn werk is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Toeslagpartner
(Mr. Hanneke Moons, 22-02-2015)
Bij het recht op een toeslag speelt het begrip toeslagpartner een grote rol. Wanneer is sprake van een toeslagpartner? Een overzicht van de voorwaarden.

Toeslagpartner

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN