ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Let op bij partnerbegrip Awir!
Rechtbank Gelderland 15-02-2019 (pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:876
Vrouw en partner kiezen voor partnerschap in aangifte IB en verdelen de grondslag sparen en beleggen over hen beiden. Maar daardoor wordt van de vrouw zorgtoeslag en kindgebonden budget teruggevorderd.
Rechtbank Noord-Holland 28-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1516
Toeslagen van vrouw teruggevorderd omdat ex zich niet uitschrijft van haar adres. Geen ruimte om af te wijken van wettelijk partnerbegrip waarbij wordt uitgegaan van inschrijving op hetzelfde woonadres in BRP.
Ruim 250.000 ouders ontvingen ten onrechte geen kindgebonden budget
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 15-02-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:876
Vrouw woont sinds 2016 samen met partner. Zij kiezen in aangifte IB 2016 voor partnerschap en verdelen de grondslag sparen en beleggen over hen beiden. Vanwege de partnerschapskeuze waren zij ook het hele jaar toeslagpartners in de zin van de Awir en werd van de vrouw zorgtoeslag en kindgebonden budget teruggevorderd. Bezwaar vrouw niet-ontvankelijk c.q ongegrond wegens termijnoverschrijding: de keuze om grondslag sparen en beleggen anders te verdelen moet worden gemaakt voordat aanslag onherroepelijk vaststaat, zoals i.c.
FI
Rechtbank Noord-Holland 28-02-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1516
Bij vrouw worden zorg-/huurtoeslag en KGB over 2017 teruggevorderd omdat zij deel van 2017 toeslagpartner zou hebben gehad. Vrouw voert aan dat: ex-partner in dec. 2016 vertrok naar buitenland, bij terugkeer door haar de deur is gewezen (gepaard met mishandeling), en zich pas in mei 2017 uitschreef van adres vrouw. Afwijzing beroep vrouw: ogv art. 3 Uitvoeringsregeling Awir wordt voor partnerbegrip uitgegaan van inschrijving op zelfde adres in BRP. Geen ruimte voor afwijking, want man woonde nog niet op zijn latere adres.
FI
Raad van State 13-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:419
Vrouw met 2 kinderen ontvangt kindgebonden budget, inclusief alleenstaande-ouderkop. Gedurende enkele maanden verblijft een meerderjarige uitwisselingsstudente uit Finland in het gezin, ingeschreven op hetzelfde adres bij de BRP. De Belastingdienst merkt de studente over deze periode aan als toeslagpartner. Gevolg: geen alleenstaande-ouderkop in deze periode. Beroep van de vrouw ongegrond, gezien art. 3 lid 2 sub e Awir jo art. 5 Awir. Geen pleegkind ex art. 4 lid 1 Awir, nu studente meerderjarig was.
FI
Centrale Raad van Beroep 16-10-2018
(pub. 05-11-2018), ECLI:NL:CRVB:2018:3431
Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de schoolkosten van dochter. Beroep afgewezen: het kindgebonden budget is daarvoor een passende en toereikende voorliggende voorziening. O.g.v. art. 15 lid 1 PW bestaat dan geen recht op bijstand. Dat het kindgebonden budget het totaal van de feitelijk gemaakte schoolkosten niet dekt, doet daar niet aan af.
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30-01-2018
(pub. 31-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:339
Ontvankelijkheid verzet, daad van bekendheid? Vervolg op hof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:320. Uitkering Duits Kindergeld aan man over periode waarin de man en de vrouw nog samenwoonden en de man met inkomen uit Duitse arbeid de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen heeft gedragen. Moet de man dat geld, dat pas na de verbreking van de samenwoning is toegekend maar betrekking heeft op de periode vóór de verbreking van de samenwoning, alsnog aan de vrouw doorbetalen? Nee.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Toeslagpartner
(Mr. Hanneke Moons, 22-02-2015)
Bij het recht op een toeslag speelt het begrip toeslagpartner een grote rol. Wanneer is sprake van een toeslagpartner? Een overzicht van de voorwaarden.

Toeslagpartner

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN