ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Toeslagen X
meer >>

NIEUWS

Financiële voordelen doorslaggevend bij bepaling hoofdverblijfplaats
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
In belang van dochter met gelijkwaardige zorgverdeling dat hoofdverblijfplaats bij vader is. Dan kan zij profiteren van financieel voordeel: kindgebonden budget en kinderbijslag, die vader aan moeder zal doorbetalen.
Stopzetten kinderopvangtoeslag door belastingdienst: "vervelend, maar niet onrechtmatig"
Rechtbank Den Haag 06-02-2019 (pub. 25-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6233
Stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst is mogelijk onrechtmatig jegens ouders, maar niet jegens gastouderbureau, ook al heeft dat voor het gastouderbureau tot financieel nadeel geleid.
Etnisch profileren door Belastingdienst?
'Waarom ik? Waarom wij? Het was een jarenlange hel' (Pieter Klein, RTL Nieuws 20-05-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:602
Geschil over in Duitsland toegekende overheidsondersteuning (Kindergeld) dat wordt uitgekeerd nadat gemeenschappelijke huishouding is verbroken. Klachten over gezag van gewijsde (inhoudelijke oordelen in) eerste beschikking en over ontvankelijkheid verzet man. Voorts klachten over onjuiste/onbegrijpelijke oordelen over Duits en Nederlands recht. (Na arrest HR over incident zekerheidstelling 18-1-2019).
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019

(pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
Gelijkwaardige verdeling zorg, zodat (formele) hoofdverblijfplaats kind zowel bij vader als bij moeder bepaald kan worden. Feitelijk maakt officiële HVP voor kind niet veel uit maar financieel indirect wel. In belang dochter dat haar HVP bij vader wordt bepaald, omdat zij dan weer kan worden ingeschreven op zijn adres en, gezien zijn toezeggingen daarover, zal kunnen profiteren van de daaraan verbonden financiële voordelen. Tevens overwegingen over de 2 situaties waarin kind alleen zal zijn als vader naar zijn werk is.
Rechtbank Den Haag 06-02-2019

(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6233
Afwijzing van vordering verklaring voor recht dat stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst onrechtmatig is jegens het gastouderbureau. Als dit onrechtmatig zou zijn jegens de ouders, volgt daaruit niet dat dit onrechtmatig zou zijn jegens het gastouderbureau. Dat het stopzetten van de kinderopvangtoeslag van de bij haar aangesloten ouders ook voor het gastouderbureau tot financieel nadeel heeft geleid, maakt, hoe vervelend dat voor het gastouderbureau ook is, het voorgaande niet anders.
Rechtbank Noord-Holland 13-03-2019

(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3610
De Belastingdienst vordert huurtoeslag en kindgebonden budget terug van de vrouw. Rb: de vrouw slaagt niet in het leveren van bewijs dat er tussen haar en de heer [A] een zakelijke huurovereenkomst bestond: de overgelegde kwitanties zijn daartoe onvoldoende. De Belastingdienst heeft de heer [A] voor het jaar 2015 terecht aangemerkt als toeslagpartner van de vrouw en heeft voor de hoogte van de huurtoeslag en het kindgebonden budget terecht rekening gehouden met zowel het inkomen van eiseres als dat van de heer [A] .
Raad van State 24-04-2019

(pub. 24-04-2019), ECLI:NL:RVS:2019:1333
De Belastingdienst/Toeslagen heeft het voorschot kinderopvangtoeslag van appellante over 2013 vastgesteld op nihil omdat zij het door het gastouderbureau gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan. Beroep gegrond: het verschil van € 115,44 kan appellante niet worden tegengeworpen. Ook beroep tegen nihilstelling 2014 gegrond: appellante kan niet worden verweten dat zij na stopzetting van de voorschotten niet de volledige kosten voor kinderopvang heeft voldaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Toeslagpartner
(Mr. Hanneke Moons, 22-02-2015)
Bij het recht op een toeslag speelt het begrip toeslagpartner een grote rol. Wanneer is sprake van een toeslagpartner? Een overzicht van de voorwaarden.

Toeslagpartner

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN