ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

NL-rechter onbevoegd omdat man buiten EU woont en gezamenlijke woning niet in Nederland staat
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-01-2022 (pub. 26-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:343
Eis medewerking aan overdracht van (niet in Nederland staande) woning is geschil over persoonlijk en geen zakelijk recht recht. Art. 24 Brussel I bis Vo niet van toepassing, maar commune recht (art. 1-14 Rv). Geen raakvlak met NL.
Verstoting staat niet gelijk aan rechterlijke uitspraak: ontbinding buitenlands huwelijk niet erkend
Rechtbank Rotterdam 14-01-2022 (pub. 25-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:434
Een in Marokko tot stand gekomen huwelijksontbinding door middel van verstoting wordt in NL niet erkend. Huwelijk niet door rechter ontbonden, maar verstotingsprocedure gefaciliteerd. Art. 10:57 noch 10:58 BW biedt uitkomst.
Erkenning kind naar Duits recht rechtsgeldig gebleken; OM in proceskosten ouders veroordeeld
Rechtbank Limburg 14-01-2022 (pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2022:398
Uit wetgeving/rechtspraak volgt geen rangorde tussen de bepalingen betreffende afstamming in BW 10. Primaat ligt bij nationaliteit; er wordt gezocht naar gemeenschappelijk aanknopingspunt. OM moet ouders € 5.539 betalen.
Fiscale oudedagsreserve is geen te verdelen goed; bijbehorende schuld wel in verdeling betrokken
Rechtbank Rotterdam 19-01-2022 (pub. 20-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:326
Op balans eenmanszaak staat aan passiefzijde FOR ad € 35K. Geen schuld maar reservering. Daartegenover staan activa, maar reservering zelf is geen onderdeel daarvan. (Toekomstige) belastingschuld die aan FOR verbonden is, wel als schuld meenemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 21-12-2021
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:RBNNE:2021:5586
Voornaamswijziging. T.t.v. geboorte kinderen kwam vrouw verblijfsvergunning toe (art. 10:17 lid 1 BW); kinderen kwam t.t.v. geboorte dezelfde (afgeleide) status toe. NL recht toepasselijk. Naar NL namenrecht kan namenreeks niet als geslachtsnaam aan kind worden gegeven, maar alleen bij wege van voornamen (art. 1:4 lid 1 BW). Met voornamen zullen kinderen stukje van hun voorvaderen bij zich dragen; laten zij zien van wie zij afstammen, wat erg belangrijk is in Eritrese cultuur.
Rechtbank Noord-Nederland 07-10-2021
(pub. 28-01-2022), ECLI:NL:RBNNE:2021:5585
Gegrondverklaring ontkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap kinderen van Eritrese moeder met t.t.v. geboorte verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. NL rechter rechtsmacht. Nederlands recht toepasselijk. Vaststellen namenreeks. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:17 lid 1 BW). Vrouw, verwekker en bijzondere curator in gelegenheid gesteld verzoek aan te passen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28-12-2021
(pub. 27-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2021:6690
Verzoek tot echtscheiding wordt afgewezen. Onduidelijk is gebleven of het traditionele huwelijk van partijen in Syrië is bekrachtigd door een familierechtbank, hetgeen ingevolge Syrisch recht een vereiste is om het traditionele huwelijk rechtsgeldig te maken. Dit heeft tot gevolg dat het traditionele huwelijk van partijen op grond van artikel 10:31 lid 1 BW niet in Nederland kan worden erkend.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12-01-2022

(pub. 26-01-2022), ECLI:NL:RBZWB:2022:343
- Medewerking aan overdracht woning in buitenland ter afwikkeling echtscheidingsconvenant - IPR: rechtsmacht met betrekking tot woning in buitenland en woonplaats gedaagde in buitenland - Persoonlijk of zakelijk recht zoals in artikel 24 lid 1 Brussel I bis
Rechtbank Den Haag 05-10-2021
(pub. 26-01-2022), ECLI:NL:RBDHA:2021:15116
Hoogtechnologisch draagmoederschap. Inschrijving Oekraïense geboorteakte kind. Juridisch kader: art. 1:26, 10:101 lid 1 jo 100 leden 1 onder b en c, 2 en 3 en 10:94 BW). Geen sprake van onverenigbaarheid met openbare orde: doorlopen traject draagmoederschap in Oekraïne voor kind, draagmoeder en wensouders omkleed met waarborgen die overeenkomen met aanbevelingen Staatscommissie en voornemen te treffen draagmoederschapsregeling verwoord in brief kabinet van 12 juli 2019; art. 7 IVRK.; EHRM no. 65192/11, ECHR 185, 2014, en ‘advisory...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Huwelijk naar burgerlijk én islamitisch recht: do’s en don’ts
(Florian Drenth, LLM, 21-12-2021)
Hoe om te gaan met de islamitische huwelijkssluiting binnen de Nederlandse rechtsorde? In dit artikel passeren verschillende aspecten de revue.
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
(Mr. Irene Kroezen en Mr. Sandra Verburgt, 28-09-2021)
Aanstaande echtgenoten hebben vaak weinig aandacht voor hun huwelijksvermogensregime. Maar bij een internationaal huwelijk kan de vraag naar het toepasselijke recht dan tot een juridische puzzel leiden.
Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN