ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Gerechtelijke vaststelling vaderschap uitsluitend bedoeld voor geval dat bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Wat in verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd werd, is bedoeld voor gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek ouders af.
Man wil zoon onder ede laten horen maar Hof geeft verboden prognose: cassatieklacht slaagt
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:646
Overweging van Hof dat getuigenis van zoon niet kan leiden tot andere beslissing is prognose van te leveren bewijs. Bewijsaanbod mag niet worden gepasseerd op grond van prognose omtrent inhoud/waarde die de verklaring zal hebben.
Wel rechtsmacht; niet bevoegd: zaak verwezen van Rb Gelderland naar Rb Den Haag
Rechtbank Gelderland 26-03-2021 (pub. 02-04-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:1600
Dat moeder met verhuizing intentie had om met kind in Duitsland te blijven, is onvoldoende voor afwezigheid rechtsmacht NL-rechter. Vanwege BRP moeder én kind is niet Rb Gelderland, maar Rb Den Haag relatief bevoegd.
Bij onbekendheid met verhuizing kan geen sprake zijn van berusting
Gerechtshof Den Haag 10-03-2021 (pub. 30-03-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:465
Vader kan pas berusten in verhuizing moeder/kind naar NL zodra deze feitelijk heeft plaatsgevonden of als hij op de hoogte was gebracht van een voorgenomen verhuizing. Dat is niet vast komen staan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 17-11-2020
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14578
IPR: Rechtsgeldigheid gesloten huwelijk buitenland
Rechtbank Den Haag 21-04-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4287
Alimentatie, (afwijzing)
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020

(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Ontkenning vaderschap naar Pools recht. Toepassing Poolse Familien- und Vormundschaftgesetzbuch (FVGB). Daarnaast verzoeken moeder en biologische vader de rb het vaderschap van bio-vader gerechtelijk vast te stellen. Ned. recht van toepassing op dit verzoek. Uit wetsgeschiedenis art. 1:207 BW blijkt dat dit rechtsmiddel, in het verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd, is bedoeld voor die gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek af.
Rechtbank Den Haag 29-03-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:3639
Adoptie Marokkaans kind. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk, Marokkaanse recht tav toestemming ouders (art. 10:105 BW). Marokko niet aangesloten bij HAV. Kafala geen adoptie. WOBKA niet van toepassing. Voldaan aan art. 1:227 en 228 BW.
Parket bij de Hoge Raad 09-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:PHR:2021:361
Is NL rechter ex Brussel Ibis bevoegd tav regresvordering (hoofdelijke betalingsverplichting voor achterstallige loonheffingen) die in NL woonachtige eiser ex art. 6:10 BW heeft ingesteld tegen in Polen woonachtige erfgenamen van in Polen overleden erflater (2014)? Ja, terecht geoordeeld dat niet geschil inzake ‘testamenten en erfenissen’ (art. 1 lid 2, onder f Brussel Ibis); dat vordering ogv erfrecht is overgegaan op erfgenamen speelt voor kwalificatie geen rol. Bevoegdheid NL rechter kan worden gebaseerd op bijzondere bevoegdhe...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN