ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Draagmoederschap met eiceldonatie door rechter getoetst
Rechtbank Amsterdam 12-02-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:1628
Geboorteaktes VS vatbaar voor opneming in registers burgerlijke stand met vermelding gerechtelijke vaststelling vaderschap verzoekers: geen strijd met openbare orde. Weigering inschrijving kk (met ouders) in BRP zeer onwenselijk.
Betekening van echtscheidingsbeschikking aan parket OvJ was niet geldig
Gerechtshof Amsterdam 17-03-2020 (pub. 23-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:853
Man had ten tijde van betekening van de echtscheidingsbeschikking geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, maar wel in Spanje. Daarom had betekening (cfm Betekeningsverordening) moeten plaatsvinden aan adres in Spanje.
Tegen beslissing over toepasselijk recht staat in casu geen tussentijds appel open
Gerechtshof Amsterdam 03-03-2020 (pub. 10-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:701
De beslissing over het toepasselijk recht op het huwelijksvermogensrecht van partijen is niet gegeven in het dictum van de beschikking en maakt geen einde aan hetgeen partijen in eerste aanleg materieel hebben verzocht.
Rb neemt bijstandsschuld niet in aanmerking bij draagkracht alimentatie
Rechtbank Noord-Holland 29-01-2020 (pub. 21-02-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:556
Rb houdt geen rekening met terugbetaling van bijstandsuitkering door de man: betreft verwijtbare en daarmee daarmee vermijdbare schuld. Van de man mag worden verwacht dat hij bekend is met de betreffende gemeentelijke regels.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-03-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2639
Erkenning van Iraanse beslissingen waarin omvang van aan de vrouw toekomende bruidsgave is vastgesteld, met veroordeling van de man om de gouden munten aan de vrouw te voldoen.
Rechtbank Den Haag 29-11-2019
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:12721
In geschil is of verzoeker de Nederlandse nationaliteit bezit (art. 3 RWN). De moeder van verzoeker heeft de Marokkaanse nationaliteit. Verzoeker kan het Nederlanderschap niet ontlenen aan zijn Nederlandse "vader", omdat hij niet heeft aangetoond dat hij door geboorte in een familierechtelijke rechtsbetrekking tot zijn "vader" is komen te staan en ook anderszins niet is gebleken dat sprake zou zijn van een afstammingsrelatie tussen verzoeker en zijn "vader".
Gerechtshof Den Haag 25-03-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:710
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde vasthouding indien er voorlopige kinderbeschermingsmaatregelen zijn getroffen? Artikel 3 en 17 HKOV. Ondragelijke toestand als bedoeld in artikel 13 lid 1 sub b HKOV en verzet minderjarige, artikel 13 lid 2 HKOV.
Rechtbank Den Haag 11-04-2018
(pub. 01-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2018:8896
Verzoek echtscheiding tussen Afghaanse man en vrouw volgens Afghaans gebruik in Afghanistan gehuwd en toekenning eenhoofdig gezag aan vrouw. Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht. Voorvraag (rechtsgeldig huwelijk): Afghaans recht toepasselijk. Aannemelijk dat rechtsgeldig huwelijk naar Afghaans recht, maar naar NL recht niet erkend (vrouw als 15-jarige tot huwelijk gedwongen). Gezag: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk (analogie HKBV 1996). Voorvraag (afstammingsrelatie): Afghaans recht toepasselijk. Gezag van vader over...
Rechtbank Den Haag 13-11-2018
(pub. 01-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2018:16487
Gerechtelijke vaststelling vaderschap, geslachtsnaamwijziging, verbetering geboorteakte. Ogv 10:19 BW is Russisch recht van toepassing op verzoek tav geslachtsnaam: verzoek afgewezen, nu de Nederlandse rechter niet bevoegd is om de geslachtsnaam van een persoon met de Russische nationaliteit te wijzigen. Beroep op artikelen 8 en 14 EVRM falen. Verzoek wijziging geboorteakte toegewezen: o.a. voornaam kind aangevuld met patroniem
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN