ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Huwelijksvermogensverdrag laat geen ruimte voor toepassing art. 10:9 BW
Hoge Raad 17-01-2020 (pub. 17-01-2020), ECLI:NL:HR:2020:70
HHV 1978 bevat een gesloten stelsel van verwijzingsregels dat geen ruimte laat voor toepassing van art. 10:9 BW. Ook bij onaanvaardbare schending van gerechtvaardigd vertrouwen/rechtszekerheid aangewezen recht toepassen.
Roemeens huwelijksvermogensrecht wordt niet buiten toepassing gelaten
Parket bij de Hoge Raad 29-11-2019 (pub. 31-12-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1243
A-G: art. 1:96 BW inzake verhaal van schulden bij gemeenschap van goederen is niet van openbare orde in IPR-betekenis. Roemeense huwelijksvermogensrecht wijkt af van art. 1:96 BW, maar is niet in strijd met NL rechtsorde.
Rb verklaart zich onbevoegd inzake verzoek ondertoezichtstelling
Rechtbank Oost-Brabant 09-12-2019 (pub. 20-12-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:7308
Rb: de kinderen hebben hun gewone verblijfplaats in België gehouden. Dat de kinderen door moeder in NL zijn ingeschreven en - tegen een uitspraak van Belgische rechter in - sinds kort naar NL school gaan, maakt dat niet anders.
Afwijzing van verzoek ontkenning moederschap van draagmoeder
Rechtbank Amsterdam 27-11-2019 (pub. 11-12-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:8839
Het is aan wetgever om met een regeling te waarborgen dat het traject van draagmoederschap zorgvuldig verloopt: alle betrokkenen zijn kwetsbaar. Huidige wettelijke regelingen moeten niet buiten beschouwing gelaten worden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 17-01-2020

(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:HR:2020:70
Huwelijksvermogensrecht. IPR. Recht dat van toepassing is op grond van Huwelijksvermogensverdrag. Verhouding van onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW tot Huwelijksvermogensverdrag.
Rechtbank Amsterdam 08-01-2020
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4
Afwikkeling huwelijksvermogen naar Iraans recht. Verzoeken over afwikkeling huwelijkse vermogen afgewezen. In huwelijksakte overeengekomen bruidsgave is voorziening ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Man veroordeeld om uit hoofde bruidsgave aan vrouw te overhandigen 110 Bahar-Azadi gouden munten/equivalent in euro’s, vermeerderd met wettelijke rente. Vrouw niet-ontvankelijk voor zover bruidsgave 110 gouden munten overschrijdt; nadere behandeling leidt tot onredelijke vertraging, ongewenst in kader echtscheidingsprocedure.
Rechtbank Limburg 06-11-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBLIM:2019:9922
Echtscheidingsverzoek. Onder dwang gesloten traditioneel huwelijk in Irak, daar niet wettelijk geregistreerd, wel ingeschreven in NL registers burgerlijke stand. NL rechter rechtsmacht: partijen ttv indiening verzoek iig NL nationaliteit. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Irakese huwelijk komt voor erkenning in NL in aanmerking (HHV 1978): naar Irakees recht rechtsgeldig huwelijk gesloten. Ambtshalve beoordeling van openbare orde-exceptie (gedwongen huwelijk). Geen genoegzame reden om erkenning aan huwelijk te onthouden.
Rechtbank Den Haag 20-11-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:14344
Voorlopige voogdij IS-kinderen (art. 1:241 BW). Toepassing art. 800, lid 3 Rv. NL rechter bevoegd (art. 11 HKBV). NL recht toepasselijk (art. 15 HKBV). Haagse rechtbank bevoegd (art. 269 Rv). Moeder, ongewenst vreemdeling, in volledige beperking gedetineerd. Directe hulp en begeleiding noodzakelijk; kinderen zijn blootgesteld aan extreme omstandigheden en er zijn ernstige zorgen over hun gezondheid, ontwikkeling en welzijn. Procedure aangehouden. Raad voor de Kinderbescherming verzocht nadere informatie te verstrekken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-10-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2019:8179
Vader (Marokkaanse nationaliteit) en moeder (NL nationaliteit), wonende in België, appelleren van toegewezen verzoek tot wijziging voornaam kind (geboren in België, NL nationaliteit). NL rechter rechtsmacht en NL recht toepasselijk: art. 2 Overeenkomst van Istanbul, art. 10:20 BW en art. 1:4 lid 4 BW. Niet-ontvankelijk, geen rechtens te respecteren processueel belang. Mogelijkheid van nieuw verzoek op grond van gewijzigde omstandigheden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN