ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Tweede huwelijk is ongeldig: je kunt maar één keer met iemand trouwen
Rechtbank Oost-Brabant 26-06-2020 (pub. 06-07-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:3375
Pp zijn met elkaar in het buitenland en in Nederland gehuwd. Ogv van de Nederlandse wet kan het tweede huwelijk niet als rechtsgeldig worden aangemerkt: partijen waren al gehuwd. Bevoegdheid om te oordelen over nevenvoorziening blijft.
Vrouw vraagt echtscheiding aan: in dat geval geen aanspraak op vermogen man
Gerechtshof Amsterdam 26-05-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:1687
Beding in huwelijkse voorwaarden dat vrouw bij echtscheiding recht heeft op helft vermogen man als zij deze niet zelf aanvraagt, is niet discriminatoir: zonder dat beding zou zij daar ook geen recht op hebben (koude uitsluiting).
Hoe moet verzoek machtiging verwerping nalatenschap in het IPR worden gekwalificeerd?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2840
Verzoek ouders tot machtiging verwerping nalatenschap namens kind is een maatregel inzake uitoefening ouderlijke verantwoordelijkheid en niet inzake erfopvolging (Brussel II-bis). NL rechter rechtsmacht: gewone verblijfplaats kind in NL.
Eigenmachtig optreden betekent: niet profiteren van waardestijging woning
Gerechtshof Den Haag 20-05-2020 (pub. 16-06-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1011
Vrouw heeft steeds eigenmachtig gebruik gemaakt van de woning - een KG was nodig om dat te beëindigen - terwijl zij geen enkele financiële bijdrage leverde. Onredelijk om haar te laten profiteren van waardestijging.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-07-2020
(pub. 14-07-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:5397
Iraans huwelijksvermogensrecht. Opeisen en voldoen van de bruidsgave.
Hoge Raad 10-07-2020
(pub. 10-07-2020), ECLI:NL:HR:2020:1265
Bevoegdheid Nederlandse rechter. Gewone verblijfplaats minderjarige. Voorlopige zorgregeling. Samenhang met zaak 19/04641. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:320. Art. 81 lid 1 RO.
Hoge Raad 10-07-2020
(pub. 10-07-2020), ECLI:NL:HR:2020:1266
Bevoegdheid Nederlandse rechter. Gewone verblijfplaats minderjarige. Zorgregeling. Samenhang met zaak 19/01794. Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:321. Art. 81 lid 1 RO.
Parket bij de Hoge Raad 19-06-2020
(pub. 09-07-2020), ECLI:NL:PHR:2020:618
Verzoek vaststelling Nederlanderschap ex art. 17 RWN. Of verzoeker NL nationaliteit bezit, moet beoordeeld ex RWN (oud). Of in Nieuw-Zeelandse geboorteakte neergelegde afstammingsrechtelijke verhouding in NL kan worden erkend, moet beantwoord ex art. 10:101 jo 100 BW. Geboren uit met huwelijk gelijk te stellen ‘de facto relationship’, waarvan gevolgen naar Nieuw-Zeelands recht gelijk te stellen aan huwelijk. Vanaf geboorte NL nationaliteit. Erkenning familierechtelijke betrekking niet ism NL openbare orde (NL vader ttv geboorte ge...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2020
(pub. 07-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2035
Verzoek statusvoorlichting en omgangsregeling betreffende in België wonend kind. Nederlandse rechter rechtsmacht: ten tijde van het indienen van het verzoekschrift had het kind zijn gewone verblijfplaats in Nederland; perpetuatio fori-beginsel; art. 8 Brussel IIbis. Nederlands recht toepasselijk (art. 15 HKBV 1996). Alvorens enige beslissing te nemen, wil het hof voorgelicht worden over de in België uitgesproken kinderbeschermingsmaatregel ten aanzien van de minderjarige en over zijn huidige situatie.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
Uit de media
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN