ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Nederlandse rechter niet bevoegd inzake echtscheidingsverzoek; wel inzake nevenverzoeken
Rechtbank Den Haag 20-11-2020 (pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:11795
Wegens erkenning van de Turkse echtscheidingsbeslissing is de Nederlandse rechter onbevoegd inzake de echtscheiding. Hij is echter wel bevoegd inzake de nevenverzoeken aangezien deze niet bij de Turkse rechter aanhangig zijn geweest.
Man moet meewerken aan scheiding naar Islamitisch recht: geen talaq maar khul
Gerechtshof Amsterdam 24-02-2015 (pub. 13-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2015:716
Talaq (verstoting) zou man geen recht doen nu vrouw de scheiding heeft verzocht. Hij is wel verplicht mee te werken aan de khul, maar zonder daaraan andere voorwaarden te verbinden dan het betalen door vrouw van een vergoeding van € 1.
Niet Brussel II bis maar I bis van toepassing op vordering nakoming echtscheidingsconvenant
Rechtbank Limburg 16-12-2020 (pub. 12-01-2021), ECLI:NL:RBLIM:2020:10184
Bij vordering tot nakoming van verbintenissen uit echtscheidingsconvenant gaat het niet om vermogensrechtelijke relaties die rechtstreeks voortvloeien uit beëindiging huwelijk maar uit convenant. Daarom moet Brussel I bis Vo worden toegepast.
Lijfsdwang voor vader die kinderen niet terugbrengt na buitenlandse vakantie
Rechtbank Noord-Holland 17-02-2020 (pub. 21-12-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:10766
Vader weigert kinderen naar moeder terug te brengen na vakantie met hen in Verenigde Arabische Emiraten. Veroordeling vader tot afgifte van kinderen aan moeder op straffe van lijfsdwang.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 11-01-2021
(pub. 21-01-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:193
Litispendentie alimentatieprocedures in Spanje en Nederland. Rechtbank houdt het verzoek aan om nader geïnformeerd te worden over de aard van de procedure in Spanje. Rechtsgevolgen van een rechtskeuze op grond van artikel 6, lid 3, Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Strijdt met artikel 1:120 BW. Bedoeling van partijen met de rechtskeuze. Wederzijdse dwaling bij partijen. Rechtbank maakt gebruik van discretionaire bevoegdheid op grond van artikel 6:230 BW om de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen. Uitgebreide beoordeling...
Rechtbank Den Haag 22-12-2020
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14084
Adoptie. Erkenning Malawische adoptie-uitspraak. Daarmee is voldaan aan de eis in artikel 5b lid 1 sub b RWN “dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken”.
Rechtbank Den Haag 22-12-2020
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14082
Adoptie. Erkenning Malawische adoptie-uitspraak. Daarmee is voldaan aan de eis in artikel 5b lid 1 sub b RWN “dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken”.
Rechtbank Den Haag 22-12-2020
(pub. 20-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14081
Adoptie. Erkenning Malawische adoptie-uitspraak. Daarmee is voldaan aan de eis in artikel 5b lid 1 sub b RWN “dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken”.
Rechtbank Noord-Holland 13-01-2021
(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBNHO:2021:289
Adoptieverzoek door duomoeder (Spaanse/Amerikaanse nat.). NL moeder en kind. NL rechter rechtsmacht (art. 3 aanhef en onder a Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:105 BW). Adoptie toegewezen (art. 1:227 BW en art. 1:228 BW). Werkt terug tot geboorte (art. 1:230 lid 2 1e volzin BW). Op keuze geslachtsnaam is NL recht toepasselijk (art. 10:20 BW). Verzoek afgewezen; kind houdt geslachtsnaam tenzij ouder en diens levensgezel gezamenlijk verklaren dat kind geslachtsnaam levensgezel zal hebben of geslachtsnaam van die ouder (art. 1:5 li...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Scheiden van een partner die in het buitenland woont
Uit de media
(Mr. Sophie Zeilstra, 10-09-2018)
Als gevolg van het stijgende aantal internationale huwelijken stijgt ook het aantal internationale scheidingen. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om zonder obstakels te scheiden van een partner die in het buitenland woont?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN