ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Valt buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen?
Rechtbank Rotterdam 12-05-2021 (pub. 14-07-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:6754
Ook al was vader man gehuwd met een Nederlandse vrouw met wie hij hier heeft gewoond/geleefd, het is aannemelijk dat hij niet op de hoogte was van ons huwelijksvermogens- en erfrecht. Man heeft vergoedingsrecht op de gemeenschap.
Rusland schendt EVRM door same-sex relaties niet te erkennen
EHRM 13-07-2021 (No. 40792/10, Fedotova and Others v. Russia, pub. 13-07-2021)
Dochter krijgt vrouwelijke variant van achternaam Russische vader
Rechtbank Midden-Nederland 27-05-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:2524
Bij een dubbele nationaliteit maakt EHRM-jurisprudentie een naamskeuze uitdrukkelijk mogelijk. Daarom blijft art. 10:20 BW (geslachtsnaam van NL-persoon met dubbele nationaliteit wordt bepaald door NL-recht) buiten toepassing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 25-05-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1477
De rechtbank heeft appellant veroordeeld tot het overleggen van bepaalde/specifieke bescheiden. Appellant stelt dat hij tot het overleggen van die bescheiden niet in staat is. Afwijzing van incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis op de voet van artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Belangenafweging valt uit in het voordeel van geïntimeerde.
Rechtbank Limburg 14-06-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:5902
Verzoek vader te belasten met eenhoofdig gezag. Nederlandse rechter geen rechtsmacht. Turkije heeft rechtsmacht op grond van artikel 6 HKV ’96. Verzoeker doet beroep op art. 9 HKV ’96. Rechtbank oordeelt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 8 lid 2 HKV ’96 en dat de Nederlandse autoriteiten daarom niet op grond van art. 9 HKV ’96 de Turkse autoriteiten kunnen verzoeken hen te machtigen bevoegdheid uit te oefenen. Rechtbank komt niet toe aan beoordeling van de vraag of de Nederlandse autoriteiten beter dan de...
Rechtbank Limburg 02-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:5901
Verzoek gegrondverklaring ontkenning vaderschap. Art. 10:92 BW; op bestaan van familierechtelijke betrekking is Ugandese recht van toepassing. Art. 10:93 lid 1 BW; Ugandees recht van toepassing op verzoek. Geen aanleiding voor analoge toepassing art. 10:17 lid 1 BW. Op grond van art. 10:93 lid 2 BW kan de rechter een ander recht dan het in art. 10:92 BW genoemde recht toepassen; rechtbank past Nederlands recht toe.
Rechtbank Limburg 14-07-2021
(pub. 21-07-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:5700
Verzoek stiefouderadoptie door Nigeriaanse echtgenoot van moeder. Kind en ouders hebben Letse nationaliteit. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk, Lets recht op toestemming ouders (art. 10:105 BW). Voldaan aan voorwaarden artt. 1:227-228 BW. Inschrijving geboorteakte. Wijziging geslachtsnaam.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Nederlandse rechter breidt rechtsmacht uit tijdens coronapandemie
(Mr. Maria Bowmer, 24-05-2021)
De coronapandemie en bijkomende reisbeperkingen bemoeilijken een echtscheiding in het buitenland. In een recente uitspraak breidde de Rechtbank Den Haag daarom haar bevoegdheid uit op grond van forum necessitatis.
Meerderjarigenbescherming: Nederland een bemoeizuchtig forum?
(Mr. Alexander Leuftink, 01-03-2021)
Veel problemen die voortvloeien uit grensoverschrijdende migratie van kwetsbare volwassenen kunnen worden opgelost door ratificatie van het Haags verdrag bescherming volwassenen 2000. Meer hierover in dit artikel.
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
Uit de media
(Mr. Marina Marić, 13-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN