ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Hoge Raad 05-07-2019 (pub. 05-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1085
NL rechter toch rechtsmacht? HR: Hof had bij de vraag of de zaak voldoende met NL rechtssfeer verbonden is, de omstandigheid moeten betrekken dat kind tot de overbrenging naar India haar gewone verblijfplaats in NL had.
Geen huwelijk maar geregistreerd partnerschap: niet-ontvankelijk
Rechtbank Amsterdam 24-04-2019 (pub. 19-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:3488
Pp (2 vrouwen) zijn in Italië een "Civil Union" met elkaar aangegaan. Verzoek in NL om echtscheiding uit te spreken, maar Rb kwalificeert de rechtsbetrekking als een GP. Niet-ontvankelijk, in Italië verder procederen.
Vrouw verzoekt echtscheiding maar man verzocht dat al eerder in buitenland
Gerechtshof Den Haag 15-05-2019 (pub. 14-06-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1492
Man werpt exceptie van litispendentie op, omdat door hem in Tunesië al een echtscheidingszaak aanhangig was gemaakt. Daar loopt nu zijn (tweede) cassatieverzoek. In afwachting daarvan wordt procedure in NL aangehouden.
NL bevoegd inzake voorlopige voogdij twee weeskinderen IS
Rechtbank Den Haag 03-04-2019 (pub. 11-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5880
Zaak heeft zodanige aanknopingspunten met rechtssfeer Nederland, dat belang van kinderen het noodzakelijk maakt dat Nederlandse rechter zich bevoegd verklaart (uitzondering genoemd in art. 5 Rv).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 19-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1240
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Procesrecht. Door Nederlandse rechter uitgesproken echtscheiding tussen Pakistaanse man en vrouw. Zijn partijen in Pakistan met elkaar gehuwd? Valsheid Pakistaanse huwelijksakte
Parket bij de Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:PHR:2019:719
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Procesrecht. Door Nederlandse rechter uitgesproken echtscheiding tussen Pakistaanse man en vrouw. Zijn partijen in Pakistan met elkaar gehuwd? Valsheid Pakistaanse huwelijksakte?
Gerechtshof Den Haag 26-06-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1960
IPR huwelijksvermogensrecht. Eerste huwelijksdomicilie. Toepasselijk recht.
Hoge Raad 19-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:HR:2019:1239
IPR. Procesrecht. Schorsing en hervatting van het geding na overlijden procespartij die onder tutela (curatele) was gesteld. Bewijskracht Spaanse authentieke akte van erfrecht. Bekrachtiging proceshandelingen van handelingsonbekwame door tutor: toepasselijk recht, vereiste van rechterlijke machtiging. Opheffing conservatoir beslag.
Rechtbank Den Haag 02-03-2018
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16412
Adoptie en vaststellen geboortegegevens
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN