ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Door buitenlandse erkenning ook ouderlijk gezag vader ogv buitenlands recht?
Rechtbank Gelderland 26-02-2019 (pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1099
Nee: ogv Haags Kinderbeschermingsverdrag bepaalt nationaliteit kind (NL) welk recht toepasselijk is, dus NL-recht. Omdat de ouders niet gehuwd zijn, heeft vader naar NL-recht geen gezag.
Rechtszaken over Insiya, ontvoerd naar India
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1684
Moeder vraagt staande huwelijk eenhoofdig gezag over kind van partijen, ontvoerd naar India. Verzoek afgewezen: niet mogelijk om tijdens het huwelijk gezamenlijk gezag te wijzigen in eenhoofdig gezag.
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1686
Verzoek RvdK tot beëindigen gezag vader toegewezen. Handelwijze vader zou als hij in NL woonachtig was leiden tot gezagsbeëindigende maatregel. Dit is niet anders nu kind bij vader in India verblijft.
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap kinderen afgewezen
Rechtbank Den Haag 15-01-2019 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:349
Kinderen zijn geboren uit informeel, naar Marokkaans recht niet rechtsgeldig gesloten huwelijk van Nederlandse man met Marokkaanse vrouw. Dit huwelijk kan in Nederland niet worden erkend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019
(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:880
Onbevoegdheid Nederlandse rechter. Verordening Brussel II-bis. De minderjarige verblijft inmiddels vier jaar met de vrouw in Duitsland. De gewone verblijfplaats van de minderjarige is in Duitsland. Van ongeoorloofde overbrenging van de minderjarige door de vrouw naar Duitsland is geen sprake, nu is voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 10 Brussel II-bis. De man heeft berust in de overbrenging van de minderjarige naar Duitsland (sub a) en niet is gebleken dat hij binnen een jaar nadat hij kennis had genomen van het vertrek van ...
FPJEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10196
Voorlopige ots en (spoed)muhp (art. 20 Brussel IIbis). NL rechter rechtsmacht? Beantwoorden naar situatie t.t.v. indienen inleidende verzoeken. Niet bestreden dat toen sprake van spoedeisende situatie. Ook voldaan aan overige vereisten art. 20 Brussel IIbis. Tegen voorlopige ots (art. 1:257 BW) staat geen appel open (art. 807 Rv), dus niet-ontvankelijk. T.t.v. spoed muhp was moeder in verzekering gesteld en vader niet bereikbaar, zodat voldaan aan wettelijke vereisten (art. 800 lid 3 Rv jo 1:265b lid 1 BW).
IP
Rechtbank Den Haag 28-02-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2763
Internationale kinderontvoering. Terugkeer naar Marokko gelast. Gewone verblijfplaats kinderen in Marokko. Ingevolge Marokkaans gezagsrecht is moeder niet bij uitsluiting van vader beslissingsbevoegd om verblijfplaats kinderen te wijzigen. Geen toestemming. Ongeoorloofde overbrenging. Geen weigeringsgrond; onvoldoende onderbouwd dat vader feitelijk geen inhoud kon geven aan gezag of dat sprake is geweest van huiselijk geweld.
IP
Rechtbank Den Haag 24-08-2018
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16272
Internationale kinderontvoering. Verzoek teruggeleiding kinderen naar Verenigd Koninkrijk. Tussenbeschikking benoeming bijzondere curator.
IP
Rechtbank Den Haag 08-10-2018
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:11981
Internationale kinderontvoering. Bij beschikking van 27 september 2018 is het verzoek van vader tot teruggeleiding kinderen naar het Verenigd Koninkrijk afgewezen. Ouders hebben een spiegelovereenkomst gesloten. Deze wordt opgenomen in de beschikking.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
Aanvullende zorgkosten voor expats
(Mr. Marjet Groenleer, 28-04-2017)
De omgang van de expat met diens kinderen brengt vaak aanzienlijke reis- en andere kosten mee. Hoe moeten we met deze extra kosten omgaan in een alimentatieberekening?
De draagkracht van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 27-04-2017)
Overzicht van de jurisprudentie over de invloed van de 'allowances' op de draagkracht van de expat. En uitleg over indexering, wisselkoersen, netto-methode en draagkrachtpercentage.
De behoefte van de ex van een expat
(Mr. Marjet Groenleer, 26-04-2017)
Een expat kan verschillende soorten ‘allowances’ ontvangen. Wanneer werkt een allowance behoefteverhogend voor de ex-echtgenoot van de expat? Een overzicht van de jurisprudentie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN