ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader zonder gezag wil meer omgang met uit huis geplaatst kind - welke rechtsingang?
Rechtbank Midden-Nederland 07-06-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2412
Vordering in KG tegen moeder afgewezen: bij UHP kan moeder niet daaraan voldoen. Art. 1:265f/265g BW bieden alleen rechtsingang aan ouder met gezag (lacune?). Maar vader kan verzoek ex art. 1:377a BW doen met GI als wederpartij.
GI negeert Rb en volgt eigen koers
Rechtbank Limburg 04-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5948
GI heeft alle beginselen van zorgvuldigheid geschonden door kind over te plaatsen ondanks machtiging uithuisplaatsing netwerkpleegzorg en door contact met moeder te beperken. Geen noodzaak. Rb maakt dit (deels) ongedaan.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3348
Contactregeling vader en zijn drie uithuisgeplaatste kinderen. Vader kan aandacht moeilijk verdelen over zijn drie kinderen en regeling verloopt voor alle betrokkenen niet naar wens. Hof wijzigt regeling rechtbank van eenmaal per vier weken twee uur contact met alle drie de kinderen naar eenmaal per vier weken één uur individueel contact met ieder kind afzonderlijk. Wekelijks contact zoals vader verzoekt, acht het hof niet in het belang van de kinderen, omdat vader de kinderen teveel belast tijdens de contactmomenten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7056
Kinderen, die bij vader woonden, zijn -ook volgens ouders- terecht uithuisgeplaatst. Moeder wil plaatsing bij haar. Gedragsproblemen kinderen en grote zorgen over persoonlijk functioneren moeder staan dat niet toe. Verzoek moeder tot uitbreiding zorgregeling in deze procedure niet mogelijk.
Rechtbank Limburg 29-07-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7023
Moeder vordert nakoming van de zorgregeling door de GI onder oplegging van dwangsom. De GI heeft intussen wijziging verzocht hiervan. Dochter van 15 wil geen contact met moeder en ontvangt EMDR. Samenwerking tussen moeder en GI is tot nulpunt gedaald omdat moeder stellig van mening is dat de GI contactherstel in de weg staat. Voorzieningenrechter overweegt wat moeder zou kunnen doen om tot contactherstel te kunnen komen.
Rechtbank Noord-Nederland 09-08-2019
(pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3584
Schriftelijke aanwijzing: omgangsregeling moeder en zoon. Er is een uhp bij de vader, de andere ouder met gezag. Discussie over reikwijdte van bepaalde in de SA opgenomen afspraken.
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019
(pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2868
Schriftelijke aanwijzing 1:265f BW zonder dat er een uithuisplaatsing is; verzoek GI tot vaststelling zorgregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN