ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

GI negeert Rb en volgt eigen koers
Rechtbank Limburg 04-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5948
GI heeft alle beginselen van zorgvuldigheid geschonden door kind over te plaatsen ondanks machtiging uithuisplaatsing netwerkpleegzorg en door contact met moeder te beperken. Geen noodzaak. Rb maakt dit (deels) ongedaan.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
Bevoegdheid GI bij beperken en wijzigen omgang tussen ouder(s) en kind
Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2321
HR beantwoordt prejudiciële vragen over relatie tussen 1:263 BW (aanwijzing), 1:265f BW (contactbeperking door GI), 1:265g BW (verzoek GI voor omgangsregeling) en door rechter vastgestelde omgangsregeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 13-06-2019
(pub. 04-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3021
Verzoek verlenging ondertoezichtstelling en verlenging machtiging tot uithuisplaatsing. Moeder verzoekt primair afwijzing en subsidiair, indien verzoeken worden toegewezen, het bepalen van een omgangsregeling op grond van artikel 282 Rv. Moeder had, nu de omgang door de GI is beperkt hetgeen geldt als een schriftelijke aanwijzing, echter moeten verzoeken om vervallen verklaring binnen twee weken.
Rechtbank Limburg 04-06-2019

(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5948
Kort geding tegen GI die zonder nadere toelichting en, tegen de machtiging uithuisplaatsing netwerkpleegzorg in, het kind overplaatst en contact met moeder beperkt. Niet gesteld of gebleken is enige noodzaak hiertoe. Door bij contactbeperking geen hoor en wederhoor te plegen, betrokkenen voor een voldongen feit te stellen, de beslissing niet op papier te zetten en pas achteraf te motiveren heeft de GI alle beginselen van zorgvuldigheid geschonden. Rechtbank: terugplaatsing kind en (gedeelt.) terugdraai contactbeperking.
Rechtbank Rotterdam 21-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4656
Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321) volgt dat de GI niet langer aan de algemene aanwijzingsbevoegdheid van artikel 1:263 Burgerlijk Wetboek (BW) de bevoegdheid kan ontlenen tot het geven van contact beperkende aanwijzingen. Buiten het geval van uithuisplaatsing, waarvoor art. 1:265f BW een bijzondere regeling bevat, dient de GI zich dus steeds op de voet van art. 1:265g BW tot de kinderrechter te wenden wanneer zij voor de duur van de ondertoezichtstelling contact beperkende maatregelen in...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-04-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1531
Zorgregeling. Uithuisplaatsing. Verzoek vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing beperking contact moeder/kind afgewezen. Schriftelijke Aanwijzing op goede gronden gegeven. Bekrachtiging beslissing rechtbank.
Rechtbank Den Haag 18-04-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4080
De gecertificeerde instelling heeft in een schriftelijke aanwijzing beslist dat een eerder bij rechterlijke beslissing vastgestelde omgangsregeling per direct werd opgeschort tot aan de terechtzitting in de lopende omgangszaak. De vader heeft verzocht die aanwijzing vervallen te verklaren. Partijen hebben over de reikwijdte van artikel 1:265f BW en de bevoegdheid van een gecertificeerde instelling om zelfstandig een eerdere rechterlijke beschikking inzake een zorgregeling te wijzigen eerder afwijkende standpunten ingenomen. Gezien...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN