ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
Bevoegdheid GI bij beperken en wijzigen omgang tussen ouder(s) en kind
Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2321
HR beantwoordt prejudiciële vragen over relatie tussen 1:263 BW (aanwijzing), 1:265f BW (contactbeperking door GI), 1:265g BW (verzoek GI voor omgangsregeling) en door rechter vastgestelde omgangsregeling.
A-G: kinderrechter kan beperking ex art. 1:265f BW ambtshalve toepassen
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1144
En dus een verdergaande beperking van het contact vaststellen dan de GI heeft bepaald in de aanwijzing waartegen wordt opgekomen. HR verwerpt beroep ex art. 81 lid 1 RO.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Amsterdam 21-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:809
Machtiging uithuisplaatsing na door het Hof Amsterdam vastgestelde zorgregeling en uitspraak HR van 14 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2321)
JE
Rechtbank Limburg 10-01-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding tussen art. 1:265f BW (beperking contact tussen minderjarige en ouder(s) middels schriftelijke aanwijzing GI) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS omgangsregeling vast te stellen of te wijzigen). Eerdere schriftelijke aanwijzing is door GI ingetrokken nadat voorzieningenrechter zijn visie heeft gegeven. Vormt ondergrens voor contact tussen kinderen en ouders. O.g.v. HR 14-12-2018ECLI:NL:HR:2018:2321 moet voor verder beperking de weg van art. 1:265g BW worden gevolgd.
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 15-01-2019
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:107
Omgang na gezagsbeëindiging door GI beperkt, raadsonderzoek.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 31-01-2019
(pub. 04-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:360
Beschikking afwijzing schriftelijk aanwijzing. De email van de GI is geen schriftelijke aanwijzing in het kader van artikel 1:265f BW want er is geen sprake van uithuisplaatsing. GI niet gehouden om verzoek in te dienen ex artikel 1:265g BW nu de rechtbank de regie van de omgang bij de GI heeft gelegd en zij dus wijziging hierin mogen aanbrengen. De GI heeft aldus datgene gedaan wat van haar verwacht mocht worden en zij heeft niet in strijd met het recht gehandeld.
FPJE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-10-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8921
Vervallenverklaring schriftelijke aanwijzing. Belanghebbende na beëindiging gezag. 1:265f BW, 8 EVRM.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN