ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bevoegdheid GI bij beperken en wijzigen omgang tussen ouder(s) en kind
Hoge Raad 14-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2321
HR beantwoordt prejudiciële vragen over relatie tussen 1:263 BW (aanwijzing), 1:265f BW (contactbeperking door GI), 1:265g BW (verzoek GI voor omgangsregeling) en door rechter vastgestelde omgangsregeling.
Parket bij de Hoge Raad 26-10-2018 (pub. 16-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1193
Uiteenzetting A-G over prejudiciële vragen die van belang zijn voor de praktijk van de jeugdbescherming. Betreft m.n. bevoegdheid GI tav vastgestelde rechterlijke beschikking zorgverdeling of omgang.
A-G: kinderrechter kan beperking ex art. 1:265f BW ambtshalve toepassen
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1144
En dus een verdergaande beperking van het contact vaststellen dan de GI heeft bepaald in de aanwijzing waartegen wordt opgekomen. HR verwerpt beroep ex art. 81 lid 1 RO.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018
(pub. 27-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5305
Omgangsregeling. Omgang binnen kinderbeschermingsmaatregelen. Vervallen verklaring schriftelijke aanwijzing, vaststellen andere regeling op grond van Art. 1.265 F lid 2 BW
JE
Hoge Raad 14-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2321
Prejudiciële vragen. 1. GI kan niet langer aan art. 1:263 BW de bevoegdheid ontlenen tot geven van contactbeperkende aanwijzingen. B 2. GI kan ogv art. 1:265f BW niet zelf eerdere rechterlijke beschikking zorgverdeling of omgang wijzigen. Daartoe dient art. 1:265g BW. 3. Contactbeperking bij UHP ogv art. 1:265f lid 1 BW alleen als rechter niet eerder omgangsregeling heeft vastgesteld. 4. Wegens ernst of spoedeisendheid kan rechter schorsen ex art. 1:264 lid 1 BW zonder belanghebbenden te hebben gehoord.
FPJE
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3420
Geen belang in hoger beroep bij toetsing contractregeling. De schriftelijke aanwijzing was in eerste aanleg al vervallen verklaard.
JE
Gerechtshof Den Haag 12-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3385
Art. 1:265f lid 1 BW. Hof stelt andere bezoekregeling vast dan de kinderrechter, die de rechtsgevolgen in stand had gelaten. De gecertificeerde instelling mag de bezoekregeling niet zonder een nieuwe schriftelijke aanwijzing nog verder inperken.
FPJE
Gerechtshof Amsterdam 13-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4151
Na verwijzing HR is verzoek om herstel in gezag niet-ontvankelijk. Omgangsregeling wordt met inachtneming actuele omstandigheden vastgesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN