ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap kan niet aan kantonrechter worden voorgelegd
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
Nakoming van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang < € 25.000). Vrouw heeft geen recht op helft van ouderdomspensioen man ivm bijzonder nabestaandenpensioen (Boon/Van Loon).
Bevoegdheid spreekuur(kanton)-rechter bij familiezaken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
Art. 96 Rv ook van toepassing bij verzoekschriftprocedures. Spreekuurrechter als kantonrechter i.c. bevoegd: schoolkeuze is een 253a geschil en betreft een rechtsgevolg dat ter vrije beschikking van partijen staat.
Beroep man op arbitragebeding in samenlevingsovereenkomst i.c. onaanvaardbaar
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018 (pub. 06-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5855
Bij vrouw ontbreken daarvoor de financiële middelen (minimaal € 10.750), waardoor zij geen effectieve toegang zou hebben tot onafhankelijk en onpartijdig gerecht, gewaarborgd door art. 6 EVRM.
Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKIIP
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1686
Indiase kinderontvoering. Verzoek RvdK tot beëindigen gezag vader (art. 1:266 BW). NL rechter rechtsmacht: kind gewone verblijfplaats in NL (art. 8 Brussel IIbis, subs. art. 7 HKV 1996). NL recht toepasselijk (art. 15 HKV 1996). In India nog niet definitief beslist over gezag. Litispendentie (art. 12 Rv): geen gebruik gemaakt van discretionaire bevoegdheid (procedure in India aanhangig sinds 2015). Verzoek toegewezen; wijze waarop vader belang kind meent te kunnen dienen door contact met moeder en halfzusje te ontzeggen, zou als v...
FPIP
Rechtbank Noord-Holland 14-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1685
Indiase kinderontvoering. Voortzetting na ECLI:NL:HR:2018:31. Nevenvoorzieningen gezag en hoofdverblijfplaats. Vader verzoekt aanhouding ex art. 15 Uitvoeringswet IKO. Uitvoeringswet toepasselijk. Art. 15 niet. Bevoegdheid NL rechter: uitleg ECLI:NL:HR:2018:31; NL rechter internationaal en nationaal bevoegd. Litispendentie (art. 12 Rv): geen gebruik gemaakt van discretionaire bevoegdheid zaak aan te houden totdat Indiase rechter heeft beslist over echtscheiding en gezag (procedure aanhangig sinds 2015). Aanhouding beslissing. Ver...
FPPE
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
1. Vaststellen van verdeling van huwelijksgoederengemeenschap zelf kan niet aan de kantonrechter worden voorgelegd. Nakoming eisen van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang beneden de € 25.000 blijft). 2. Vrouw heeft geen vordering tot helft van aan man uit te keren pensioentermijnen. Verrekening volgens Boon/Van Loon arrest houdt in dat de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen wordt toegekend aan de man en de waarde van het bijzonder nabestaandenpensioen aan de vrouw, met verrekening.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
De Spreekuurrechter heeft moeder toestemming geweigerd de kinderen in schrijven op een school en BSO bij haar in de buurt. Hof oordeelt dat de Spreekuurrechter als kantonrechter bevoegd was kennis te nemen van het geschil, nu het een 253a geschil betreft. Hof verleent wel toestemming voor verandering basisschool. Het halen en brengen van de kinderen in haar buurt zal meer rust brengen aangezien zij dan lopend naar school kunnen (kk hebben hoofdverblijf bij moeder).
FP
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018
(pub. 06-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5855
In samenlevingsovereenkomst: geschillen over verdeling, verrekening, waardering en betaling worden uitsluitend beslecht door arbitrage cfm. NAI. Rb: beroep door man op arbitragebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar nu vrouw daarvoor min. € 10.750,-- aan NAI dient te voldoen, waarvoor bij haar de financiële middelen ontbreken. Daardoor zou zij geen effectieve toegang hebben tot vaststelling van haar burgerlijke rechten door onafhankelijk en onpartijdig gerecht, gewaarborgd door art. 6 EVRM.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bevoegdheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN