ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bevoegdheid spreekuur(kanton)-rechter bij familiezaken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
Art. 96 Rv ook van toepassing bij verzoekschriftprocedures. Spreekuurrechter als kantonrechter i.c. bevoegd: schoolkeuze is een 253a geschil en betreft een rechtsgevolg dat ter vrije beschikking van partijen staat.
Beroep man op arbitragebeding in samenlevingsovereenkomst i.c. onaanvaardbaar
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018 (pub. 06-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5855
Bij vrouw ontbreken daarvoor de financiële middelen (minimaal € 10.750), waardoor zij geen effectieve toegang zou hebben tot onafhankelijk en onpartijdig gerecht, gewaarborgd door art. 6 EVRM.
Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
Welke rechter is bevoegd bij pensioenprocedure?
Rechtbank Oost-Brabant 08-08-2018 (pub. 13-08-2018), ECLI:NL:RBOBR:2018:3995
Procedure mbt het door werkgever aan ex-echtgenoot toegezegde nabestaandenpensioen. Rb: ook vordering uit onrechtmatige daad dient door kantonrechter te worden behandeld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
De Spreekuurrechter heeft moeder toestemming geweigerd de kinderen in schrijven op een school en BSO bij haar in de buurt. Hof oordeelt dat de Spreekuurrechter als kantonrechter bevoegd was kennis te nemen van het geschil, nu het een 253a geschil betreft. Hof verleent wel toestemming voor verandering basisschool. Het halen en brengen van de kinderen in haar buurt zal meer rust brengen aangezien zij dan lopend naar school kunnen (kk hebben hoofdverblijf bij moeder).
FP
Rechtbank Midden-Nederland 01-10-2018
(pub. 06-12-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5855
In samenlevingsovereenkomst: geschillen over verdeling, verrekening, waardering en betaling worden uitsluitend beslecht door arbitrage cfm. NAI. Rb: beroep door man op arbitragebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar nu vrouw daarvoor min. € 10.750,-- aan NAI dient te voldoen, waarvoor bij haar de financiële middelen ontbreken. Daardoor zou zij geen effectieve toegang hebben tot vaststelling van haar burgerlijke rechten door onafhankelijk en onpartijdig gerecht, gewaarborgd door art. 6 EVRM.
FP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-12-2018
(pub. 05-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5075
Kort geding. Executiegeschil. Incident tot verwijzing naar een ander hof ex artikel 62b Wet RO. Criterium. Tussentijds beroep in cassatie nu incidentele vordering wordt afgewezen?
FP
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018
(pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Bepaling in samenlevingsovereenkomst dat geschillen met betrekking tot de uitleg van de bepalingen zullen worden voorgelegd aan een onpartijdig persoon. Dit artikel gaat over de uitleg van de bepalingen van de samenlevingsovereenkomst. In dit geval gaat het niet om de uitleg van de overeenkomst. Partijen hebben hiermee geen afstand gedaan van hun recht op toegang tot de rechter. De rechtbank is dan ook bevoegd om van het geschil in de hoofdzaak kennis te nemen.
FP
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2018
(pub. 11-10-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:5827
Incident over bevoegdheid rechtbank of kanton vanwege bepaling in samenlevingsovereenkomst. Hierin staat dat partijen zich zullen wenden tot de kantonrechter die in eerste en hoogste instantie zal beslissen. Geen prorogatie ex art. 96 Rv. Rechtbank oordeelt dat een vooraf overeengekomen keuze om toekomstige geschillen aan de sector kanton voor te leggen, buiten de grenzen van art. 96 Rv valt. De vordering in het incident wordt afgewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bevoegdheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN