ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Saudische vrouw krijgt SMS over scheiding
Incidenteel cassatieberoep tegen aangenomen rechtsmacht tav echtscheiding
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Incidenteel cassatieberoep van vrouw niet ontvankelijk omdat man niet in appel ging van de echtscheiding en vrouw het beroep instelde na verstrijken van de cassatietermijn.
Britse vrouw kan niet scheiden: rechter wijst verzoek af
UK Supreme Court 25-07-2018 ([2018] UKSC 41, Owens v Owens, 25-07-2018)
"The appeal of Mrs Owens must be dismissed. She must remain married to Mr Owens for the time being. [...] Parliament may wish to consider whether to replace a law which denies to Mrs Owens any present entitlement to a divorce in the above circumstances."
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Internationale echtscheiding. Principaal cassatieberoep: art. 81 lid 1 RO. Komt Nederlandse rechter rechtsmacht toe mbt echtscheidingsverzoek? Gelet op art. 820 lid 4 Rv kan vrouw niet in incidentele beroep worden ontvangen, omdat beroep man niet tegen uitgesproken echtscheiding is gericht en beroep vrouw is ingesteld na verstrijken cassatietermijn. Dat klachten slechts zien op vraag naar rechtsmacht Nederlandse rechter met betrekking tot echtscheiding, maakt dat niet anders.
IP
Parket bij de Hoge Raad 23-11-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1432
Bevoegdheid NL rechter kennis te nemen van nevenvoorziening man tot afgifte van renpaarden die zich bij vrouw in Oostenrijk bevinden. NL rechter heeft echtscheiding uitgesproken. Brengt bevoegdheid als echtscheidingsrechter ook bevoegdheid mee mbt nevenvordering? Huwelijksvermogensrecht of burgerlijke of handelszaak ex EEX-Vo? Incidenteel cassatieberoep tegen aannemen internationale bevoegdheid ter zake echtscheiding (gebaseerd op stilzwijgende aanvaarding rechtsmacht ex art. 9 sub a Rv) niet-ontvankelijk (art. 820 lid 4 Rv)
IP
Gerechtshof Amsterdam 02-10-2018
(pub. 09-10-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3631
Echtscheiding. NL rechter rechtsmacht? Procedure zowel in Polen als in NL aanhangig. Niet in geschil dat Poolse procedure het eerst. Poolse rechter heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van echtscheidingsverzoek, zodat hof zaak naar Poolse rechter verwijst (art. 19 Brussel IIbis) en Poolse rechter verzoekt zich uit te laten over bevoegdheid ten aanzien van verzoeken betreffende ouderlijk gezag, vaststellen hoofdverblijfplaats kinderen en kinderalimentatie (art. 8, lid 1 en 12, lid 1 Brussel II-bis).
IP
Rechtbank Limburg 23-08-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:9000
Echtscheidingsverzoek ontvankelijk (is betekening in orde)? Vrouw niet in procedure verschenen. Conform art. 15 lid 1 Haags Betekeningsverdrag 1965 zaak aangehouden om man in de gelegenheid stellen zich nader uit te laten.
IP
Gerechtshof Den Haag 29-08-2018
(pub. 13-09-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2371
Echtscheidingsprocedure bij Nederlandse rechter na uitspraak Marokkaanse rechter (art. 10:57 lid 1 BW). Partijen zijn gehuwd in Marokko, hebben in ieder geval Nederlandse nationaliteit en hun gewone verblijfplaats in Nederland. Door Marokkaanse rechter echtscheiding uitgesproken. Rechtsmacht NL rechter (Brussel IIbis); art. 12 Rv niet aan de orde. Ontvankelijk? Ja, erkenning Marokkaanse echtscheidingsbeschikking in strijd met beginselen behoorlijke rechtspleging die in Nederlandse rechtsorde als fundamenteel worden beschouwd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN