ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nederlandse rechter onbevoegd om van echtscheidingsverzoek kennis te nemen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10183
Echtscheidingsverzoek van man die stelt in Nederland te verblijven en wiens vrouw in buitenland woont. Inschrijving BRP niet doorslaggevend voor 'gewone verblijfplaats'. Partijen kunnen in buitenland terecht.
Uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht
Rechtbank Gelderland 07-02-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
I.c. is het Egyptische, hanefitische familierecht van toepassing. Toelichting over het onderscheid in het Egyptische recht tussen de wettelijke vertegenwoordiging en het zorgrecht.
Saudische vrouw krijgt SMS over scheiding
Incidenteel cassatieberoep tegen aangenomen rechtsmacht tav echtscheiding
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Incidenteel cassatieberoep van vrouw niet ontvankelijk omdat man niet in appel ging van de echtscheiding en vrouw het beroep instelde na verstrijken van de cassatietermijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

IP
Rechtbank Den Haag 16-01-2019
(pub. 27-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:420
Echtscheidingsverzoek met nevenvoorzieningen. Ethiopisch religieus huwelijk. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 1:56 BW). Voorvraag: kan huwelijk als rechtsgeldig in NL worden erkend (art. 10:33 BW)? Ja, ex art. 10:31 BW. Ontvankelijkheid: overleggen ouderschapsplan niet zinvol geacht vanwege verzoek tot gegrondverklaring ontkenning vaderschap/gerechtelijke vaststelling vaderschap verwekker. Verzoek voorziening in gezag over kinderen en huurrecht echtelijke woning: NL rechter bevoegd, NL recht toepasselijk.
IP
Rechtbank Den Haag 14-01-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:350
Echtscheidingsverzoek afgewezen. NL rechter rechtsmacht. NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Voorvraag: kan het in Guinee Conakry gesloten huwelijk worden erkend (art. 10:31 BW)? Nee. Het betreft een niet rechtsgeldig (traditioneel gesloten) huwelijk. Dat huwelijk kan in NL niet worden erkend. Geboorteakte van tijdens huwelijk in Nederland geboren kind verbeterd.
FPIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10183
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. IPR. Echtscheiding: NL rechter geen rechtsmacht ex art. 3 Brussel IIbis; begrip “gewone verblijfplaats”. NL rechter geen rechtsmacht op grond van forum necessitatis (art. 9 Rv, art. 6 EVRM).
KIIP
Rechtbank Gelderland 07-02-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:509
Echtscheiding met nevenvoorzieningen tussen Staatloze vrouw en man met Egyptische en Palestijnse nationaliteit. Welk recht toepasselijk (Egyptisch, Palestijns of Nederlands)? Echtscheiding: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Brussel IIbis); NL recht toepasselijk (art. 10:56 BW). Jongste kind: NL rechter rechtsmacht (HKV 1996: gewone verblijfplaats NL); NL recht toepasselijk (HKV 1996). Oudste kinderen: NL rechter niet bevoegd (HKV 1996: gewone verblijfplaats Egypte). Bevat uitleg over het Egyptische/Islamitische gezagsrecht.
FPIP
Rechtbank Limburg 21-12-2018
(pub. 25-01-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12437
Echtscheiding tussen Nl vrouw en Marokkaanse man in Marokko gehuwd. Man cfm wettelijke voorschriften in gelegenheid gesteld verweer te voeren tegen verzochte? Ja, ex art. 10 Haags Betekeningsverdrag (Marokko verzet zich niet tegen rechtstreekse toezending aan partij van gerechtelijke stukken) is betekening juist gebeurd; aangetekende brief cfm wettelijke voorschriften aangeboden, dat geweigerd staat daaraan niet in weg; ieders eigen verantwoording om aan hem gerichte post in ontvangst te nemen en te lezen; bij weigering hiervan zi...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksontbinding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN