ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Tegen wie moet vordering legitieme worden ingesteld?
Rechtbank Overijssel 29-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Legitimaris wil vordering van executeur nalatenschap op haar, verrekenen met tegenvordering van de legitieme. Afgewezen: dit is vordering op erfgenamen en niet op executeur (is i.c. dezelfde persoon).
Is regeling legitieme in strijd met EVRM?
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018 (pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De doelstellingen van de legitieme portie zijn zwaarwegend. Daarom achtte de wetgever een inbreuk op het recht om bij testament over nalatenschap te beschikken nodig. Geen strijd met EVRM.
Je kinderen volledig onterven lukt nog steeds niet (Jeroen van Wensen, Das Kapital 07-08-2018)
Notaris aansprakelijk wegens opstellen testament?
Rechtbank Noord-Holland 16-08-2017 (pub. 01-09-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6960
Testament met grievende/bezwarende bepalingen voor echtgenote en zoon. Testeervrijheid is belangrijk uitgangspunt van erfrecht. Oordeel over nietigheid/strijd met goede zeden of openbare orde van testament is primair voorbehouden aan rechter. Notaris dient zich terughoudend op te stellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Noord-Nederland 05-12-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4961
Erfrecht. Art. 4:89 BW en art. 4:67 BW. Inkorting op giften i.v.m. overname agrarisch bedrijf door (onterfde) broer, waarbij destijds de koopsom door de vader is kwijtgescholden. Broer heeft afstand gedaan van zijn legitieme portie.
ER
Rechtbank Overijssel 29-08-2018
(pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Vordering legitimaris tegen executeur nalatenschap om de legitieme te voldoen. Voldoen legitieme portie is echter vordering op erfgenamen en niet op executeur. Dat erfgenaam en executeur i.c. één en dezelfde persoon zijn, maakt dat niet anders.
ER
Rechtbank Rotterdam 17-09-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7824
Kort geding afgifte informatie. Op grond van art. 4:78 BW hebben eisers recht op informatie om de omvang van hun legitieme portie te kunnen berekenen. Hoewel niet zeer aannemelijk, is het niet volstrekt ondenkbaar dat eisers op gedaagde een vordering hebben. Om na te gaan of die vordering er is, hebben eisers nadere informatie nodig.
ER
Gerechtshof Amsterdam 31-07-2018
(pub. 07-08-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2246
De regeling van de legitieme portie maakt een inbreuk op het recht van een erflater om bij testament over zijn nalatenschap te beschikken, maar niet strijdig met EVRM. De doelstellingen van de legitieme portie dienen als zwaarwegend te worden aangemerkt. Met het oog daarop heeft de wetgever de inbreuk nodig geacht.
ER
Gerechtshof Den Haag 10-07-2018
(pub. 24-07-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1821
Erflater heeft zijn niet-erkende kind tot enig erfgenaam benoemd. Een paar jaar later wordt gerechtelijke het vaderschap van een ander kind vastgesteld, waarna dat kind een beroep op zijn legitieme portie doet.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beperkingen op de testeervrijheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN