ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Informatieplicht erfgenaam jegens legitimarissen
Gerechtshof Den Haag 18-06-2019 (pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
De informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen is beperkt tot opgave van vermogen per sterfdatum en schenkingen voor zover bekend. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
Erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk voor legitieme aanspraak?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend (hetgeen volgens legitimaris verhaal bemoeilijkt), brengt niet mee dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling legitieme aanspraak.
Premiebetaling aan kleindochter niet betrokken bij bepaling legitieme onterfde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-01-2019 (pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:254
Niet aan te merken als ongebruikelijk. Bedrag ruim onder drempel voor schenkbelasting, hetgeen aanwijzing is dat bedrag op jaarbasis niet snel als bovenmatig zal worden beschouwd.
Tegen wie moet vordering legitieme worden ingesteld?
Rechtbank Overijssel 29-08-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4054
Legitimaris wil vordering van executeur nalatenschap op haar, verrekenen met tegenvordering van de legitieme. Afgewezen: dit is vordering op erfgenamen en niet op executeur (is i.c. dezelfde persoon).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 18-06-2019

(pub. 11-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1869
Omvang informatieplicht van erfgenaam jegens legitimarissen op de voet van art. 4:78 BW en art. 4:67 BW. Erfgenaam behoeft slechts verificatoire bescheiden met betrekking tot vermogen erflater te verstrekken per sterfdatum, en opgave te doen van in verleden door erflater gedane giften. Daartoe dienen onder meer bankafschriften met saldo sterfdatum, overlijdensaangifte inkomstenbelasting, aangifte erfbelasting en betreffende aanslagen. Zij omvat niet het verschaffen van inzicht in het vermogensverloop over jaren.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019

(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2372
Legitimaris betoogt dat verdeling van de nalatenschap voordat deze was vereffend, ertoe leidt dat het voor haar moeilijker is geworden verhaal te vinden voor haar legitieme aanspraken. Dit brengt volgens hof echter niet mee dat de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling legitieme aanspraak.
Rechtbank Den Haag 20-02-2019
(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4938
Erflaatster leende geld uit aan dochter/legitimaris, maar kreeg dat niet terug, nadat dochter in schuldsanering geraakte. Door aflopen schuldsaneringsregeling is geldvordering omgezet in natuurlijke verbintenis, die rechtens niet afdwingbaar is. Dit betekent dat bij bepaling omvang nalatenschap met dit bedrag geen rekening hoeft te worden gehouden. Ook geen recht op verrekening met legitieme portie of aanmerken van bedrag als gift aan legitimaris.
Rechtbank Noord-Nederland 29-05-2019
(pub. 05-06-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2437
Erfrecht. Legitieme portie. Omstandigheden die erop wijzen dat zich hier een geval als bedoeld in de voortzettingsjurisprudentie van de Hoge Raad (o.a. HR 13 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8172 ECLI:NL:HR:2004:AN8172 ) voordoet.
Rechtbank Rotterdam 06-03-2019

(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1767
Eiseres maakt aanspraak op moederlijk erfdeel en legitieme portie. Doordat een deel van de gelden vastzit in een door erflater aan derden verstrekte hypothecaire geldlening, is het niet mogelijk om alle erfgenamen volledig en in gelijke delen uit te keren. Toewijzing van de vorderingen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Beperkingen op de testeervrijheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN