ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

NL vrouw mag na echtscheiding de achternaam van Turkse man houden op geboorteakte
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3661
Bij inschrijving huwelijk in NL had NL vrouw, in Turkije gehuwd met Turkse man, voor zijn naam gekozen (geboorteakte). Na Turkse echtscheiding wijst Rb verzoek van vrouw tot handhaving Turkse achternaam toe.
Naamswijziging incestslachtoffers moet verbeterd
Duomoeders verzoeken na echtscheiding vernietiging erkenning van elkaars kinderen
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019 (pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Moeders zelf niet ontvankelijk, maar bijzondere curator van de kinderen wel. Verzoek toegewezen: geen sprake meer van gezamenlijk ouderschap. Door vernietiging erkenning krijgt kind achternaam van eigen moeder.
Achternaamswijziging
Nederland telt zo’n 300.000 verschillende achternamen. Van Aafjes tot Zzamouri. Dat worden er steeds meer, maar niet iedereen is even blij met zijn naam: steeds meer mensen veranderen hun familienaam.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 27-10-2015
(pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2015:6462
Ondanks toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap behoudt verzoeker (het kind) zijn aanvankelijke geslachtsnaam.
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3661
NL vrouw trouwt in Turkije met Turkse man. Bij inschrijving huwelijk in BRP kiest vrouw voor haar geboorteakte voor geslachtsnaam man (mogelijk ogv Turks recht). Na echtscheiding wordt geslachtsnaam in geboorteakte gewijzigd in haar oorspronkelijke achternaam. Rb wijst verzoek van vrouw tot handhaving Turkse achternaam toe ogv art. 10:20 BW en HR 10-07-2009,ECLI:NL:HR:2009:BI0462 nu zij er ogv verstrekte informatie redelijkerwijs vanuit kon gaan dat zij haar Turkse geslachtsnaam na echtscheiding zou houden.
Rechtbank Noord-Holland 01-05-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3622
Officier van justitie verzoekt de verbetering te gelasten vd geboorteakte van kind geboren uit moeder wier echtgenote het kind nog niet had erkend ten tijde van de geboorte (later wel), terwijl evenmin een donorverklaring abi art. 1:198 BW werd overgelegd: gegevens duomoeder (meemoeder) moeten geschrapt. Achternaam kind (het derde van deze moeders) moet echter die van duomoeder blijven (art. 1:5 lid 4 en leden 8 en 13 BW) in verbinding met art. 253sa BW. Rechter wijst verzoek toe.
Rechtbank Noord-Nederland 25-03-2019

(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1793
Twee moeders hebben elkaars kinderen in 2015 erkend; kind 1 (2008) van geboortemoeder 1 kreeg bij erkenning door moeder 2 geslachtsnaam meemoeder. Beide moeders verzoeken vernietiging vd door hun gedane erkenning. Moeder 1 verzoekt de rechter ook de geslachtsnaam van kind 1 te wijzigen in haar oorspronkelijke achternaam: die van geboortemoeder. Is behandeling/toewijzing van deze verzoeken mogelijk ? Zo neen, is er andere mogelijkheid een en ander te bereiken? Art.1: 205 (a) BW, art. 1: 206 BW en art. 1: 212 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-04-2019
(pub. 25-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1483
Ouders kozen bij erkenning v. hun ongeboren kind in 2011 voor geslachtsnaam moeder en veranderden dit niet bij hun huwelijk (vader had overigens slechts namenreeks). Na naturalisatie vader in 2016 blijkt het < art. 1:5 lid 2 BW niet mogelijk kind de recent verworven geslachtsnaam van vader te geven. Hof: toepassing art.1:5 lid 2 BW hier onverenigbaar met in art. 8 lid 1 EVRM en art. 8 IVRK neergelegde rechten en niet nodig in democratische samenleving in belang van in art. 8 lid 2 EVRM genoemde doeleinden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Naamrecht (art. 1:4 t/m 1:9 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN