ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bestuursorgaan heeft belangen kind voldoende meegewogen bij geslachtsnaamwijziging
Raad van State 06-03-2019 (pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RVS:2019:679
Vader gaat in beroep tegen besluit van Minister, waarbij op verzoek van moeder achternaam van kind is gewijzigd. Beroep ongegrond. Context: mishandeling moeder en daaraan gekoppeld 'psychische hinder' kind.
Verzoek voornaamswijziging afgewezen
Rechtbank Oost-Brabant 21-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1044
Dat de NL-voornamen niet kunnen worden opgenomen in Marokkaans paspoort is geen reden voor wijziging. Dan zou buitenlands recht van invloed zijn op de beslissing die de NL-rechter naar NL-recht dient te nemen.
Verzoek voornaamswijziging toegewezen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019 (pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1252
Voornaam valt onder art. 8 EVRM. Wetgever heeft voornaamkeuze overgelaten aan de ouders en kind heeft geen recht op voornaamkeuze. Verzoek toegewezen wegens wens om familietraditie voort te zetten.
Vordering tot procedurestop
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1002
1. Nu gezag van moeder is beëindigd, is haar toestemming voor verzoek wijziging geslachtsnaam zoon bij de Koning niet vereist. 2. Afwijzing verzoek vader tot procedurestop moeder: vindt geen steun in het recht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Raad van State 06-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RVS:2019:679
Aangetoond dat achterwege blijven geslachtsnaamswijziging de licham. of geestelijke gezondheid van dochter in ernstige mate zou schaden; hiermee toepassing gegeven aan art. 6 Besluit geslachtsnaamswijziging. Aan feit dat de Surinaamse naam van vader dochter kan helpen bij het vormen van haar identiteit, behoefde de minister geen doorslaggevend gewicht toe te kennen. Geslachtsnaamswijziging belemmert niet dat dochter in toekomst contact opneemt met haar Surinaamse familie. Geen strijd met art. 8 EVRM en art. 3 IVRK.
OV
Rechtbank Oost-Brabant 21-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1044
Verzoek van de beide ouders tot voornaamswijziging van zoon (9 jaar) afgewezen. Stelling dat de Nederlandse voornamen van de zoon niet kunnen worden opgenomen in een Marokkaans paspoort op geen enkele wijze onderbouwd, daargelaten dat dit geen reden voor wijziging zou zijn. Dat zou er immers op neerkomen dat langs indirecte weg alsnog buitenlands recht van invloed is op de beslissing die de Nederlandse rechter naar Nederlands recht dient te nemen. Stellingen dat minderjarige last heeft van zijn voornamen niet onderbouwd.
OV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1252
Voornamen zijn middel van persoonlijke en emotionele identificatie en hebben daarmee betrekking op privéleven en familie- en gezinsleven in de zin van art. 8 EVRM. Wetgever heeft het aan de ouders gelaten om voornaam kind te kiezen. Geen ongeclausuleerd zelfbeschikkingsrecht of recht op voornaamkeuze voor kind. Verzoek van man (27 jaar) tot wijziging voornaam (art. 1:4 BW toegewezen: langgekoesterde en diep gewortelde wens van verzoeker om met de betreffende voornaam de familietraditie voort te zetten.
KIOV
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11097
Vrouw gaat alleen akkoord met erkenning op voorwaarde dat kind in kwestie haar achternaam houdt. Gezien art.1:5 lid 8 (dat dwingend recht bevat) is dit niet mogelijk, omdat bij de erkenning van het eerste kind dat ze met vader heeft, al voor diens achternaam is gekozen.
FPJEKIOV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1002
Aanhoudende strijd tussen ouders leidt tot eenzijdig gezag en hoofdverblijf bij vader. Berichten moeder zijn bedreigend, diskwalificerend t.o.v. de opvoeders en niet passend to kind. Moeder gaat met e-mails wederom voorbij aan impact van haar berichten. Opleggen omgangsplicht aan zoon (17) ism diens belang. Nu gezag niet langer bij moeder is, is haar toestemming voor indienen verzoek tot geslachtsnaamwijziging zoon bij Koning niet nodig. Maar moeder kan niet tot procedurestop worden gedwongen. Dat vindt geen steun in recht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Naamrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN