ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder wil uithuisplaatsing in netwerkgezin
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4658
Moeder verzoekt tenuitvoerlegging machtiging uithuisplaatsing in netwerkpleeggezin. Afgewezen: de keuze waar minderjarige wordt geplaatst behoort tot beleid van de GI.
Uithuisplaatsing bij oma loopt niet goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6700
Ongewenste situatie dat vader bij oma is blijven wonen, oma onvoldoende opgewassen tegen vader en onevenwichtige situatie in contact van ouders met kind. Hof: plaatsing gezinshuis in belang kind.
Kinderen van teruggekeerde IS-gangers
Rechtbank Den Haag 10-04-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5071
OTS en uithuisplaatsing bij oma van een kind dat vermoedelijk in IS-gebied heeft verbleven. Moeder verblijft met jonger kind in detentie, vader in het buitenland.
Machtiging UHP voor ander doel gebruikt dan waarvoor deze was verleend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2120
Machtiging uithuisplaatsing was afgegeven voor plaatsing bij opa en oma. Het stond de GI niet vrij de minderjarige door te plaatsen naar een neutraal pleeggezin.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof Amsterdam 05-03-2019
(pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:722
Uithuisplaatsing noodzakelijk in het belang van het kind; de combinatie van persoonlijke problematiek aan de zijde van de moeder en de lichamelijke- en gedragsproblematiek van de minderjarige maakten dat hij zich in de opvoedomgeving bij de moeder onvoldoende positief ontwikkelde.
JE
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4457
Geen gronden voor ondertoezichtstelling.
JEKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5268
Verzoek moeder om gezag. GI heeft voogdij over kind dat perspectiefbiedend bij oma woont. Gezag bij moeder tornt aan duidelijkheid. Bovengemiddelde opvoedingscapaciteiten nodig die pleegmoeder kan bieden. Hof acht moeder hier nu niet toe in staat. Zwanger van 3e kind waardoor belastbaarheid verder onder druk komt. Gegronde vrees dat belangen kind worden verwaarloosd als moeder met gezag wordt belast. Daarbij ziet hof ontwikkelingsbedreiging (art. 1:255 BW) zodat toewijzing verzoek om die reden ook niet voor de hand ligt.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 13-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:5605
Toestemming wijziging verblijfplaats bij voogdij. GI heeft de noodzaak niet aangetoond. Family-life met pleegouders weegt zwaarder dan bloedband met oma. Dat voogdij pas kort voor indiening van het verzoek is uitgesproken staat niet aan toepasselijkheid van artikel 1:336a BW.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-11-2018
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4869
Uithuisplaatsingbekrachtiging uithuisplaatsing. Moeder heeft onvoldoende pedagogische vaardigheden om minderjarige de zorg, opvoeding en stabiliteit te bieden (op een wijze) die hij nodig heeft. Op verzoeken tot plaatsing bij opa, respectievelijk ten uitvoerlegging plaatsing bij vader, is nader onderzoek nodig of zij kunnen beiden wat minderjarige nodig heeft. Zolang blijft minderjarige uit huis geplaatst in gezinshuis.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij grootouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN