ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Moeder wil uithuisplaatsing in netwerkgezin
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4658
Moeder verzoekt tenuitvoerlegging machtiging uithuisplaatsing in netwerkpleeggezin. Afgewezen: de keuze waar minderjarige wordt geplaatst behoort tot beleid van de GI.
Uithuisplaatsing bij oma loopt niet goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-07-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6700
Ongewenste situatie dat vader bij oma is blijven wonen, oma onvoldoende opgewassen tegen vader en onevenwichtige situatie in contact van ouders met kind. Hof: plaatsing gezinshuis in belang kind.
Kinderen van teruggekeerde IS-gangers
Rechtbank Den Haag 10-04-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5071
OTS en uithuisplaatsing bij oma van een kind dat vermoedelijk in IS-gebied heeft verbleven. Moeder verblijft met jonger kind in detentie, vader in het buitenland.
Machtiging UHP voor ander doel gebruikt dan waarvoor deze was verleend
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2018 (pub. 07-03-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:2120
Machtiging uithuisplaatsing was afgegeven voor plaatsing bij opa en oma. Het stond de GI niet vrij de minderjarige door te plaatsen naar een neutraal pleeggezin.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-04-2019
(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3713
Uithuisplaatsing zeer kwetsbaar jong kind met medische problematiek. Plaatsing bij oma kan alleen na een netwerkscreening. Oma en moeder werken hier tot op heden niet aan mee.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2974
Gezagsbeëindiging van moeder over minderjarige, pleegouders (tevens grootouders moederszijde) benoemd tot voogd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2575
Uithuisplaatsing. Geen netwerkplaatsing bij oma. Onderzoek door de raad wijst uit dat er ten aanzien van de partner van oma contra-indicaties zijn en oma en partner onderkennen de problematiek van de ouders onvoldoende. De samenwerking met de hulpverlening is ook onvoldoende gewaarborgd.
Gerechtshof Amsterdam 05-03-2019
(pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:722
Uithuisplaatsing noodzakelijk in het belang van het kind; de combinatie van persoonlijke problematiek aan de zijde van de moeder en de lichamelijke- en gedragsproblematiek van de minderjarige maakten dat hij zich in de opvoedomgeving bij de moeder onvoldoende positief ontwikkelde.
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4457
Geen gronden voor ondertoezichtstelling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
UHP bij grootouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN