ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man en partner zijn tijdens relatie (onder)huurovereenkomst met elkaar aangegaan
Rechtbank Rotterdam 31-01-2019 (pub. 11-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:803
Na einde van de relatie weigert man de woning van de vrouw te verlaten. Rb: art. 7:232 BW regelt dat vrouw rechtsgeldig kon opzeggen; opzegtermijn 3 maanden. Man moet woning ontruimen.
Vordering tot betaling woonlasten in kort geding?
Rechtbank Limburg 20-11-2018 (pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:10866
Nee. De vordering om de man te veroordelen om de eigenaars- en gebruikslasten voor zijn rekening te nemen wordt afgewezen, omdat het in feite een vordering tot het wijzen van een declaratoir vonnis is.
Vordering medewerking aan verkoop woning
Rechtbank Overijssel 12-02-2019 (pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:693
De Rechtbank legt uit hoe de vordering moet worden ingestoken: primair medewerking, subsidiair vervangende toestemming met indeplaatstreding vonnis. En niet andersom dus.
Vonnis wordt vernietigd - maar is al ten uitvoer gelegd
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:351
Man alsnog veroordeeld tot medewerking levering woning aan derde. Dat bestreden vonnis al ten uitvoer is gelegd (vrouw had haar aandeel aan man geleverd) komt voor rekening en risico man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Overijssel 07-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:960
Veroordeling om medewerking te verlenen aan de eigendomsoverdracht c.q. levering van het aandeel (van 50%) in de eigendom van de voormalige echtelijke woning aan ex-echtgenoot, onder de voorwaarde van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de op deze woning rustende hypothecaire lening. Bij gebreke van deze medewerking wordt vervangende toestemming verleend.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2405
Samenleefovereenkomst. Uit proces-verbaal van comparitie van pp van 15 -12-2015 blijkt dat zowel de man als de vrouw akkoord zijn gegaan met de getaxeerde waarde vd woning ad € 185.000,-. Vrouw kan niet eenzijdig op deze bereikte overeenstemming terugkomen. Evenmin aanknopingspunten voor stelling dat de tbv vrouw afgedragen pensioenpremies verrekend zouden moeten worden. Tevens beslissing over eigendom paarden.
HV
Rechtbank Limburg 27-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2578
Voortzetting huur na einde relatie. Investeringen in de woning, inkomsten en de belangen van het kind zijn de bepalende factoren.
HVPE
Rechtbank Den Haag 26-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Echtscheiding met huwelijkse voorwaarden
HVFP
Rechtbank Oost-Brabant 15-03-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1568
Kort geding, reële executie, meewerken verkoop woning Vordering tot veroordeling tot het meewerken aan de verkoop van een woning en tot ontruiming na verkoop van deze woning afgewezen wegens gebrek aan (spoedeisend) belang.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN