ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Woning X
meer >>

NIEUWS

Gebruiksvergoeding met terugwerkende kracht
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2340
Man is over de jaren 2010 t/m 2016 aan vrouw een vergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning verschuldigd ad € 10.760. De man had met deze vordering redelijkerwijs rekening kunnen houden.
Zowel man als vrouw vragen om het huurrecht - beide vorderingen afgewezen
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5140
Pp wonen na verkoop en levering van echtelijke woning ieder op een ander adres. In de echtscheidingsprocedure vragen ze elk voor zich huurrecht van huidige woning. Afgewezen, nu het niet de echtelijke woning betreft.
Man moet zijn woning verkopen: vrouw te lang hoofdelijk verbonden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019 (pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2284
Einde relatie 2006. Hof: voortduren van hoofdelijke verbondenheid vrouw naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Man krijgt geen extra termijn meer, maar is verplicht tot medewerking aan verkoop woning, onder dwangsom.
NHG start pilot voor koopstarters met flexibel inkomen
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6831
Vordering tot ontruiming toegewezen nu vaststaat dat niet beide eigenaars (voormalig echtgenoten) toestemming hebben gegeven voor langdurig gebruik van de woning door kleinzoon en partner.
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019
(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1961
Gift onder een uitsluitingsclausule. Uit de girale overschrijving volgt dat de man de gift heeft gekregen onder een uitsluitingsclausule. Door de gift is de huwelijksgemeenschap gebaat. Conform uitspraak van de Hoge Raad 5 april 2019 ECLI:2019:HR:504 kan de man jegens de gemeenschap zijn vergoedingsrecht effectueren. Van de vrouw kan in redelijkheid worden verlangd dat zij op haar vermogen gaat interen om te voorzien in de kosten van haar levensonderhoud.
Rechtbank Overijssel 03-07-2019
(pub. 18-07-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:2466
Relatievermogensrecht. Samenwoning zonder huwelijk of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten voor met de woning verbonden kosten tijdens en na de relatie? Eenvoudige gemeenschap in de zin van artikel 3:166 BW. Bijdrageplicht ex artikel 3:172 BW. Redelijkheid en billijkheid. Stilzwijgende overeenkomst over draagplicht kosten ten tijde van relatie.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2410
Man niet-ontvankelijk in incidenteel appel tegen echtscheiding, nu vrouw alleen in hoger beroep is gegaan tegen nevenvoorziening (Art. 820 Rv). Beoordeling principaal appel met betrekking tot toewijzing huurrecht woning aan man. Hof maakt belangenafweging en bekrachtigt beschikking in eerste aanleg.
Rechtbank Gelderland 12-06-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3134
Toewijzing vordering tot medewerking aan verkoop woning in kort geding. Voldoende spoedeisend belang ivm faillissement onderneming man en wens vrouw om zelf een woning te kopen. Van vrouw kan niet verwacht worden dat zij langer in onverdeeldheid blijft. Afspraken in het convenant kunnen, anders dan door de man betoogd, niet zo worden uitgelegd. Belangen man en zijn gezin bij afwijzing vordering prevaleren niet. Man heeft mogelijkheid om met gezin elders te gaan wonen en er is sprake van een overwaarde op de woning.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN