ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vereisten voor geldige rechtskeuze
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11137
Melding in 'acte de mariage' en 'contrat de mariage' van partijkeuze voor Tunesisch huwelijksgoederenregime. Maar niet voldaan aan vormvereiste voor geldige rechtskeuze: niet door partijen ondertekend.
Incidenteel cassatieberoep tegen aangenomen rechtsmacht tav echtscheiding
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Incidenteel cassatieberoep van vrouw niet ontvankelijk omdat man niet in appel ging van de echtscheiding en vrouw het beroep instelde na verstrijken van de cassatietermijn.
Nieuw op 29-01-2019: Huwelijksvermogensrechtverordening voor internationale huwelijken
Wijziging van het huwelijksvermogensrecht in 2019 (Maida Ajrovic en Jamal el Hannouche 15-12-2018)
België: ingrijpende herziening erfrecht en huwelijksvermogensrecht
Sinds 1 september is in België een volledig nieuw erfrecht en een volledig nieuw huwelijksvermogensrecht van kracht en Vlaanderen kreeg een hervormde erfbelasting. De belangrijkste wijzigingen op een rij.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4451
Partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen in geschil tussen Australisch/Turkse man en NL/Turkse vrouw. Omvang geschil in appel is naar NL recht te beoordelen procesrechtelijke vraag. Partneralimentatie: Australisch recht toepasselijk, niet aangetoond dat sprake van situatie art. 72 (1) sub (b) of (c) FLA. Huwelijksvermogensrecht: art. 4 HHVV, Australië is woonplaatsland, Australisch recht toepasselijk, beroep op onaanvaardbaarheidsexceptie faalt, onroerende zaken in Turkije; omvang en waarde huwelijksvermogen niet vast t...
ALIP
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11137
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. Partijen zijn getrouwd in Tunesië. Man heeft NL nationaliteit, vrouw had Tunesische nationaliteit en inmiddels ook de NLse. Rechtsmacht en toepasselijk recht: echtscheiding, gebruik in NL gelegen echtelijke woning, onderhoudsbijdrage, vermogensrechtelijke afwikkeling (Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978, geen sprake rechtsgeldige rechtskeuze, eerste huwelijksdomicilie, wagonstelsel, nadere vragen rechtbank).
FPIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Internationale echtscheiding. Principaal cassatieberoep: art. 81 lid 1 RO. Komt Nederlandse rechter rechtsmacht toe mbt echtscheidingsverzoek? Gelet op art. 820 lid 4 Rv kan vrouw niet in incidentele beroep worden ontvangen, omdat beroep man niet tegen uitgesproken echtscheiding is gericht en beroep vrouw is ingesteld na verstrijken cassatietermijn. Dat klachten slechts zien op vraag naar rechtsmacht Nederlandse rechter met betrekking tot echtscheiding, maakt dat niet anders.
IP
Parket bij de Hoge Raad 23-11-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1432
Bevoegdheid NL rechter kennis te nemen van nevenvoorziening man tot afgifte van renpaarden die zich bij vrouw in Oostenrijk bevinden. NL rechter heeft echtscheiding uitgesproken. Brengt bevoegdheid als echtscheidingsrechter ook bevoegdheid mee mbt nevenvordering? Huwelijksvermogensrecht of burgerlijke of handelszaak ex EEX-Vo? Incidenteel cassatieberoep tegen aannemen internationale bevoegdheid ter zake echtscheiding (gebaseerd op stilzwijgende aanvaarding rechtsmacht ex art. 9 sub a Rv) niet-ontvankelijk (art. 820 lid 4 Rv)
HVIP
Rechtbank Limburg 04-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12044
IPR afwikkeling huwelijksvermogensregime. Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 toepasselijk. Rechtskeuze niet meer mogelijk. Partijen hebben na hun huwelijksvoltrekking in Kroatië korte tijd als oorlogsvluchteling in Duitsland verbleven; Nederland eerste huwelijksdomicilie. Nederlands recht toepasselijk: gehuwd in gemeenschap van goederen. Verdeling met diverse posten, in het bijzonder kapitaalpolissen, doorlopend krediet, auto's, inboedel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksvermogensrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN