ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Te verdelen woning in NL: NL-rechter niet bevoegd als partijen in buitenland wonen
Rechtbank Oost-Brabant 10-04-2019 (pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1934
Pp wonen in België en procederen over hun gemeenschappelijke woning in NL. Omdat het om de verdeling van het eigendom gaat - en niet over een zakelijk recht op de woning - is de NL-rechter niet bevoegd.
Eerste huwelijksdomicilie niet aanwezig; nauwste verbonden met NL
Rechtbank Rotterdam 27-03-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1956
Uitgebreide beschouwing op - onder andere - het eerste huwelijksdomicilie als bedoeld in art. 4 lid 1 HHV 1978. Conclusie is dat dit is er niet is. Huwelijksgoederenregime is 'nauwste verbonden' met Nederland.
Kinderen wonen in Polen, Hof past Big Mac-index toe
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1247
Hof geeft uitleg over de Big Mac-index bij vaststelling van behoefte van kinderen in het buitenland.
Hoe werkt het Turks huwelijksvermogensrecht?
Rechtbank Gelderland 31-10-2018 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5763
I.c. is het Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing. De rechter geeft een overzicht van het regime van de verwervingsdeelneming van art. 218 t/m 231 van het Turks Burgerlijk Wetboek.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 21-03-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3328
Echtscheiding, met nevenvoorzieningen, tussen in NL woonachtige NLers, die in Duitsland zijn gehuwd. Echtscheiding, partneralimentatie, huurrecht echtelijke woning, verdeling: NL rechter rechtsmacht, NL recht toepasselijk. Belangenafweging huurrecht echtelijke woning. Ontslagvergoeding/hiermee aangekochte aandelen verknocht; toedeling zonder verrekening.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3358
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden erflater en vererving en afwikkeling nalatenschap erflater. Laatste gewone erfplaats erflater België. Op huwelijksvermogensregime Belgisch recht toepasselijk. Nl rechter bevoegd. NL recht toepasselijk. Erfstelling onder ontbindende voorwaarde. Uitleg voorwaarde: voorwaarde vervuld.
Rechtbank Oost-Brabant 10-04-2019

(pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1934
Bevoegdheidsincident. Partijen, voormalig echtelieden, wonen in België. De echtscheiding is uitgesproken door de Belgische rechter. De verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap moet nog plaatsvinden. Partijen hebben in gezamenlijke eigendom een woning in Nederland. Het geschil gaat niet over een zakelijke recht op de woning, maar ziet op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en de wijze waarop dat moet geschieden. NL rechter onbevoegd.
Rechtbank Rotterdam 27-03-2019

(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1956
IPR huwelijksvermogensrecht. Toepasselijk recht? In Duitsland getrouwd, in NL gescheiden. Man woont in NL. NL rechter rechtsmacht (art. 2 Rv). Op grond van Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is Nederlands recht toepasselijk (geen gemeenschappelijke nationaliteit, geen eerste huwelijksdomicilie - periodes van gelijktijdige aanwezigheid in Duitsland/NL missen duurzame karakter dat nodig is/overschrijding maximale duur periode tussen huwelijkssluiting en vestiging eerste huwelijksdomicilie -, dus nauwste verbondenheid).
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-04-2019

(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1247
Nevenvoorzieningen in kader echtscheiding Pools/Duitse man en Poolse vrouw, in Polen gehuwd. Kinderalimentatie: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Alimentatieverordening), NL recht toepasselijk.ECLI:NL:PHR:2012:BV6684 Behoefte: verschil in prijspeil NL en Polen, zodat Big Mac-index toegepast. Big Mac-index ook toegepast op minimum draagkracht vrouw. Geen terugbetalingsverplichting. Afwikkeling huwelijksvermogen: NL rechter rechtsmacht (art. 4 lid 3 Rv); Pools recht toepasselijk (art. 4 aanhef, lid 2, sub 2, onder a HHV 1978).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksvermogensrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN