ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Toepasselijk recht bruidsgave
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019 (pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
De bruidsgave vloeit voort uit het door partijen naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat de bepalingen over de bruidsgave in de huwelijksakte dienen te worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Talaq, tafriq en bruidsgave
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Anders dan IJI, is Hof van oordeel dat man naar Iraaks recht in beginsel bij een tafriq echtscheiding niet gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Vrouw voegt zich 8 maanden na huwelijk bij man in NL
Gerechtshof Den Haag 26-06-2019 (pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1960
Pp geacht eerste huwelijksdomicilie in NL te hebben, nu verkrijging van visum en verblijfsvergunning een eerdere vestiging van vrouw in NL verhinderde. Eerste 10 jaar is Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing.
Te verdelen woning in NL: NL-rechter niet bevoegd als partijen in buitenland wonen
Rechtbank Oost-Brabant 10-04-2019 (pub. 16-04-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1934
Pp wonen in België en procederen over hun gemeenschappelijke woning in NL. Omdat het om de verdeling van het eigendom gaat - en niet over een zakelijk recht op de woning - is de NL-rechter niet bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-03-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:978
geregistreerd partnerschap, PACT
Gerechtshof Amsterdam 13-08-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2970
IPR. Verdeling huwelijksvermogen naar Pools recht. Poolse ex-echtelieden in 1996 in Polen gehuwd. NL rechter rechtsmacht (art. 4 lid 3 Rv jo. art. 827 lid 1 (b) Rv). Grief faalt; de vrouw is jegens de man gehouden de door de man aangegeven schulden bij helfte te dragen.
Rechtbank Midden-Nederland 29-01-2019

(pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:271
Verdeling eenvoudige gemeenschappen naar Afghaans recht. Bestaan aanspraak op bruidsgave moet beoordeeld naar recht op grond waarvan aanspraak tot stand is gekomen, waarbij zoveel mogelijk moet worden aangesloten bij bedoeling partijen. Bruidsgave naar Afghaans recht heeft eigen karakter (niet gelijk aan alimentatie of huwelijksvermogensrechtelijke aanspraak). Bruidsgave vloeit voort uit naar Afghaans recht gesloten huwelijk, zodat bepalingen over bruidsgave in huwelijksakte moeten worden beoordeeld naar Afghaans recht.
Gerechtshof Amsterdam 16-07-2019

(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2705
Vervolg op nader schriftelijk advies IJI over bruidsgave en Tafriq echtscheiding. Uitleg Irakese wet- en regelgeving. Hof acht door man voorgestane uitleg van het decreet het meest aannemelijk en concludeert dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de opvatting dat naar Iraaks recht de man ook bij een tafriq echtscheiding in beginsel gehouden is de uitgestelde bruidsgave te voldoen, gewaardeerd in goud.
Gerechtshof Amsterdam 05-07-2016
(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2016:2657
Verzoek bepaling te betalen bedrag aan bruidsgave (nevenvoorziening ex art. 827 Rv). Echtscheiding uitgesproken, niet ingeschreven. NL rechter rechtsmacht (art. 4 Rv). Iraaks recht toepasselijk. Niet komen vast te staan dat sprake van een Talaq. Voor huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen wordt uitgegaan van een Tafriq. Nader onderzoek IJI verzocht naar vraag of waardering in goud ook in geval van Tafriq plaatsvindt en, zo ja, gevolgen niet-inschrijving en gestelde gewijzigde Irakese wetgeving voor aanspraken vrouw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Internationaal huwelijk? Expats, let op! De nieuwe EU-verordening is in werking getreden
(Mr. Marina Marić, 21-06-2019)
Als een Europees echtpaar in Nederland is gevestigd en besluit te gaan scheiden, welk recht is dan van toepassing op de verdeling van het huwelijksvermogen? En kan er een rechtskeuze worden gemaakt voor een ander rechtsstelsel?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN