ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe werkt het Turks huwelijksvermogensrecht?
Rechtbank Gelderland 31-10-2018 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5763
I.c. is het Turks huwelijksvermogensrecht van toepassing. De rechter geeft een overzicht van het regime van de verwervingsdeelneming van art. 218 t/m 231 van het Turks Burgerlijk Wetboek.
Nieuw op 29-01-2019: Huwelijksvermogensrechtverordening voor internationale huwelijken
Op 29 januari 2019 treedt de Europese Huwelijksvermogensrechtverordening in werking. Vanaf dan geldt er een stelsel van uniforme regels van internationaal privaatrecht. En hoe zit het eigenlijk met Brexit?
Vereisten voor geldige rechtskeuze
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11137
Melding in 'acte de mariage' en 'contrat de mariage' van partijkeuze voor Tunesisch huwelijksgoederenregime. Maar niet voldaan aan vormvereiste voor geldige rechtskeuze: niet door partijen ondertekend.
Incidenteel cassatieberoep tegen aangenomen rechtsmacht tav echtscheiding
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2384
Incidenteel cassatieberoep van vrouw niet ontvankelijk omdat man niet in appel ging van de echtscheiding en vrouw het beroep instelde na verstrijken van de cassatietermijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Den Haag 12-02-2019
(pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:215
Overeenkomst van geldlening. Bij overeenkomsten tussen familieleden waarbij voor onbepaalde tijd renteloos geld wordt verstrekt, loopt verjaringstermijn van 5 jaar pas van aanvang dag volgend op die waartegen schuldeiser heeft meegedeeld tot opeising over te gaan (art. 3:307 lid 2 BW; ECLI:NL:1999:AA3369). Gerechtelijke erkenning (art. 154 Rv). Bewijswaardering. Bewijskracht onderhandse akte waarvan ondertekening door partij tegen welke zij dwingend bewijs zou opleveren stellig wordt ontkend (art. 159 lid 2 Rv). Als in appel verni...
IP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-02-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:529
Verzoek om verklaring van recht ten aanzien van huwelijksvermogensregime en bevel ter afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Daartoe ook in appel onvoldoende gesteld. Vanaf huwelijksdatum Pools recht toepasselijk op huwelijksvermogensregime (HHV 1978). Huwelijk gestart onder huwelijksvermogensregime van gemeenschap van goederen. Later huwelijkse voorwaarden overeengekomen met scheiding van goederen. Niet gesteld hoe deze regimes zich tot elkaar verhouden. Valt ook niet ondubbelzinnig op te maken uit huwelijkse voorwaarden.
FPIP
Rechtbank Gelderland 31-10-2018
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5763
Afwikkeling huwelijksvermogen. Turks huwelijksvermogensrecht toepasselijk. Tot 2002 algehele scheiding van goederen. Vanaf 2002 deelgenootschap van verwervingen (peildatum: datum vereffening). Beschrijving systematiek Turks huwelijksvermogensrecht. Vaststelling verdeling van voor 2000 door partijen verkregen in NL gelegen woning: NL recht toepasselijk (art. 2 Wet conflictenrecht goederenrecht); eenvoudige gemeenschap. Passiva van verwervingen van zowel man als vrouw overstijgen activa, zodat niets hoeft te worden verrekend.
PEIP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Echtscheiding met nevenvoorzieningen van in Frankrijk wonende NL echtelieden. NL rechter rechtsmacht en NL recht toepasselijk: echtscheiding, hoofdverblijf, zorgverdeling, kinder- en partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen. NL rechter geen rechtsmacht t.a.v. verzoek uitsluitend gebruik in Frankrijk gelegen echtelijke woning (art. 4 lid 3 onder a Rv). In huwelijksvoorwaarden d.d. 30-09-1995: geen verrekening van de pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten (HR 19-11-2010ECLI:NL:HR:2010:B...
IP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8287
Afwikkeling huwelijksvermogen. Bekrachtiging hoogte vergoedingsrecht vrouw jegens man ter zake in Marokko verkochte woning. Partijen Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit. NL rechter rechtsmacht. Huwelijksvermogensregime beheerst door Marokkaans recht. Tijdens Vermogensaanwas. Woning deels gefinancierd uit gezamenlijk spaargeld deels met lening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Huwelijksvermogensrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN