ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Niet mogelijk om later alsnog gronden aan te voeren!
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4456
Beroepschrift bevat niet de gronden van het beroep: verzoek vernietiging op nader aan te voeren gronden. Man niet-ontvankelijk, met veroordeling in de proceskosten.
Rechtsverwerking pensioenverrekening Boon/Van Loon?
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018 (pub. 07-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:9530
Gedeeltelijke rechtsverwerking, namelijk voor wat betreft reeds uitgekeerd pensioen tot moment van aanschrijving (2010-2017). Betaling over gehele periode zou tot onredelijke benadeling van man leiden.
Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Rotterdam 24-10-2018
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10983
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Artikel 3:185 BW. Peildatum omvang huwelijksgoederengemeenschap. Sinds 1 januari 2012 is de peildatum van de omvang van een huwelijksgoederengemeenschap het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Het verzoekschrift tot echtscheiding is op 24 juli 2015 ingediend. Dit betekent dat de omvangspeildatum van de huwelijksgoederengemeenschap van de man en de vrouw 24 juli 2015 is.Bruidsschat. Gelet op het feit dat de vrouw ter zitting heeft verklaard dat de b...
ALFP
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 17-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3757
Schorsing werking bestreden beschikking t.a.v. kinder- en partneralimentatie? Noodtoestand niet onderbouwd. Zekerheidsstelling. Analoge toepassing art. 235 Rv in verzoekschriftprocedure. Verzoek afgewezen, omdat dat in dit geval de besteding van gelden voor levensonderhoud alsnog illusoir zou maken.
ALFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:195
Ter zitting licht de vrouw toe dat zij de bedragen zoals vermeld in het petitum van haar beroepschrift per kind per maand heeft bedoeld in plaats van per maand voor 2 kinderen. Deze wijziging is volgens het hof, mede gelet op het bezwaar van de man, in strijd met een goede procesorde. Ex art. 359 Rv tot en met art. 361 Rv jo art. 278 Rv dient het beroepschrift de gronden te bevatten waarop beroep berust. In dit geval geen uitzondering op deze strakke regel. Man had geen rekening hoeven houden met deze wijziging.
FP
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4876
Verzoek om de uitvoerbaarheid bij voorraad verklaring te schorsen wordt door hof afgewezen.Geen sprake van juridische of feitelijke misslag. Na de beschikking zijn geen feiten of omstandigheden aan het licht gekomen die meebrengen dat door executie van de beschikking een noodtoestand ontstaat. Vrouw heeft in redelijkheid te respecteren belang om tot executie over te gaan. De kans van slagen van het beroep blijft in beginsel buiten beschouwing. Dus onvoldoende om enkel te verwijzen naar in het hoger beroep ingediende grieven.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10967
Vrouw is in beroep gegaan tegen het uitspreken van de echtscheiding. Ex art. 1:151 BW wordt echtscheiding op verzoek van één der echtgenoten uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht (geen herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen). Haar beroep faalt. De man heeft verklaard dat hij haar niet meer als zijn echtgenote ziet. Partijen voeren niet langer een gezamenlijk huishouden . Dat de man en de vrouw nog contact hebben wil niet zeggen dat er nog uitzicht bestaat op herstel van echtelijke verhoudingen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
Prejudiciële vragen alleenstaande-ouderkop procesrechtelijk bezien
(Mr. Mirella Peletier, 08-06-2015)
Mirella Peletier gaat vanuit een procesrechtelijk perspectief in op de twee Haagse zaken waarin prejudiciële beslissingen over de alleenstaande-ouderkop aan de Hoge Raad zijn voorgelegd.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN