ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoge Raad over stelplicht en bewijslast bij bepaling omvang overgespaard vermogen
Hoge Raad 19-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:HR:2019:637
Pp twisten over vaststelling omvang overgespaard vermogen ihkv verrekening op grond van niet-nagekomen periodiek verrekenbeding. Hoge Raad laat zich uit over o.a. stelplicht en bewijslast. Bewijsvermoeden.
Aansprakelijkheid notaris afgewend: verjaringstermijn ging lopen 6 weken na dienstverlening
Gerechtshof Den Haag 26-03-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:842
Notaris heeft op 29 april 1992 dienst verleend (passeren akte huwelijkse voorwaarden). Vrouw spreekt hem aan vanwege - gestelde - fout (gebrekkige registratie in HGR). Verjaard, gemeten vanaf zes weken-termijn.
Valse huwelijksakte wil niet zeggen dat pp niet getrouwd zijn
Rechtbank Limburg 18-02-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3672
Kerkelijk huwelijk (Eritrea). Overgelegde huwelijksakte is door IND vals bevonden. Rb overweegt dat desondanks sprake kan zijn van rechtsgeldig huwelijk. ABS had akte wel geregistreerd in BS. Echtscheiding.
Vader veronachtzaamt plicht band kinderen (2004/8) met moeder te bevorderen
Rechtbank Limburg 31-01-2018 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12470
Vader veronachtzaamt plicht band kinderen (2004/8) met moeder te bevorderen en maakte haar zwart. Situatie nu onomkeerbaar. Belang kinderen staat contactregeling met moeder nu in weg. Maar geen contactverbod.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPIP
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:867
Ter zitting gedane verzoek OTS in het kader van kinderontvoeringsprocedure (Haags Kinderontvoeringsverdrag). Rechtsmacht op grond van art. 20 Brussel II-bis jo. art. 5 Rv. Verzoek OTS kan niet voor het eerst in hoger beroep worden gedaan.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1345
Echtscheiding. Geen grond om man niet te houden aan in eerste aanleg bereikte overeenstemming. Vrouw moet meewerken aan verkoop woning.
FPJE
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1228
NIFP onderzoek gelast door het hof naar de opvoedcapaciteiten van de moeder.
FPJE
Gerechtshof Amsterdam 07-08-2018
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:2868
NIFP onderzoek gelast door het hof naar de opvoedcapaciteiten van de moeder.
FPPE
Gerechtshof Amsterdam 09-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1231
Pensioenverrekening (Boon/Van Loon). Eisvermeerdering ter zitting in eerste aanleg. Geen sprake van rechtsverwerking, evenmin op andere gronden aanleiding om niet tot pensioenverrekening over te gaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN