ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Zugewinngemeinschaft is niet hetzelfde als de wettelijke gemeenschap van goederen: beslag opgeheven
Rechtbank Limburg 29-04-2021 (pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3698
Tussen partijen is het Duits huwelijksvermogensrecht van toepassing en daarmee de Zugewinngemeinschaft. Dat is niet hetzelfde als de wettelijke gemeenschap van goederen. Beslag op woning moet opgeheven. Haags Italianen-arrest.
Vrouw heeft spoedeisend belang bij echtscheidingsuitspraak: ze is zwanger van een ander
Rechtbank Den Haag 26-04-2021 (pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4150
Vrouw heeft spoedeisend belang bij uitspreken van de echtscheiding. Zij is zwanger van een ander en wil graag voordien officieel gescheiden zijn. Uitspraak bij tussenbeschikking; ouderschapsplan niet per se vereist.
Beschermingsbewindvoerder niet alleen in huurzaken procespartij, maar ook in arbeidszaken
Gerechtshof Amsterdam 20-04-2021 (pub. 04-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1233
Net als in huurzaken moet de beschermingsbewindvoerder ook in arbeidszaken als procespartij worden betrokken. Werkgever wist van bewind maar heeft bewindvoerder niet opgeroepen. Werkgever niet-ontvankelijk in hoger beroep.
Kosten nieuwe cv-ketel geen post voor verdeling huwelijksgemeenschap, maar een eis tot vergoeding
Rechtbank Limburg 21-04-2021 (pub. 30-04-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3621
Vordering man betreft niet de verdeling van de huwelijksgemeenschap, maar een vordering tot vergoeding van door hem gemaakte kosten (kosten nieuwe cv-ketel). Hij heeft echter geen eis in reconventie ingesteld. Afwijzing.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 11-03-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:2748
Executiegeschil. Bodemvonnis berust op misslag, nu geen rekening is gehouden met feiten en omstandigheden die maken dat vasthouden aan verkoop woning misbruik van recht kan opleveren. Belangenafweging leidt tot schorsing i.a.v. hoger beroep.
Rechtbank Limburg 29-04-2021

(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3698
Executoriaal beslag op woning van echtgenote schuldenaar. Misbruik van recht. Het huwelijksgoederenregime van de echtgenoten wordt beheerst door het Haags huwelijksgevolgenverdrag 1905. Duits huwelijksvermogensrecht tussen hen van toepassing en daarmee de Duitse Zugewinngemeinschaft. De woning valt niet in een gemeenschap van goederen. Geen derden-bescherming ondanks dat het van Nederlands recht afwijkende huwelijksvermogensregime niet is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.
Rechtbank Rotterdam 30-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:3989
Uitleg van een samenlevingsovereenkomst. Beroep op verjaring wordt verworpen, vordering wordt toegewezen (artikel 3:172 BW)
Rechtbank Limburg 30-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3789
De gevorderde voorzieningen worden afgewezen. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van onverwijlde spoed en dat de uitkomst van een bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Tevens proceskostenveroordeling. In dit geval geen compensatie van proceskosten. Eiser had namelijk al voor de nakoming een executoriale titel.
Rechtbank Noord-Nederland 21-04-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:1757
Moeder verzoekt langere duur ots, dan dat door de GI is verzocht. Moeder niet-ontvankelijk op grond van art. 1:260, tweede lid, BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN