ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Alleen bij echtscheiding kan verdelingsconvenant in beschikking worden opgenomen
Gerechtshof Den Haag 15-06-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1355
Verzoek tot verdeling niet-ontvankelijk: partijen hebben inmiddels een verdelingsconvenant gesloten en dan is er geen taak meer voor de rechter. En: alleen in echtscheidingsprocedure kan convenant aan beschikking worden gehecht.
Gerechtshof Den Haag 29-06-2021 (pub. 15-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1338
Partijen hebben verzocht om het verdelingsconvenant aan het arrest te hechten. Dat is echter alleen mogelijk in een echtscheidingsprocedure tussen echtgenoten en in dit geval is sprake van samenwoners buiten huwelijksverband.
Wrakingsverzoek kan alleen worden ingediend door belanghebbende en niet door informant
Rechtbank Midden-Nederland 13-07-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2021:3166
Grootmoeder is niet-ontvankelijk in wrakingsverzoek in procedure verlenging OTS van haar kleindochter: zij was op dat moment (voorlopig) aangemerkt als informant en niet als belanghebbende. Wrakingskamer gaat niet over haar positie.
Informatie uit de mediation valt onder de geheimhoudingsplicht van partijen én advocaten
Raad van Discipline 's-Gravenhage 12-07-2021 (zaaknr. 21-255, ECLI:NL:TADRSGR:2021:126, pub. 14-07-2021)
Advocaat heeft informatie uit de mediation (verteld door de kinderen aan de mediator) in de procedure gebracht, terwijl zij als familierechtadvocaat en mediator weet dat deze informatie onder de geheimhouding valt. Berisping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:6959
Hoger beroep; notarisfacturen; stelplicht en bewijslast van omvang van de opdracht rusten op notaris; gerechtvaardigd vertrouwen notaris uit gedragingen en verklaringen opdrachtgever dat de opdracht zich uitstrekte tot bepaalde aanvullende werkzaamheden; stelplicht en bewijslast van bevrijdend verweer van maximumprijsindicatie of prijsplafond en/of een kosteninschatting rusten op opdrachtgever; toelating tot bewijslevering opdrachtgever; Art. 150 Rv, art. 3:35 BW Vorige tus...
Gerechtshof Amsterdam 25-05-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1477
De rechtbank heeft appellant veroordeeld tot het overleggen van bepaalde/specifieke bescheiden. Appellant stelt dat hij tot het overleggen van die bescheiden niet in staat is. Afwijzing van incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging van het bestreden vonnis op de voet van artikel 351 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Belangenafweging valt uit in het voordeel van geïntimeerde.
Rechtbank Gelderland 21-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3892
Partijen hebben in hun echtscheidingsconvenant de woning toegedeeld aan de man onder de opschortende voorwaarde dat de vrouw zou worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Zij hebben geen uitvoering gegeven aan de opschortende voorwaarde. De woning is aldus onverdeeld gebleven. De rechtbank legt uit hoe binnen de afspraken van het convenant afgewikkeld moet worden via de Haviltex-maatstaf. Partijen zitten als deelgenoten nog vast aan hun afspraken zoals opgenomen in het convenant. De rech...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Uithuisgeplaatst en op pad met het pleeggezin, wie geeft toestemming?
(Mr. Laura Goei, 25-05-2021)
De zeggenschap over vakanties met uithuisgeplaatste kinderen ligt bij de pleegouders, aldus de Hoge Raad. Enkel wanneer het geplande uitje de contactregeling met de ouders doorkruist, is toestemming van de GI nodig.
Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN