ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw met bijstandsuitkering is procedure kinderalimentatie nodeloos gestart
Rechtbank Den Haag 19-12-2019 (pub. 01-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:13713
Verzoek toegewezen, maar Rb: financiële belang vrouw weegt niet op tegen de maatschappelijke kosten van deze procedure, omdat bijdrage man zal worden verrekend met haar bijstandsuitkering. Geen druk/opdracht vanuit gemeente.
Door OM op verzoek van GI opgesteld advies is niet onrechtmatig jegens vader
Rechtbank Den Haag 06-02-2020 (pub. 30-03-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:2773
Eis vader jegens Nederlandse staat wordt afgewezen. Staat hoeft aan GI gegeven advies niet te rectificeren. Advies bevoegd gegeven; gegevens mochten worden gedeeld met ketenpartners. "Stelsel bewaken en beveiligen".
Geheimhoudingsbeding staat in de weg aan horen van mediator(s) als getuige
Gerechtshof Amsterdam 24-03-2020 (pub. 27-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:938
Geheimhoudingsbeding in mediationovereenkomst is bewijsovereenkomst ex art. 153 Rv. Mediators kunnen daarom niet als getuigen worden gehoord. Beroep op beding door vrouw is niet "onaanvaardbaar".
Coronavirus: gerechten sluiten, urgente zaken gaan door
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 23-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:3017
Niet-ontvankelijkverklaring.Aan het wrakingsverzoek van verzoekster – die is benoemd tot en werkzaamheden verricht als bewindvoerder – liggen ten grondslag uitlatingen die door de rechter zijn gedaan tijdens een gesprek dat hij met verzoekster heeft gevoerd in zijn hoedanigheid van coördinerend kantonrechter CBM, en de gevolgen die hij daaraan heeft verbonden. Hij heeft verzoekster voorgedragen voor ontslag als bewindvoerder in al haar zaken bij de rechtbank Den Haag. Die voordracht is bij beschikking afgewezen. Thans is een monde...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-12-2019
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2019:10378
Machtiging uithuisplaatsing. Beschikking in klare taal.
Rechtbank Gelderland 10-03-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:2121
Ex-echtgenoten. Partijen hebben in 2006 een echtscheidingsconvenant gesloten en ook een overeenkomst over de opbrengsten van een windmolenpark die als titel aanvullend echtscheidingsconvenant heeft. Is dit nu een nadere verdeling of een schenkingsovereenkomst? Kan de vrouw de man aan de nadere overeenkomst houden?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-03-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1143
In hoger beroep is een inmiddels overleden partij gedagvaard. Is appellante niet-ontvankelijk? Appeldagvaarding betekend op de voet van artikel 53 aanhef en onder b Rv. Geïntimeerde heeft geen in rechte te respecteren belang bij zijn beroep op niet-ontvankelijkheid.Incidentele vordering tot schorsing van het geding ex artikel 225 Rv wordt afgewezen. Executeur heeft procedure overgenomen. Artikel 4:145 BW.
Rechtbank Rotterdam 16-03-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:2827
Machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:7. Telefonisch horen. De advocaat maakt bezwaar tegen de wijze waarop betrokkene wordt gehoord door de rechtbank.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN