ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv kunnen niet bij brief worden verzocht
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-09-2020 (pub. 16-09-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:7166
Verzoek voorlopige voorzieningen straat- en contactverbod kan niet bij brief worden gedaan, maar moet bij verzoekschrift (of in kort geding). Ook onvoldoende samenhang met de hoofdzaak (gezag en omgang).
Voorbijgaan aan fouten in verzoekschrift GI betekent niet dat rechter partijdig is
Rechtbank Midden-Nederland 11-09-2020 (pub. 15-09-2020), ECLI:NL:RBMNE:2020:3862
Beslissing rechter om - ondanks de fouten in het verzoek van GI - over te gaan tot de inhoudelijke behandeling van het verzoek van de GI, betekent niet dat ze partijdig is. Betreft procedurele beslissing.
Risico dat vader ook emotioneel en agressief gedrag zal laten zien in bijzijn kind te groot: geen medegezag en geen omgang
Rechtbank Den Haag 27-08-2020 (pub. 14-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8535
Al met al contra-indicaties abi art. 1:253c lid 2 BW en art. 1:377a lid 3 BW: vader 's verzoek om medegezag te krijgen afgewezen. Evenmin contactregeling.
Afspraken over woning vastgelegd bij convenant - maar toch is het nog niet geregeld
Rechtbank Den Haag 29-07-2020 (pub. 10-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:7037
Tussen pp staat vast dat de woning moet worden toegedeeld aan de vrouw, maar ze zijn het niet eens over de waardebepaling. Teruggrijpen naar convenantdatum (2010) niet aan de orde; taxatie tegen de huidige waarde wel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 18-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9121
De rechtbank spreekt een herstelbeschikking uit. Nu gebleken is dat de eerdere beschikking kennelijke, ook voor partijen kenbare en voor eenvoudig herstel vatbare schrijffouten bevat, dient die beschikking ex art. 31 Rv te worden verbeterd. De uitspraakdatum wordt hersteld, en vermeld wordt dat de gecertificeerde instelling in deze zaak is vertegenwoordigd door een advocaat.
Gerechtshof Den Haag 16-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1709
Afwijzing verzoek ondertoezichtstelling
Gerechtshof Den Haag 16-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1673
Vader heeft jarenlang contact met zijn kinderen in de TBS kliniek. Moeder wenst te komen tot een beëindiging van het gezamenlijk gezag over de kinderen. Het hof acht zich onvoldoende geïnformeerd en verzoekt de raad het hof nader te informeren waaronder herstel van het contact tussen de vader en de kinderen.
Rechtbank Oost-Brabant 18-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:RBOBR:2020:4516
Vrouw vordert in kort geding opheffing conservatoir beslag. Voorzieningenrechter heft conservatoir beslag op onroerende zaak op, aangezien voor het leggen van het beslag op die onroerende zaak geen toestemming is gegeven.
Rechtbank Limburg 11-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:6926
Kort geding – voortzetting huurovereenkomst na einde samenwonen
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Hoe schrijf je een kindvriendelijke uitspraak?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 31-01-2020)
Steeds vaker besluiten rechters 'kindvriendelijke uitspraken' te schrijven. Over de begrijpelijkheid zijn kinderen nog niet altijd tevreden. Maar hoe schrijf je dan wél een goede kindvriendelijke uitspraak? (2/2)
Hoe kindvriendelijk zijn ‘kindvriendelijke uitspraken’?
(Mr. Sarah-Devorah Poot, 30-01-2020)
Hoe kindvriendelijk zijn 'kindvriendelijke uitspraken'? Voor mijn prijswinnende masterscriptie vroeg ik kinderen naar hún mening. Conclusie: de meeste van deze uitspraken zijn nog niet kindvriendelijk genoeg. (1/2)
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN