ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Spoorboekje BEM-clausule
Gerechtshof Den Haag 27-11-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3199
Reikwijdte vrijheid (kanton-)rechter bij bepalen voorwaarden voor machtiging aangaan vaststellingsovereenkomst mbt gezinsschade waarbij minderjarigen zijn betrokken.
Geen contactherstel voor juridische vader
Gerechtshof Den Haag 29-10-2019 (pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3212
Gezien situatie waarin oa wordt gewerkt aan contactherstel kind (2010) met biologische vader, vergt het op dit moment teveel van kind zich ook nog te richten op herstel contact met juridische vader.
Verzoek man (onderbewindstelling vrouw) terecht niet in behandeling genomen: echtscheiding was al uitgesproken
Rechtbank Noord-Holland 03-12-2019 (pub. 05-12-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:10014
Kantonrechter ten onrechte gewraakt; de echtscheiding tussen partijen was al uitgesproken. Man was op dat moment geen belanghebbende in de zin van art. 798 Rv meer. Wrakingsverzoek bovendien te laat gedaan.
Ambtshalve opleggen dwangsom ook mogelijk bij ouders zonder gezamenlijk gezag
Rechtbank Rotterdam 29-11-2019 (pub. 02-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9406
Hoewel bij wet niet is voorzien in de mogelijkheid om ambtshalve een dwangsom op te leggen bij ouders die niet beide met het ouderlijk gezag zijn belast, wordt daar toch voor gekozen. Onderscheid wetgever lijkt omissie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 29-10-2019

(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:9041
“Verzoek uithuisplaatsing 17-jarige afgewezen. Inhoud verzoekschrift is ten onrechte niet met de minderjarige besproken. Alle omstandigheden afwegend, ook het feit dat er geen plek beschikbaar is voor de minderjarige, wijst de kinderrechter het verzoek af.”
Gerechtshof Den Haag 26-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3213
Kort geding. Gemeenschappelijke woning. Voorzieningenrechter veroordeelt vrouw tot overname/medewerking aan verkoop en levering van haar aandeel op straffe dwangsom met toepassing art. 3:310 BW. Vordering tot schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Hof schorst omdat sprake is van een juridische misslag. Deze ordemaatregel is de facto een wijze van verdelen als bedoeld in art. 3:185 BW. Zulk een verdelingshandeling is voorbehouden aan de bodemrechter. Een zodanig definitieve en ingrijpende beslissing kan niet als een (voorlop...
Gerechtshof Den Haag 29-10-2019

(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3212
Kort geding tot nakoming omgangsregeling met man die erkend heeft, maar niet de biologische vader is. Hof laat bijzonder curator toe als informant. Vordering tot nakoming in hoger beroep alsnog afgewezen, gezien thans ontstane situatie waarin onder meer wordt gewerkt aan contactherstel kind (2010) met biologische vader: het vergt op dit moment teveel van kind zich daarnaast ook nog te richten op herstel contact en zorgregeling met juridische vader.
Gerechtshof Den Haag 05-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3211
Beslagrecht. Executiegeschil. Vraag of de man aan een vonnis waaraan dwangsommen zijn verbonden heeft voldaan. De vrouw heeft beslag gelegd ter zake van beweerdelijk verschuldigde dwangsommen. Volgens de voorzieningenrechter terecht. Hof komt tot andersluidend oordeel. Volgens het hof heeft de man wel uitvoering gegeven aan het bedoeld vonnis. Hof gelast de vrouw over te gaan tot opheffing van het door haar gelegde loonbeslag.
Gerechtshof Den Haag 12-11-2019
(pub. 06-12-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:3210
Echtscheiding. Kort geding voortgezet gebruik woning(en). Verzoek in beroep tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Aan te leggen criterium nu in eerste aanleg geen gemotiveerde beslissing is gegeven over de uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Belang bij schorsingsverzoek vervallen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN