ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw negeert eerdere veroordelingen over woningverkoop: proceskostenveroordeling in beide instanties
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6721
Omdat de vrouw het bij herhaling op procedures laat aankomen en niet uit zichzelf gevolg geeft aan eerdere veroordelingen, wordt zij in de proceskosten van beide instanties veroordeeld. Woning moet verkocht.
Ziekmelding kind staat optreden leerplichtambtenaar niet in weg
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6713
Ziekmelden dochter sloot niet uit dat gemeente gebruik mocht maken van bevoegdheid naleving Leerplichtwet te waarborgen, resp. te bevorderen dat verzuim niet langer duurt dan strikt noodzakelijk.
Vrouw stelt zonder advocaat hoger beroep in maar benut kans om dat te herstellen niet: niet-ontvankelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6598
Vrouw stelde zelf - zonder advocaat en te laat - hoger beroep in (beschikking omgang/verdeling), waarop haar de kans is gegeven om dat te herstellen. Advocaat dient andersluidend beroepschrift in. Niet-ontvankelijk
Hoger beroep tegen beschikking (gewijzigde) voorlopige voorzieningen niet mogelijk
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3037
Hoger beroep tegen gewijzigde beschikking voorlopige voorzieningen niet mogelijk vanwege appelverbod. Beroep vrouw op doorbrekingsgrond ('rechter heeft wetsartikel ten onrechte toegepast') slaagt niet: verwerping.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 08-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6736
Wrakingsverzoek afgewezen. Alleen de feiten en omstandigheden die zich op de zitting hebben voorgedaan worden door de wrakingskamer bij zijn oordeel betrokken, waarbij wordt uitgegaan van hetgeen daarover is weergegeven in het proces-verbaal. Verzoekster gaat ervan uit dat de rechters haar verzoek om aanhouding reeds ter zitting hebben afgewezen, maar die conclusie is prematuur en het wrakingsverzoek mist in dat opzicht feitelijke grondslag. Geen vooringenomenheid af te leiden uit het verloop van de mondelinge behandeling en de wi...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6713
Ziekmelden dochter - inmiddels 18+ en gezakt - sloot niet uit dat gemeente gebruik mocht maken van bevoegdheid naleving Leerplichtwet te waarborgen, resp. te bevorderen dat verzuim niet langer duurt dan strikt noodzakelijk. Ook maakte moeder niet aannemelijk dat kind inderdaad lijdt aan ziekte die bezoeken school verhinderde. Rapport dat kind aan aanpassingsstoornis lijdt daartoe onvoldoende. Vordering in kg wegens OD gemeente dan ook terecht afgewezen; in eerste aanleg uitgesproken proceskostenveroordeling blijft in stand.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2262
Schorsing werking bestreden beschikking t.a.v. verhuizing en inschrijving minderjarige op een andere school. Belangenafweging leidt ertoe dat de behandeling van de bodemzaak moet worden afgewacht.
Gerechtshof Den Haag 14-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2260
Internationale kinderontvoering. Bekrachtiging afwijzing teruggeleiding naar Litouwen. Ongeoorloofde overbrenging (art. 3 HKOV). Meer dan één jaar verstreken tussen de ongeoorloofde overbrenging en het tijdstip van indiening van het verzoek. De devolutieve werking van het appel brengt mee dat eerst het verweer van de moeder - worteling van het kind (art. 12 lid 2 HKOV) - wordt behandeld. Alle omstandigheden in beide landen in aanmerking nemende, slaagt dat verweer.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2176
Man wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep. De beschikking is aan hem op 1 mei 2018 ex art. 47 Rv rechtsgeldig betekend op het adres waarop hij op dat moment stond ingeschreven. De man had daarom binnen drie maanden na betekening van de beschikking, dus uiterlijk op 1 augustus 2018, hoger beroep moeten instellen. Nu de man eerst op 21 januari 2019 hoger beroep heeft ingesteld, heeft hij dit buiten de beroepstermijn, en dus te laat, gedaan. Hierdoor komt ook schorsing van de beschikking te vervallen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Hof Den Haag 15 juni 2016: een interessante uitspraak!
(Mr. Hanneke Moons, 21-06-2016)
Hanneke Moons behandelt de beschikking van 15 juni 2016 van Hof Den Haag, waarin het Hof de contouren schetst van de toepassing van het forfaitaire stelsel van de kinder­alimentatie.
De beschikkingen van 4 december 2015, stelplicht en bewijslast
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 23-12-2015)
Uit twee beschikkingen van de HR volgt dat de rechter kan afwijken van het Rapport Alimentatienormen. Wat brengt dit in het kader van de stelplicht en bewijslast voor partijen mee?
De motivering van alimentatiebeslissingen
(Mr. Katrien van Stratum, 21-12-2015)
Cassatieadvocaat Katrien van Stratum bespreekt de motivering van alimentatie­­beslissingen in het licht van de uitspraak van de Hoge Raad van 4 december 2015 en de ontwikkelingen in de politiek.
Status Alimentatienormen en motiveringseisen bij alimentatiezaken
(Mr. Hanneke Moons, 06-09-2015)
Is de rechter gebonden aan het Rapport alimentatienormen? En hoever strekt de motiveringsplicht van een rechter in alimentatiezaken?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN