ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Jongere in gesloten jeugdzorg, terwijl dat geen passende plek is
Rechtbank Midden-Nederland 05-02-2019 (pub. 26-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1190
Machtiging gesloten jeugdhulp, ondanks dat de plek niet passend is bij de problematiek van de minderjarige. Vanwege wachtlijsten is geen geschikte (open) plek voor kind beschikbaar. Kinderrechter: betreurenswaardig.
Wachttijden bij de Raad voor de Kinderbescherming
Raadsonderzoek: de stand van zaken (Raad voor de Kinderbescherming 02-01-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-06-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2824
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Artikel 4.2.2, lid 1, Besluit Jeugdwet. Een snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Tekort aan jeugdzorgwerkers bij de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant GI). Bij de Raad voor de Kinderbescherming is bekend dat door dat tekort er niet tijdig een jeugdzorgwerker beschikbaar is bij de GI. Betreurd wordt dat de Raad ondanks die wetenschap niet heeft willen voldoen aan het verzoek van de kinderrechter om op zoek te gaan naar een andere gec...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 04-06-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2823
Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Artikel 4.2.2, lid 1, Besluit Jeugdwet. Een snelle inzet van een jeugdzorgwerker is in deze zaak noodzakelijk. Tekort aan jeugdzorgwerkers bij de gecertificeerde instelling Stichting Jeugdbescherming Brabant GI). Bij de Raad voor de Kinderbescherming is bekend dat door dat tekort er niet tijdig een jeugdzorgwerker beschikbaar is bij de GI. Betreurd wordt dat de Raad ondanks die wetenschap niet heeft willen voldoen aan het verzoek van de kinderrechter om op zoek te gaan naar een andere gec...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 05-06-2019
(pub. 25-06-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2814
Casusschets:Het betreft een eerste verzoek OTS betreffende een drietal minderjarigen. De zaak is twee keer op zitting behandeld. Bij de eerste behandeling hebben alle betrokkenen aangegeven dat zij de noodzaak zien in een ondertoezichtstelling. Het betreft een schrijnende zaak waarin er zo spoedig mogelijk passende hulp moet worden ingeschakeld. Bij de eerste behandeling heeft de door de Raad geadviseerde GI aangegeven dat zij geen jeugdzorgwerker beschikbaar heeft en dat zij ook niet weet op wat voor termijn er een jeugdzorgwerke...
Rechtbank Rotterdam 21-05-2019
(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4970
De kinderrechter verbaast zich er ten zeerste over dat er thans drie maanden na de vorige beschikking nog steeds geen vaste jeugdbeschermer is benoemd.
Rechtbank Midden-Nederland 05-02-2019

(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1190
Machtiging gesloten jeugdhulp verleend, ondanks dat de plek niet passend is bij de problematiek van de minderjarige. Vanwege wachtlijsten is geen geschikte (open) plek voor kind beschikbaar. Rb: "De kinderrechter vindt het zeer betreurenswaardig dat de minderjarige zo lang op een plek moet zijn, die in beginsel niet passend voor hem is en waar hij het duidelijk ook erg moeilijk heeft. De kinderrechter ziet echter met het oog op de veiligheid van de moeder geen andere oplossing dan de huidige situatie laten voortduren."
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wachttijden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN