ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wachttijden bij de Raad voor de Kinderbescherming
Raadsonderzoek: de stand van zaken (Raad voor de Kinderbescherming 02-01-2019)
Stand van zaken 1 januari 2019 (Raad voor de Kinderbescherming 02-01-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 23-11-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10293
Wachtlijstproblematiek in de jeugdhulp.
JE
Rechtbank Rotterdam 20-06-2018
(pub. 20-07-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:5027
Afwijzing machtiging gesloten jeugdhulp. Kinderrechter acht het zorgelijk dat er tot nu toe geen vervolgplek kon worden geregeld voor minderjarige. Kennelijk heeft de gemeente, (o.g.v. art. 2.3 Jeugdwet verantwoordelijk voor passende jeugdhulpvoorziening), geen contract meer met de passende aanbieder. Treurig dat het GI en de verantwoordelijke gemeente, ondanks grote inspanningen van de GI, nog niet is gelukt de minderjarige een passende verblijfplaats te bieden. Passende hulp is geboden, gevolgen anders niet te overzien.
JE
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2018
(pub. 07-03-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:805
Door lange wachtlijsten kon hulpverlening niet worden gerealiseerd en is de minderjarige weer thuis geplaatst met alle gevolgen van dien. Helaas gesloten plaatsing onvermijdelijk. Rb: "De kinderrechter acht het betreurenswaardig dat het te lang heeft geduurd vooraleer de minderjarige de gewenste hulp krijgt en spreekt de hoop uit dat zij zo snel mogelijk kan starten met behandeling en effectieve therapie zodat zij aan haar problemen kan werken."
JE
Rechtbank Noord-Holland 17-11-2017
(pub. 01-12-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:9671
machtiging gesloten jeugdhulp. Overweging ten overvloede over de wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg.Een langer verblijf van de minderjarige in de gesloten instelling kan zijn verdere ontwikkeling naar volwassenheid vanwege gewenning en hospitalisering tegen gaan werken. De minderjarige dient gemotiveerd te blijven en gestimuleerd te worden om zich te ontwikkelen tot een volwassene die naar vermogen kan deelnemen aan de samenleving. Dit is een fundamenteel recht dat de minderjarige heeft, welk recht onder meer is vastgelegd in ...
JE
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2017
(pub. 15-09-2017), ECLI:NL:RBMNE:2017:4520
Verblijf deels bij moeder en deels bij instelling als noodoplossing i.v.m. wachtlijst bij adequate instelling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Wachttijden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN