ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen Nederlanderschap voor kind uit bigaam huwelijk
Rechtbank Den Haag 29-06-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8472
Dat familierelatie van vader met kind uit tweede, bigaam huwelijk inmiddels wel kan worden erkend (eerste huwelijk is ontbonden), leidt er niet toe dat kind het Nederlanderschap heeft verkregen.
Brexit: Nederlands/Britse expats dreigen Nederlanderschap te verliezen
Nationaliteit kind uit polygaam huwelijk
Hoge Raad 19-05-2017 (pub. 19-05-2017), ECLI:NL:HR:2017:942
Prejudiciële beslissing over nationaliteit van kind dat is geboren uit polygaam huwelijk van Nederlandse vader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 03-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3261
Ten tijde van de indiening van het onderhavige verzoek was reeds een bestuursrechtelijke procedure aanhangig waarbij de vraag of verzoeker de Nederlandse nationaliteit bezit centraal staat. Verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2882
Art. 17 RWN (gevoegd afgedaan met C/09/554159);toepasselijkheid artikel 5 lid 2 TOS; langdurig verblijf in Suriname na inwerkingrtreding TOS; verzoek afgewezen
Rechtbank Den Haag 01-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:856
Verzoek afgewezen. Ingevolge artikel 15 lid 1 aanhef en onder a RWN gaat het Nederlanderschap voor een meerderjarige verloren door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit. Verzoekster heeft in 2014, door een Egyptisch identiteitskaart aan te vragen, vrijwillig de Egyptische nationaliteit verkregen. Zij heeft daarmee de Nederlandse nationaliteit verloren.
Rechtbank Den Haag 28-01-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:643
Niet aan de verliesvoorwaarden van artikel 15 lid 1 sub c RWN voldaan. Tot uitspraak HR 26-6-15 was het volgens het toen geldende recht zo dat er géén sprake van was dat verzoekster twee nationaliteiten had. Immers, volgens het destijds vóór 2015 geldende recht (althans naar de toepassing van dat recht) had verzoekster alleen nog de Surinaamse nationaliteit. Om die reden kon zij ook niet een Nederlands reisdocument verkrijgen. Omdat verzoekster naar het toen geldende recht in de periode tussen 30 april 2004 en 30 april 2014 niet t...
Rechtbank Den Haag 29-06-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8473
Verzoek vaststelling Nederlanderschap afgewezen (artikel 4 lid 1 RWN oud). Verzoeker in Senegal geboren. Man NL, moeder Senegalese nationaliteit. Aangenomen dat t.t.v. geboorte geen sprake van rechtsgeldig huwelijk tussen man en moeder. Als anders zou naar Senegalees recht uit dat huwelijk voortvloeiende familierechtelijke betrekking tussen man en verzoeker niet in NL kunnen worden erkend wegens bigamie t.t.v. geboorte (art. 10:100 BW jo. art. 10:101 BW). Onvoldoende komen vast te staan dat een familierechtelijke betrekking tussen...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nationaliteit

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN