ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beschikking "voorlopige partneralimentatie" is niet appellabel
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-06-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4890
Door Rb vastgestelde "voorlopige partneralimentatie" is, anders dan voorlopige omgangsregeling, niet appellabel. Is (dus) zuivere tussenbeschikking. Man is niet-ontvankelijk in beroep en moet eindbeschikking afwachten.
Procedurele aspecten van benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
1. Benoeming bijzondere curator is geen tussen- maar eindbeslissing. 2. Daartegen staat beroep open: appelverbod art. 194 Rv niet van toepassing. 3. Rechter heeft discretionaire bevoegdheid t.a.v. wie hij benoemt.
Vader niet-ontvankelijk in beroep tussenbeschikking met evt. proefcontacten moeder/kind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4503
Rb: dit betreft niet een eind(deel)beschikking maar een tussenbeschikking: Rb gelast onderzoek door RvdK. De (evt.) proefcontacten maken deel uit van de aan de raad gegeven opdracht. Geen hoger beroep mogelijk.
Geen tussentijds appel van bevel DNA-onderzoek
Gerechtshof Den Haag 19-09-2018 (pub. 08-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2609
Bevel DNA-onderzoek in procedure ontkenning vaderschap is tussenbeschikking waarvan slechts tegelijk met eindbeschikking in hoger beroep kan worden gekomen. Noot: dan is uitslag al bekend ...
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7930
Met (ambtshalve) benoeming ve bijzondere curator in afstammingszaak wordt geen einde gemaakt aan enig deel vh verzochte (in de kern, de vervangende toestemming tot erkenning). De benoeming is slechts een stap in de procedure die < art. 1:212 BW nodig is om tot een inhoudelijke beslissing te kunnen komen. Evenmin uitdrukkelijk tussentijds hoger beroep opengesteld tegen de beschikking: de griffiersmededeling onder de uitspraak kan volgens vaste rechtspraak niet als zodanig worden opgevat. Moeder niet-ontv. in haar bezwaar.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 19-09-2019
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3456
Ouderlijk gezag. Moeder komt in hoger beroep van tussenbeschikking waarbij een raadsonderzoek is gelast en iedere verdere beslissing is aangehouden. Niemand verschijnt op de zitting waarbij de ontvankelijkheid van het appel zou worden besproken. Eén dag na de zitting trekt moeder het appel in. Moeder is niet-ontvankelijk in haar verzoek in hoger beroep.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-08-2019
(pub. 19-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3039
Tussenbeschikking, houdende verwijzing naar Ouderschap Blijft, waartegen hoger beroep niet uitdrukkelijk door de rechter is opengesteld. Voor zover de man een beroep doet op de ‘doorbrekingsjurisprudentie’ overweegt het hof dat die jurisprudentie niet geldt voor tussenbeschikkingen. Het stellen van een doorbrekingsgrond maakt een tussenuitspraak niet vatbaar voor hoger beroep (vgl. HR 5 juni 1998, ECLI:NL:HR 1998:ZC2664 ). Aan artikel 6 EVRM aangezien kan geen recht op hoger beroep worden ontleend.
Gerechtshof Den Haag 21-06-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1991
Wraking ter zitting. Hof past als zittingsrechter rechtspraak HR toe en laat (na een eerder door de wrakingskamer afgewezen wrakingsverzoek) een tweede en derde wrakingsverzoek gedaan ter zitting buiten behandeling vanwege (herhaaldelijk) evident misbruik ervan. Verzoek bovendien niet toegespitst op (invulling van) het wettelijk criterium. Eisen van een goede procesorde. Inhoudelijke beoordeling: man is niet-ontvankelijk in zijn beroep. Geen beslissing waarbij aan enig geschil tussen partijen een einde is gemaakt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2435
Vervangende toestemming erkenning, omgangsrecht;art. 1:204 lid 3, onder b, BW en artikel 1:377a BW;Ontvankelijkheid met betrekking tot verzoek vervangende toestemming tot erkenning en verzoek omgang van biologische vader die geen verwekker is.Ontstaan van een nauwe persoonlijke betrekking voor de geboorte van het kind op grond van “intended family life”.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Deel-/eindbeschikking / tussentijds appel

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN