ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Ambtshalve ondertoezichtstelling kind wegens ontbreken verzoek Raad voor de Kinderbescherming
Rechtbank Midden-Nederland 20-06-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3527
Door art. 1:255 lid 5 BW analoog toe te passen, kan kind ambtshalve onder toezicht worden gesteld. RvdK heeft dat namelijk niet verzocht, maar het is wel nodig gezien ontwikkelingsbedreiging. Moeder stemt in.
Lange wachtlijst RvdK, dus raad adviseert benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2019 (pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2663
Verzoek schorsing toestemming verhuizing naar Maleisië. Advies RvdK: omdat er bij de raad op dit moment een lange wachtlijst is, moet een bijzondere curator of kindbehartiger worden benoemd. Op die manier krijgt kind een stem.
Geen onrechtmatig handelen RvdK
Rechtbank Den Haag 05-06-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6667
Raad mocht er obv toen beschikbare gegevens voor kiezen voorlopige uithuisplaatsing te vragen: vermoeden van mishandeling dochter, vlg. info geen medewerking moeder aan veiligheidsafspraken en eerdere zorgmeldingen.
Korte metten met moeder die dochtertje (7) tegen vader opzette
Rechtbank Limburg 19-04-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:6477
Rb oneens met conclusie RvdK dat strijd door ouders met elkaar wordt gevoerd: kind klem door opstelling moeder. Gedetailleerde voorschriften voor moeder om omgang te effectueren. Desnoods lijfsdwang als dwangsommen niet helpen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-09-2019
(pub. 23-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7515
Hoofdverblijf. De raad wijzigt zijn voorlopig advies van hoofdverblijf bij moeder naar hoofdverblijf bij vader om geen onnodig risico te lopen ten aanzien van de ontwikkeling van de dochter. Hof volgt dit gewijzigde advies. Partijen hebben overeenstemming over de zorgregeling waarover nog een procedure loopt bij de rechtbank. Het hof neemt deze overeenstemming op in zijn uitspraak.
Rechtbank Midden-Nederland 20-06-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3527
De kinderrechter is van oordeel dat sprake is van een bedreiging in de ontwikkeling van minderjarige, maar de Raad voor de Kinderbescherming heeft (nog) geen verzoek ondertoezichtstelling gedaan. Voor de beide andere kinderen van moeder loopt een ondertoezichtstelling. Kinderrechter past de bevoegdheid van art. 1:255 lid 5 BW analoog toe en stelt de minderjarige ambtshalve onder toezicht.
Gerechtshof Amsterdam 09-07-2019

(pub. 30-07-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2663
Moeder verzoekt schorsing van de beschikking waarin aan vader vervangende toestemming is verleend voor verhuizing naar Maleisië met de dochter (2013). RvdK: er dient onderzoek te worden gedaan naar de gehechtheidsrelatie tussen kind en ouders. "Aangezien er bij de raad op dit moment een lange wachtlijst is, is het advies van de raad een bijzondere curator of een kindbehartiger te benoemen. Op die manier krijgt [de minderjarige] een stem tegenover haar ouders die er onderling niet uitkomen. Beschikking geschorst.
Rechtbank Den Haag 05-06-2019

(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6667
Miscommunicatie over naleving van veiligheidsafspraken, onduidelijkheid over medische second opinion mbt letsel van jong kind en een door het hof vernietigde beschikking omtrent de kinderbeschermingsmaatregel. Valt dit de Raad voor de Kinderbescherming aan te rekenen in het kader van een onrechtmatige daad?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Raad voor de Kinderbescherming

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN